สร้างไอเทม – Skylla Equipment

2149

เพิ่มการสร้าง Skylla Equipment
เพิ่มให้สามารถสร้างเซ็ตอุปกรณ์ Legend ในแท็บการสร้างอุปกรณ์เซ็ตผ่านทาง Blacksmith ได้ที่ [Skylla Set]

สร้างไอเทม – Skylla Equipment ค่าธรรมเนียมในการสร้าง Skylla Equipment ค่าธรรมเนียมในการสร้างเหมือนกันทั้งหมดโดยไม่เกี่ยวกับอาชีพ

ประเภทของอุปกรณ์ค่าธรรมเนียมHigh Grade GarnetSupervisor Essence of LifeLapis Lazuli
Main Weapon1000 Gold300 ชิ้น150 ชิ้น100 ชิ้น
Secondary Weapon1000 Gold300 ชิ้น150 ชิ้น100 ชิ้น
Helmet1000 Gold120 ชิ้น60 ชิ้น40 ชิ้น
Top1000 Gold180 ชิ้น90 ชิ้น60 ชิ้น
Bottoms1000 Gold120 ชิ้น60 ชิ้น40 ชิ้น
Gloves1000 Gold60 ชิ้น30 ชิ้น20 ชิ้น
Shoes1000 Gold60 ชิ้น30 ชิ้น20 ชิ้น