เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

5224

[การเปลี่ยนแปลง 95Lv Equipment]

เพิ่ม Unique 2Tier Equipment
– เพิ่ม Unique 2Tier Equipment เลเวล 95
– เมื่ออัพเกรด 95Lv Unique 1Tier Equipment +20 จะสามารถอัพเกรด Tier ได้
Equipment ที่ถูกอัพเกรดจะกลายเป็น 95Lv Unique 2Tier +0
– ค่าความสามารถของ 2Tier Equipment จะเท่ากับ [ค่าความสามารถ 1Tier Equipment +20 + ออฟชั่นเพิ่มเติม]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

* ตัวอย่างการอัพเกรด Unique 1 Tier → Unique 2 Tier Equipment

เพิ่ม Converter
– เพิ่มการเปลี่ยนแปลงระดับของ 95Lv Equipment และเพิ่ม Tier Converter
– สามารถสร้าง Converter ดังกล่าวได้ที่ Blacksmith
– [Equipment Converter (2Tier Medea – 1Tier Calypse)] เตรียมที่จะนำเสนอในภายหลัง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง Converter
– แก้ไขให้สามารถเลือกออฟชั่นได้เมื่อเปลี่ยนแปลงด้วย 95Lv Equipment Converter
– กรณีดังกล่าวจะถูกใช้กับ 95Lv Item Converter ทั้งหมด

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

* สามารถเลือกออฟชั่นที่ต้องการได้ตามใจ!

เปอร์เซ็นต์ค่าความสามารถการอัพเกรด
– ทำการปรับเปอร์เซ็นต์ของค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ระดับ
เมื่ออัพเกรด 95Lv Epic, Unique, Legend 1Tier Equipment ระดับ +1~20

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ปรับค่าใช้จ่ายการอัพเกรด
– ลดค่าใช้จ่ายการอัพเกรดของ 95Lv Epic และ Unique 1Tier Equipment (Knight Neris, Medea Equipment) อย่างมาก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Upgrade Stone Production]

สร้าง Upgrade Stone
• เพิ่มการสร้าง และเปลี่ยนแปลง Upgrade Stone
– เพิ่มเส้นทางการสร้าง Upgrade Stone ระดับต่ำ → ระดับสูง เดิม และเส้นทางการสร้าง Upgrade Stone ระดับสูง → ระดับต่ำ
– การสร้าง (แลกเปลี่ยน) Upgrade Stone ทั้งหมดรวมถึงการสร้าง Upgrade Stone เดิม
สามารถทำได้ที่ แท๊ป [ซื้อขายไอเทม/ซ่อมแซมไอเทม – Upgrade Stone] ของ Blacksmith
– ไม่สามารถสร้าง Upgrade Stone ผ่าน [Blacksmith Trade-สร้างไอเทม-สร้างของเบ็ดเตล็ด] ได้อีกต่อไปแล้ว
– ไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบ [High Grade Garnet] ในการสร้าง Upgrade Stone อีกต่อไปแล้ว และเปลี่ยนปริมาณ Gold ที่ใช้จาก 1 Gold เป็น 10 Gold

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Crystal Shop]

การใช้งาน Crystal Point
สามารถใช้งาน Crystal Point ได้ผ่านทาง [Merchant Czerny ] ที่อยู่ข้าง ๆ ร้านฝากขายใน Saint Heaven

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

รายการไอเท็ม Crystal Shop
รายการไอเท็มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ปรับปรุงภารกิจรายวัน]

ปรับปรุงภารกิจรายวัน
• ปรับปรุงเนื้อหาและรางวัลภารกิจรายวัน
– เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรางวัลภารกิจรายวันบางส่วน และเพิ่ม Crystal Point

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Remote Dungeon Expedition]

เพิ่มการสำรวจใหม่
– เพิ่มภารกิจระดับต่ำใหม่ประมาณ 10 นาที
– ภารกิจดังกล่าวแม้ว่าจะทำสำเร็จก็ตาม แต่จะไม่ได้รับกล่องรางวัล แต่ว่าจะใช้เวลาสั้นๆเพื่อรับ Mercenary EXP 2000 และเพิ่มโอกาสในการค้นหาภารกิจอื่นๆ

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

* การสำรวจดีๆ ที่ใช้เวลาในการทำภารกิจสั้นๆเพียง 10 นาที!

ปรับอัตราความสำเร็จของภารกิจ
– ปรับอัตราความสำเร็จเพิ่มเติมเนื่องจาก Mercenary ที่แนะนำ และอัตราความสำเร็จพื้นฐานของภารกิจ เพื่อให้การเลือก Mercenary ในการสำรวจดันเจี้ยนระยะไกลส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำภารกิจ
– ปรับลดอัตราความสำเร็จพื้นฐานของภารกิจระดับสูงและการสำรวจระดับกลาง (เดิม 30 → เปลี่ยนแปลง 10)
– เมื่อใช้ Mercenary ที่แนะนำ ในภารกิจทุกระดับ จะเพิ่มโอกาสสำเร็จเพิ่มเติม

เพิ่มประเภทของ Exploration Box
– เพิ่มประเภทของกล่องที่สามารถรับได้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ
– รางวัลความสำเร็จของภารกิจระดับกลาง, ระดับสูงเปลี่ยนเป็น [Shine Middle Grade Exploration Box], [Heavy Middle Grade Exploration Box],
[Shine High Grade Exploration Box], [Heavy High Grade Exploration Box]
– ต้องการ Exploration Key ตามจำนวนที่กำหนดเพื่อเปิด [Shine / Heavy Exploration Box] และเมื่อเปิดกล่อง จะได้รับ [Lax Exploration Box] และไอเทม (Spera หรือ Upgrade Stone)
– [Lax Middle Grade/High Grade Exploration Box] จะมีไอเทมเหมือนกับ Middle Grade/Exploration Box เดิม แต่ว่าแม้ไม่ใช้ Exploration Key ก็ไม่สามารถเปิดได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

* Exploration Box ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ เมื่อเปิด จะได้รับ Spera หรือ Upgrade Stone อย่างแน่นอน!

เปลี่ยนแปลงไอเทมใน Exploration Box เดิม
– เพิ่มและเปลี่ยนแปลงไอเทมใน Low Grade Exploration Box, Middle Grade Exploration Box, High Grade Exploration Box

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• Mercenary Awakening Potion
– เพิ่มเส้นทางการรับ Mercenary Awakening Potion(M) และ Mercenary Awakening Potion(L) นอกจาก Pandora Box
– ตั้งแต่นี้ไปสามารถซื้อ Mercenary Awakening Potion(M), Mercenary Awakening Potion(L) ใน Wonderful shop ด้วย Wonderful Point เช่นเดียวกับ Mercenary Awakening Potion(S)
– ลบการจำกัดการซื้อรายวันของ Mercenary Awakening Potion ใน Wonderful shop
ตั้งแต่นี้ไปสามารถซื้อโดยไม่จำกัดจำนวน
– เมื่อทำภารกิจรายวันสำเร็จก็ได้รับ Mercenary Awakening Potion ด้วย

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Wonderful Themepark Shop]

• เพิ่ม 95Lv Chaos Seal และ Mercenary Awakening Potion
• ไม่สามารถซื้อ 93Lv Seal ได้อีกต่อไปแล้ว

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Blacksmith]

• สามารถซื้อ [Knight Neris Equipment] ผ่านทาง Blacksmith ใน Saint Haven ได้แล้ว
• สามารถเลือกซื้อออฟชั่นที่ต้องการได้ (STR, AGI, INT)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Dragon Scales Shop]

  • เพิ่มรายการในการซื้อด้วย Phantom Dragon Wrath ระดับ Legend

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[สถานการณ์เ