Farming Festival(Cooking)

3882

Farming Festival(Cooking)

1.วิธีดำเนินการ
รูปแบบการดำเนินการมีดังต่อไปนี้
Farming Festival(Cooking)
2.ข้อมูลการดำเนินการ
รางวัลมีทั้งหมด 5 ขั้น ถ้าเปิด Sealed Farming Box จะทำการมอบกล่องในขั้นต่อไป
ไอเทมแต่ละขั้นมีดังต่อไปนี้Farming Festival(Cooking)


3.ข้อมูล Recipe
ไอเทมวัตถุดิบในการสร้าง
Farming Festival(Cooking)
4.ข้อมูลรางวัล
รางวัลดังต่อไปนี้
Farming Festival(Cooking)

Farming Festival(Cooking)

Farming Festival(Cooking)

 

5.กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเกมถาวร