สร้างไอเทม – Skylla Equipment

2473

เพิ่มการสร้าง Skylla Equipment
เพิ่มให้สามารถสร้างเซ็ตอุปกรณ์ Legend ในแท็บการสร้างอุปกรณ์เซ็ตผ่านทาง Blacksmith ได้ที่ [Skylla Set]

สร้างไอเทม – Skylla Equipment ค่าธรรมเนียมในการสร้าง Skylla Equipment ค่าธรรมเนียมในการสร้างเหมือนกันทั้งหมดโดยไม่เกี่ยวกับอาชีพ

ประเภทของอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียม High Grade Garnet Supervisor Essence of Life Lapis Lazuli
Main Weapon 1000 Gold 300 ชิ้น 150 ชิ้น 100 ชิ้น
Secondary Weapon 1000 Gold 300 ชิ้น 150 ชิ้น 100 ชิ้น
Helmet 1000 Gold 120 ชิ้น 60 ชิ้น 40 ชิ้น
Top 1000 Gold 180 ชิ้น 90 ชิ้น 60 ชิ้น
Bottoms 1000 Gold 120 ชิ้น 60 ชิ้น 40 ชิ้น
Gloves 1000 Gold 60 ชิ้น 30 ชิ้น 20 ชิ้น
Shoes 1000 Gold 60 ชิ้น 30 ชิ้น 20 ชิ้น