สมดุลตัวละคร PVE

1269

Warrior

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Sword Master

Deep Straight

เพิ่มเนื้อหาว่า ‘เมื่อถอยหลังจะเป็นอมตะ’ ลงใน Tooltip

เพิ่มจำนวน Hit ที่เกิดขึ้นเมื่อพุ่งชน ลด Super Armor Attack ต่อ Hit เท่ากับจำนวน Hit ที่เพิ่มขึ้น

Rage

ลบความเป็นอมตะที่มีผลในขณะพุ่งตัว

Parrying

เพิ่มเนื้อหาว่า ‘เป็นอมตะ’ ในขณะโจมตีลงใน Tooltip

ลบเนื้อหาที่บอกว่า ไม่สามารถยกเลิกท่าทางด้วยการกระทำใดๆ ออกจาก Tooltip

Gladiator

Evasion Slash

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Rage EX

ลบความเป็นอมตะที่มีผลในขณะพุ่งตัว

[Awakened] Gladiator

Side Dodge

ลดจำนวน Hit ที่เกิดขึ้นเมื่อพุ่งชน Skill Attack และปริมาณความเสียหายทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง

Hyperdrive

ลดจำนวน Hit ที่เกิดขึ้นเมื่อพุ่งชน Skill Attack และปริมาณความเสียหายทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง

[Awakened] Deep Straight

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

[Awakened] Parrying

เพิ่มเนื้อหาว่า ‘เป็นอมตะ’ ในขณะโจมตีลงใน Tooltip

ลบเนื้อหาที่บอกว่า ไม่สามารถยกเลิกท่าทางด้วยการกระทำใดๆ ออกจาก Tooltip

Mercenary

Rolling Attack

แก้ไขปัญหาที่การกำหนดความเป็นอมตะถูกใช้งานในขณะร่ายสกิลบางครั้ง

Highlander

เมื่อใช้จะไม่เสีย HP อีกต่อไป

Destroyer

Rolling Attack EX

แก้ไขปัญหาที่การกำหนดความเป็นอมตะถูกใช้งานในขณะร่ายสกิลบางครั้ง

[Awakened] Destroyer

[Awakened] Rolling Attack

แก้ไขปัญหาที่การกำหนดความเป็นอมตะถูกใช้งานในขณะร่ายสกิลบางครั้ง

Avenger

Deathnell

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Dark Avenger

Dark Avenger

แก้ไขปัญหาที่ทำให้การกำหนดความเป็นอมตะมีผลในบางครั้งเมื่อใช้งานกลางอากาศ

Dark Crash

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

[Nightmare] Deathnell

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

[Nightmare] Dark Crash

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Archer

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

– เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

– เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Bowmaster

Scope Arrow

Attack เพิ่มขึ้น

 – 411% → 747%

[Awakened] Sniper

Camouflage

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Acrobat

Double Somersault Kick

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Sorceress

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

– เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

– เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Seleana

Firewall EX

เปลี่ยนรูปแบบการแสดง Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม

 – 30%~60% ของ Firewall → 60% ของ Firewall

การกำหนด Hit ของการโจมตีที่เกิดขึ้นจากร่างกายกว้างขึ้นเล็กน้อย

[Awakened] Seleana

[Awakened] Firewall

 ตอนนี้หลังจากใช้สกิลไป 1 วินาที จึงจะกำหนดการโจมตี

 ลดเวลาที่เกิดการกำหนดการโจมตี

 – 4 Hit 25 Frame → 4 Hit 15 Frame

เมื่อเกิดการโจมตีเพิ่มเติม จะเปลี่ยนเป็นไม่เพิ่ม Super Armor Defense และไม่รีเซ็ต Super Armor Defense ด้วย

เปลี่ยนสเปคการโจมตีเพิ่มเติม

 – กดปุ่มโจมตีทั่วไป : การโจมตีเดียวกันกับการโจมตีเพิ่มเติมของ Firewall EX

 – กดปุ่มโจมตีพิเศษ : การโจมตีเดียวกันกับการโจมตีเพิ่มเติมของปุ่มโจมตีทั่วไปของ [Awakened] Firewall ก่อนหน้า

Cleric

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

[Awakened] Inquisitor

[Awakened Passive] Grand Cross

เนื้อหาเกี่ยวกับเวลาใช้งาน Lightning Fury แสดงอยู่ใน Tooltip

 – Lightning Fury คงอยู่นาน 10 วินาที

[Awakened] Saint

Antiphona Pool

Antiphona Pool จะไม่ผลักศัตรูอีกต่อไป

Paladin

Thor’s Hammer

Super Armor Attack แบบเดียวกันนี้ใช้กับการกำหนดการโจมตีจากรอบๆ ตัว และการกำหนดกการโจมตีที่เกิดขึ้นจาก Hammer

Heretic

Carnage

แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ไม่ถูกรีเฟรชเมื่อใช้เชื่อมโยงกับ Execute และ Guilty Attack

Death Gate

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อมตะใน Tooltip

Soul Steel

เพิ่มเนื้อหาการอัพเกรดเอฟเฟกต์ฟื้นฟูตามเลเวลสกิลใน Tooltip

Shield Smash

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อมตะใน Tooltip

Deadly Blow

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อมตะใน Tooltip

Arch Heretic

[Nightmare] Carnage

แก้ไขปัญหาที่ Super Armor Defense ไม่ถูกรีเฟรชเมื่อใช้เชื่อมโยงจาก [Nightmare] Execute และ [Nightmare] Guilty Attack

Academic

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Alchemist

Magma Punch

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Ice Punch ได้ในบางสถานการณ์

Ice Punch

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Magma Punch ได้ในบางสถานการณ์

Adept

Magma Punch EX

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Ice Punch ได้ในบางสถานการณ์

Ice Punch EX

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Magma Punch ได้ในบางสถานการณ์

[Awakened] Adept

Ice Drive

เปลี่ยนวิธีบังคับที่ใช้เชื่อมโยงกับ [Magma Jump]

 – ปุ่ม [กระโดด] -> ปุ่ม [โจมตีทั่วไป]

Kali

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Screamer

Summon Puppet

HP ของ Summon Puppet จะไม่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอีกต่อไป

Summon Puppet จะไม่ถูกทำลายจากการโจมตีของศัตรูอีกต่อไป

เพิ่มระยะเวลาการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ

 – 1 วินาที→ 30 วินาที

Dark Summoner

Chaos Formation

จำนวนครั้งการโจมตีจะไม่ได้รับอิทธิพลกับ Attack Speed อีกต่อไป

[Awakened] Dark Summoner

Ascending Phantom

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

[Awakened Passive] Phantom Claw

 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ‘Ghost’s Hand’ Attack เพิ่มเติมใน Tooltip

Soul Eater

Spirit Paper EX

เพิ่มเอฟเฟกต์ลดพลังต้านทานธาตุอันเนื่องจาก Cursed

 – ลดพลังต้านทานธาตุ 2% → 10%

 – จำนวนการทับซ้อนสูงสุด 3 → 1

 – ระยะเวลาดีบัฟ 10 วินาที → 30 วินาที

Dancer

Twinkle Spin

ไม่เป็นอมตะในขณะอยู่กลางอากาศอีกต่อไป

Refreshing Screw

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Blade Dancer

Twinkle Spin EX

ไม่เป็นอมตะในขณะอยู่กลางอากาศอีกต่อไป

Assassin

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Feint

เปลี่ยนรูะยะเวลาอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Feint จะเป็นอมตะเป็นเวลา 3 วินาที

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Feint จะเป็นอมตะเป็นเวลา 5 วินาที

Bringer

Ring Strike

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Plasma Burst

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Lencea
Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Flurry

Class MasteryⅡ

เปลี่ยนปริมาณการฟื้นฟู Cooldown ของ [Rough Sweep EX] Instant เมื่อ [Rushing Blade] โดนเป้า

 – พื้นฟู Cooldown 32 วินาที -> ฟื้นฟู Cooldown ทั้งหมด

เปลี่ยนเป็นถ้าใช้ [Rough Sweep EX] Instant เอฟเฟกต์การอัพเกรด Instant จะสิ้นสุดทันที

Avalanche

Fatal Stinger

ตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในขณะโจมตีได้แล้ว

Fatal Stinger EX

ตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในขณะโจมตีได้แล้ว

Rand Grid

Iron Lance EX

ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม

Bang and Junk EX

ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม

Horn Raid EX

ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม

Land Crush EX

ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม

Counter Flare EX

ตอนนี้ จะเสีย Courage ‘เมื่อใช้’ ไม่ใช่ ‘เมื่อโดนเป้า’ สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม

[Awakened] Rand Grid

Heroic Charge

ลด Movement Speed ที่มีผลเมื่อขี่ม้าแห่งเปลวไฟ

Machina
Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

[Awakened] Ruina

Impact Punch

เปลี่ยนชื่อสกิลเป็น ‘Impact Blow’

Defensio

Taunting Blow

จะไม่มีผลเป็นอมตะเมื่อทำให้เครื่องหมายระเบิดด้วยการกดโจมตีพิเศษ

Launcher

Carnival Rush

เพิ่ม Attack Speed

Shoulder Crash

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip

Laser Piercer

การโจมตีด้วยเลเซอร์จะไม่ทำให้เป้าหมายลอยขึ้นกลางอากาศอีกต่อไป

ลดพลังการผลักศัตรู

Flood Trick

การโจมตีฟาดลงเปลี่ยนจาก 3 Hit เป็น 1 Hit

การโจมตีครั้งแรกจะไม่ทำให้ศัตรูลอยขึ้น และทำให้ Paralyze เท่านั้น

ลดพลังการผลักศัตรูของการโจมตีทั้งหมด

ปรับเอฟเฟกต์ให้ตรงกับขอบเขตการ Hit จริง

Impactor

Skipping

ปรับขอบเขตการเกิดอาการ Paralyze เมื่อหมุนตัว

 – ลดขอบเขต Hit ด้านหน้า

 – เพิ่มขอบเขต Hit ด้านหลัง

L-Action EX

ลดขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6

L-Action EX – Intense Shocker

เพิ่ม Attack Speed

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้

※แก้ไขปัญหาที่ขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจเมื่อได้รับ EX

L-Combo EX

ลดขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งที่ 3

L-Combo EX – Intense Shocker

เพิ่ม Attack Speed

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้

※แก้ไขปัญหาที่ขอบเขตการโจมตีของการโจมตีครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจเมื่อได้รับ EX

Stunt Rush EX – Intense Shocker

เพิ่ม Attack Speed

แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ทับซ้อนกันของตัวละครได้

Lustre

Laser Piercer EX

การโจมตีด้วยเลเซอร์จะไม่ทำให้เป้าหมายลอยขึ้นกลางอากาศอีกต่อไป

ลดพลังการผลักศัตรู

Flood Trick EX

การโจมตีฟาดลงเปลี่ยนจาก 3 Hit เป็น 1 Hit

การโจมตีครั้งแรกจะไม่ทำให้ศัตรูลอยขึ้น และทำให้ Paralyze เท่านั้น

ลดพลังการผลักศัตรูของการโจมตีทั้งหมด

ปรับเอฟเฟกต์ให้ตรงกับขอบเขตการ Hit จริง

[Awakened] Lustre

[Awakened] Flood Trick

การโจมตีฟาดลงเปลี่ยนจาก 3 Hit เป็น 1 Hit

การโจมตีครั้งแรกจะไม่ทำให้ศัตรูลอยขึ้น และทำให้ Paralyze เท่านั้น

ลดพลังการผลักศัตรูของการโจมตีทั้งหมด

ปรับเอฟเฟกต์ให้ตรงกับขอบเขตการ Hit จริง

Vandar

Picking

ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ล้มอยู่ได้อีกต่อไป

Hammer Slam

ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่เป็นเป้าหมายการล้มเมื่อพุ่งชน

ลดความสูงที่ลอยขึ้นของเป้าหมายเมื่อโจมตีโดนเป้าในตอนสุดท้าย

Aerial Evasion

เปลี่ยนรูปแบบการเป็นอมตะ

 – เดิม : หลังจากใช้ Aerial Evasion ถ้าไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นอมตะจนกระทั่งลงสู่พื้น เมื่อกดปุ่มเคลื่อนที่จะยกเลิกการเป็นอมตะ

 – เปลี่ยนแปลง : หลังจากใช้ Aerial Evasion จะเป็นอมตะนาน 1.5 วินาที

Treasure Hunter

Execution

ตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางในขณะโจมตีได้แล้ว

ลดเวลาที่เกิดการกำหนดการโจมตี

 – 5 Hit 20 Frame → 5 Hit 15 Frame

Double Rise

เพิ่มการกำหนดการโจมตี

Dualist

Aero Sword EX

แก้ไขปัญหาที่ไม่กำหนดการเป็นอมตะในบางช่วง

[Awakened] Dualist

Harmattan

เปลี่ยนตำแหน่ง Skill Tree

 – เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง Aircraft

ปรับสกิลก่อนหน้า

 – ลบ Class Mastery Ⅱ

 – เพิ่ม Aircraft

ไม่มีเอฟเฟกต์อมตะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ลงสู่พื้น

Aircraft

เปลี่ยนตำแหน่ง Skill Tree

 – เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง Harmattan

Trickster

Sword Storm

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นอมตะที่มีผลเมื่อใช้สกิลจะแสดงอยู่ใน Tooltip