เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3374
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

1. ปรับเปลี่ยนภารกิจรายวันและภารกิจรายสัปดาห์

ภารกิจรายวัน
ลำดับ เงื่อนไขการบรรลุ ของรางวัล
1 เคลียร์ Stage ระดับ Abyss เลเวล 95 5 ครั้ง Crystal Point 500
2 เคลียร์ [Volcano or Guardian or Mist or Kairon] Nest ใน Garden of Time and Space 1 ครั้ง Crystal Point 500
3 ส่ง Like ให้คนอื่น 5 ครั้ง Community Point 100
4 ส่ง Mercenary สำรวจดันเจี้ยนระยะไกลแล้ว 1 ครั้ง Wonderful Point 100
5 เคลียร์ Time and Space Gust 1 ครั้ง Community Point 500 Crystal Point 200
6 เคลียร์ [Wonderful Theme Park – Daily Quest, Remember’s Door] 2 ครั้ง Wonderful Point 400
7 เคลียร์ภารกิจรายวัน 5 อัน Daily FTG Potion Hero Gold Coin x 100

 

ภารกิจรายสัปดาห์
ลำดับ เงื่อนไขการบรรลุ ของรางวัล
1 เคลียร์ Nightmare Deep Abyss(ไม่เกี่ยวกับความยาก) 3 ครั้ง Crystal Point 1000
2 เคลียร์ Hero’s Battlefield 1 ครั้ง Crystal Point 1000
3 เล่น Ranking War ผ่านทาง Battlefield Matching 5 ครั้ง Ladder Point 500
4 เล่น Ranking War ผ่านทาง Battlefield Matching 10 ครั้ง Ladder Point 1000 Crystal Point 1000
5 เล่น Ranking War ผ่านทาง Battlefield Matching 20 ครั้ง Ladder Point 1000 Crystal Point 1000
6 เคลียร์ Volcano Nest ใน Garden of Time and Space 5 ครั้ง Rebrium Point 30
7 เคลียร์ Volcano Nest ใน Garden of Time and Space 10 ครั้ง Rebrium Point 50 Flower of Hope
8 เคลียร์ Volcano Nest ใน Garden of Time and Space 15 ครั้ง Rebrium Point 70 Divided Lava Crystal x 120
9 เคลียร์ Guardian Nest ใน Garden of Time and Space 5 ครั้ง Rebrium Point 30
10 เคลียร์ Guardian Nest ใน Garden of Time and Space 10 ครั้ง Rebrium Point 50 Flower of Hope
11 เคลียร์ Guardian Nest ใน Garden of Time and Space 15 ครั้ง Rebrium Point 70 Divided Guardian Crystal x 120
12 เคลียร์ Mist Nest ใน Garden of Time and Space 5 ครั้ง Rebrium Point 30
13 เคลียร์ Mist Nest ใน Garden of Time and Space 10 ครั้ง Rebrium Point 50 Flower of Hope
14 เคลียร์ Mist Nest ใน Garden of Time and Space 15 ครั้ง Rebrium Point 70 Divided Fog Crystal x 120
15 เคลียร์ Kairon Nest ใน Garden of Time and Space 5 ครั้ง Rebrium Point 30
16 เคลียร์ Kairon Nest ใน Garden of Time and Space 10 ครั้ง Rebrium Point 50 Flower of Hope
17 เคลียร์ Kairon Nest ใน Garden of Time and Space 15 ครั้ง Rebrium Point 70 Divided Lawlessness Crystal x 120
18 เคลียร์ Stage ระดับ Abyss เลเวล 95 15 ครั้ง Stage Point 1000
19 เคลียร์ Stage ระดับ Abyss เลเวล 95 20 ครั้ง Stage Point 1500
20 เคลียร์ Stage ระดับ Abyss เลเวล 95 25 ครั้ง Stage Point 2000 Dimension of Deep Abyss Box Key
21 เคลียร์ Slayer Mode 10 ครั้ง Slayer Point 150
22 เคลียร์ Slayer Mode 20 ครั้ง Slayer Point 500
23 เคลียร์ Slayer Mode 30 ครั้ง Slayer Point 1000
24 เคลียร์ Slayer’s Testing Ground 5 ครั้ง Slayer Mode Ticket (แลกเปลี่ยนไม่ได้) x 5
25 เคลียร์ Slayer’s Testing Ground 10 ครั้ง Slayer Mode Ticket (แลกเปลี่ยนไม่ได้) x 10
26 เคลียร์ Time and Space Gust 3 ครั้ง Community Point 1000
27 เคลียร์ Time and Space Gust 5 ครั้ง Community Point 1000 Flower of Hope x 1
28 เคลียร์ Time and Space Gust 7 ครั้ง Community Point 1000 Flower of Hope x 2
29 เคลียร์ภารกิจรายวัน 20 อัน Hero Gold Coin x 100
30 เคลียร์ภารกิจรายวัน 25 อัน Hero Gold Coin x 200
31 เคลียร์ภารกิจรายวัน 30 อัน Hero Gold Coin x 300
32 เคลียร์ภารกิจรายวัน 35 อัน Hero Gold Coin x 500
33 เคลียร์ภารกิจรายวัน 40 อัน Hero Gold Coin x 800
34 เคลียร์ภารกิจรายวัน 45 อัน Hero Gold Coin x 1000

 

2. เพิ่มรางวัลภารกิจรายสัปดาห์

ชื่อ รางวัล
เคลียร์ภารกิจรายวัน 20 อันขึ้นไป Hero Gold Coin x 100 , Fresh Blood Matador Rose x 1
เคลียร์ Volcano Nest ใน Garden of Time and Space 5 ครั้ง Rebrium Point30 , White Flower Seedx 3
เคลียร์ Guardian ใน Garden of Time and Space Nest 5 ครั้ง Rebrium Point30 , White Flower Seedx 3
เคลียร์ Mist Nest ใน Garden of Time and Space 5ครั้ง Rebrium Point30 , White Flower Seedx 3
เคลียร์ Kairon Nest ใน Garden of Time and Space 5 ครั้ง Rebrium Point30 , White Flower Seedx 3

 

3. ปรับเปลี่ยน Auction House

 • ขั้นตอนการลงทะเบียนขายไอเทม (ลงทะเบียนราคาขายต่อ 1 ชิ้น)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ก่อนเปลี่ยน ราคาขาย : กำหนดและกรอกราคาขายโดยตรงด้วยจำนวนทั้งหมดของไอเทมที่ลงทะเบียน
หลังเปลี่ยน A. ราคาขายต่อชิ้น : กำหนดและกรอกราคาขายไอเทมที่ลงทะเบียน 1 ชิ้น
B. ราคาขายทั้งหมด : แสดงจำนวนเงินที่รวมจาก [ราคาขายของ A × จำนวนไอเทมที่ลงทะเบียน] โดยอัตโนมัติ (เหมือนกับราคาขายก่อนเปลี่ยนแปลง)

 

 • เลือกจำนวนเมื่อซื้อไอเทม
  วิธีการซื้อ
  1. เลือกไอเทมที่จะซื้อ
  2. คลิกปุ่มซื้อ
  3. หลังจากตั้งค่าจำนวนไอเทมที่จะซื้อภายในค่าสูงสุด และกดปุ่มยืนยัน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 • วิธีได้รับจำนวนเงิน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

4. Labyrinth Accessory

 • เพิ่มอัตราการดรอป
  – เพิ่มอัตราที่จะได้รับ Labyrinth Accessory มากขึ้น
  – เพิ่มอัตราที่จะได้ Accessory ระดับสูง
 • ปรับผลการแยกชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น
  – ปรับจำนวนของ Relic Fragment ที่ได้รับเมื่อแยกชิ้นส่วน
  เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

5. เปลี่ยนรางวัล Stage

 • เปลี่ยนรางวัลเควสรายวันเคลียร์ Stage
  – เปลี่ยนรางวัล 5 ชนิด ของเควสรายวัน เคลียร์ Stage Lv 95 ที่สามารถได้รับจาก Priestess of Darkness Moch [Stage Point 300 คะแนน→ Rebrium Point 20 คะแนน]
  – ถ้าเคลียร์เควสรายวันทั้ง 5 เสร็จ จะสามารถได้รับ Rebrium Point 100 คะแนนเป็นของรางวัล
 • ปรับปริมาณ Stage Point ที่ได้รับ เมื่อเคลียร์ Stage
  – เพิ่ม Stage Point ที่สามารถได้รับเมื่อเคลียร์ Stage Lv95 จาก 50 คะแนน → 400 คะแนน

6. เปลี่ยนการจับคู่ปาร์ตี้

 • หากไม่ได้เตรียมพร้อมในขั้นเปลี่ยนการเตรียมตัวในการจับคู่ปาร์ตี้ เมื่อยกเลิกการจับคู่ปาร์ตี้ จะมีเวลารอรีเซ็ตจนกว่าจะมีการขอจับคู่ปาร์ตี้อีกครั้ง
 • กรณีที่ขอจับคู่ปาร์ตี้หลังออกจากปาร์ตี้ หรือมีสมาชิกปาร์ตี้ที่มีเวลารอรีเซ็ต จะไม่สามารถจับคู่ปาร์ตี้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้
 • กรณีที่สมาชิกปาร์ตี้ที่มีเวลารอรีเซ็ตออกจากปาร์ตี้ เปลี่ยนแปลงทำให้สามารถดำเนินการจับคู่ปาร์ตี้ด้วยปาร์ตี้ดังกล่าวได้

7. นำฟังก์ชั่นติดตามออก
8. นำเนื้อหา Help Nest Reward ออก

 • นำข้อมูลรางวัลแต่ละ Nest ออกจาก Help (คีย์ลัด J)
 • ข้อมูลรางวัลในแต่ละ Nest สามารถตรวจสอบได้ที่ [รางวัลที่หวัง] ของแต่ละ Nest
รายการ Help ที่นำข้อมูลรางวัลออก
Minotaur Nest
Red Dragon Nest
Rune Dragon Nest (4 คน, 8 คน)
Green Dragon Nest TA
Cerberus Nest Beginner
Division Nest (Labyrinth)
Hero’s Battlefield (Normal&Hard Core)
Banquet Hall
Treasure Stage
Nightmare Stage

 

9. เพิ่ม Option เลือกรูปลักษณ์ภายนอกการแปลงร่างตัวละครรอง

 • Option ดังกล่าว สามารถเลือกได้ว่าจะ เปิด/ปิด [เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเมื่อแปลงร่าง] ที่ออพชั่นระบบ-ออพชั่นกราฟฟิค
 • Option เริ่มต้นอยู่ในสถานะเช็ค, หลังจากเอาเครื่องหมายเช็คออก ถ้าแปลงร่างโดยใช้สกิลแปลงร่าง
  ก็จะคงรูปลักษณ์ภายนอกแบบเดิมของตัวละครเอาไว้
 • ตัวละคร Ray Mechanic จะไม่ใช้ Option ดังกล่าวบนลักษณะเฉพาะการแปลงร่าง

10. เพิ่มไอเทมที่ขายใน Crystal Store

Item Type Price (Crystal Point)
Fragments of Will 1 Day 4000
Fragments of Will 10 Day 35000
Green light veneer 100000
White light 100000
Red light 100000
Golden vase 100000