อัพเกรดไอเทม

ระบบอัพเกรดไอเทม

การใช้งานระบบอัพเกรดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้