เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3131

Daily Quest

  • เพิ่ม Daily Quest
    – สามารถรับ Daily Quest ใหม่ทั้ง 2 ชนิดได้จาก NPC [Special Guard Lewis] ที่อยู่ที่ Merca Port
ชื่อเควส เงื่อนไขการเคลียร์ รางวัลที่แจก
[Daily] Old Garden เคลียร์ Old Garden 1 ครั้ง Lapis Lazuli x2
[Daily] Under Garden เคลียร์ Under Garden 1ครั้ง Lapis Lazuli x2

 

ปรับภารกิจ

  • ปรับภารกิจรายวันและรายสัปดาห์
    – เปลี่ยนภารกิจรายวันและรายสัปดาห์ส่วนหนึ่ง
ภารกิจรายวัน
เงื่อนไขความสำเร็จ รางวัล สิ่งที่เปลี่ยน
เคลียร์ Daily Quest 2 ครั้ง Crystal Point 500 เพิ่มภารกิจ
เคลียร์สเตจระดับความยาก Abyss Lv.95 5 ครั้ง Crystal Point 500 ลบภารกิจ
เคลียร์ Time and Space Gust 1 ครั้ง Roulette Ticket เอารางวัลออก

 

ภารกิจรายสัปดาห์
เงื่อนไขความสำเร็จ รางวัล สิ่งที่เปลี่ยน
เคลียร์ Slayer Mode โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 10 ครั้ง Slayer Point 150 ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer Mode โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 20 ครั้ง Slayer Point 500 ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer Mode โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 30 ครั้ง Slayer Point 1000 ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer’s Testing Ground 5 ครั้ง Slayer Mode Ticket x5 ลบภารกิจ
เคลียร์ Slayer’s Testing Ground 10 ครั้ง Slayer Mode Ticket x10 ลบภารกิจ

 

Equipment Book

  • Equipment Book
    – เพิ่ม Troubleshooter’s Equipment ใน Equipment Book

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม