Forest Dragon Nest Light

2502

ข้อมูลการเข้า

 • ◆ ข้อมูลการเข้า
  หัวข้อ รายละเอียด
  เลเวลเข้า 95Lv ขึ้นไป
  จำนวนคนที่สามารถเข้าได้ 5~8 คน
  ความยากในการเข้า Labyrinth Floor 45(เท่านั้น)
  ไอเทมตั๋วเข้า [Fresh Blood Matador Rose] x 1
  จำนวนที่สามารถเคลียร์ได้ต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง (หากเคลียร์ Forest Dragon Nest ไปแล้ว จะไม่สามารถลง Forest Dragon Nest Light ได้อีก)
  จำนวนการรับรางวัล
  รายสัปดาห์ในแต่ละด่าน
  1 ครั้ง (หากได้ของรางวัลจาก Forest Dragon Nest ไปแล้ว จะไมไ่ด้รางวัลจาก Forest Dragon Nest Light อีก)
  ตำแหน่งเข้า Merca Port, Forest Dragon Nest Entry Gate
  การคืนชีพ ไม่สามารถคืนชีพได้

  * ใน Forest Dragon ระดับความยาก Light สามารถได้รับ Origin Dragon’s Stem เท่านั้น, ระดับความยากทั่วไปสามารถได้รับในปริมาณ 1/3

   

  Forest Dragon Nest Light

Forest Dragon Nest Light รูปไอเท็มที่ใช้ในการเข้า [Fresh Blood Matador Rose]

Forest Dragon Nest Light

——————————————————————————————————————

เพิ่มระดับความยาก Forest Dragon Nest Light

Dragon Nest 8 คน ต้องการให้มีรูปแบบที่ไม่ง่าย เหมือนเป็นคอนเทนต์ขั้นสูงสุด ดังนั้นในตอนที่ไม่สามารถลงได้ เพราะความยากลำบากจะส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการเข้า

ระดับความยาก Light นี้ จึงอยากจะทำให้สามารถเข้าใกล้ Nest 8 คน เข้าไปอีกหน่อย โดยปรับการลงโทษความล้มเหลวในการบุกลุกลดลง ลดสกิลที่ทำให้ตายในทันที เปลี่ยนเป็นการดีบัฟที่ให้ความเพิ่มความลำบากแก่ Healer มากขึ้น

เหล่าผู้กล้าที่รู้สึกถึงความยากลำบากกับการท้าทายในคอนเทนต์สูงสุด จะมีโอกาสที่สามารถเข้าไปใกล้อาวุธ Origin Dragon  และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการลง ผ่านระดับความยาก Light ในครั้งนี้

การเปลี่ยนระดับความยาก Light

 • ลดความเสียหายพลังพิษของ Oaks และพลังพิษที่รุนแรงของ Torte
 • ไม่ติดสถานะผิดปกติ [ความแห้งแล้ง] เนื่องจากโป่งน้ำถอนพิษ
 • ลดความเสียหายผลกระทบพิษร้ายแรงของ Bam Bam
 • ลดความเสียหายของระเบิดเห็ดประเภทต่ำ
 • ลดความเสียหายของความล้มเหลวในการบุกรุกรูปแบบการสกัดกั้นลูกแก้วแห่งชีวิต

Forest Dragon Nest Light

——————————————————————————————————————

แชร์การแจกรางวัล Nest และแชร์จำนวนการเคลียร์รายสัปดาห์

 • ระดับความยากทั้งหมดของ Forest Dragon Nest จะแชร์ การแจกรางวัลรายสัปดาห์ และจำนวนการเคลียร์รายสัปดาห์
 • (ตัวอย่าง) ระดับความยาก Light ถ้าได้รับรางวัลจากด่าน 1 ไปแล้ว, ก็จะไม่สามารถรับของรางวัลในด่าน 1 ได้อีก ทั้งในโหมดธรรมดา และในโหมด Light

Forest Dragon Nest Light

——————————————————————————————————————

Forest Dragon Nest Light Mission ,Title

เพิ่ม 2 Mission เกี่ยวกับ Forest Dragon Nest Light

Forest Dragon Nest Light

ข้อมูล Mission และ Title ที่เพิ่มเข้ามา

Forest Dragon Nest Light

Forest Dragon Nest Light