เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2566

[เพิ่ม Talisman Level 95]

เพิ่ม Talisman Level 95 ระดับ Magic , Rare
Talisman ระดับ Magic , Rare สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง

<การได้รับ Talisman Level 95>
สามารถรับ Talisman ระดับ Magic ได้ที่ [Priestess of Darkness – Goddess Star Shop]
การซื้อ Talisman ระดับ Magic จะต้องใช้ Nightmare Point 1000

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

<การแยกส่วน Talisman Level 95>
• เมื่อแยกส่วน Talisman จะได้รับ Brilliant Talisman Fragment และ Brilliant Talisman Essence ในอัตราที่ต่ำ
• Fragment และ Essence สามารถซื้อขายได้
• ค่าใช้จ่ายในการแยกส่วนของ Talisman จะลดลงอย่างมาก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

<การสร้าง Talisman Level 95>
• สามารถสร้าง Talisman ระดับ Rare Level 95 ได้ที่แท็บ [สร้าง Dragon Jade/Talisman] ที่ NPC Blacksmith
– ตอนนี้เมื่อสร้าง Talisman ระดับ Rare จะไม่เกิด Option เพิ่มเติม และสามารถใช้ไอเทม Option Grant ต่างหากเพื่อมอบ Option เพิ่มเติมใน Talisman ได้ (ระดับ Rare ขึ้นไป)
– ไม่สามารถใช้ [Cube of Talisman Evolution] ใน Rare Talisman Level 95 ได้
– Epic Talisman Level 95 จะจัดให้ในการอัปเดทในภายหลัง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เพิ่มพ้อยท์ติดตั้งไอเทม]

■ เพิ่มพ้อยท์ติดตั้งในไอเทมอุปกรณ์แต่ละอันของเลเวล 95
– ระดับ Epic = 1 แต้ม
– ระดับ Unique = 2 แต้ม
– ระดับ Legend = 4 แต้ม

ระบบที่ตัวละครแต่ละตัวจะมีพ้อยท์ติดตั้งไอเทมสูงสุด 50 พ้อยท์ กรณีที่พ้อยท์รวมของไอเทมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่เกิน 50 แต้ม จะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อีก

ระบบนี้จำกัดการใช้กับอาวุธ, เกราะป้องกัน, เครื่องประดับ และไม่มีปัญหาในการสวมใส่อุปกรณ์ทั้งหมดในปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เพิ่มการสร้าง High Grade Upgrade Stone]

■ สามารถใช้ Low Grade Upgrade Stone สร้าง High Grade Upgrade Stone ได้
– ทุกครั้งที่ขึ้นไประดับสูง จะต้องใช้ Low Grade Upgrade Stone 20 ชิ้น และใช้ 1 Gold กับ High Grade Garnet 10 ชิ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[หนังสือภาพอุปกรณ์]

• เพิ่ม Talisman ระดับ Magic Rare Level 95
• เพิ่มแท็บ <Special Talisman> ที่มี Element Talisman Level 80, Ultimate Talisman Level 90~95 รวมอยู่ด้วย

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ลดค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน Unique Seal]

• ค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน Unique Seal ลดลงอย่างมาก
• ค่าใช้จ่ายแต่ละเลเวลมีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับระดับความยากง่าย]

• Remake Volcano Nest Normal Mode
ปรับลดพลังโจมตีและ HP ของมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวใน Volcano Nest Normal Mode อย่างละ 50%

[การปรับเนื่องจากการปรับลดระดับความยาก Nest Normal]

■ ไม่สามารถซื้อ Nest Entry Ticket ในระดับความยาก Normal ด้วย Add Nest Ticket ได้
– Nest เป้าหมายคือ Heatwave Volcano Nest และ Guardian Nest of Lamentation

■ ปรับไอเทมที่ดรอปบางส่วนเนื่องจากการปรับระดับความยาก Nest Normal
– ดรอป Nest Point ในระดับความยาก Normal เพิ่ม
– ดรอป Upgrade Hammer ระดับ Epic เพิ่ม
– ปรับลดจำนวนของ Upgrade Stone ที่ดรอปในสเตจลงส่วนหนึ่ง

■ แก้ไข FTG ที่ต้องการในการเข้า Nest เป็น 350

■ ปรับลด Upgrade Stone ที่ใช้ในการอัปเกรดไอเทมอุปกรณ์ระดับ Epic ลง
– ปรับให้ไม่เสีย Upgrade Stone ระดับ Epic ก่อนอัปเกรด 10

[Legend Weapon Converter]

<เพิ่มการเปลี่ยน Calypse of Warrior Equipment>
เพิ่มให้สามารถเปลี่ยนอาวุธหลัก Calypse of Warrior ได้ผ่านทาง [Legend Main Weapon Converter] ที่จำหน่ายที่ Goddess’s Sparkle Shop
* Converter ดังกล่าวสามารถแลกเปลี่ยนได้ในกลุ่มอาวุธหลักของคลาสเดียวกันเท่านั้น

[อื่นๆ]

[แก้ไขสิทธิประโยชน์ FTG อาจารย์]
พบปรากฏการณ์ที่สิทธิประโยชน์ที่ช่วยป้องกันการใช้ FTG ของอาจารย์ถูกใช้มากเป็นการเพิ่มเติมตามพื้นที่ และได้แก้ไขเรื่องนี้แล้ว
– แก้ไขช่วงเวลาที่เข้าแต่ละสเตจให้ใช้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ใช้เท่าจำนวนสเตจที่ดำเนินการปาร์ตี้เควสต์ประจำวัน)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Balance]

[การปรับปรุงสมดุลสกิล PVE]

◆ เปลี่ยนสกิล Academic [Ohtomet] ดังนี้
• เปลี่ยนให้ไอเทมสำหรับบัฟไม่ปรากกฏออกมาทุกๆ 5 วินาที และเมื่อซัมมอน ไอเทมสำหรับบัฟ 6 ชิ้น (8 ชิ้น เมื่อเลเวล 2) ปรากฏออกมาทันที
• ลบการปรากฏออกมาของไอเทมสำหรับบัฟที่มีประสิทธิภาพต่ำ และเปลี่ยนไอเทมที่ปรากฏออกมาดังต่อไปนี้
อัตราการปรากฏออกมาของไอเทมถูกตั้งค่าเอาไว้แตกต่างกันแต่ละอัน
– Drumstick (HP +10%)
– Meat (HP +20%)
– Meat Dishes (HP +30%)
– Green Apple (HP/MP +10%)
– Green Grapes (HP/MP +50%)
– Lizard Kabab (Critical +30%)
– Non-sale Cool Milk (Attack +15%)
– Non-sale Cheesy Cheese Piece (Attack +30%)
– Non-sale Crispy Lizard Skewer (Critical +10%)
– Non-sale Habanero Pepper (Movement Speed +50%)
– Non-sale Final Drink (Final Damage +15%)
– Non-sale Lightening Elixir (Action Speed +20%)
– Non-sale Back From the Dead Mushroom (รีเซ็ต Cooldown)
– Non-sale Buldojang (ลด Cooldown 15%)
• เวลาต่อเนื่องของไอเทมสำหรับบัฟที่มีระยะเวลาต่อเนื่องคือ 100 วินาที ยกเว้น Lizard Kabab และเวลาต่อเนื่องของ Lizard Kabab คือ 30 วินาที

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[การปรับปรุงสมดุลสกิล PVE]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม