Time and Space Gust – โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

3012

Time and Space Gust – โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

[EVENT] Time and Space Gust โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

  • โปรดใช้เหล่า Alpaca ที่แข็งแกร่งกำจัดหมาป่า Ricantrophy!
  • ถ้าหมาป่าหมดสติก็จะอ่อนแอลง โปรดฉวยจังหวะตอนที่ล้มลงจากการหมดสติแล้วปล่อยความโกรธออกมา!
  • ประตูฟาร์มอัลปาก้าจะถูกเปิดเมื่อสั่นกระดิ่งของฟาร์มทั้งสองด้าน
  • ถ้าหยุดลมที่พัดเข้ามาได้ก็จะเกิดเรื่องดีๆ
  • Alpaca ที่น่าสงสัยก็ปรากฏตัวออกมาด้วย…?!
  • สำเร็จ : กำจัดหมาป่าภายใน 5 นาที
  • ล้มเหลว : เกิน 5 นาที หรือ ตาย 1 คน

Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า