Halloween Event

1479

Halloween Event

Halloween Event

Halloween Event

Halloween Event

Halloween Event

 

ข้อมูล [Halloween Shop]

ไอเทมที่ขาย จำนวน จำกัดการซื้อ ไอเทมแลกเปลี่ยน จำนวน
High Grade Garnet 50 10 ครั้ง/สัปดาห์ (ID) Banhonjeol Brass Coin 1
Lapis Lazuli 2 10 ครั้ง/สัปดาห์ 1
Gold Lotus Step 15 5 ครั้ง/สัปดาห์ 2
[GM] Protection Magic Jelly (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 200 1
Rebrium Point (15000) 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ID) 1
Title : Red Lotus Palace Night Watchman 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1
Title: Spirit Invoker 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1
Jack-o-Lantern Who Defeating Disaster 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1
Halloween Talisman Yellow Goblin Spirit 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1
Halloween Talisman Black Goblin Spirit 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1
Halloween Talisman Blue Goblin Spirit 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1

※ สามารถใช้ [Halloween Shop] ผ่านทาง Storyteller Kesey ที่อยู่ที่ Saint Haven ได้ด้วย