ปรับปรุง Hero’s Battlefield

2938

Hero’s Battlefield ที่มีระดับความยากและรางวัลใหม่มาหาทุกท่านแล้ว!

[Hero’s Battlefield เลเวล 95]

• เปลี่ยนแปลงเลเวลของ Guide Quest [Lv.95] Hero’s Battlefield – Knight in the Dream –
– เมื่อตัวละครบรรลุเลเวล 95 จะได้รับเชิญไปยัง Hero’s Battlefield
• เหล่ามอนสเตอร์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
– มีการปรับ HP และพลังโจมตีของเหล่ามอนสเตอร์ที่ปรากฎตัวให้ตรงกับ Lv95 Adjusted Contents

[รวมระดับความยาก Hero’s Battlefield]

Hero’s Battlefield เดิมมีระดับความยากอยู่ 2 แบบ คือ Normal, Hard
แต่ว่า Hero’s Battlefield ที่ปรับปรุงใหม่จะสามารถเข้าด้วยระดับ Normal เท่านั้น

[เปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งที่เคลียร์ต่อสัปดาห์]

• ปรับลด FTG ที่เกิดขึ้นจากการเล่นซ้ำผ่านทางการปรับลดจำนวนครั้งในการเคลียร์ของ Hero’s Battlefield.

[เปลี่ยนแปลงไอเทมที่ใช้เข้า Hero’s Battlefield Hardcore]

• ถ้าต้องการเข้า Hero’s Battlefield Hardcore ต้องใช้ ‘Dimension of Deep Abyss Box Key’
• ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ผ่านทาง ‘บรรลุภารกิจรายสัปดาห์!’

[Hero’s Battlefield Shop]

Hero’s Battlefield Shop ของ Dimensional Rabbit ที่ตั้งอยู่ที่ Garden of Time and Space ถูกลบทิ้ง

[Hero’s Battlefield Rank Reward]

– เตรียมที่จะเปลี่ยนแปลง Rank Reward ในแพชต์ภายหลังจากนี้