ก่อนแปลงร่าง
ในระหว่างต่อสู้ ยิงโจมตีระยะกลาง
หลังแปลงร่าง
เคลื่อนด้วยร่างหุ่นยนต์ ทำการโจมตีระยะประชิดอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายแบบ Critical
Note
  • สามารถสร้าง Mechanic ได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • เริ่มต้นจาก Mechanic จึงจะเป็น Ray Mechanic ได้
  • Mechanic จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น สาย Engineer หรือ Alchemist
  • Job Change Scroll หรือ ใบเปลี่ยนคราส จะไม่สามารถใช้ได้
  • เมื่อคุณจบ Tutorial คุณจะได้รับภารกิจและได้รับรางวัลพิเศษในกล่องจดหมาย
  • Academic จะต้องใช้ Gold ในการเรียนสกิล แต่ทักษะของ Mechanic และ Ray Mechanic สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องใช้ Gold
อาชีพพื้นฐาน
Academic
เปลี่ยนอาชีพ 1
Mechanic
เปลี่ยนอาชีพ 2
Ray Mechanic
Mechanic เป็นตัวละครที่มีความกระตือรือร้นในด้านเทคโนโลยีซึ่งได้ค้นพบความลับของการใช้พลังงานพลาสมาเป็นอาวุธ
Multiflexer
Dynamic
Laser
Flick
Atomic
Blade
Resonator
Satellite
Beam
Plasma
Grenade
Electronic
Spanner
Generation
Field
Singularity
Atomic
Shield
Plasma
Boost
Flip Flop
Quicks
Sudden
Spanner
Core Drop