Farming Festival(Cooking)

1758

Farming Festival(Cooking)

1.วิธีดำเนินการ
รูปแบบการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

2.ข้อมูลการดำเนินการ
รางวัลมีทั้งหมด 5 ขั้น ถ้าเปิด Sealed Farming Box จะทำการมอบกล่องในขั้นต่อไป
ไอเทมแต่ละขั้นมีดังต่อไปนี้


3.ข้อมูล Recipe
ไอเทมวัตถุดิบในการสร้าง

4.ข้อมูลรางวัล
รางวัลดังต่อไปนี้

 

5.กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเกมถาวร