เพิ่ม Dragon Jade, Seal

7924

เพิ่ม Dragon Jade, Seal

 Dragon Jade ใหม่ 
– เพิ่ม Dragon Jade [Mirage Dragon Jade] รูปแบบใหม่

เพิ่ม Dragon Jade, Seal

– สามารถรับ Mirage Dragon Jade โดยการเคลียร์เควส [New Ground, Dragon Jade]  ที่ NPC Blacksmith Cheolong ซึ่งอยู่ที่ Red Lotus Palace Main Street

– Mirage Dragon Jade นั้นสามารถติดตั้งกับสร้อยคอระดับ Unique เลเวล 95 ขึ้นไปเท่านั้น

– ไม่ได้ติด Stat ใดๆ ที่ Mirage Dragon Jade แต่ว่าสามารถอัพเกรด Dragon Jade ผ่านทาง Blacksmith Cheolong (ข้อมูลรายละเอียดการอัพเกรดสามารถอ้างอิงได้ที่ตารางด้านล่าง)

– Mirage Dragon Jade ที่พัฒนาจนถึงขอบเขตที่จำกัดจะสามารถวิวัฒนาการได้อีกขั้นผ่านทาง [Skill Dragon Jade] ที่พิเศษขึ้นอีกหน่อยผ่านทางการอัปเดตในภายหลัง

เพิ่ม Dragon Jade, Seal

เพิ่ม Dragon Jade, Seal เพิ่ม Dragon Jade, Seal

※ ถ้าเคลียร์เควส [New Ground, Dragon Jade] จะสามารถ [อัพเกรด Dragon Jade] ได้ที่เมนู [ค้าขาย Blacksmith] ของ NPC Blacksmith Cheolong
※ กรุณาลองอัพเกรด Dragon Jade ต่างๆ รวมทั้ง  ‘Mirage Dragon Jade‘ ที่ได้รับเป็นรางวัลเคลียร์เควสดูสิ
※ ลบฟังก์ชั่น [ย้ายการ Upgrade] ออกจาก Blacksmith NPC ทั้งหมด
※ ลบฟังก์ชั่น [อัพเกรด Dragon Jade] ออกจาก NPC Blacksmith Berlin ใน Saint Haven
※ กรุณามอบหมายหน้าที่การ [อัพเกรด Dragon Jade] ให้แก่ NPC Blacksmith Cheolong ที่อยู่ที่ Red Lotus Palace Main Street

เพิ่ม Dragon Jade, Seal

 Hero Dragon Jade 

อัพเกรด Hero Dragon Jade
– สามารถอัพเกรด Dragon Jade ได้ที่ Blacksmith Cheolong ใน Red Lotus Palace
– การอัพเกรด Dragon Jade นั้นสามารถใช้กับ Hero Attack Dragon Jade และ Hero Attribute Dragon Jade ระดับ Legend เท่านั้น
– เมื่ออัพเกรดล้มเหลว Dragon Jade จะไม่ลดลงหรือทำลาย

Hero Dragon Jade
– Hero Dragon Jade นั้นแม้ว่าจะอัพเกรดสำเร็จก็ตาม แต่สามารถแลกเปลี่ยนได้เนื่องจากมีการปิดผนึก

รายละเอียดการอัพเกรด Hero Dragon Jadeเพิ่ม Dragon Jade, Seal

 

 Match Dragon Jade 

อัพเกรด Match Dragon Jade
– สามารถอัพเกรด Dragon Jade ได้ที่ Blacksmith Cheolong ใน Red Lotus Palace
– การอัพเกรด Dragon Jade นั้นสามารถใช้กับ Perfect Match Attack Dragon Jade และ Perfect Match Attribute Dragon Jade เท่านั้น
– เมื่ออัพเกรดล้มเหลว Dragon Jade จะไม่ลดลงหรือทำลาย

Match Dragon Jade
– Match Dragon Jade นั้นแม้ว่าจะอัพเกรดสำเร็จก็ตาม แต่สามารถแลกเปลี่ยนได้เนื่องจากมีการปิดผนึก

รายละเอียดการอัพเกรด Match Dragon Jadeเพิ่ม Dragon Jade, Seal

แยกส่วน Match Dragon Jade
– ตอนนี้สามารถแยกส่วน Match Dragon Jade ระดับ Unique ขึ้นไป
– เมื่อแยกส่วน Match Dragon Jade จะได้รับ Extracted Match Dragon Jade Powder

ได้รับ Match Dragon Jade ระดับ Legend
– ตอนนี้สามารถซื้อ [Strong Match Dragon Jade Generator] และ [Transcendence Dragon Jade Converter] ด้วย [Nest Point] และ [Extracted Match Dragon Jade Powder] ที่ Nest Point Shop
– ถ้าใช้ Strong Match Dragon Jade Generator จะมีโอกาส 100% ที่จะได้รับ Match Dragon Jade ระดับ Legend

ได้รับ Perfect Match Dragon Jade
– ถ้าใช้ Match Dragon Jade ระดับ Legend กับ Transcendence Dragon Jade Converter จะได้รับ Perfect Match Dragon Jade
– Perfect Match Dragon Jade นั้นแม้ว่าจะมีมาตรฐาน Stat เหมือนกับ Hero Dragon Jade แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– สามารถใช้ Perfect Match Dragon Jade ที่ทำการอัพเกรดแล้วกับ Converter (ค่าอัพเกรดยังคงอยู่ แต่วาจะเปลี่ยนออฟชั่นเพิ่มเติม)

 

 Hero Upgrade Seal 
เพิ่ม [Hero Upgrade Seal]
– เพิ่ม Hero Upgrade Seal ระดับ Epic เลเวล 95 ใหม่
– เป็นรูปแบบ Plate เมื่อเปิดจะติดออฟชั่นเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด
ข้อยกเว้น, ในกรณีของ [Hero Attack Seal] [Hero Defense Seal] จะไม่มีออฟชั่นเพิ่มเติม
– Plate และ Upgrade Seal สามารถแลกเปลี่ยนได้
– เมื่อแยกส่วน Hero Upgrade Seal  จะได้รับ  [Hero Upgrade Seal Fragment] 1 ชิ้น และใช้ในการสร้าง [Hero’s Expedition Seal]

 • ออฟชั่นเพิ่มเติม [Hero Upgrade Seal]
  เพิ่ม Dragon Jade, Seal

– หลังจากเปิด Plate เมื่อได้รับ Hero Upgrade Seal จะติดออฟชั่นเพิ่มเติม 1 อย่างในอัตราที่กำหนด
– ออฟชั่นเพิ่มเติมหนึ่งออฟชั่นที่ยกเว้น Stat ซึ่งติดออฟชั่นพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่น ออฟชั่นเพิ่มเติมเมื่อได้รับ Health Upgrade Seal จะแสดง Stat ที่เหลือยกเว้น VIT

 • แหล่งได้รับ [Hero Upgrade Seal]
  เพิ่ม Dragon Jade, Seal

– ในกรณีของการสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล จะสามารถรับ Hero Upgrade Seal ได้จาก [Middle Grade, High Grade Box] หลังจากแพชท์ Red Lotus Palace

 

 Hero’s Expedition Seal 
– เพิ่ม Hero’s Expedition Seal ระดับ Unique เลเวล 95 ใหม่ Stat เพิ่มมากกว่า Expedition Seal เดิมอย่างมาก
– เป็นรูปแบบ Plate เมื่อเปิดจะติดออฟชั่นเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด
– Plate และ Expedition Seal สามารถแลกเปลี่ยนได้
– เมื่อแยกส่วน Hero’s Expedition Seal จะได้รับ [Hero Upgrade Seal Fragment] 10 ชิ้น และใช้ในการสร้าง [Hero’s Expedition Seal]

เพิ่ม Dragon Jade, Seal

 

 • ออฟชั่นเพิ่มเติม [Hero’s Expedition Seal]
  เพิ่ม Dragon Jade, Seal

– หลังจากเปิด Plate เมื่อได้รับ Hero’s Expedition Seal จะติดออฟชั่นเพิ่มเติม 1 อันในอัตราที่กำหนด
– ในกรณีของ Expedition Seal จะมี Stat ที่ติดกับออฟชั่นพื้นฐานออกมาจากออฟชั่นเพิ่มเติมด้วย

 • แหล่งที่ได้รับ [Hero’s Expedition Seal]
  – ขาย [Hero’s Expedition Plate] ที่แท็บ Seal ใน Priestess of Darkness – Stage Point Shop
  – เมื่อเปิด [Hero’s Expedition Plate] จะสามารถรับหนึ่งใน ‘Attack’ ‘Invincible’ ‘Source’ Expedition Seal

เพิ่ม Dragon Jade, Seal

– สำรวจดันเจี้ยนระยะสามารถรับ Hero’s Expedition Seal จาก Middle Grade, High Grade Exploration Box ของการสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
ในกรณีของการสำรวจดันเจี้ยนระยะไกลจะสามารถรับไอเทมที่เปลี่ยนแปลงจาก Exploration Box หลังจากแพชท์ Red Lotus Palace

เพิ่ม Dragon Jade, Seal