ระบบจับคู่ปาร์ตี้

4120

การเปลี่ยนแปลงการจับคู่ปาร์ตี้

• จะไม่ Ready ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการเตรียมการจับคู่ปาร์ตี้ และเมื่อยกเลิกการจับคู่ปาร์ตี้ จะมีเวลารอรีเซ็ตจนกว่าจะร้องขอการจับคู่ปาร์ตี้
• ถ้าหากร้องขอการการจับคู่ปาร์ตี้หลังจากถอนตัวออกจากปาร์ตี้ หรือมีสมาชิกปาร์ตี้ที่มีเวลารอรีเซ็ต จะไม่สามารถทำการจับคู่ปาร์ตี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
• ถ้าหากสมาชิกปาร์ตี้ที่มีเวลารอการรีเซ็ตถอนตัวออกจากปาร์ตี้ จะเปลี่ยนให้สามารถจับคู่ปาร์ตี้ด้วยปาร์ตี้ดังกล่าว

ระบบจับคู่ปาร์ตี้

ระบบจับคู่ปาร์ตี้

• เพิ่มฟังก์ชั่นสุ่มจับคู่ปาร์ตี้
• สามารถสมัครปาร์ตี้สำหรับ [Time and Space Gust] ได้อย่างง่ายดายผ่านทางระบบจับคู่ปาร์ตี้

[วิธีขอจับคู่ปาร์ตี้]
• ตัวละครเลเวล 95 ขึ้นไป สามารถขอจับคู่ปาร์ตี้ และ Zephyrus ซึ่งอยู่บริเวณน้ำพุ Saint Haven เปิดรับสมัคร [Time and Space Guardians]
• (Zephyrus ปรากฏตัวออกมาเมื่อเลเวล 95)

ระบบจับคู่ปาร์ตี้

ระบบจับคู่ปาร์ตี้

[ขอจับคู่ปาร์ตี้]
• ในกรณีที่ได้รับเควสจับคู่ปาร์ตี้ของ Zephyrus (เข้า Time and Space Gust) จะเกิดหน้าต่าง [ขอจับคู่ปาร์ตี้]

ระบบจับคู่ปาร์ตี้ ระบบจับคู่ปาร์ตี้

[จับคู่ปาร์ตี้]
• ถ้าค้นหาการจับคู่ จะทำการขอจับคู่ปาร์ตี้ และเข้าคิวรอจับสมาชิกปาร์ตี้ 4 คน
• ถ้าเข้าคิวรอ จะจำกัดฟังก์ชั่นบางอย่าง
(ไม่สามารถเคลื่อนที่, ใช้ Cash Shop อาทิเช่น Channel, Colosseum, Ladder, Battle Training Center)

< หน้าต่างความคืบหน้าในการจับคู่ปาร์ตี้ >

ระบบจับคู่ปาร์ตี้ ระบบจับคู่ปาร์ตี้

< หน้าต่างสถานะเตรียมตัวหลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ปาร์ตี้ >

ระบบจับคู่ปาร์ตี้ ระบบจับคู่ปาร์ตี้ ระบบจับคู่ปาร์ตี้

[ขั้นตอนการจับคู่ปาร์ตี้]

ระบบจับคู่ปาร์ตี้