เพิ่ม Nest Ranking 

1712
  • ใช้ Nest Ranking จำกัดใน Trial [Kairon], Trial [Granum], Green Dragon, Forest Dragon Nest
  • Ranking จะถูกกำหนดตามเวลาการบุกรุก,ระดับความยากในการเคลียร์แต่ละแมพ จะคำนวณในช่วงเวลา 7.00 ~ 9.00 น. ของทุกวัน
  • อันดับของฉัน ที่อยู่ในข้อมูลของฉัน เมื่อคำนวน Ranking เสร็จก็จะแสดงออกมา สำหรับเวลาในกาบุกรุกและระดับความยาก จะแสดงบันทึกล่าสุดออกมาแบบเรียลไทม์
  • Ranking จะลงทะเบียนได้สูงสุด 1000 คนในแต่ละแมพ, สามารถตรวจสอบข้อมูลสกิล, อุปกรณ์บุกรุกทันที ผ่านการพิจารณาของเหล่าผู้เล่นที่ถูกบันทึกลงใน Ranking
  • เมื่อเปลี่ยนอาชีพ บันทึก Nest Ranking จะถูกรีเซ็ต

เพิ่ม Nest Ranking