อื่นๆ

2121

สิ้นสุดกิจกรรม Board Game War

– หลังปิดปรับปรุง Server ในวันที่ 10 ตุลาคม จะสิ้นสุด Board Game War ซึ่งจะไม่สามารถใช้ได้อีก
– จะไม่สามารถได้รับ Roulette Ticket อีก
– รายการที่สามารถซื้อได้ด้วย Board Game Coin ที่ Event Shop ของ Storyteller Kesey จะถูกลบออก