ปลดล็อค Hero Level

406

ปลดล็อค Hero Level

ค่าสูงสุดของ Hero Level ปลดล็อคจาก 2000 เป็น 2500

ค่าสเตตัสจะขยายตามการปลดล็อคค่าสูงสุดของ Hero Level

รวบรวม Drop Coral เพื่อให้รู้สึกถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น!

Hero Level Attack
(
ต่ำสุด)
Attack
(
สูงสุด)
Final Damage Critical Attack
(%)
2100 220,000 220,000 700 220,000 21%
2200 240,000 240,000 700 220,000 22%
2300 260,000 260,000 700 220,000 23%
2400 280,000 280,000 700 220,000 24%
2500 300,000 300,000 700 220,000 25%

 

เปลี่ยนแปลงเควสที่ได้รับ Coral Jelly

  • มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน Gold และ Drop Corals ที่จำเป็นสำหรับการทำเควส Coral Jelly
  • นอกจากนี้ จำนวน Coral Jelly ที่จะได้รับจากรางวัลก็เปลี่ยนไปเช่นกัน
ของเดิม
ข้อกำหนดเควส รางวัล
Gold 400 Coral Jelly 1 ชิ้น
Drop Coral 1 ชิ้น
เปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดเควส รางวัล
Gold 800 Coral Jelly 10 ชิ้น
Drop Coral 10 ชิ้น