เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3039

[รายละเอียดการปรับปรุง Contents]

■ Stage

[Common]
• ลบกล่องข้อความ ‘จัดการ Inventory’ เมื่อเคลียร์ Stage ออก (ลดลง 10 วินาที)
• ถ้า Dimensional Rabbit ปรากฏตัวออกมา จะสามารถคลิกได้เร็วขึ้น (ลดลง 7 วินาที)
• ในบรรดาสมาชิกปาร์ตี้คลิก Dimensional Rabbit ได้เร็วขึ้น (ลดลง 2 วินาที)

[Abandoned Marina]
• ลบข้อความระบบที่ไม่จำเป็น (เกี่ยวกับคำสนทนา NPC เควส)

[Phantom Forest Center] [Kairon Old Town]
• ปรับปรุงการเดินของตัวละครที่ก้าวกระโดดลง

[Secret Submarine Cave]
• ปรับปรุงการเดินของตัวละครในพื้นที่ที่เข้าไปยังถ้ำจากจุดเริ่มต้น

เปลี่ยนมอนสเตอร์ [Outrageous] Champion
• ลบสถานะอมตะออก
• ลบการลด HP ต่อเนื่องออก
• ผล [Berserk] ที่มอบให้แก่ผู้เล่นเหมือนกัน

[Kairon Old Town]
แก้ไขไม่ให้ทะลุผ่านเพดานของทางเข้าบันไดได้

■ Battle Training Center

เพิ่ม HP ของมอนสเตอร์ 10 เท่า (5 หมื่นล้าน)
• เมื่อมอนสเตอร์ตายจะแสดงจำนวน Kill
• เมื่อผู้เล่นเข้าสู่ขอบเขตการรีเซ็ต Skill Cooldown จะเปลี่ยนมอนสเตอร์ใหม่
• ขอบเขตการรีเซ็ต Skill Cooldown จะมีเวลารอ 5 วินาที

■ Nest

[Common]
ลบกล่องข้อความ ‘จัดการ Inventory’ เมื่อเคลียร์ Nest ออก (ลดลง 10 วินาที)

[Guardian Nest of Lamentation]
ปรับปรุงท่าทางของการก้าววาร์ปทางด้านซ้ายที่ใกล้กับจุดเริ่มต้น
ปรับปรุงสถานการที่เมื่อเคลียร์ Gate 1 แล้วประตูไม่ถูกปิดอย่างรวดเร็ว
ลดการรอคอยจนถึงการต่อสู้ Gate 3
แก้ไขปัญหาไม่สามารถผ่านเข้าประตูถัดไป เมื่อเสียชีวิตจากบอสประตูแรก

■ Slayer Mode

เริ่มเวลาการต่อสู้เร็วขึ้น (1 วินาที)
เมื่อกำจัดบอส จะสามารถออกได้เร็วขึ้น (3 วินาที)

■ Slayer’s Testing Ground

เมื่อเข้า จะเริ่มการต่อสู้อย่างรวดเร็ว
เวลาอมตะที่ปรากฏของมอนสเตอร์บางส่วนลดลง ทำให้สามารถโจมตีอย่างรวดเร็ว
(Korbugi, Alicanto, Bacchus)
จะต้องมี FTG ที่จำเป็นจึงจะสามารถเข้าได้
(สถานที่ที่ใช้ FTG 180 ก็จะต้องครอบครอง 180 ขึ้นไป)
[Slayer’s Testing Ground], [Slayer’s Testing Ground X4] ถูกใช้งานทั้งหมด
ไม่ลดค่าความทนทาน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ 95Lv]

• เพิ่ม [Legend Tier 2 Equipment]
– 95Lv Legend Tier 2 Equipment ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่!
– เมื่อ 95Lv Legend Tier 1 Equipment +20 จะสามารถอัปเกรด Tier ได้ และ อุปกรณ์ที่ถูกอัปเกรดจะกลายเป็น 95Lv Legend Tier 2 +0

• เพิ่ม [Unique Tier 2 Equipment] → [Legend Tier 1 Equipment Evolution]
– เพิ่มแนวทางการวิวัฒนาการ 95Lv Unique Tier 2 Equipment เป็น 95Lv Legend Tier 1 Equipment
– เมื่อ 95Lv Unique Tier 2 Equipment +20 จะสามารถอัปเกรดระดับได้ และอุปกรณ์ที่อัปเกรดจะกลายเป็น 95Lv Legend Tier 1 +0

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• เพิ่ม Converter
เพิ่มการเปลี่ยนแปลงระดับของ 95Lv Equipment และ Tier Converter
สามารถทำการสร้าง Converter ดังกล่าวผ่านทาง Blacksmith

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• ปรับ Stat ของ 95Lv Legend Equipment (Knight Calypse Equipment)
• ปรับเพิ่ม Stat ของ Knight Calypse Equipment (Tier 1) และ Knight Calypse Equipment (Tier 2)!
• ปรับเพิ่ม Physical Attack, Magic Attack ของ Weapon และ Secondary Weapon และปรับเพิ่ม Physical Attack, Magic Attack, MaxHP ของ Armor
• ค่าอื่นๆเช่น Defense หรือ STR,AGI, INT, VIT จะไม่เปลี่ยนแปลง
• ค่าที่เพิ่มขึ้นมีดังต่อไปนี้ โดยแต่ละอุปกรณ์จะปรับให้มีค่าเดียวกับค่า +20 ของระดับก่อนหน้า หรือ Tier Equipment
• Stat ของ Legend Tier 1 Equipment = Stat ของ Unique Tier 2 +20 Equipment
• Stat ของ Legend Tier 2 Equipment = Stat ของ Legend Tier 1 +20 Equipment (*Stat ของ Legend Tier 1 Equipment ที่เพิ่มขึ้นยังคงเหมือนเดิม)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[แก้ไขการดรอป]

แก้ไขการดรอปของไอเทมที่ไม่ได้ใช้หรือส่งผลต่อการเล่นอย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[แก้ไขรางวัล Main Quest]

• เปลี่ยนแปลงเป็นเมื่อเคลียร์เควสสุดท้ายในแต่ละ Main Quest Chapter จะได้รับ Crystal Point
• เมื่อข้ามเควสจะไม่ได้รับ Crystal Point
• จำนวนของ Point ที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เพิ่มการแยกส่วน Cash]

เพิ่มการแยกส่วน Costume Armor และ Accessory ระดับ Magic / Rare /Epic
เมื่อแยกส่วนจะได้รับ Crystal Point

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

* การแยกส่วน Weapon Costume จะไม่เปลี่ยนแปลง
* เมื่อแยกส่วน Weapon Costume จะไม่ได้รับ Crystal Point

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เปลี่ยนแปลงรางวัลมิชชั่นรายวัน]

• เปลี่ยนแปลงรางวัล [การเคลียร์มิชชั่นรายวัน 7 ครั้ง] ใน [มิชชั่นรายวัน ]
• มอบ Daily Mission Pocket แทน Crystal Point (200)
• ตัวละคร Bleed Phantom จะได้รับ [“Crystal Point (5000)”] เพิ่มเติมในช่วงกิจกรรมเติบโต

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[แก้ไขเงื่อนไข Growth Guide – Talisman]

• แก้ไขเงื่อนไขการรับไอเทมที่ไม่สามารถรับได้ใน [Growth Guide-Talisman] Category เป็นไอเทมที่สามารถรับได้

[เงื่อนไขการรับไอเทมก่อนเปลี่ยน]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เงื่อนไขการรับไอเทมหลังเปลี่ยน]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ขยายไอเทมที่ใช้ในคลังเซิฟเวอร์]

• เปลี่ยนให้ไอเทม Slayer Equipment Pocket สามารถย้ายคลังได้
• ลดค่าธรรมเนียมอย่างมาก เมื่อใช้คลังเซิฟเวอร์

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับปรุงความสะดวกในการซื้อไอเทมในร้านค้า (ปุ่ม MAX)]

• ปุ่มสูงสุดที่แสดงเมื่อซื้อไอเทมที่ร้านค้าเป็นค่าสูงสุดที่ตัวเองสามารถซื้อได้ ไม่ใช่การกรอกจำนวน Stack สูงสุด
•ในกรณีที่มีเงินตราสำหรับซื้อไม่เพียงพอซึ่งสามารถซื้อได้เพียง 3 เท่านั้น ก็จะกรอกที่เลข 3
• ในกรณีที่มีเงินตราเพียงพอจะกรอกจำนวน Stack สูงสุดเหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับปรุงการเปิดกาชา]

•  เนื่องจากมีความคิดเห็นบอกว่า เมื่อเปิดกาชาแล้วไม่รู้ว่าไอเทมที่ได้รับคืออะไร จึงทำการปรับปรุงใหม่ขึ้นมา
•  ต่อไป เมื่อเปิดกาชา ไอเทมที่ได้รับจะแสดงในกรอบสีเหลือง
•  หน้าต่างการได้รับแรร์ไอเทมยังเหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[แก้ไขการแยกส่วน Greed Phantom Dragon Equipment]

• เปลี่ยนแปลงรางวัลที่ได้รับเมื่อแยกส่วน Upgraded Greed Phantom Dragon Legend Equipment
• แก้ไขให้มอบ [Legend Phantom Dragon’s Wrath] ใหม่ ให้ตรงกับขั้นการอัปเกรดเมื่อแยกส่วน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Slayer’s Testing Ground X4]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[4 เท่า!]
• มอนสเตอร์ปรากฎมากกว่าเดิมใน <Slayer’s Testing Ground> 4 เท่า
• มอนสเตอร์ปรากฏเร็วขึ้นเรื่อยๆ
• ใช้ FTG 700
• จะต้องมี FTG 700 ขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าได้

[โบนัส!]
• มอบบัฟสามแบบที่จะทำให้ผู้เล่นแข็งแกร่งขึ้น เป็นชั่วคราว

– เพิ่มพลังโจมตี
– เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู Skill Cooldown
– เพิ่ม Action Speed

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เปลี่ยนแปลง Slayer Mode]

■ เสริมรางวัลระดับความยาก Abyss
หน่วย Slayer Point ที่ดรอปในระดับความยากระดับ Abyss จะเพิ่มขึ้นจาก 1 คะแนน เป็น 5 คะแนน
อัตราดรอป Slayer Point เหมือนเดิม
เพิ่มราคาของ Slayer Mode Ticket ที่ซื้อด้วย Slayer Point ตามการเพิ่มโอกาสได้รับ Slayer Point เล็กน้อย

■ เพิ่ม Upgrade Hammer ที่ Slayer Shop
แก้ไขให้ใช้ Slayer Point สามารถซื้อไอเทม Upgrade Hammer แต่ละระดับ
Upgrade Hammer ที่ซื้ออยู่ในสถานะที่สามารถแลกเปลี่ยนได้

■ Upgrade Hammer ที่ดรอปใน Slayer Mode จะแก้ให้เป็นไอเทมที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
Upgrade Hammer ทั้งหมดที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบันเหลือเป็น Upgrade Hammer ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
Upgrade Hammer ที่ดรอปใน Slayer Mode ใหม่ จะดรอปเป็นค้อนที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

■ เพิ่มการจำกัดการซื้อ Slayer Mode Ticket
จำกัดการซื้อ Slayer Mode Ticket รายสัปดาห์ 150 ชิ้น
จำนวนครั้งที่จำกัดการซื้อของ Ticket ที่ซื้อด้วยเส้นทางอื่นๆ จะแชร์ร่วมกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถซื้อมากสุดเกิน 150 ครั้ง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เปลี่ยนแปลง Upgrade Hammer]

■ Upgrade Hammer จะแยกเป็นสำหรับอาวุธ และสำหรับเกราะระดับ Legend เป็นพื้นฐาน
– Upgrade Hammer ระดับ 95Lv Legend ถูกแก้ไขเป็นไอเทมที่สามารถอัปเกรด Legend Weapon และ Armor แต่ละอย่างได้
– Upgrade Hammer ที่ผู้เล่นมีอยู่เดิมถูกแก้ไขเป็นไอเทมที่มีฟังค์ชั่นของ Weapon Upgrade Hammer ทั้งหมด
– Upgrade Hammer สำหรับเกราะสามารถสร้างใหม่ได้
– Unique, Epic Upgrade Hammer ไม่ได้แยกเป็นอาวุธและเกราะ และไม่สามารถใช้งานได้แบบเดิม
– สามารถใช้ Upgrade Hammer ทั้งสองกับอุปกรณ์ระดับ 93Lv หรือระดับอื่น ยกเว้นระดับ 95Lv Legend

■ เพิ่มสถานที่รับ Upgrade Hammer
– สามารถรับ Upgrade Hammer ทุกระดับในอัตราต่ำมากในทุก Stage ระดับความยาก Abyss
– ได้รับ Upgrade Hammer ทุกระดับในอัตราต่ำมากใน Nest ระดับ 95Lv ทั้งหมด และ Rune Dragon Nest
– อัตราดรอป Epic Upgrade Hammer ที่มอบอยู่เดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง
– Upgrade Hammer ที่สามารถรับได้ใน Stage และ Nest เป็น Upgrade Hammer ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ฟังก์ชั่นแสดง DPS แต่ละช่วง]

• เมื่อต่อสู้บอสมอนสเตอร์ จะวัด DPS เพิ่มเติมในแต่ละช่วง
• DPS แต่ละช่วงที่วัด เมื่อกำจัดบอสจะแสดงเป็นสีส้ม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ฟังค์ชั่นเพิ่มเติม]
• คลิกข้อความ DPS ที่แสดง ทำให้สามารถเปิดเผยแก่เป้าหมายที่ต้องการได้
• แชททั้งหมด (สีขาว)
• แชทปาร์ตี้(สีฟ้า)
• แชท Guild (สีเขียว)

[การใช้งาน]
ปัจจุบันเปิดใช้งานในด่านระดับสูง 95Lv
• Dark Clouds Mist Nest
• Guardian Nest of Lamentation
• Heatwave Volcano Nest
• Break Through Limit Typhoon Kim Nest
• Break Through Limit Professor K Nest
• Break Through Limit Sea Dragon Nest
• Break Through Limit Granum Nest
• Rune Dragon Nest
• Slayer Mode(Manticore)
• Slayer Mode(Arch Bishop)
• Slayer Mode(Daedalus)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Gear Score]

• เพิ่ม [Gear Score] ที่ประเมินผลกระทบของอุปกรณ์ตัวละคร
• ผลรวมของ Gear Score สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าต่างข้อมูลตัวละคร
• ค่า Gear Score ของแต่ละไอเทมสามารถตรวจสอบผ่านทาง Tooltip ของไอเทม
• จะเพิ่ม Gear Score ตั้งแต่อุปกรณ์ตั้งแต่เลเวล 95 เป็นต้นไป (Genesis Accessory และอุปกรณ์บางส่วนจะมอบ Gear Score โดยไม่เกี่ยวกับการมอบเลเวล)

[ตรวจสอบ Gear Score]
• ผลรวมของ Gear Score สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าต่าง [ข้อมูลตัวละคร]
• เมื่อวางเมาส์ที่ Gear Score ของหน้าต่าง [ข้อมูลตัวละคร] จะสามารถตรวจสอบเนื้อหา Gear Score ที่ได้รับในแต่ละส่วนของอุปกรณ์ผ่านทาง Tooltip
• ฟังค์ชั่น [Like] ที่เคยมีในตำแหน่ง Gear Score จะย้ายไปยังแท๊ป [ข้อมูล Like] ต่างหาก
• สามารถตรวจสอบค่า Gear Score ที่มอบในแต่ละไอเทมผ่านทาง Tooltip ไอเทม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับปรุงรางวัลปาร์ตี้]

ปรับปรุงระบบรางวัลปาร์ตี้

  • ปรับปรุงรูปแบบการมอบคะแนนรางวัลปาร์ตี้ เดิมทีจะสามารถได้ [Community Point 10000 คะแนน] เป็นรางวัลเมื่อถึง 10000 คะแนนเท่านั้น แต่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จะได้รับ Community Point เท่ากับคะแนนรางวัลปาร์ตี้ที่ตัวเองสะสม (ไม่ว่าจะ 1 คะแนน หรือ 10000 คะแนนก็ตาม!)!
  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9 โมงเช้า [คะแนนรางวัลปาร์ตี้] ที่ตัวเองสะสมในสัปดาห์นั้น จะสับเปลี่ยนเป็น [Community Point] ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 (คะแนนรางวัลปาร์ตี้จะถูกรีเซ็ตเป็น 0)
  • Community Point จะมอบไปยังตัวละครทันทีในสถานะ Point ไม่ใช่ผ่านทางจดหมาย
  • ในกรณีที่เมื่อมอบ Point แล้วปริมาณการครอบครอง [Community Point] เกินค่าสูงสุด (50000 คะแนน) Point ในส่วนที่เกินจะหายไป
  • ถ้าในสัปดาห์นั้นสะสมคะแนนรางวัลปาร์ตี้ถึง 10000 คะแนน จะมอบ [Community Point 5000 คะแนน] เพิ่มเติมเป็น [รางวัลคะแนนเต็ม] ต่างหาก กล่าวคือ จะได้รับ Point มากสุด 15000 คะแนนในหนึ่งสัปดาห์ รางวัลคะแนนเต็มจะมอบผ่านทางจดหมายเหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับปรุง Exploration Box ดันเจี้ยนระยะไกล]

ปรับปรุง Exploration Box
• แก้ไขจำนวนกุญแจที่เปิด [Low Grade Exploration Box] จาก 5 ชิ้น เป็น 1 ชิ้น
• เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ไอเทมบางส่วนใน [Low Grade Exploration Box], [Middle Grade Exploration Box], [High Grade Exploration Box]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

*Low Grade Weapon∙Armor Upgrade Stone, Space Cube ถูกลบทิ้ง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับเพิ่ม 95LV Dragon Jade]

[ปรับเพิ่ม 95LV Dragon Jade]
• ปรับเพิ่มออฟชั่นพื้นฐานของ 95LV Knight Dragon Jade ระดับ Unique / Legend

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Hero EXP]

[ปรับเพิ่มปริมาณจำกัด Hero EXP รายสัปดาห์]
• ปรับเพิ่มปริมาณการจำกัด Hero EXP ที่ได้รับรายสัปดาห์ จาก 5,000 เป็น 30,000

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับปรุง Auction House View]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• เพิ่มปุ่ม View ที่หน้าจอ Auction House
• เพิ่มฟังก์ชั่นเมื่อตรวจสอบไอเทมแคชด้วย View จะสามารถลบ หมวกหรือปีกของตัวเองไม่ให้เห็นได้
• สามารถใช้ฟังก์ชั่น View ดูรูปลักษณ์ภายนอกของไอเทม Exchange Coupon เหมือนกับพวก Spirit และ Mount

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Skill Effect โปร่งใส]

◆ เปลี่ยนแปลง Skill Effect โปร่งใส

•ออฟชั่นเอฟเฟคโปร่งใสเดิม เปลี่ยนเป็น [เอฟเฟคโปร่งใส (ตัวเอง)] / [เอฟเฟคโปร่งใส (ปาร์ตี้)]
– ออฟชั่นเอฟเฟคโปร่งใสเดิมจะใช้งานกับเอฟเฟคสกิลของสมาชิกปาร์ตี้เท่านั้น แต่ว่าหลังจากเปลี่ยนแปลง จะสามารถทำให้เอฟเฟคสกิลของตัวเองโปร่งใสได้ด้วย

• สามารถปรับเอฟเฟคสกิลของตัวเองและเอฟเฟคสกิลของสมาชิกปาร์ตี้ผ่านทางออฟชั่นต่างๆ

• มีการแบ่งย่อยระดับการปรับความโปร่งใส สามารถปรับเป็นค่า 0 ถึง 10
– ยิ่งตัวเลขมาก ก็จะยิ่งโปร่งมากขึ้น และระดับ 10 จะไม่แสดงเอฟเฟคสกิลเลย

• เอฟเฟคสกิลบางอย่างจะไม่ได้รับอิทธิพลจากออฟชั่นโปร่งใส
– เอฟเฟคสกิลดังกล่าวกำลังทำการตรวจสอบภายในอยู่ และเตรียมที่จะอัปเดตต่อไปในอนาคตตามลำดับ

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Crystal Shop]

[เปลี่ยนรายชื่อ Crystal Shop]
– ลบไอเทมบางส่วนที่กำลังขายที่ Crystal Shop หรือเปลี่ยนแปลงราคา

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เปลี่ยนรายรายการไอเทมใน Crystal Shop]
– ลบไอเทมบางส่วนที่กำลังขายที่ Crystal Shop หรือเปลี่ยนแปลงราคา
– เพิ่มรายการไอเทมให้แลกใน Crystal Shop

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[อื่นๆ]

■ ปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการซื้อ Ticket รายวัน
เปลี่ยนจำนวนครั้งในการซื้อ Ticket รายวันจาก 3 ครั้งเป็น 4 ครั้ง

■ ปรับเพิ่มค่าความเสียหาย
เพิ่มค่าขีดจำกัดความเสียหายที่ตัวละครผู้เล่นได้รับจากเดิมเป็น 2 เท่า
จากการปรับครั้งนี้ ตัวละครผู้เล่นที่มีเอฟเฟคเพิ่มพลังโจมตีสูงอาจมีการปรับปรุงรายละเอียดของค่าขีดจำกัดทำให้สามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้น

■ ได้รับ Guild Point ใน Slayer Mode และ Testing Ground
– แก้ไขให้เมื่อเล่นใน Slayer Mode และ Slayer’s Testing Ground ก็ได้รับ Guild Point ด้วย
เมื่อเคลียร์จะได้รับ 80 Point

■ เพิ่มไอเทมที่ใช้คลังเซิฟเวอร์
– เปลี่ยนแปลงให้ไอเทม Slayer Equipment Pocket สามารถย้ายเข้าคลังเซิฟเวอร์ได้
– ลดค่าธรรมเนียมการใช้คลังเซิฟเวอร์อย่างมาก

■ [ปรับการจำกัดเลเวลที่สวมใส่ Genesis Accessory]
• ปรับการจำกัดเลเวลที่สวมใส่ Genesis Accessory จาก 90, 93 เป็น 95

■ [แนะนำการเปลี่ยน Ice Dragon Equipment]
• เมื่ออัปเดต จะลบฟังก์ชั่นการเปลี่ยน Ice Dragon Equipment ระดับ Unique/Legend เป็น 95Lv Equipment

■ เพิ่มจำนวนการทับซ้อนไอเทม
• เพิ่มจำนวนการทับซ้อนใน Inventory ของไอเทม ผลิตผลการเกษตรบางอย่าง, เมล็ด, เหยื่อ และปลา เป็น 999 ชิ้น

■ ย้าย Upgrade Stone เข้าคลังไอดี
• ตอนนี้สามารถย้าย [Middle Grade Knight Weapon·Armor Upgrade Stone] และ [High-Grade Knight Weapon·Armor Upgrade Stone] ผ่านทางคลังไอดีได้แล้ว

■ ใช้งาน Will’s Fragment / Pleasant Premium Benefit Buff ใน Battle Training Center
• เปลี่ยนแปลงให้ใช้งานผลของบัฟจากไอเทม “Will’s Fragment” และ “Pleasant Premium Benefit” ใน [Battle Training Center]

■ เพิ่มไอเทม Stage Point Shop
• สามารถซื้อ [Flower of Hope] ไอเทมฟื้นคืนใหม่ที่แท๊ปของเบ็ดเตล็ดที่ 2 ใน Stage Point Shop ด้วย 5000 Stage Point

■ ปรับสัดส่วนการดรอป Upgrade Stone
• เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการดรอปของ Weapon Upgrade Stone และ Armor Upgrade Stone
• ปรับจากเดิมดรอป Weapon Upgrade Stone 1 ชิ้น Armor Upgrade Stone 5 ชิ้น เป็น Weapon Upgrade Stone 2 ชิ้น Armor Upgrade Stone 3 ชิ้น

■ [เปลี่ยน Tooltip คลังพิเศษ]
• แก้ไขปัญหา เมื่อได้รับไอเทม [มีระยะเวลา] จากการรับไอเทมจากคลังพิเศษ แล้วระยะเวลาที่เหลือจะไม่นับใหม่ทันที
• เปลี่ยนแปลงคำอธิบายให้รับรู้ในส่วนแสดงที่ [การรับ] ของคลังพิเศษได้ง่ายขึ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม