เพิ่มเควสเสริมสำหรับ Vandar

946

▶ เพิ่มเควสเสริมที่ Vandar เท่านั้นสามารถทำได้ 1 อย่าง

▶ สามารถทำเควสโดยการสนทนากับ ‘Daegwang’ ที่ Red Lotus Palace Downtown

เพิ่มเควสเสริมสำหรับ Vandar