การปรากฏตัวของ Harori สำหรับ Beginner

2988

การปรากฏตัวของ Harori สำหรับ Beginner

[การปรากฏตัวของ Harori]
• ไอดอล Harori จะมาสนับสนุนเหล่าผู้เล่นใน Nest ทั้งหมดที่ได้รับอิทธิพลของ Labyrinth
• สามารถรับบัฟและคืนชีพจากการสนับสนุนของ Harori
• Harori จะปรากฏตัวในระดับที่ต่ำกว่า Labyrinth [Abyss] ทั้งหมด

[บัฟของ Harori]
• เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในแต่ละประตู จะได้รับบัฟฟื้นฟู HP 5% ทุกๆ 2 วินาทีเป็นเวลา 5 วินาทีจากการเชียร์ของ Harori
• หลังจากตายในประตู ก่อนที่จะเคลียร์ประตูจะไม่สามารถรับบัฟเพื่อฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
• แต่ว่าจะไม่เกิดผลกับ [Surveillant Crow] ของ Mist Nest และ [Chain Wind’s Hill] Gate

การปรากฏตัวของ Harori สำหรับ Beginner

[การคืนชีพของ Harori]
• ถ้าเคลียร์ประตูได้ Harori จะช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ผู้เล่นที่ตาย
• ถ้าไม่สามารถเคลียร์ประตูได้ Harori ก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพให้ได้

การปรากฏตัวของ Harori สำหรับ Beginner