เควส Rebria Seal

5482

[warning] ตรวจพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในมิติ
[report] เกิดปัญหาจึงยุติการเก็บข้อมูล
ถ้าตรวจสอบดำเนินการต่อกรุณากดปุ่มใดๆเพื่อเปลี่ยนเป็น ‘โหมดแมนนวล’
[system] press any key to continue.

กำลังรอโหมดแมนนวล …

system update… [52%] ▶ [100%]
Lebria refinement system… [ready!]

เควส Rebria Seal

[NPC ตอบรับเควส]

เควส Rebria Seal

※ อัพเดทระบบใหม่ให้แก่ GalaxyH3 ที่ตรวจจับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในมิติ
※ โปรดนำพลังที่เหมาะกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยฟังก์ชั่นที่อัพเดทที่ GalaxyH3

※ สามารถดำเนินเควสผ่านทาง ‘Space Information Collector GalaxyH3’ ที่อยู่ที่ Saint Haven
※ เควสดังกล่าวเตรียมที่จะเพิ่มต่อเนื่องตามรอบการอัพเดทของ GalaxyH3
※ ตัวละครที่บรรลุเลเวล 95 เท่านั้นที่สามารถตอบรับเควสได้

[รางวัลเควส – หนึ่ง!]

เควส Rebria Seal

※ โปรดลองตอบรับเควสแรก [Rebria Seal (1)] จาก GalaxyH3 เพื่อตรวจสอบฟังก์ชั่นการอัพเดท
※ สามารถรับ Seal ที่มีพลังแข็งแกร่งเป็นรางวัลเควสแรก

※ถ้าอยากปลุกพลังที่หลับใหลที่ ‘Rebria Seal‘ โปรดลองดำเนินเควสต่อไป

[ข้อมูลรายละเอียด]

※ ข้อมูลการอัพเกรด Rebria Seal ในอนาคต (ปัจจุบันอยู่ที่ V1.00)

เควส Rebria Seal

※ เพื่อทำเควส Rebria Seal ให้เสร็จสิ้นจะต้องใช้ Rebrium Point และ
ปริมาณของ Upgrade Stone ที่ต้องการ จะเพิ่มขึ้นทีละขั้น (ตารางด้านล่างแก้ไขจาก Upgrade Stone เป็น Point)

เควส Rebria Seal