ปรับปรุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพตัวละครรอง: Silver Hunter

3465

ผู้พิพากษาแห่งแสงสว่าง Silver Hunter

ปรับปรุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพตัวละครรอง: Silver Hunter ปรับปรุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพตัวละครรอง: Silver Hunter

หนึ่งในดอกผลที่ข้าเก็บไว้
ดอกผลที่ส่องแสงประกายที่สุดก็คือเจ้า

ผู้พิพากษาแห่งแสงสว่างผู้ชำระล้างฝันร้าย
เจ้ามีชะตากรรมที่หนักหนากว่าผู้อื่น
จงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ

ฝันร้ายจอมเจ้าเล่ห์กำลังรอให้แสงของเจ้า
เบาบางลงไปอยู่ภายในความมืดมิด

[ข้อมูลเควส]

ปรับปรุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพตัวละครรอง: Silver Hunter

※ ปรับปรุงเนื้อเรื่อง Tutorial และเควสเปลี่ยนอาชีพของ Silver Hunter ทั้งหมด
※ หลังจากกดคีย์ลัด U กรุณาลองคลิ๊กแท๊ป ‘เควสระยะไกล’ ที่ด้านบนหน้าต่างเควส
สามารถตอบรับเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่ปรับปรุงใหม่ได้
※ สามารถทำเควสเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 ผ่านทาง ‘Master Archer lthilien’ ที่อยู่ที่ Saint Haven
※ จะต้องเป็นตัวละคร Silver Hunter 50Lv จึงจะสามารถรับเควสดังกล่าวได้