เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2740

Daily Quest

  • เพิ่ม Daily Quest
    – สามารถรับ Daily Quest ใหม่ทั้ง 2 ชนิดได้จาก NPC [Special Guard Lewis] ที่อยู่ที่ Merca Port
ชื่อเควสเงื่อนไขการเคลียร์รางวัลที่แจก
[Daily] Old Gardenเคลียร์ Old Garden 1 ครั้งLapis Lazuli x2
[Daily] Under Gardenเคลียร์ Under Garden 1ครั้งLapis Lazuli x2

 

ปรับภารกิจ

  • ปรับภารกิจรายวันและรายสัปดาห์
    – เปลี่ยนภารกิจรายวันและรายสัปดาห์ส่วนหนึ่ง
ภารกิจรายวัน
เงื่อนไขความสำเร็จรางวัลสิ่งที่เปลี่ยน
เคลียร์ Daily Quest 2 ครั้งCrystal Point 500เพิ่มภารกิจ
เคลียร์สเตจระดับความยาก Abyss Lv.95 5 ครั้งCrystal Point 500ลบภารกิจ
เคลียร์ Time and Space Gust 1 ครั้งRoulette Ticketเอารางวัลออก

 

ภารกิจรายสัปดาห์
เงื่อนไขความสำเร็จรางวัลสิ่งที่เปลี่ยน
เคลียร์ Slayer Mode โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 10 ครั้งSlayer Point 150ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer Mode โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 20 ครั้งSlayer Point 500ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer Mode โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 30 ครั้งSlayer Point 1000ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer’s Testing Ground 5 ครั้งSlayer Mode Ticket x5ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer’s Testing Ground 10 ครั้งSlayer Mode Ticket x10ลบภารกิจ

 

Equipment Book

  • Equipment Book
    – เพิ่ม Troubleshooter’s Equipment ใน Equipment Book

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม