Item Code

วิธีการใช้ Item Code

วิธีการใช้ Item Code ที่ได้รับมามีดังต่อไปนี้

กดรับและใช้งาน Item Code

เลือกหัวข้อรูปแบบการทำงานของ Item Code ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ 2 หัวข้อคือ 1. รับ Item Code คือการนำ Serial Code ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่ Item Code มาแปลงเป็น Item Code หลังจากนั้นนำ Item...