สมดุลตัวละคร PVP

877

Warrior

 • Heavy Slash
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Impact Punch
  Super Armor Defense : ต่ำสุด

  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Tumble
  Super Armor Defense : สูง→ต่ำสุด
 • Elbow Drop
  Super Armor Defense : ต่ำสุด

  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Dropkick
  Super Armor Defense: ต่ำสุด

  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Dash Kick
  Super Armor Defense: ต่ำ

  Super Armor Attack: สูง
 • Impact Wave
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ

  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Wake Attack
  Super Armor Defense : สูงสุด → ต่ำ

  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Rising Slash
  ปรับอัตราการใช้ Super Armor Attack ต่อ Hit จำนวนรวมของ Super Armor Attack ไม่เปลี่ยนแปลง

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Dash
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Sweeping Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด

  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Soccer Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด

  Super Armor Attack : กลาง
 • Circle Break
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : สูง
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Courage
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Relieve
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ

Sword Master

 • Triple Slash
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : กลาง
 • Deep Straight
  เพิ่มเนื้อหาว่า ‘เมื่อถอยหลังจะเป็นอมตะ’ ลงใน Tooltip

  เพิ่มจำนวน Hit ที่เกิดขึ้นเมื่อพุ่งชน ลด Super Armor Attack ต่อ Hit เท่ากับจำนวน Hit ที่เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Hacking Stance
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : ต่ำสุด (อ้างอิงการกดโจมตีทั่วไป 1 ครั้ง)
 • Rage
  ลบความเป็นอมตะที่มีผลในขณะพุ่งตัว

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Infinity Edge
  Super Armor Defense : สูงสุด

  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Moonlight Splitter
  Super Armor Defense : ต่ำสุด

  Super Armor Attack : กลาง
 • Cyclone Slash
  ลด Super Armor Defense ที่มีผลใช้เมื่อโดนพายุหมุนแล้วดึงเป้าหมายจากตำแหน่งเดิม

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Crescent Cleave
  ลด Super Armor Attack หลาย Hit ที่เกิดจากพลังดาบ

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Halfmoon Slash
  Super Armor Defense : สูง

  Super Armor Attack : กลาง
 • Great Wave
  Super Armor Defense : สูงสุด

  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Dash Slash
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Dash Combo
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Aerial Combo
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ

  Super Armor Attack : กลาง
 • Counter Exile
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ

  Super Armor Attack : กลาง
 • Parrying
  ลด Super Armor Defense หลังจาก Parrying และเป็นอมตะ

  เพิ่มเนื้อหาว่า ‘เป็นอมตะ’ ในขณะโจมตีลงใน Tooltip
  ลบเนื้อหาที่บอกว่า ไม่สามารถยกเลิกท่าทางด้วยการกระทำใดๆ ออกจาก Tooltip
  Super Armor Attack ของการโจมตี 2 ครั้งที่เกิดจาก Parrying ถูกปรับใช้อย่างเท่าเทียมกัน
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Eclipse
  เพิ่ม Super Armor Defense

  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Brave
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Provoking Slam
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : กลาง

Gladiator

 • Evasion Slash
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Finish Attack
  Super Armor Defense : สูง

  Super Armor Attack : สูง
 • Triple Slash EX
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : กลาง
 • Deep Straight EX
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : สูง
 • Hacking Stance EX
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : โจมตีทั่วไป – ต่ำสุด / โจมตีพิเศษ – ต่ำ
 • Rage EX
  ลบความเป็นอมตะที่มีผลในขณะพุ่งตัว

  ลด Super Armor Attack ของ Wind Blade ลงอย่างมาก
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Finish Attack EX
  Super Armor Defense : สูง

  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง

[Awakened] Gladiator

 • Side Dodge
  ลดจำนวน Hit ที่เกิดขึ้นเมื่อพุ่งชน

  ลด Super Armor Attack ลง แต่ Skill Attack และปริมาณความเสียหายทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Hyperdrive
  ลดจำนวน Hit ที่เกิดขึ้นเมื่อพุ่งชน Skill Attack และปริมาณความเสียหายทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง

  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Triple Slash
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened Passive] Deep Straight
  เพิ่มเนื้อหา ‘เมื่อถอยหลังและใช้งาน Super Armor Attack ที่ลดลงจะมีผล’ ลงใน Tooltip
 • [Awakened] Deep Straight
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

  เพิ่มเนื้อหา ‘เมื่อถอยหลังและใช้งาน Super Armor Attack ที่ลดลงจะมีผล’ ลงใน Tooltip
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ใช้ทั่วไป – สูง / เคลื่อนที่ไปด้านหลังและใช้ – กลาง
 • [Awakened] Parrying
  ลด Super Armor Defense หลังจาก Parrying และเป็นอมตะ

  เพิ่มเนื้อหาว่า ‘เป็นอมตะ’ ในขณะโจมตีลงใน Tooltip
  ลบเนื้อหาที่บอกว่า ไม่สามารถยกเลิกท่าทางด้วยการกระทำใดๆ ออกจาก Tooltip
  Super Armor Attack ของการโจมตี 2 ครั้งที่เกิดจาก Parrying ถูกปรับใช้อย่างเท่าเทียมกัน
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Brave
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : ต่ำ

Moonlord

 • Moon Blade Dance
  ลด Super Armor Attack ต่อ Hit ของพลังดาบ

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Flash Stance
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : โจมตีทั่วไป – ต่ำสุด / โจมตีพิเศษ – กลาง
 • Moonlight Splitter EX
  Super Armor Defense : ต่ำสุด

  Super Armor Attack : กลาง
 • Cyclone Slash EX
  ลด Super Armor Defense ที่มีผลใช้เมื่อโดนพายุหมุนแล้วดึงเป้าหมายจากตำแหน่งเดิม

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง→하
 • Crescent Cleave EX
  เสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ‘เพิ่มจำนวนพลังดาบ’ ใน Tooltip

  ลด Super Armor Attack หลาย Hit ที่เกิดจากพลังดาบ
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Halfmoon Slash EX
  Super Armor Defense : สูง

  Super Armor Attack : สูง
 • Moon Blade Dance EX
  ลด Super Armor Attack ต่อ Hit ของพลังดาบ

  ลด Super Armor Attack ของพลังดาบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีตอนจบอย่างมาก
  เพิ่มขอบเขตการโจมตีของการโจมตีโดยตรงจากการโจมตีตอนจบ
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด

[Awakened] Moonlord

 • Moon Blader
  เพิ่มระยะเวลา

  – 10 วินาที → 20 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Moon Blader – โจมตีทั่วไป
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด

  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Smash Axe
  ลด Super Armor Attack

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Moonlight Splitter
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด

  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Cyclone Slash
  ลด Super Armor Defense ที่มีผลใช้เมื่อโดนพายุหมุนแล้วดึงเป้าหมายจากตำแหน่งเดิม

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → ต่ำ
 • [Awakened] Provoking Slam
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Attack ลดลงเล็กน้อยเมื่อได้รับ Awakened Passive

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Eclipse
  เพิ่ม Super Armor Defense

  ลด Super Armor Attack ของลมหมุน
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง

Mercenary

 • Stomp
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : กลาง
 • Demolition Fist
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : สูง
 • Circle Swing
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : สูง
 • Whirlwind
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : กลาง
 • Cyclone Axe
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด

  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Flying Swing
  Super Armor Defense : สูงสุด

  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Punishing Swing
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : กลาง
 • Ring Bombs
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : สูง
 • Rolling Attack
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

  – 555% → 498%
  แก้ไขปัญหาที่การกำหนดความเป็นอมตะถูกใช้งานในขณะร่ายสกิลบางครั้ง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Gigantic Bomb
  เพิ่ม Super Armor Defense

  Super Armor Defense : กลาง → สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Taunting Howl
  เพิ่ม Super Armor Defense

  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Iron Skin
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Highlander
  เมื่อใช้จะไม่เสีย HP อีกต่อไป

  ลดปริมาณการได้รับ Rage
  – 50 → 20
  ลด Cooldown
  – 180 วินาที → 120 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Dash Upper
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : กลาง
 • Soccer Kick Combo
  เพิ่ม Super Armor Defense

  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Crisis Howl
  เพิ่ม Super Armor Attack

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Battle Howl
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Devitalizing Howl
  Super Armor Attack ลดลงเล็กน้อย

  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Havoc Howl
  ลด Super Armor Attack

  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง

Barbarian

 • Bone Crash
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Stomp EX
  ลด Super Armor Attack ของคลื่นกระแทกครั้งที่ 2
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Demolition Fist EX
  ลด Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Whirlwind EX
  เพิ่ม Super Armor Attack เท่ากับจำนวน Hit ที่เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Bone Crash EX
  ลดปริมาณการเพิ่มดาเมจ
  – 50% → 30%
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
  ※ ปริมาณความเสียหายสูงเมื่อเทียบกับ Cooldown จึงลดอานุภาพลง
 • Class Mastery
  ระยะเวลาของเอฟเฟกต์เพิ่ม Final  Damge เมื่อใช้ Highlander จะลดลง
  – ระยะเวลาเพิ่ม Final Damage 20 วินาที → 10 วินาที

[Awakened] Barbarian

 • Over Taker
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Frenzy
  ซิงค์สเปคกับ PVE
  ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack ของ [Upgrade] Whirlwind ที่มีผลเมื่อใช้บัฟ
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • [Upgrade] Whirlwind
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

  – 762% → 508%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 12 วินาที → 15 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
  ※ เนื่องจากอิทธิพลของ [Upgrade] Whirlwind มากเกินไปจึงปรับอานุภาพ
 • [Awakened] Stomp
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Demolition Fist
  ลด Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Havoc Howl
  ลด Super Armor Attack

  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง

Destroyer

 • Howl charging
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
 • Maelstrom How
  Super Armor Defense ลดลง
  การโจมตีครั้งที่ 3 Super Armor Attack ลดลง, การโจมตีครั้งที่ 4 Super Armor Attack เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : สูงสุด → สูง
  Super Armor Attack : กลาง
  ※ ในด้านทัศนวิสัยมีปัญหาการกำหนดการโจมตีของ Maelstrom และยากต่อการรับรู้พลังของ Super Armor Attack เพิ่ม Super Armor Attack ที่ใช้เมื่อลดการโจมตี Super Armor ในท่าสะสมพลังและระเบิด
 • Provoke
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Flying Swing EX
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ลดลงเมื่อได้รับ EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Punishing Swing EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ring Bombs EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Rolling Attack EX
  แก้ไขปัญหาที่การกำหนดความเป็นอมตะถูกใช้งานในขณะร่ายสกิลบางครั้ง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Maelstrom How EX
  Super Armor Defense ลดลง
  การโจมตีครั้งที่ 3 Super Armor Attack ลดลง, การโจมตีครั้งที่ 4 และ 5 Super Armor Attack เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : สูงสุด → สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
  ※ ในด้านทัศนวิสัยมีปัญหาการกำหนดการโจมตีของ Maelstrom และยากต่อการรับรู้พลังของ Super Armor Attack เพิ่ม Super Armor Attack ที่ใช้เมื่อลดการโจมตี Super Armor ในท่าสะสมพลังและระเบิด

[Awakened] Destroyer

 • Assault Crash
  Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งแรกเพิ่มขึ้น และ Super Armor Attack ของการโจมตีหลังจากนั้นลดลง

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Crash Mode
  Cooldown เพิ่มขึ้น

  – 75 วินาที → 90 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง
 • [Awakened] Maelstrom How
  Super Armor Defense ลดลง

  การโจมตีครั้งที่ 3 Super Armor Attack ลดลง, การโจมตีครั้งที่ 4 และ 5 Super Armor Attack เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : สูงสุด → สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
  ※ ในด้านทัศนวิสัยมีปัญหาการกำหนดการโจมตีของ Maelstrom และยากต่อการรับรู้พลังของ Super Armor Attack เพิ่ม Super Armor Attack ที่ใช้เมื่อลดการโจมตี Super Armor ในท่าสะสมพลังและระเบิด
 • [Awakened] Howl charging
  เพิ่ม Super Armor Defense

  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Rolling Attack
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

  – 555% → 498%
  แก้ไขปัญหาที่การกำหนดความเป็นอมตะถูกใช้งานในขณะร่ายสกิลบางครั้ง
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Attack ลดลงเมื่อได้รับ Awakened Passive
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

Avenger

 • Graves
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv

  – 343% → 494%
  ลด Cooldown
  – 14 วินาที → 12 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Dark Stinger
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv

  – 511% → 589%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 16 วินาที → 17 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Piercing Crescent
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Doom Blade
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv

  – 358% → 734%
  ลด Cooldown
  – 50 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Vengeance Storm
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

  – 656% → 541%
  ลด Cooldown
  45 วินาที → 35 วินาที
  ลดระยะห่าง Hit ของพลังดาบไฟ
  Super Armor Attack เน้นหนักไปที่การโจมตีครั้งสุดท้าย
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Deathnell
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Avenger Force
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv

  – 216% → 400%
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Step Blade
  Super Armor Defense : ต่ำ

  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Soul Cutter
  เพิ่ม Super Armor Attack

  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Dark Surfer
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

  – 133% → 113%
  ลด Cooldown
  – 50 วินาที → 35 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack ต่อการโจมตี 1 ครั้ง : ต่ำสุด~ต่ำ
 • Shadow Call
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Dark Riser
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv

  – 286% → 402%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Dash Combo
  ลด Super Armor Attack

  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Ariel Blade
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv

  – 116% → 272%
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Counter Slash
  Super Armor Defense ลดลง

  Super Armor Defense : สูงสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด

Dark Avenger

 • Dark Avenger
  แก้ไขปัญหาที่เพิ่ม Super Armor Attack เมื่อใช้งานกลางอากาศ

  แก้ไขปัญหาที่ทำให้การกำหนดความเป็นอมตะมีผลในบางครั้งเมื่อใช้งานกลางอากาศ
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Dark Avenger Tumble
  Super Armor Defense ลดลง

  Super Armor Defense : สูง → ต่ำสุด
 • Dark Crash
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Nightmare] Graves
  ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack

  – โจมตีทั่วไป : 100% → 20%
  – โจมตีพิเศษ : 150% → 20%
  ลด Cooldown
  – 14 วินาที → 12 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Nightmare] Dark Stinger
  ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack

  – 50% → 20%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 16 วินาที → 17 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Nightmare] Piercing Crescent
  Super Armor Defense : กลาง

  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • [Nightmare] Doom Blade
  ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack

  – 50% → 20%
  ลด Cooldown
  – 50 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Nightmare] Vengeance Storm
  ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack

  – 50% → 20%
  ลด Cooldown
  – 45 วินาที → 35 วินาที
  ลดระยะห่าง Hit ของพลังดาบไฟ
  Super Armor Attack เน้นหนักไปที่การโจมตีครั้งสุดท้าย
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Nightmare] Deathnell
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Nightmare] Dark Riser
  ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack

  – 50% → 20%
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Nightmare] Dark Crash
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง

Archer

 • Twin Shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Willow Kick
  แก้ไขปัญหา Super Armor Attack ลดลงหลังจากได้รับเลเวล 6
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Multi Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Magic Arrow
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  1~5Lv Super Armor Attack : ต่ำสุด
  6Lv ขึ้นไป Super Armor Attack : สูง
 • Piercing Shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Pin Wheel
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Spin Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Low Spin Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • High Spin Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Double Somersault Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Tumble
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Urgency Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Moon Kick
  |Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Prosperity
  Super Armor Defense : ต่ำ

Bowmaster

 • Charged Shot
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Flash Catcher
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Recharge
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Arrow Shower
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Siege Stance
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Arrow Barrage
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : 특สูง → สูงสุด
 • Scope Arrow
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ariel Stunt
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Rapid Shot
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Tracking Arrows
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Swift Storm
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Revolution Ballista
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Bulls Eye
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Spiritual Excel
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Aerial Chain Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Fake Shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Triangle shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : สูง
 • Stunning Shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Ankle Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → ต่ำสุด

Sniper

 • Range Ender
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Charged Shot EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Flash Catcher EX
  เพิ่ม Super Armor Attack และสเป็คดังกล่าวจะอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Arrow Shower EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Siege Stance EX
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Range Ender EX
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Sniper

 • Camouflage
  เพิ่ม Super Armor Defense
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Wind Blow
  เพิ่ม Super Armor Attack ใช้ได้กับ Wind Blow ทุกประเภท
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด

Artillery

 • Detonating Arrow
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Scope Arrow EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Rapid Shot EX
  ทะลุทะลวง และเพิ่ม Super Armor Attack ของหลาย Hit ที่เกิดขึ้น
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Tracking Arrows EX
  ลด Super Armor Attack มีผลกับ Fatal Tracking Arrows ด้วย
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Swift Storm EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Detonating Arrow EX
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Artillery

 • Focusing Cut
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Cannonade
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 40 วินาที → 60 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Triangle shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Detonating Arrow
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Focusing Cut
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด

Acrobat

 • Kick Shot
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Binding Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Double Somersault Kick
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Attack ในการโจมตีบางอันสูงเกินไป
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Spiral Vortex
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Divine Rage
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Spiral Kick
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Air Walk
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Eagle Dive
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blooming Kick
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Cyclone Kick
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Spiral Edge
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Spirit Shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Chain Trampoline
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Circle Shot
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Counter Ring Shot
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Tip Tops
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Spiritual Excel
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Spirit Boost
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 48.4 วินาที → 50 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ

Tempest

 • Evade
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Hurricane Dance
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Kick Shot EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Binding Shot EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Double Somersault Kick EX
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : สูง
 • Spiral Vortex EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Hurricane Dance EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด

[Awakened] Tempest

 • Punch Smash
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Hurricane Upper
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 35 วินาที → 40 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened Passive] Ride Air Current
  Super Armor Attack ของ [Air Current] Spiral Vortex, [Air Current] Punch Smash ใช้สกิลดั้งเดิมเพียงครึ่งเดียว และสเป็คดังกล่าวจะ
  เพิ่ม Air Current ที่จำเป็นในการใช้ [Air Current] Hurricane Dance
  – 30 ชิ้น → 50 ชิ้น
 • [Air Current] Spiral Vortex
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • [Air Current] Hurricane Dance
  ตอนนี้ใช้ Air Current มากขึ้่น
  – 30 ชิ้น → 50 ชิ้น
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Air Current] Punch Smash
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง

Windwalker

 • Show Time
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Rising Storm
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Spiral Kick EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Eagle Dive EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blooming Kick EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Cyclone Kick EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Rising Storm EX
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Windwalker

 • Swift Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Flash Kick
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened Passive] Ride Air Current
  Super Armor Attack ของ [Air Current] Rising Storm ใช้สกิลดั้งเดิมเพียงครึ่งเดียว และสเป็คจะสะท้อนให้เห็นใน Tooltip
 • [Air Current] Eagle Dive
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Air Current] Rising Storm
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง

Hunter

 • Spiral Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Ariel Wild Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Arrow Storm
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Deluge Bolt
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Raging Wind
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Destruction Area
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Summon Falcon
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Falcon Strike
  Super Armor Attack : กลาง
 • Falcon Rise
  Super Armor Attack : กลาง
 • Monkey Catch
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Flamingo
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Liberty Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Hunter Eye
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Trap Master
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Trapper
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Air Raid
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Crossbow Link
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Crossbow Link – โจมตีทั่วไป
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด

Silver Hunter

 • Silver Hunter
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Moment Evade – Counter
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Tornado Shot
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Upgrade] Spiral Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Upgrade] Ariel Wild Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Upgrade] Arrow Storm
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • [Upgrade] Deluge Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Upgrade] Raging Wind
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Upgrade] Tornado Shot
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด

Sorceress

 • Flame Burst
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Wheeling Staff
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Glacial Spike
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Slap Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Heel Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Counter Spell
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Blink
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Escape
  Super Armor Defense: ต่ำสุด
 • Hammer Strike
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Poison Missile
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Void Explosion
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Poor Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Charge Missile
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Shockwave
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Boost
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ

Elemental Lord

 • Fire Bolt
  Attack ลดลงโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
  – 580% → 518%
  Cooldown ลดลง
  – 25 วินาที → 20 วินาที
  Super Armor Attack เพิ่มขึ้นในขั้นการชาร์จสูง
  Super Armor Defense : กลาง
  ชาร์จขั้น 1, ขั้น 2 Super Armor Attack : ต่ำสุด
  ชาร์จขั้น 3 Super Armor Attack : ต่ำสุด → กลาง
 • Inferno
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Firewall
  ลด Cooldown
  – 33 วินาที → 30 วินาที
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Flame Rod
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 461% → 557%
  ลด Cooldown
  – 52 วินาที → 46 วินาที
  Super Armor Attack เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Fiery Vortex
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Icy Shards
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Freezing Field
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Frozen Spikes
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Chilling Mist
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blizzard Storm
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Flame Spark
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Phoenix Storm
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Ignite
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Frost Wind
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Glacial Wave
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Shatter
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Elemental Shield
  Super Armor Defense : ต่ำ

Seleana

 • Rolling Lava
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Fireball EX
  Super Armor Attack เพิ่มขึ้นที่ระดับการชาร์จสูง
  Super Armor Defense : กลาง
  ชาร์จขั้น 1, ขั้น 2Super Armor Attack : ต่ำสุด
  ชาร์จขั้น 3 Super Armor Attack : ต่ำสุด → กลาง
 • Inferno EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Firewall EX
  เปลี่ยนรูปแบบการแสดง Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม
  – 30%~60% ของ Firewall → 60% ของ Firewall
  การกำหนด Hit ของการโจมตีที่เกิดขึ้นจากร่างกายกว้างขึ้นเล็กน้อย
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Flame Rod EX
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Rolling Lava EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
  Super Armor Attack เมื่อระเบิดทันทีด้วยการโจมตีพิเศษ : สูง

[Awakened] Seleana

 • Meteor Call
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Flame Burst
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Upgrade] Flame Burst
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Ignite
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Firewall
  ตอนนี้หลังจากใช้สกิลไป 1 วินาที จึงจะกำหนดการโจมตี
  ลดเวลาสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้น
  – 4Hit 25Frame → 4Hit 15Frame
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Hit ครั้งแรก, ครั้งที่สอง เพิ่ม Super Armor Attack
  Hit ครั้งที่สาม, ครั้งที่สี่ ลด Super Armor Attack
  เปลี่ยนสเปคการโจมตีเพิ่มเติม
  – กดปุ่มโจมตีทั่วไป : ขว้างเปลวเพลิงไปด้านหน้า (เหมือนกับ Firewall EX)
  – กดปุ่มโจมตีพิเศษ : เรียกเสาเปลวไฟรอบๆ (เหมือนกับ Awakening Firewall เดิม)
  – ไม่เพิ่ม Super Armor Defense เมื่อเกิดการโจมตีเพิ่มเติมอีกต่อไป
  – ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ+สูง→ สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ+สูง→ สูง+ต่ำ
  ※ Awakened Passive นั้นดีสำหรับการปรับปรุงการใช้งาน แต่ไม่ควรทำลายตำแหน่งเฉพาะของสกิลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ความเสียหายจะสะสมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากับ Seleana ทั้งก่อนและหลังการเรียน Awakened Passive ของ Firewall ได้มีปรับปรุงโครงสร้าง Super Armor ที่ไม่ตรงตามสัญชาตญาณในขณะที่ยังคงความสามารถในการใช้งานของ Firewall ขั้นแรกได้ดำเนินการแก้ไขบนพื้นฐานการออกแบบที่ใช้อยู่ แต่หากพิจารณาว่าไม่เพียงพอก็จะพิจารณาปรับเพิ่มเติม

Elestra

 • Ice Barrier
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Ice Spear
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Icy Shards EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Freezing Field EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Frozen Spikes EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Chilling Mist EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Ice Barrier EX
  Super Armor Defense : ต่ำ

[Awakened] Elestra

 • Glacial Field
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Ice Cyclone
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Shatter
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Ice Spear
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Icy Shards
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง

Force User

 • Gravity Ball
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  ※ ไม่มีการปรับ Super Armor Attack แต่มีการปรับลดระดับลงเนื่องจากการปรับระดับ Super Armor Defense
  การโจมตีด้วยระเบิดครั้งสุดท้ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถต่อต้าน Super Armor Defense ระดับกลางได้
 • Triple Orbs
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Black Hole
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Summon Comet
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Gravity Ascension
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Linear Ray
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Force Shield
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Nine Tail Laser
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Force Mirror
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack ของ Force Mirror ที่ถูกเรียก : ต่ำสุด
 • Spectrum Shower
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 382% → 729%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 35 วินาที → 40 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Meteor Storm
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • Eraser
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Teleport
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Gravity Sphere
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Void Blast
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
  ※ Void Blast ถูกควบคุมความเสี่ยงที่ต้องใช้ Tumble แต่มี Super Armor Attack สูงและ Cooldown สั้น ทำให้ได้เปรียบในการป้องกันทางอากาศในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ในขั้นแรกจึงลองปรับลดพลังของ Super Armor Attack
 • Time Stop
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Time Dodge
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 38 วินาที → 50 วินาที
  ลดเวลาในการหยุดเป้าหมายที่โดนโจมตี
  – 1Lv 1.05 วินาที → 1 วินาที
  – เพิ่มเวลาหยุดต่อเลเวล 0.35 วินาที → 0.25 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  ※ Time Dodge ถูกปรับลดลงเพราะถูกพิจารณาว่าความถี่การใช้งานและความแข็งแกร่งสูง แม้จะคำนึงถึงถึง Stat พื้นฐานที่ต่ำของ Force User ก็ตาม
 • Gravity Trap
  ลด Cooldown
  – 60 วินาที → 50 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Beyond Time
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง

Majesty

 • Steal Magic
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Switch Gravity
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Gravity Ball EX
  เพิ่ม Super Armor Attack ของการโจมตีระเบิดครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3 ที่มีผลเมื่อได้รับ EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  ※ ตอนนี้แม้ว่าจะโจมตีด้วยการระเบิดครั้งที่ 2 และ 3 เท่านั้น ก็สามารถทำให้ Super Armor Defense ระดับกลางถูกลบล้าง
 • Triple Orbs EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Black Hole EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Gravity Ascension EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Switch Gravity EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด

[Awakened] Majesty

 • Gravity Rush
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack ต่อ Ball of Gravity 1 อัน : ต่ำ
 • Focus Gravity
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack ต่อ Ball of Gravity 1 อัน : ต่ำ
 • [Awakened] Gravity Ball
  เพิ่ม Super Armor Attack ของการโจมตีระเบิดครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3 ที่มีผลเมื่อได้รับ EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  ※ ตอนนี้แม้ว่าจะโจมตีด้วยการระเบิดครั้งที่ 2 และ 3 เท่านั้น ก็สามารถทำให้ Super Armor Defense ระดับกลางถูกลบล้าง
 • [Awakened] Triple Orbs
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • [Awakened] Teleport
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Switch Gravity
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Summon Comet
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Meteor Storm
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Attack มีผลสูงเกินไป
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Gravity Trap
  ลด Cooldown
  – 60 วินาที → 50 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
  ในสถานะไม่เสถียร Super Armor Attack ต่อ Ball of Gravity 1 อัน : ต่ำ

Smasher

 • Arcane
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Laser Cutter
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Linear Ray EX
  เพิ่มเนื้อหา เพิ่ม Super Armor Defense เมื่อได้รับ ลงใน Tooltip
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Nine Tail Laser EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Force Mirror EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack ของ Force Mirror ที่ถูกเรียก : ต่ำสุด
 • Spectrum Shower EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Laser Cutter EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด

[Awakened] Smasher

 • Laser Ray
  Attack ลดลง
  – 65% → 60% (อ้างอิง 25 Hit 1625% → 1500%)
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
  ※ Laser Ray สามารถสร้างความเสียหายได้สูงมากในบางสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องใช้ความชำนาญในการกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ที
 • Energy Blast
  ลดเวลาดีเลย์หลังจากอยู่กับที่หรือถอยหลัง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → กลาง
  ※ ความเร็วในการใช้งานของ Energy Blast เร็วเกินไปถึงถือว่าเป็นปัญหา แต่จะลด Super Armor Attack ก่อน นอกจากนั้น ยังช่วยลดเวลาในการส
 • [Awakened Passive] Beyond Time
  แก้ไขปัญหาที่เนื้อหา Tooltip ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลด Cooldown
  ปรับลดปริมาณการลด Cooldown
  – ลดลง 135 วินาที → ลดลง 90 วินาท
 • [Awakened] Beyond Time
  Cooldown เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเอฟเฟกต์ Awakened Passive
  – 90 วินาที → 135 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง
 • [Awakened] Nine Tail Laser
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Laser Cutter
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Eraser
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูงสุด

Mara

 • Reaping
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 212% → 293%
  ลด Cooldown
  – 15 วินาที → 12 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Crippling
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 316% → 350%
  Super Armor Defense : กลาง
  ชาร์จขั้น 1
  Super Armor Attack : ต่ำ
  ชาร์จขั้น 2
  Super Armor Attack : ต่ำ
  ชาร์จขั้น 3
  Super Armor Attack : กลาง
 • Void Coil
  Attack ลดลง
  – 134% → 94%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 11 วินาที→ 22 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Black Strike
  Attack ลดลง
  – 700% → 615%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 32 วินาที → 25 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Smoke Storm
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 628% → 736%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 38 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Deadly Smoke
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 340% → 950%
  เพิ่ม Super Armor Attac
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง → สูงสุด
 • Haze
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Wraith Form
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
 • Shadow Shell
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
 • Entomb
  Attack ลดลง
  – 40% → 22%
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ → ต่ำสุด
 • Meaningless
  ระยะเวลาดีบัฟลดลง
  – 15 วินาที → 10 วินาท
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Complete Darkness
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
 • Ebony Spark
  Attack ลดลง
  – 192% → 152%
 • โจมตีทั่วไป
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • โจมตีพิเศษ
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • Insult
  Attack ลดลง
  – 140% → 110
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Turbulence
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ

Black Mara

 • Black Mara
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Aftermath
  ระยะเวลาดีบัฟลดลง
  – 15 วินาที → 10 วินาที
 • Inhale
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
 • [Upgrade] Reaping
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 288% → 293%
  ลด Cooldown
  – 15 วินาที → 12 วินาท
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Upgrade] Crippling
  Attack ลดลง
  – 898% → 770%
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • [Upgrade] Black Strike
  Attack ลดลง
  – 1030% → 677%
  ลด Cooldown
  – 32 วินาที → 25 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ → กลาง
 • [Upgrade] Void Coil
  Attack ลดลง
  – 180% → 138%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 11 วินาที→ 22 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Upgrade] Smoke Storm
  Attack ลดลง
  – 907% → 810%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 38 วินาที → 45 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง → สูง
 • Exhale
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Contract] Void Coil
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Contract] Crippling
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Contract][Upgrade] Void Coil
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Contract][Upgrade] Crippling
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Ebony Spark Upgrade A
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Ebony Spark Upgrade B
  เพิ่มเนื้อหาการเพิ่ม Super Armor Attack ลงใน Tooltip
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Haze Upgrade B
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Turbulence Upgrade A
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Turbulence Upgrade B
  ลดเอฟเฟกต์การเพิ่ม Attack
  – 200% → 100%
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ

Cleric

 • Shield Blow
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Divine Combo
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Divine Combo Lv2
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Charge Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Holy Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Lightning Strike
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Half Turn Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Direct Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Dive Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Low Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Stomping Kick
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Sliding Step
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Sliding Knee Kick
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Counter Blow
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Heal
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Block
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Passion
  Super Armor Defense : ต่ำ

Priest

 • Lightning Bolt
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 248% → 322%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mind Breaker
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Detonate
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 408% → 512%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 25 วินาที → 30 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Falling Thunder
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Heavenly Judgment
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Lightning Relic
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
  Super Armor Attack ของ Relic ต่อการโจมตี 1 ครั้ง : ต่ำสุด
 • Holly Flax
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Healing Relic
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mystic Chain
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Sacred Wish
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Lightning Move
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูงสุด → ต่ำ
 • Shock Smash
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Grand Cross
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 308% → 461%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Avenging Wave
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Striking
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Holy Burst
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Purify
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Protection Shell
  Super Armor Defense : ต่ำ

Inquisitor

 • Shock Transition
  Super Armor Attack ที่เกิดขึ้นเหมือนเปลี่ยนสภาพ : ต่ำสุด
 • Lightning Strom
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Lightning Bolt EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mind Breaker EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Falling Thunder EX
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Detonate EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Lightning Strom EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง

[Awakened] Inquisitor

 • Judgement Spear
  เปลี่ยนคำอธิบายของ Judgment Spear Afterimage
  – Judgment Spear Afterimage ติดตั้งในพื้นตรงตำแหน่ง Judgement Spear โดนเป้า
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
  Judgment Spear Afterimage ระเบิด Super Armor Attack : กลาง
  ※ Judgement Spear มีข้อดีคือสามารถปล่อยสกิลออกมาได้ในครั้งเดียวด้วยฟังก์ชั่นบันทึก Cooldown แต่เป็นสกิลที่ไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการใช้ 1 ครั้งเมื่อเทียบกับ Cooldown ที่ยาวนาน ปรับ Super Armor Defense และ Attack เพื่อให้สามารถใช้สกิลในด้านการโจมตีมากยิ่งขึ้น
 • Exceed Lightning
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened Passive] Detonate
  [Upgrade] Detonate เพิ่มอัตราการเกิดผล
  – 50% → 100%
  [Upgrade] Detonate เพิ่มเวลาการใช้งาน
  – 5 วินาที → 15 วินาที
  [Upgrade] Detonate의 Attack ลดลง
  – [Awakened] Detonate 100% → 40%
 • [Awakened] Detonate
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
  – 490% → 287%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 25 วินาที → 30 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
  ※ ปรับให้ Inquisitor สามารถใช้ [Upgrade] Detonate ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น
 • [Awakened Passive] Avenging Wave
  ลบเอฟเฟกต์การลด Cooldown
 • [Awakened] Grand Cross
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • [Awakened] Avenging Wave
  Cooldown เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเอฟเฟกต์ Awakened Passive
  45 วินาที → 50 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Lightning Fury
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ

Saint

 • Great Heal
   Super Armor Defense : กลาง
 • Shock of Relic
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack ต่อ Relic 1 อัน: กลาง
 • Lightning Relic EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
  Super Armor Attack ของ Relic ต่อการโจมตี 1 ครั้ง : ต่ำสุด
 • Holly Flax EX
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ลดลงเมื่อได้รับ EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Healing Relic EX
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mystic Chain EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Shock of Relic EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack ต่อ Relic 1 อัน: กลาง
  Shock ที่เกิดขึ้นกับตนเอง Super Armor Attack : กลาง

[Awakened] Saint

 • Antiphona Pool
  Antiphona Pool จะไม่ผลักศัตรูอีกต่อไป
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → สูง
 • Blessed Sign
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened Passive] Antiphona Pool
  [Upgrade] Antiphona Pool เพิ่มเวลาการใช้งาน
  – 5 วินาที → 15 วินาที
  [Upgrade] Antiphona Pool
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Great Heal
   Super Armor Defense : กลาง
 • [Awakened] Holy Burst
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
  Super Armor Attack ต่อ Relic 1 อัน: กลาง
 • [Awakened] Sacred Wish
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด

Paladin

 • Holy Cross
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Sacred Hammering
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 50 วินาที → 60 วินาที
  เพิ่มระยะเวลา
  – 10 วินาที → 20 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
 • Sacred Hammering – โจมตีทั่วไป
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Lightning Zap
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
  Super Armor Attack เอฟเฟกต์การชาร์จ 1 ครั้ง : กลาง
 • Electric Smite
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Thor’s Hammer
  Super Armor Attack แบบเดียวกันนี้ใช้กับการกำหนดการโจมตีจากรอบๆ ตัว และการกำหนดกการโจมตีที่เกิดขึ้นจาก Hammer
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Autoblock
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Stance of Faith
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack เมื่อป้องกันสำเร็จ : ต่ำสุด
 • Divine Ascension
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Divine Vengeance
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Divine Punishment
   Super Armor Defense : กลาง
 • Divine Judgement
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 16 วินาที → 19 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
  ※ บทบาทในการทำให้ Super Armor ของ Divine Judgement ถูกลบล้างนั้นอยู่ในระดับที่มากเกินไป เพิ่ม Cooldown และปรับลด Super Armor Attack อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแอคชั่น
 • Divine Avatar
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Elemental Bless
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Conviction Bless
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Divine Breaker
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Iron Will
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Armor Break
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Shield Charge
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง

Crusader

 • Judges Power
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Judgement Hammer
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Holy Cross EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Sacred Hammering EX
   Super Armor Defense : กลาง
 • Sacred Hammering EX – โจมตีทั่วไป
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Lightning Zap EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
  Super Armor Attack เอฟเฟกต์การชาร์จ 1 ครั้ง : กลาง
 • Electric Smite EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Judgement Hammer EX
  ลด Super Armor Attack เมื่อค้อนกลับมา
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Class Mastery – Lightning Strike
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ

[Awakened] Crusader

 • Mighty Blow
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Hammer Hand
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Thor’s Hammer
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Divine Breaker
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Judges Power
   Super Armor Defense : ต่ำ

Guardian

 • Provoke
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Guardian Force
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Justice Crash
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Auto Block EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Stance of Faith EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack เมื่อป้องกันสำเร็จ : ต่ำสุด
 • Divine Ascension EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Divine Punishment EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack ใช้เป็นความเสียหายต่อเนื่อง : ต่ำสุด
 • Justice Crash EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Class Mastery
  ลดเอฟเฟกต์เพิ่มธาตุแสง
  – 10% → 5%

[Awakened] Guardian

 • Thrust Force
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Overwhelm
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
  Super Armor Attack การโจมตีเพิ่มเติม : สูง
 • [Awakened] Divine Judgement
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • [Awakened] Armor Break
  Super Attack ลดลง ของการโจมตีเพิ่มเติม
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง (Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม : กลาง → ต่ำ)
  ※ ปัจจุบันการที่สกิลไม่สามารถต่อต้าน Super Armor Defense ด้วยการโจมตีเพิ่มเติมของ [Awakened] Armor Break เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนานๆ ที เนื่องจากได้ลด Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติมลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นหากหลบการโจมตีครั้งแรก ก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีเพิ่มเติม
 • [Awakened] Shield Charge
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Guardian Force
  ลด Super Armor Attack ของชิ้นส่วน
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → กลาง

Heretic

 • Execute
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • Evil Hand
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 326% → 446%
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Carnage
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 91% → 181%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 3 วินาที → 6 วินาที
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ไม่ถูกรีเฟรชเมื่อใช้เชื่อมโยงกับ Execute และ Guilty Attack
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • Savage Attack
  Attack ลดลง
  – 807% → 599%
  ลด Cooldown
  – 30 วินาที → 25 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Devastation
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 416% → 499%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 30 วินาที → 35 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense: กลาง → สูง
  Super Armor Attack: สูง
 • Death Gate
  เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อมตะใน Tooltip
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • Soul Steel
  ปริมาณการฟื้นฟูลดลง
  – 1Lv ~ 5Lv: 2% → 1%
  – 6Lv ~ 10Lv: 4% → 1.5%
  – 11Lv ~ : 6% → 2%
  ลด Cooldown
  – 60 วินาที → 20 วินาที
  เพิ่มเนื้อหาการอัพเกรดเอฟเฟกต์ฟื้นฟูตามเลเวลสกิลใน Tooltip
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำสุด → ต่ำ
 • Brutal Soul
   Super Armor Defense: ต่ำ
 • Fatal Fury
   Super Armor Defense: ต่ำ
 • Land Corruption
   Super Armor Defense: กลาง
 • Shield Smash
  เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อมตะใน Tooltip
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Chaotic Shield
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 219% → 296%
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง → กลาง
 • Chaotic Shield – Land Corruption Effect
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูงสุด → กลาง
 • Cruel Slash
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Guilty Attack
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 5 วินาที → 12 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • Heating Revenant
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 45 วินาที → 60 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense: สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง → สูงสุด
 • Deadly Blow
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 104% → 247%
  เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อมตะใน Tooltip
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำสุด

Arch Heretic

 • Arch Heretic
   Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Soul Blade
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: สูงสุด → สูง
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • Quick Dash
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: สูงสุด → ต่ำสุด
 • [Nightmare] Execute
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • [Nightmare] Evil Hand
  ลดปริมาณการเพิ่ม Attack
  – 25% → 10%
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • [Nightmare] Carnage
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 3 วินาที → 6 วินาทีแก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ไม่ถูกรีเฟรชเมื่อใช้เชื่อมโยงจาก [Nightmare] Execute และ [Nightmare] Guilty Attack
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • [Nightmare] Savage Attack
  ลดปริมาณการเพิ่ม Attack
  – 30% → 10%
  ลด Cooldown
  – 30 วินาที → 25 วินาที
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • [Nightmare] Guilty Attack
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 5 วินาที → 12 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง → ต่ำ
 • [Nightmare] Devastation
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 30 วินาที → 35 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense: กลาง → สูง
  Super Armor Attack: สูง
 • [Nightmare] Cruel Slash
   Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง

Academic

 • Quick Shot
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Napalm
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Stun Grenade
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Summon Alfredo
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  Alfredo Super Armor Defense : กลาง
  Alfredo Super Armor Attack : ต่ำ
 • Recall Alfredo
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Air Shot
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Circle Bomb
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Spanner Smashing
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Air Boom
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Mega Hammer
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Force Out
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 7 วินาที → 10 วินาที
  Super Armor Attack เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Magnapier Attack
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Dodge
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Wax
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Bubble Bubble
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Ohtomet
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ

Engineer

 • Ping Pong Bomb
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Cannon Blaster
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • AP Launcher
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Mine Thrower
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Chemical Missile
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Chemical Grenade
  ลด Cooldown
  – 20 วินาที → 17 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Alfredo Stomp
   Alfredo Super Armor Defense : กลาง
  Alfredo Super Armor Attack : กลาง
 • Alfredo Berserker
   Alfredo Super Armor Defense : กลาง
 • Alfredo Beam
   Alfredo Super Armor Defense : สูง
  Alfredo Super Armor Attack : สูง
 • Alfredo Whirlwind
   Alfredo Super Armor Defense : สูง
  Alfredo Super Armor Attack : กลาง
 • Buster Call
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Mecha Duck
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Mecha Duck Super Armor Attack : ต่ำสุด~ต่ำ (การโจมตีพื้นฐานต่ำสุดยกเว้น Phyical Attack)
 • Mecha Shock
   Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำ
  Mecha Duck Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Mecha Silen
   Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำ
  Mecha Duck Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mecha Bomb
  ลด Cooldown
  – 31 วินาที→ 25 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง →상
  Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำ
  Mecha Duck Super Armor Attack : กลาง
 • Summon Tower
   Super Armor Defense : สูงสุด → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
  Mechanic Gatling Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mechanic Cannon
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mechanic Ice Pump
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Extreme Tower
   Super Armor Defense : สูงสุด
 • Rocket Jump
  ลด Cooldown
  – อ้างอิงเลเวลสูงสุด 20 วินาที → 15 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Gravity Grenade
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flash Grenade
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด

Shooting Star

 • Splash
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Damage Transition
  ลด Cooldown
  – 90 วินาที → 70 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Ping Pong Bomb EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • AP Launcher EX
   Super Armor Defense : กลา
  Super Armor Attack : กลาง
 • Mine Thrower EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Chemical Missile EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Splash EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด

[Awakened] Shooting Star

 • Shooting Tactics
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Demolition
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Alfredo
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  [Upgrade] Alfredo Stomp
  Alfredo Super Armor Defense : กลาง
  Alfredo Super Armor Attack : กลาง
 • [Upgrade] Alfredo Berserke
   Alfredo Super Armor Defense : กลาง
 • [Upgrade] Alfredo Beam
   Alfredo Super Armor Defense : สูง
  Alfredo Super Armor Attack : สูง
 • [Upgrade] Alfredo Whirlwind
   Alfredo Super Armor Defense : สูง
  Alfredo Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Chemical Grenade
  ลด Cooldown
  – 20 วินาที → 17 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Cannon Blaster
  แก้ไขปัญหาที่ค่า Super Armor Attack/Defense ลดลงเมื่อได้รับ Awakened Passive
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง

Gear Master

 • Mechanic Chainsaw
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 333% → 400%
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Big Mecha Bomb
  ลด Cooldown
  – 45 วินาที → 40 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Mecha Duck EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Mecha Duck Super Armor Attack : ต่ำสุด~ต่ำ (การโจมตีพื้นฐานต่ำสุดยกเว้น Phyical Attack)
 • Mecha Shock EX
   Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำ
  Mecha Duck Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Mecha Silen EX
   Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำ
  Mecha Duck Super Armor Attack : ต่ำ
 • Mecha Bomb EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Mecha Duck Super Armor Defense : ต่ำ
  Mecha Duck Super Armor Attack : กลาง
 • Big Mecha Bomb
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ~กลาง

[Awakened] Gear Master

 • Auto Pump
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Flag Cannon
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Summon Tower
   Super Armor Defense : กลาง
 • [Awakened] Mechanic Gatling
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Mechanic Cannon
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Mechanic Ice Pump
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Mechanic Chainsaw
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Mecha Duck
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Mecha Fire
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Mecha Bomb
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense: ต่ำ → สูง
  Super Armor Attack: ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Extreme Tower
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด
 • [Awakened] Big Mecha Bomb
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ~กลาง

Alchemist

 • Magma Punch
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Ice Punch ได้ในบางสถานการณ์
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Magma Wall
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Magma Wave
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Ice Punch
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Magma Punch ได้ในบางสถานการณ์
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Icing Mass
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Ice Palm
   Super Armor Defense : กลาง
  Palm Super Armor Defense : สูงพิเศษ
  Palm Super Armor Attack : ต่ำ
 • Icicle Expression
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Injector
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Disease
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Poison Break
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Poison Charging
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Mixed Infection
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง~สูง
 • Poison Pool
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Cocktail
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Summon Slime
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  Slime Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Slime Super Armor Attack : ต่ำ
  Slime Skill Super Armor Defense : กลาง
  Slime Skill Super Attack: ต่ำ~สูง
 • Sacrifice
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Slip
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด

Adept

 • C2H5OH
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ice Beam
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Magma Punch EX
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Ice Punch ได้ในบางสถานการณ์
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ice Punch EX
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Magma Punch ได้ในบางสถานการณ์
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Magma Wall EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Magma Wave EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Ice Beam EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Adept

 • Magma Jump
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Elemental Flare
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Ice Palm
   Super Armor Defense : กลาง
  Palm Super Armor Defense : สูงสุด
  Palm Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Ice Beam
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Magma Wave
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

Physician

 • Love Virus
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Heal Shower
   Super Armor Defense : กลาง
 • Cure Poison
   Super Armor Defense : กลาง
 • Injector EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Disease EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Poison Charging EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Poison Break EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Heal Shower EX
   Super Armor Defense : กลาง

[Awakened] Physician

 • Poison Strike
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ไม่สามารถใช้ได้ในบางสถานการณ์
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Slime Pool
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ไม่สามารถใช้ได้ในบางสถานการณ์
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Disease
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Poison Break
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Love Virus
  Super Armor Attack ต่อ Hit ลดลงเล็กน้อย
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Sacrifice
   Super Armor Defense : ต่ำ

Mechanic

 • Electron Spanner
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Plasma Field
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Spanner Whirl Wind
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Atomic Blade
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Upgrade] Atomic Blade
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [True] Atomic Blade
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • Resonator
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Singularity
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Multiplexer
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Upgrade] Multiplexer
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Cannon Switching
  Super Armor Defense: ต่ำ
 • Plasma Grenade
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Self Repair
  Super Armor Defense: กลาง
  Dodge Attack – โจมตีทั่วไป
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Dodge Attack – โจมตีพิเศษ
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Flip-Flop
  Super Armor Defense: ต่ำสุด

Ray Mechanic

 • Alfredo Frontier Mk-Ⅱ – ขี่
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • Alfredo Frontier Mk-Ⅱ – ลง
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • Alfredo Frontier Mk-Ⅱ – โจมตีทั่วไป
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • Alfredo Frontier Mk-Ⅱ – โจมตีฟาดลง
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Dynamic Vortex
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • [Riding] Electron Spanner
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • [Riding] Electron Spanner – กลางอากาศ
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • [Riding] Plasma Field
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • [Riding] Spanner Whirl Wind
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • [Riding] Atomic Blade
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Riding] Resonator
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • [Riding] Singularity
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • [Riding] Singularity – กลางอากาศ
  Super Armor Defense: สูงสุด.
  Super Armor Attack: สูง
 • [Riding] Multiplexer
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง
 • [Riding] Dynamic Vortex
  Super Armor Defense: สูงสุด
  Super Armor Attack: สูง

Kali

 • Soul Wind
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 8 วินาที → 13 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Despair Needle
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Negative Ghost
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Phantom Guard
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Spirit Blow
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Sting Breeze
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Fancy Turn
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Fancy Turn – 6Lv
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Slave Hand
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Slight Turn
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Return Spin
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ghost Kick
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Soul Kiss
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Turning Step
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Dummy Ghost
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Courage
   Super Armor Defense : ต่ำ

Screamer

 • Phantom Claw
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Chain Claw
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 15 วินาที → 20 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Revenge Hand
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Rampage Claw
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 620% → 738%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 30 วินาที → 40 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Phantom Avenger
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Spirit Paper
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Cling Snake
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Soul Gate
   Super Armor Defense : กลาง
  Gate Super Armor Defense : สูงพิเศษ
  Super Armor Attack ต่อ Ghost การโจมตี 1 ครั้ง : ต่ำสุด
 • Beast Spirit
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 27 วินาที → 35 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Dragons Soul
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Spirit Twing
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Phantom Rage
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blitz Claw
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Regent Aria
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Ghost’s Hand 1회당 Super Armor Attack : ต่ำ
 • Summon Puppet
  HP ของ Summon Puppet จะไม่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอีกต่อไป
  Summon Puppet จะไม่ถูกทำลายจากการโจมตีของศัตรูอีกต่อไป
  Super Armor Defense : กลาง
 • Stigma of Curse
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Ghost Scream
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Grudge Formation
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด

Dark Summoner

 • Sadism Pleasure
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Chaos Formation
  จำนวนครั้งการโจมตีจะไม่ได้รับอิทธิพลกับ Attack Speed อีกต่อไป
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 35 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Phantom Claw EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Chain Claw EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Revenge Hand EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Rampage Claw EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Chaos Formation EX
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 35 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Class Mastery – Phantom Claw Advent
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Dark Summoner

 • Ascending Phantom
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Shattered Hand
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened Passive] Phantom Claw
   เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ‘Ghost’s Hand’ Attack เพิ่มเติมใน Tooltip
 • [Awakened] Phantom Claw
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Revenge Hand
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Rampage Claw
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 30 วินาที → 40 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Chaos Formation
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 35 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

Soul Eater

 • Spectre of Pain
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Soul Scream
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Spirit Paper EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Cling Snake EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Soul Gate EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Gate Super Armor Defense : สูงพิเศษ
  Ghost โจมตี 1 ครั้ง Super Armor Attack : ต่ำสุด
  Big Ghost โจมตี 1 ครั้ง Super Armor Attack : กลาง
 • Beast Spirit EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Spectre of Pain EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
  Super Armor Attack Ghost ระเบิดทับซ้อน : กลาง

[Awakened] Soul Eater

 • Summon Totem
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
  Soul Liberate
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Cling Snake
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Beast Spirit
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Spectre of Pain
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  Super Armor Attack Ghost ระเบิดทับซ้อน : กลาง

Dancer

 • Graze Dance
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Sweet Circle
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 10 → 15 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Twinkle Spin
  ไม่เป็นอมตะในขณะอยู่กลางอากาศอีกต่อไป
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  ※ ยืนยันว่า Super Armor Attack ในการโจมตีครั้งแรกของ Twinkle Spin ถูกนำไปใช้สูงกว่าความตั้งใจ ปรับไม่ให้สามารถทำให้ Super Armor Defense ระดับกลางถูกลบล้าง เช่นเดียวกับ Twinkle Spin EX เพิ่ม Super Armor Attack ที่ใช้ตั้งแต่การโจมตีครั้งที่สองเล็กน้อย
 • Refreshing Screw
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 16 วินาที → 22 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Elegance Storm
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 32 วินาที → 40 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Breezecall Dance
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Breezecall
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Inner Fire
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Stalker
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Dusk Hunter
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Abolisher
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Sufi Dancer
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • General Dawn Blade
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Illusion Dance
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Illusion Gaze
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Storm of Ewiniar
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Sinia Turn
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Mist Step
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ecstatic Dance
  Super Armor Defense : สูง

Blade Dancer

 • Squall Flaker
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Gust Dementia
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Graze Dance EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Sweet Circle EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Twinkle Spin EX
  ไม่เป็นอมตะในขณะอยู่กลางอากาศอีกต่อไป
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  ※ เพิ่มความเสี่ยงด้วยการกำจัดเวลาอมตะในขณะอยู่กลางอากาศ เช่นเดียวกับ Twinkle Spin
 • Elegance Storm EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Gust Dementia EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด

[Awakened] Blade Dancer

 • Glaze Slash
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blade Step
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Graze Dance
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Sweet Circle
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened Passive] Elegance Storm
  ไม่ลด Cooldown อีกต่อไป
  ใช้งานเอฟเฟกต์เพิ่มจำนวนครั้งการโจมตี
  การโจมตีเพิ่มเติมจะมีผลเพียง 20% ของ Elegance Storm Attack, Super Armor Attack เท่านั้น
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Elegance Storm
   Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง

Spirit Dancer

 • Wide Stinger
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Praetor
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Stalker EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Dusk Hunter EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Abolisher EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • General Dawn Blade EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Praetor EX
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Spirit Dancer

 • Acanthus
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Hammer Crusher
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Dusk Hunter
  ลด Super Armor Attack ของลูกธนูเพิ่มเติม
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Sufi Dancer
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Illusion Dance
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Wide Stinger
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Praetor
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง

Oracle

 • Wild Spada
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Twister
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Vanishing Spada
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Rising Gust
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Sharpness of Hurricane
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Ancient Grace
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Chain Rush
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Position Shift
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Providence
  Super Armor Defense: ต่ำ
 • Ray Diffuse
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Agility Aura
  Super Armor Defense: ต่ำ
 • Turning Slide
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Ariel Rush
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Counter Spada
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง

Oracle Elder

 • Oracle Elder Transform
  Super Armor Defense: กลาง
 • Flash Tempest
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Holy] Wild Spada
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Holy] Twister
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Holy] Vanishing Spada
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Holy] Rising Gust
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • [Holy] Sharpness of Hurricane
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • [Holy] Flash Tempest
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Holy] Chain Rush
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • [Holy] Position Shift
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด

Assassin

 • Speedy Cut
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Piercing Star
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Dirty Trick
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Fan of Edge
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Shadow Hand
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Triple Edge
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Smoke
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Gore Kick
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Swipe
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Circle Gore
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Leap
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Sprint
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Tumble
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Fake Clock
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Feint
  เปลี่ยนรูะยะเวลาอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Feint จะเป็นอมตะเป็นเวลา 3 วินาที
  – เปลี่ยนแปลง : เป็นอมตะเป็นเวลา 2 วินาที หลังจากเกิด Feint
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Passion
   Super Armor Defense : ต่ำ

Chaser

 • Open Edge
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Applaud
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Rake
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Rain Drop
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Punishment
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • The End
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Shift Blow
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flame Locust
  Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งแรกจะลดลง และเพิ่ม Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งที่สอง
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blade Runner
  Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งแรกจะลดลง และเพิ่ม Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งที่สอง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Mortal Blow
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Izuna Drop
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Cripple Punisher
   Super Armor Defense : สูงสุด
 • Cripple Punisher – สถานะ Stand
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Cripple Punisher – โจมตีทั่วไป
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Cripple Punisher – โจมตีพิเศษ
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Fade
   Super Armor Defense : กลาง
 • Illusion Step
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
 • Receive Edge
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Burning Coal
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Access Chain
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Dedicate Shadow
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Dedicate Crow
   Super Armor Defense : ต่ำ

Raven

 • Umbra
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Crew King Deadfall
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Open Edge EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Applaud EX
  แก้ไขปัญหาเพิ่ม Super Armor Defense เมื่อได้รับ
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Rake EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Punishment EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Umbra EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Raven

 • Crow Storm
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Guillotine Cross
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Star Combination
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Chain Combination
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • [Awakened] Fan of Edge
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Access Chain
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง

Ripper

 • Arsonist
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Artful Chaser
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Shift Blow EX
  ตอนนี้การโจมตี EX ครั้งสุดท้ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ Super Armor Defense ระดับกลางถูกลบล้างได้
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  Super Armor Attack ของ Ash มีผลเพียงครึ่งเดียวของสกิลดั้งเดิม
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Flame Locust EX
  Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งแรกจะลดลง และเพิ่ม Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งที่สอง และครั้งที่สาม
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blade Runner EX
  Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งแรกจะลดลง และเพิ่ม Super Armor Attack ของการโจมตีครั้งที่สอง
  ลด Super Armor Attack ของการโจมตีระเบิด
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Izuna Drop EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  Super Armor Attack ของ Ash มีผลเพียงครึ่งเดียวของสกิลดั้งเดิม
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Artful Chaser EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
  Super Armor Attack ของ Ash มีผลเพียงครึ่งเดียวของสกิลดั้งเดิม
  Super Armor Attack : สูง
 • Class Mastery – Cripple Punisher
  Shift Blow – เรียก Ash
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Izuna Drop – เรียก Ash
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Artful Chaser – เรียก Ash
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ

[Awakened] Ripper

 • Beast Swipe
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flame Dragunil
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Shadow Hand
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Burning Coal
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Beast Swipe
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด

Bringer

 • Out Break
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Fulbright
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 437% → 478%
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Chakra of Energy
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Ring Strike
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Healing of Chakra
  แก้ไขปัญหาสเปคการควบคุมเพิ่มเติมตกหล่นใน Tooltip
  Super Armor Defense : กลาง
 • Ring of Energy
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Illustion Strike
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Night Explosion
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Plasma Burst
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 392% → 473%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 10 วินาที → 15 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Shadow Focus
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 308% → 349%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Line of Darkness
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 20 วินาที → 27 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Dark Conviction
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Spectral Guise
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Chakra Cure
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
 • Bless of  Ajna
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Pact of Ajna
   Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack  ของสกิลโจมตีที่ Ajna ใช้: ต่ำ
 • Healing of Ajna
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Illusion of Chakra
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Summon Shadow
   Super Armor Defense : ต่ำ
  สกิลที่ Shadow ใช้จะมีผล 100% ของ Super Armor Attack ของสกิลดั้งเดิม
 • Healing  of Chakra
   Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
 • Rubicon Face
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด

Light Fury

 • Chakra of Miracle
   Super Armor Defense : กลาง
  Sunshine Spark
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Out Break EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Chakra of Energy EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Ring Strike EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Sunshine Spark EX
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด

[Awakened] Light Fury

 • Chakra Creep
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Unseen Art
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack ที่มีผลเมื่อ Light Chakra ทำงาน
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • [Awakened] Piercing Star
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • [Awakened] Illusion of Chakra
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Quantum Trance
   Super Armor Defense : กลาง → ต่ำสุด
 • [Awakened] Chakra of Miracle
   Super Armor Defense : กลาง

Abyss Walker

 • Night Fall
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 35 วินาที → 45 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Incarnation of Dark
  ลด Cooldown
  – 30 วินาที → 5 วินาที
  เพิ่มระยะเวลา
  – 24 วินาที → 900 วินาที
  ลดปริมาณการเพิ่ม Attack ธาตุมืด
  – 15% → 10%
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
 • Illustion Strike EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Night Explosion EX
  ลด Super Armor Attack ของการโจมตี Multi-Hit ต่อเนื่องหลังจากระเบิด
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Plasma Burst EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Line of Darkness EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง~สูง
 • Night Fall EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง

[Awakened] Abyss Walker

 • Abyss Claw
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Killing Wave
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • [Awakened] Spectral Guise
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง~สูง
 • [Awakened] Shadow Focus
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • [Awakened] Summon Shadow
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • [Awakened] Dark Conviction
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Heal Shower EX
   Super Armor Defense : กลาง

Phantom

 • Pass Away
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Madness
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Brush Breaker
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Top Suffering
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Lethal Torture
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Pain Killer
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: สูง
 • Phantom Drive
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Death Web
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Blood Sign
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Phantom Call
  Super Armor Defense: กลาง
 • Draw Blood
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Draw Blood Upgrade A
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Shadow Step
  Super Armor Defense: ต่ำ
 • Air Receive
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Vaporize
  Super Armor Defense: ต่ำ

Bleed Phantom

 • Bleed Phantom Transform
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Shadow Overdrive – Step 1
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Shadow Overdrive – Step 2
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • Shadow Overdrive – Step 3
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูงสุด
 • [Cruel] Pass Away
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Cruel] Madness
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Cruel] Madness – กลางอากาศ
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Cruel] Brush Breaker
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Cruel] Top Suffering
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Cruel] Lethal Torture
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • [Cruel] Phantom Drive
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ

Lencea

 • Half Cutting
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Deep Pierce
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Cross Cutter
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Wheel Blade
  แก้ไขปัญหา Super Armor Defense, Attack ลดลงในเลเวล 6
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Hornet Touch
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flash Lift
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Counter Spin
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Probe
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Trampoline
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Flee
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Push Kick
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Butt
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Foot Kick
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Swoop
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Prosperity
   Super Armor Defense : ต่ำ

Piercer

 • Shutter Bounce
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Staff Screw
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Spinning Cut Down
  เพิ่มปริมาณการเพิ่ม Super Armor Attack ตามขั้นการชาร์จ
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ~กลาง → ต่ำ~สูง
 • Lollipop Chups
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Spinning Swing
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Fling Sky
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Hovering Blade
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 20% → 29%
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Sleeping Hand
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 161% → 183%
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
  เมื่อกดโจมตีทั่วไป Super Armor Attack : กลาง
 • Piercing Spike
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Fling Fling
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Dent Blow
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Champagne
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Erratic Power
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Scar Maker
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Will Maker
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Flag
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูงสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Buzz Off
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : 특สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูงสุด
 • Rushing Blade
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Spring Haze
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง

Flurry

 • Spinning Skewer
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Rough Sweep
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 436% → 648%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 32 วินาที → 42 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Shutter Bounce EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Staff Screw EX
  Super Armor Defense ลดลง
  แก้ไขปัญหา Super Armor Attack ลดลงเมื่อได้รับ
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Spinning Cut Down EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ~สูง
 • Spinning Swing EX
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Rough Sweep EX
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูงสุด → กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Flurry

 • Over The Rainbow
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Bifrost
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Hornet Touch
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Scar Maker
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • [Awakened] Spinning Cut Down
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ~สูง
 • [Awakened Passive] Butt
  ลดปริมาณการเพิ่ม Attack
  – 150% → 50%
 • [Awakened] Butt
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
  – 426% → 244%
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ

Sting Breezer

 • Arcane Focus
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Poking Beehive
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Hovering Blade EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Sleeping Hand EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  เมื่อกดโจมตีทั่วไป Super Armor Attack : กลาง
 • Piercing Spike EX
  ลด Super Armor Attack ของการโจมตีที่เกิดขึ้นจากหอกเวทมนตร์เจาะทะลุ
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง
 • Dent Blow EX
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Poking Beehive EX
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Sting Breezer

 • Flag Sign
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Angelic Spear
   Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Arcane Focus
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Poking Beehive
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Fling Fling
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง~สูง

Knightess

 • Gale Step
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 219% → 282%
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Splitter
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 214% → 265%
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Extreme Twister
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 307% → 412%
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  โจมตีทั่วไป Hit เพิ่มเติม Super Armor Attack : ต่ำ → สูง
  โจมตีพิเศษ Hit เพิ่มเติม Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Frosty Cross
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 244% → 290%
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Momentary Phantasms
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Icy Blast
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Iron Lance
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Bang and Junk
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Horn Raid
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Radical Charge
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Land Crush
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Blaze Strike
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Thrust
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Parrying Step
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูงสุด → ต่ำ
 • Brandish
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Blunt Slash
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Rising Horn
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Meteor Fall
  แก้ไขปัญหา Super Armor Attack ที่มีผลสูงเมื่อใช้กลางอากาศ
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Fighting Spirit
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Force of Knightess
   Super Armor Defense : ต่ำ

Avalanche

 • Crystal Shooter
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Fatal Stinger
  ตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในขณะโจมตีได้แล้ว
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Gale Step EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Splitter EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Extreme Twister EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
  โจมตีทั่วไป Hit เพิ่มเติม Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
  โจมตีพิเศษ Hit เพิ่มเติม  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Momentary Phantasms EX
  แก้ไขปัญหา Super Armor Defense ลดลงเมื่อได้รับ
  แก้ไขปัญหา Super Armor Attack ลดลงเมื่อได้รับ
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : กลาง
  ชาร์จเต็ม Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Fatal Stinger EX
  ตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในขณะโจมตีได้แล้ว
  เพิ่ม Super Armor Attack ตามสัดส่วนจำนวนหอกน้ำแข็ง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง~สูง

[Awakened] Avalanche

 • Crystal Maker
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Blizzard Shooter
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → กลาง
 • [Awakened] Parrying Step
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • [Awakened] Fighting Spirit
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • [Awakened] Brandish
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Blunt Slash
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • [Awakened] Frosty Cross
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Fatal Stinger
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง

Rand Grid

 • Counter Flare
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
  เมื่อ Parrying สำเร็จ Super Armor Attack : สูง
 • Iron Lance EX
  ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  Courage Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม : ต่ำ
 • Bang and Junk EX
  ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
  Courage Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม : ต่ำ
 • Horn Raid EX
  ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
  Courage Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม : ต่ำ
 • Land Crush EX
  ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
  Courage Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม : ต่ำ
 • Counter Flare EX
  ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  เพิ่ม Super Armor Attack ของ Courage Hit เพิ่มเติม
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
  เมื่อ Parrying สำเร็จ Super Armor Attack : สูง
  Courage Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม : ต่ำ → กลาง

[Awakened] Rand Grid

 • Heat Up
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Heroic Charge
  ลด Movement Speed ที่มีผลเมื่อขี่ม้าแห่งเปลวไฟ
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • [Awakened] Radical Charge
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Rising Horn
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Meteor Fall
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง

Plaga

 • Fatalism
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Thorn of Lip Loop
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Blood Shot
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Subconscious
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Disassembler
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Disassembler – ใช้ Thorns
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Grudge
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Grudge – ใช้ Thorns
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • Infection
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Infection – ใช้ Thorns
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: สูง
 • Sacrifice
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: สูง
 • Projection
  Super Armor Defense: กลาง
 • Flow Down
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Injury
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Injury Combo
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Repression
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: ต่ำสุด
 • Repression – Counter
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง

Vena Plaga

 • Vena Plaga Transform
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • Manic
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: กลาง
 • Manic – ใช้ Thorns 30
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: สูง
 • Manic – ใช้ Thorns 60
  Super Armor Defense: สูง
  Super Armor Attack: สูง
 • Lonely Crowd
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Corruption] Fatalism
  Super Armor Defense: ต่ำ
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Corruption] Thorn of Lip Loop
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ
 • [Corruption] Blood Shot
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Corruption] Subconscious
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • [Corruption] Lonely Crowd
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: ต่ำ

Machina

 • Low ‘Lil Hook
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Bounding Reaction
  แก้ไขปัญหา Super Armor Defense ลดลงใน Lv6
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Pivot Gun Shot
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Lariat
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 15 วินาที → 20 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Hand Stand
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Elbow Attack
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Body Check
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Over Blow
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Smashing Blow
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Hit-and-Hip
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Tumble
   Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Fly-by
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Nitro Charge
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ

Patrona

 • Flow Up
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 180% → 260%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 7 วินาที → 10 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flow Through
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 211% → 377%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 15 วินาที → 19 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Flying Knee Kick
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 244% → 368%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Kidney Blow
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 257% → 300%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Wild Rush
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 285% → 584%
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Deus Ex Machina
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Bone Break
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 177% → 206%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Leaping Over
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 192% → 326%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ground Spike
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 207% → 399%
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Step Up
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ruination
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 285% → 580%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 40 วินาที → 45 วินาที
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Attack มีผลสูงกว่าสเป็ค
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Man-to-man
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Body Blow
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Demolish Punch
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Overclocking
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Beat Down
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Foot Stomping
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Wolof
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด

Ruina

 • Gear Boost
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense: กลาง → ต่ำ
 • Palm Strike
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 320% → 500%
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูงสุด → สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ → สูง
 • Ducking
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
 • Flow Up EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Flow Through EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Flying Knee Kick EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Wild Rush EX
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Palm Strike EX
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูงสุด → สูง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Ruina

 • Flee커
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Impact Punch
  เปลี่ยนชื่อสกิลเป็น ‘Impact Blow’
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened Passive] Steam
  Super Armor Defense/Attack ของ [Steam] Flying Knee Kick, [Steam] Wild Rush จะมีผลเท่ากับครึ่งหนึ่งของสกิลดั้งเดิม และสเป็คดังกล
 • [Steam] Flying Knee Kick
  เพิ่ม Super Armor Attack
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • [Steam] Wild Rush
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → กลาง
 • [Awakened] Kidney Blow
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • [Awakened] Beat Down
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Ducking
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ

Defensio

 • Provoke
   Super Armor Defense: ต่ำ
 • Over Defense
   Super Armor Defense : กลาง
 • Taunting Blow
  จะไม่มีผลเป็นอมตะเมื่อทำให้เครื่องหมายระเบิดด้วยการกดโจมตีพิเศษ
  ไม่สามารถใช้สกิลทั่วไปอื่น ในขณะที่ทำให้สัญลักษณ์ระเบิดด้วยการโจมตีพิเศษ
  ลดดีเลย์หลังจากสัญลักษณ์ระเบิด
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Repair
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Surfing
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Bone Break EX
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Leaping Over EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Ground Spike EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ruination EX
  แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ลดลงเมื่อได้รับ EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Taunting Blow EX
  จะไม่มีผลเป็นอมตะเมื่อทำให้เครื่องหมายระเบิดด้วยการกดโจมตีพิเศษ
  ไม่สามารถใช้สกิลทั่วไปอื่น ในขณะที่ทำให้สัญลักษณ์ระเบิดด้วยการโจมตีพิเศษ
  ลดดีเลย์หลังจากสัญลักษณ์ระเบิด
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Defensio

 • Rock Fist
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Reverse Order
   Super Armor Defense : กลาง
 • [Awakened] Step Up
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Man-to-man
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด

Launcher

 • L-Action
   Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • L-Combo
  ลด Cooldown
  – 21 วินาที→ 17 วินาที
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • L-Buster
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 352% → 526%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 22 วินาที → 26 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Stunt Rush
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 344% →  611%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 29 วินาที → 40 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Limit Runner
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Laser Piercer
  ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
  – 419% → 332%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 8 วินาที → 10 วินาที
  การโจมตีด้วยเลเซอร์จะไม่ทำให้เป้าหมายลอยขึ้นกลางอากาศอีกต่อไป
  ลดพลังการผลักศัตรู
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Lightning Rise
  ลด Cooldown
  – 25 วินาที → 20 วินาที
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flood Trick
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 311% → 414%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 14 วินาที → 19 วินาที
  การโจมตีฟาดลงเปลี่ยนจาก 3 Hit เป็น 1 Hit
  การโจมตีครั้งแรกจะไม่ทำให้ศัตรูลอยขึ้น และทำให้ Paralyze เท่านั้น
  ลดพลังการผลักศัตรูของการโจมตีทั้งหมด
  ปรับเอฟเฟกต์ให้ตรงกับขอบเขตการ Hit จริง
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Carnival Rush
  Attack เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจาก Max Lv
  – 508% → 625%
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 34 วินาที → 42 วินาที
  เพิ่ม Attack Speed ของท่าทางการโจมตีครั้งแรก
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Hyper Galaxy
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Trigger
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • T-Operate
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Mirage
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Drift Step
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Shoulder Crash
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Set Position
  Super Armor Defense ลดลง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → สูงสุด
 • Illusive Fist
  ลด Cooldown
  – เลเวล 30 วินาที, ลดทีละ 2 วินาทีต่อเลเวลอัพ
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ

Impactor

 • Intense Pulse
   Super Armor Defense : ต่ำ
 • Skipping
  ปรับขอบเขตการเกิดอาการ Paralyze เมื่อหมุนตัว
  – ลดขอบเขต Hit ด้านหน้า
  – เพิ่มขอบเขต Hit ด้านหลัง
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • L-Action EX
  ลดขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • L-Action EX – Intense Shocker
  Attack ลดลง
  – 450% → 350%
  เพิ่ม Attack Speed
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  ※แก้ไขปัญหาที่ขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจเมื่อได้รับ EX
 • L-Combo EX
  ลดขอบเขตการโจมตี
  Super Armor Defense: กลาง
  Super Armor Attack: กลาง
 • L-Combo EX – Intense Shocker
  Attack ลดลง
  – 450% → 350%
  เพิ่ม Attack Speed
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
  ※แก้ไขปัญหาที่ขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจเมื่อได้รับ EX
 • L-Buster EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • L-Buster EX – Intense Shocker
  Attack ลดลง
  – 225% → 175%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Stunt Rush EX
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Stunt Rush EX – Intense Shocker
  Attack ลดลง
  – 450% → 350%
  เพิ่ม Attack Speed
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Skipping EX
  ปรับขอบเขตการเกิดอาการ Paralyze เมื่อหมุนตัว
  – ลดขอบเขต Hit ด้านหน้า
  – เพิ่มขอบเขต Hit ด้านหลัง
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Skipping EX – Intense Shocker
  Attack ลดลง
  – 450% → 350%
  เพิ่ม Attack Speed
  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง

[Awakened] Impactor

 • Chain Cruiser
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Domination
  เพิ่ม Super Armor Defense
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • [Awakened Passive] Illusive Fist
  ลดปริมาณการลด Cooldown
  – ลดลง 10 วินาที  → ลดลง 5 วินาที
 • [Awakened] Illusive Fist
  อ้างอิงเลเวลสูงสุด ลด Cooldown
  – 18 วินาที → 17 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Limit Runner
   Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด

Lustre

 • Eternal Light Quartz
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Cast Cassia
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Eternal Light Soul
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Laser Piercer EX
  การโจมตีด้วยเลเซอร์จะไม่ทำให้เป้าหมายลอยขึ้นกลางอากาศอีกต่อไป
  ลดพลังการผลักศัตรู
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Lightning Rise EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Flood Trick EX
  การโจมตีฟาดลงเปลี่ยนจาก 3 Hit เป็น 1 Hit
  การโจมตีครั้งแรกจะไม่ทำให้ศัตรูลอยขึ้น และทำให้ Paralyze เท่านั้น
  ลดพลังการผลักศัตรูของการโจมตีทั้งหมด
  ปรับเอฟเฟกต์ให้ตรงกับขอบเขตการ Hit จริง
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Attack เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • Carnival Rush EX
  เพิ่ม Attack Speed ของท่าทางการโจมตีครั้งแรก
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Cast Cassia EX
   Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ

[Awakened] Lustre

 • Countdown
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Libero Blast
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Eternal Light Quartz
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • [Awakened] Flood Trick
  การโจมตีฟาดลงเปลี่ยนจาก 3 Hit เป็น 1 Hit
  การโจมตีครั้งแรกจะไม่ทำให้ศัตรูลอยขึ้น และทำให้ Paralyze เท่านั้น
  ลดพลังการผลักศัตรูของการโจมตีทั้งหมด
  ปรับเอฟเฟกต์ให้ตรงกับขอบเขตการ Hit จริง
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Attack เพิ่มขึ้น
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → สูง
 • [Awakened] Cast Cassia
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • [Awakened] Eternal Light Mite
  Super Armor Defense : สูง

Vandar

 • Double Slash
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Low Slicer
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Piercing Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Ice Bolt
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Cross Fire
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Picking
  ไม่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในสถานะล้มได้อีกต่อไป
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำสุด
 • Hammer Slam
  ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่เป็นเป้าหมายการล้มเมื่อพุ่งชน
  ลดความสูงที่ลอยขึ้นของเป้าหมายเมื่อโจมตีโดนเป้าในตอนสุดท้าย
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด
 • Power Dive
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • Double Check
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Handle Upper
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → ต่ำสุด
  Super Armor Attack : กลาง
 • Side Step
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Tactical Step
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Aerial Evasion
  เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ
  – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ
  – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → ต่ำ
 • Canna Therapy
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
 • Inspiration
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ

Treasure Hunter

 • Aero Sword
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 184% → 237%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ripple Effect
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 187% → 259%
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Fail Burst
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Flush
  ลด Cooldown
  – 50 วินาที → 42 วินาที
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 377% → 529%
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Execution
  ตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในขณะโจมตีได้แล้ว
  ลดเวลาที่เกิดการกำหนดการโจมตี
  – 5Hit 20Frame → 5Hit 15Frame
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 350% → 383%
  ลด Cooldown
  – 50 วินาที → 30 วินาที
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Requiem
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Unchained Bolt
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำ
 • Split Fire
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Clutch Field
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 253% → 329%
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Outlink
  Attack เพิ่มขึ้น
  – ต่อ Hit 44% → 60%
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Rear Range
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 47% → 100%
  ลด Cooldown
  – 12 วินาที → 10 วินาที
  Super Armor Defense : ต่ำสุด → ต่ำ
  Super Armor Attack : ต่ำสุด → ต่ำ
 • Shoot the Moon
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • Metal Body
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Double Rise
  เพิ่มการกำหนดการโจมตี
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Blading Edge
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Falling Arms
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Guillotine Blade
  Attack เพิ่มขึ้น
  – 317% → 415%
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : สูง

Dualist

 • Phase Blade
  Cooldown เพิ่มขึ้น
  – 40 วินาที → 50 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Lightning Lord
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Incremination
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Aero Sword EX
  แก้ไขปัญหาที่ไม่กำหนดการเป็นอมตะในบางช่วง
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Ripple Effect EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Fail Burst EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : ต่ำ → กลาง
 • Flush EX
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูง
 • Phase Blade EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Class Mastery Ⅱ – Blading Edge
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง

[Awakened] Dualist

 • Harmattan
  เปลี่ยนตำแหน่ง Skill Tree
  – เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง Aircraft
  ปรับสกิลก่อนหน้า
  – เดิม : Class Mastery Ⅱ, Aircraft
  – เปลี่ยนแปลง : Aircraft
  ลด Cooldown
  – 24 วินาที → 6 วินาที
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → กลาง
  ※ ใน PVE มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน Blading Edge เนื่องจากการได้รับ Class Mastery Ⅱ โดยเฉพาะในส่วนที่สามารถใช้งานเมื่อโดนโจมตีพร้อมกับ Cooldown เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเครียดทีเดียว
  ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนการออกแบบของสกิล ขั้นแรกเราได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเบื้องต้นของสกิลเพื่อให้ผู้เล่นที่เล่น Dualist สามารถเลือกการใช้งานของ Blading Edge ได้ แล้วเราจะตรวจสอบเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต
  ※ Harmattan เป็นสกิลที่สามารถเชื่อมโยงกับ Bladeing Edge และ Aircraft เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ที่สามารถใช้ได้มีจำกัด ดังนั้นเราจะปรับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในเวลาที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเล่น
 • Aircraft
  เปลี่ยนตำแหน่ง Skill Tree
  – เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง Harmattan
  Super Armor Defense ลดลง
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง → ต่ำ
 • [Awakened] Lightning Lord
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • [Awakened] Execution
  ลด Cooldown
  – 50 วินาที → 30 วินาที
  Super Armor Defense : สูง → กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Double Side Step
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • [Awakened] Requiem
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Requiem – Instant
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Defense : สูง → สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด

Trickster

 • Hop Step
  Super Armor Defense : ต่ำสุด
 • Sword Storm
  ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • Unchained Bolt EX
  Super Armor Defense : ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง
 • Split Fire EX
  ลด Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Clutch Field EX
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • Outlink EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : สูง
  Super Armor Attack : สูง
 • Sword Storm EX
  เพิ่ม Super Armor Attack
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : สูง

[Awakened] Trickster

 • The Eye
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • Outlink – The Eye
  Super Armor Attack มีผลเพียงครึ่งนึงของสกิลดั้งเดิม
  Super Armor Attack : สูง → กลาง
 • Blind Revolt
  Super Armor Defense : กลาง
  Super Armor Attack : กลาง
 • [Awakened] Canna Enchant
  Super Armor Defense : ต่ำ
 • [Awakened] Shoot the Moon
  Super Armor Defense : สูงสุด
  Super Armor Attack : สูงสุด
 • [Awakened] Guillotine Blade
  เพิ่ม Super Armor Defense
  Super Armor Attack ลดลง
  Super Armor Defense : ต่ำ → กลาง
  Super Armor Attack : สูงสุด → สูง
 • [Awakened] Blading Edge
  Super Armor Defense ลดลง
  Super Armor Defense : กลาง → ต่ำ
  Super Armor Attack : กลาง