Gust Dragon Nest HARD

296

Gust Dragon Nest HARD

ข้อมูลการเข้า

 1. ตำแหน่ง: Red Lotus Palace Downtown, Gust Dragon Nest Entry Gate
 2. เส้นทางที่เข้า : [Town] Red Lotus Palace Main Street > [World Zone] Red Lotus Palace Downtown
 3. เลเวลที่สามารถเข้า : เลเวล 95
 4. จำนวนสมาชิกที่สามารถเข้า: 5 ~ 8 คน
 5. ระดับความยากในการเข้า : Labyrinth ชั้น 18
 6. ไอเทมบัตรผ่าน : [Strong Red Lotus’s Gatekeeper Plate] x 1
 7. จำนวนครั้งที่สามารถเคลียร์ได้ต่อสัปดาห์: 1 ครั้ง
 8. จำนวนครั้งที่มอบรางวัลระหว่างประตูรายสัปดาห์: 1 ครั้ง
 9. จำนวนครั้งที่ฟื้นคืนชีพ : 0 ครั้ง (ฟื้นคืนชีพเมื่อเคลียร์ประตู)

Gust Dragon Nest HARD

 

วิธีการซื้อ Gust Dragon Nest Hard Entry Ticket

 • Gust Dragon Nest Hard Entry Ticket นั้นสามารถซื้อได้ด้วยวิธีเดียวกันกับ Gust Dragon Nest Entry Ticket แบบเดิม
 • [Strong Red Lotus’s Gatekeeper Plate] จะไม่แชร์จำนวนครั้งที่จำกัดในการซื้อรายสัปดาห์กับ [Red Lotus’s Gatekeeper Plate]

Gust Dragon Nest HARD

 

รางวัลที่คาดหวังของ Gust Dragon Nest Hard

 • กำจัดบอสแต่ละประตูที่ปรากฏตัวอยู่ที่ Gust Dragon Nest Hard แล้วจะได้รับรางวัลระหว่างประตู
 • กำจัด “Gust Dragon Jade” ที่ปรากฏตัวอยู่ที่ประตูสุดท้ายของ Gust Dragon Nest Hard แล้วจะได้รับรางวัลสุดท้าย

Gust Dragon Nest HARD Gust Dragon Nest HARD

 

สร้างผ่านทาง Blacksmith

 • สามารถสร้าง [Strong Gust Dragon Secondary Weapon] ผ่านทางฟังก์ชั่นการสร้างไอเทมของ Blacksmith ในแต่ละเมือง

Gust Dragon Nest HARD

 

ข้อมูลรายละเอียดของ Strong Gust Dragon Secondary Weapon

 • [Strong Gust Dragon Secondary Weapon] มีสเปคเทียบเท่า +3 ของ Gust Dragon Secondary Weapon และมีออฟชั่นเพิ่มเติม
 • ออฟชั่นในการสร้างจะเหมือนกับ Sturdy Origin Dragon Main Weapon
ไอเทม จำกัดการสวมใส่ ค่าสเตตัสอุปกรณ์ เอฟเฟกต์เพิ่มเติม
Strong Gust Dragon Secondary Weapon 95Lv เทียบเท่า +3 ของ Gust Dragon Secondary Weapon Skill Effect และ Physical/Magic ATK 3%
คลาส 2 ที่ตรงกับ Secondary Weapon
Blessed Strong

Gust Dragon Secondary Weapon

95Lv เทียบเท่า +3 ของ Gust Dragon Secondary Weapon Skill Effect และ Physical/Magic ATK 7%
คลาส 2 ที่ตรงกับ Secondary Weapon

 

ข้อมูลออฟชั่น

สุ่มออฟชั่นการสร้างไอเทม
MaxHP 800000
Physical Defense 30000
Magic Defense 30000
Critical 100000
Critical Damage 450000
Final Damage 1200