อื่นๆ

3176

1. ปรับปรุงภารกิจ
เพิ่มภารกิจ Time and Space Gust

อื่นๆ

2. ยกเลิกการแลก Upgrade Stone ระดับต่ำ-กลาง-สูง
3. ยุติกิจกรรมหน้าร้อน
4.ยุติ The Top Hero Competition