เปิด Merca Port

4394

เปิด Merca Port

Merca Port มีความใหม่มากขึ้น
เพราะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเด็ก จึงได้เปิด Merca Port ที่เคยปิดไปขึ้นมาอีกครั้ง
มีผู้คนมากขึ้นทำให้ดูมีชีวิตชีวากว่าแต่ก่อน
ลองไปเยี่ยม Merca Port โดยตรงดูสักครั้ง!

เปิด Merca Port

เกิด Portal ใหม่ ทำให้สามารถเคลื่อนที่จาก Merca’s Heart ไปยัง Merca Port ได้อย่างอิสระ
Merca Port ที่เคยเดินทางไปมาอย่างลับๆกับ Captain Hector ตอนนี้ลืมไปได้แล้ว!

※ ถ้าทำเควส Garden of Time and Space ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จะสามารถเคลื่อนที่ไปยัง Merca Port ใหม่ได้

เปิด Merca Port

คำถาม : “ผู้กล้าที่ยังเหลือเควสหลักอยู่อีกเป็นจำนวนมากไม่สามารถไปยัง Merca Port ได้ใช่ไหม?!”
ตอบ : “ไม่ใช่อย่างนั้น”

Captain Hector ที่ถูกวางอยู่ที่ Merca’s Heart จะทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยัง Merca Port ใหม่ได้

※ ถ้าดำเนินการหลังจากทำเควสหลักเสร็จ ก็จะตรงกับสถานการณ์ของเควส
และสามารถสนุกกับเกมได้มากยิ่งกว่า
※ หลังจากเลือกเปิด Merca Port จะไม่สามารถกลับมายังเควสก่อนหน้าได้ กรุณาเลือกอย่างรอบคอบ