เพิ่มรายการแยกส่วน Cash Item

1166

สามารถแยกส่วน [Special Armor] ระดับ Unique
– สามารถรวบรวม [Shiny White Feather] ที่ได้รับจากการแยกส่วนเพื่อรับ [Special Armor] ระดับ Legend

ไอเทมที่ได้รับเมื่อแยกส่วน Unique Special Armor ทั่วไป

รายการ อัตรา
Crystal Point(32000) 95%
Shiny White Feather 1 ชิ้น 5%

เพิ่มรายการแยกส่วน Cash Item

 

ไอเทมที่ได้รับเมื่อแยกส่วน Unique Special Armor (wing,tail,decal ประจำ Season)

รายการ อัตรา
Shiny White Feather 1 ชิ้น 95%
Shiny White Feather 2 ชิ้น 5%

เพิ่มรายการแยกส่วน Cash Item

 

ไอเทมที่ได้รับเมื่อแยกส่วน  Conversion Unique Special Armor [Wing , Tail ,Decal]

รายการ อัตรา
Magic Conversion Skein(Wing,Tail,Decal) 1 ชิ้น ได้รับทันที

 


Legend Special Armor

1.Legend Bright Special Armor [Wing , Tail , Decal] จะมีเอฟเฟกต์ Set Bonus และแม้ว่าจะติดตั้งบน Conversion เอฟเฟกต์เซ็ตก็ยังมีผลใช้งานอยู่

2.รูปแบบการได้รับ Legend Bright Special Armor

เพิ่มรายการแยกส่วน Cash Item

 

Legend Special Armor Skill

1.Legend Bright Special Armor สามารถเพิ่มสกิล และแม้ว่าจะติดตั้งบน Conversion เอฟเฟกต์เซ็ตก็ยังมีผลใช้งานอยู่

เพิ่มรายการแยกส่วน Cash Item