เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3908

1. เปลี่ยน Hero LV

■ ขยาย Max LV ของ Hero LV
– ขยายเลเวลให้สามารถเติบโตตามการเล่นหรือ Hero LV ได้อย่างต่อเนื่อง
– ตั้งค่า Max LV เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเพิ่มเลเวลได้อีกต่อไป
ใช้ Hero LV EXP ที่มีอยู่ตามเดิมเพื่อสะท้อนตามเลเวล

■ เปลี่ยนแปลงการรับ Hero LV EXP
– เพิ่มปริมาณ Hero LV EXP ที่ได้รับจาก Stage และ Nest ขึ้นอย่างมาก
ต่อไปภายภาคหน้าก็เตรียมที่จะเพิ่มเติมวิธีรับ Hero LV EXP ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

■ เปลี่ยนแปลงค่า Stat ที่เพิ่มขึ้นตาม Hero LV
– แก้ไขการเพิ่ม Physical Attack / Magic Attack / Final Damage ตาม Hero LV เพียง 3 อย่างเท่านั้น
– ในทุกๆเลเวล จะเพิ่มปริมาณที่กำหนด และในกรณีของ Final Damage เท่านั้นที่จะมีสูตรการเพิ่มที่แตกต่างออกไป
– ค่า Stat อื่นๆ อย่างเช่น Critical และ HP ที่เคยมอบให้แต่เดิมจะไม่เพิ่มขึ้นใน Hero LV อีกต่อไป.

2. เปลี่ยน Rank War PvP

■ เปลี่ยนเป็น Adjusted Rank War โดยสมบูรณ์
– เปลี่ยนแปลงให้ใน Rank War จะไม่ได้รับเอฟเฟคของไอเทมอีกต่อไป
ดังนั้นจึงยุติการขาย Title และอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มค่า PvP Stat ซึ่งเคยขายอยู่ใน Ladder Shop

■ ยกเลิกการจำกัดการรับ Ladder Point ตามการชนะใน Ladder War
– แก้ไขข้อจำกัดของ Ladder Point ที่เมื่อก่อนจะไม่ได้รับอีกต่อไปถ้าหากชนะในแต่ละระดับประมาณ 5 ครั้งเท่านั้น ให้กลายเป็นไม่จำกัด
ทำให้สามารถรับ Ladder Point ได้เท่ากับจำนวนที่ชนะ
– Ladder Point ที่สามารถรับได้มากสุดเพิ่มขึ้นจาก 3000 คะแนนเป็น 20000 คะแนน

■ ปรับปรุงไอเทมร้านค้าใน Ladder Shop
– ปรับปรุงไอเทมที่สามารถซื้อได้ใน Ladder Shop ใหม่
แก้ไขให้สามารถซื้ออุปกรณ์ Hector ที่สามารถรับได้ที่ Slayer Mode (เมื่อก่อนคืออุปกรณ์ Slayer) และสามารถซื้อคอสทูม Magic Knight ซึ่งเป็นไอเทมเฉพาะ PvP

■ อัปเกรดรางวัล Ladder Rank
– ปรับเพิ่มรางวัล Gold ที่มอบให้ในแต่ละ Rank เพิ่มมากขึ้น

3. เปลี่ยน FTG รายวัน

[เปลี่ยนปริมาณการรับ FTG รายวัน]
ปริมาณการรับ FTG รายวัน เพิ่มจาก 700 -> 1500

4. ขยายพื้นที่ที่สามารถใช้ Flower of Hope

■ ขยายพื้นที่ที่สามารถใช้ไอเทม [Flower of Hope]
– (ใหม่) สามารถใช้ที่ [Heatwave Volcano Nest], [Lament Guardian Nest], [Dark Clouds Mist Nest] ระดับ Hardcore/Hell 5 ครั้ง
– หลังจากใช้จำนวนครั้งในการฟื้นคืนปกติครบแล้ว จึงจะสามารถใช้ Flower of Hope

5. ภารกิจรายวัน & ภารกิจรายสัปดาห์

• เปลี่ยนรางวัลภารกิจรายวัน
• เปลี่ยนแปลงไอเทมรางวัลของภารกิจรายวันบางส่วน
– รางวัล “Hero Gold Coin” ที่เพิ่มมาใหม่จะสามารถขายในร้านค้าได้อันละ 1 Gold

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• เพิ่มภารกิจรายสัปดาห์
– เพิ่มภารกิจรายสัปดาห์ใหม่
– รางวัล “Hero Gold Coin” ที่เพิ่มมาใหม่จะสามารถขายในร้านค้าได้อันละ 1 Gold

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

* Hero Gold Coin ?
– ไอเทมสกุลเงินที่ได้รับ 1 Gold ถ้าหากนำไปขายในร้านค้า

6. 95LV Stage (Abyss)

[95LV Stage (Abyss) เปลี่ยนรางวัล]
เปลี่ยนแปลงรางวัล Gold ในระดับความยาก Abyss ของ Stage พื้นที่ Kairon Island

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เพิ่มการดรอป Gold]
เพิ่มปริมาณ Gold ที่ดรอปเมื่อกำจัดมอนสเตอร์
ปริมาณ Gold ที่มีโอกาสได้รับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทั่วไป หรือมอนสเตอร์บอสมีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ลดสัดส่วนการดรอปตามจำนวนสมาชิก]
แก้ไขให้เพิ่มอัตราดรอปรางวัลกำจัดมอนสเตอร์ตามจำนวนสมาชิก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เพิ่มปริมาณการเสีย FTG]
เพิ่มปริมาณการเสีย FTG จาก 60 -> 150

7. เปลี่ยนแปลงการรับ Richness Talisman

[แยกส่วนไอเทม]
Richness Talisman ที่ได้รับเมื่อแยกส่วนไอเทมเปลี่ยนเป็น [50% – 15%]

[Crystal Shop]
Richness Talisman ที่ขายที่ Crystal Shop เปลี่ยนเป็น [50% – 15%]
ราคาขายเปลี่ยนเป็น [35,000 Crystal -> 12,000 Crystal]

[Guild Slate & Guild Nest]
Richness Talisman ที่สามารถรับได้ผ่านทาง Guild Slate และ Guild Nest เปลี่ยนเป็น [50% – 15%]

8. เปลี่ยนแปลงคะแนนรางวัลปาร์ตี้

คิดว่า Community Point ที่สามารถรับได้จากการเล่นปาร์ตี้ Stage ลดลงตามการเพิ่มคุณค่าของการเล่นโซโล่ Stage จึงปรับคะแนนของรางวัลปาร์ตี้ในบางหัวข้อ

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

9. Green Dragon Nest TimeAttack – เนิร์ฟ HP มอนสเตอร์

ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป HP ของมอนสเตอร์ใน [Green Dragon Nest TimeAttack] จะปรับลดทีละ 10% ทุกเดือน เมื่อเทียบกับตอนที่อัปเตตครั้งแรก

[พื้นที่ทางเข้า] HP ของมอนสเตอร์ลดลงเท่ากับ50% (ยกเว้น “Bishop Genius” และ “Stubborned Gust Scout”)

10. Aggressive Umrak Remake

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

มอนสเตอร์ฝ่ายศัตรูปรากฏตัวเร็วขึ้น
สามารถเคลียร์ได้เร็วขึ้น
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของหัวหน้าคุ้มครอง
Aggressive Umrak ไม่ใช่แค่ตัวเดียว!

11. Slayer Mode

• ลบ FTG ที่ใช้ออก
ลบ FTG ที่ใช้เมื่อเข้า Slayer Mode ตอนนี้ถ้าครอบครอง “Slayer Mode Ticket” จะสามารถเข้า Slayer Mode โดยไม่ใช้ FTG

• เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Slayer
ตั้งแต่ตอนนี้ไปอุปกรณ์ Slayer ที่สามารถรับเป็นรางวัลคอนเทนท์ PVP จะเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Slayer เป็น “อุปกรณ์ Hector”

12. Slayer’s Testing Ground

[เปลี่ยน FTG ที่ใช้ใน Slayer’s Testing Ground]
ลด FTG ที่ใช้ใน Slayer’s Testing Ground เป็น 180 – 150
ลด FTG ที่ใช้ใน Slayer’s Testing Ground X4 เป็น 700 – 600

13. แก้ไข UI คลัง

ทำให้ของที่ไม่สามารถย้ายคลังไม่มีปฏิกิริยา
– ที่หน้าจอ UI คลัง ไอเทมที่ไม่สามารถใส่ในคลังที่เลือกในปัจจุบันจะไม่มีปฏิกิริยาใน Inventory

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

14. การเปลี่ยนแปลง Guild Contents

[Guild Slate]
• เปลี่ยนรางวัลของ Guild Slate
• ระดับการบริจาคที่จำเป็นในการรับรางวัลเหมือนเดิม
• ตัวละครเลเวล 95 ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถรับได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Guild Nest]
• เปลี่ยนรางวัลของ Guild Slate
• ระดับการบริจาคที่จำเป็นในการรับรางวัลเหมือนเดิม
• ตัวละครเลเวล 95 ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถรับได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[รางวัล Guild Contents เดิม]
• ถุงรางวัล Guild Contents ที่เคยได้รับเดิมเปลี่ยนเป็นไอเทม (Old)
• ไอเทม (Old) จะไม่เปลี่ยนแปลงไอเทมภายใน

เพิ่มคำช่วยเหลือเกี่ยวกับ Guild Contents
เพิ่มคำช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ [Guild Contents] และ [Guild Point] ที่สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าต่าง Guild(G)
• เครื่องหมายคำช่วยเหลือ [?] ถูกเพิ่มที่ [หน้าต่าง Guild(G)], [หน้าต่าง Guild Contents], หน้าต่าง [Guild Slate]
• ในกรณีที่เอาเมาส์ไปวางหรือคลิ๊กที่เครื่องหมายคำช่วยเหลือ จะสามารถดูข้อมูลคำช่วยเหลือโดยละเอียดได้

เปลี่ยนแปลงข้อความการรับ Guild Point
เปลี่ยนแปลงข้อความ [บรรลุ Guild Mission] ที่สมาชิกกิลด์ได้รับให้แสดงอย่างไม่สับสน
• เปลี่ยนเป็นแสดง [ข้อความการรับ Guild Point] ที่เกิดขึ้นเมื่อ [เคลียร์ Stage], [บรรลุ Guild Mission] เฉพาะข้อมูลที่ตัวเองได้รับเท่านั้น
• จะแสดงข้อความในกรณีที่ Guild Point เต็ม

15. Goblynn’s Precious Box

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• สุ่มดรอป [Goblynn’s Precious Box] จาก Dimensional Rabbit ที่ปรากฏตัวเมื่อเคลียร์ 95 LV Stage (อัตรา Silver Rabbit-20% , Golden Rabbit-100%)
• ต้องการ [Finger-marked Key] 1 ชิ้น เพื่อเปิด [Goblynn’s Precious Box]
• [Finger-marked Key] สามารถซื้อได้ที่ Cash Shop
• [Goblynn’s Precious Box] สามารถแลกเปลี่ยนได้. (Key ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• Goblynn’s Precious Box สามารถเปลี่ยนแปลงไอเทมภายในได้ตามการอัปเดต และการเปลี่ยนแปลงจะเหมือนกับ Goblynn’s Precious Box ที่ครอบครองอยู่ใน Inventory ด้วย

เพิ่ม Upgrade Hammer ใหม่

• เพิ่ม Upgrade Hammer ใหม่, [Upgrade Hammer – Calypse (90%)] และ [Upgrade Hammer – Calypse (50%)] Upgrade Hammer ดังกล่าวสามารถรับได้จาก [Goblynn’s Precious Box]
• Upgrade Hammer ดังกล่าวสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ Knight’s Calypse (1Tier/2Tier) เท่านั้น
• ในกรณีที่ใช้ในอัตราการอัพเกรด 100% อัตราของ Hammer จะเป็น (50% หรือ 90%) ไม่ใช่ 100%
• Upgrade Hammer ดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

16. การเปลี่ยนแปลง Stage

[เพิ่ม Stage EXP หลัง 90LV]
หลังจากทำการปรับ FTG จำนวนครั้งในการเล่นรายวันของ Stage ก่อนเลเวล 95 จะลดลง ทำให้อัตราการเติบโตเลเวลอัพช้ากว่าที่ตั้งใจเอาไว้
– ดังนั้นจึงทำการปรับเพิ่ม EXP ของ Stage ที่ตั้งอยู่ที่ Merca’s Heart ตั้งแต่เลเวล 90 เป็นต้นไป ทำให้ได้รับ EXP มากยิ่งขึ้นตามการเพิ่มการเสีย FTG

[เปลี่ยนรางวัล Gold/Silver/Bronze Box ที่ตั้งอยู่ใน Stage]
เปลี่ยนรางวัลของ Gold/Silver/Bronze Box ที่ตั้งอยู่ใน 95LV Abyss Stage

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[เปลี่ยน Golden Goblin]
– ปรากฏตัวบ่อยขึ้น
– ครอบครอง Gold มากขึ้น
– ปรากฏตัวในสถานที่ที่หลากหลาย

[การปรับปรุง]
– ทำให้มอนสเตอร์บางตัวปรากฏตัวเร็วขึ้นเพื่อรลดการรอคอย
– ปรับปรุงการตอบสนองการเคลียร์บางโซนให้สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้น

17. ปรับเพิ่มปริมาณการรับ Light, Darkness Cube

[ปรับเพิ่มปริมาณการรับ Light, Darkness Cube]
– ปรับเพิ่มปริมาณการรับ Light, Darkness Cube

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

18. เพิ่มรางวัล Cerberus Nest

[เพิ่มรางวัล]
เพิ่ม [Cerberus Front Paw] ที่ [รางวัลหัวหน้าปาร์ตี้] ที่มอบให้เมื่อเคลียร์ Cerberus Nest

ไอเทมดังกล่าวสามารถใช้ผ่านทาง [Saint Haven] – [Blacksmith] – [ร้านค้า/ซื้อขาย]

19. แก้ไข Cerberus Nest Legend Gold Pocket

เราได้ตรวจสอบพบความผิดพลาดในกรณีที่ฝากการ Legend Gold Pocket ที่เคยมอบใน Cerberus Nest ไว้กับสัตว์เลี้ยง แล้วไม่ได้รับ Gold Pocket ระดับ Legend แล้วออกมาจาก Stage แล้ว
เพื่อลดความผิดพลาดในครั้งนี้ เราจึงทำการปรับระดับของ Gold Pocket ที่ดรอปใน Cerberus Nest เป็นระดับ Unique
จึงไม่มีความแตกต่างกับปริมาณ Gold ที่เคยได้รับแต่เดิม

20. Stage Point Shop

เพิ่มไอเทมขายใน Stage Point Shop
• เพิ่มไอเทมขายใหม่ใน Stage Point Shop
• สามารถซื้อ Goddess Title ทั้ง 4 แบบ ซึ่งเดิมทีเคยได้รับจาก [Goddess’s Sadness Pocket] ได้ด้วย Stage Point
• อีกทั้งสามารถซื้อ Material Pocket (Talisman) ซึ่งสุ่มรับ Low Grade Brilliant Talisman Essence/Fragment และ Material Pocket (Dragon Jade) ซึ่งสุ่มรับ Low Grade Brilliant Dragon Jade Fragment/Heart ได้ด้วย Stage Point

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

21. การเปลี่ยนแปลงภารกิจรายวัน

เปลี่ยนภารกิจรายวัน
• เปลี่ยนแปลงเนื้อหามิชชั่นภารกิจรายวันและรางวัลบางอย่าง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

22. เปลี่ยนไอค่อน

Seal/Talisman เปลี่ยนไอค่อน
เปลี่ยนแปลงไอค่อน Seal และ Talisman บางส่วนเพื่อจำแนกประเภทและเลเวลได้ง่ายขึ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

23. Golden Goblin Coin & Upgrade Hammer 

จัดการเอฟเฟคและแสดงเอฟเฟค

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• แสดงเอฟเฟค Golden Goblin Coin
• Upgrade Hammer จะแสดงเอฟเฟคเฉพาะ Legend เท่านั้น

24. อื่นๆ

■ Expedition Seal สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์
– Expedition Seal(Attack/Invincible/Source/Strike) ยกเว้น Chaos Expedition Seal สามารถเคลื่อนย้ายไปยังคลังเซิฟเวอร์ได้

■ เพิ่ม Stat อุปกรณ์ Hector
– ในแพชท์เดือน 12 ที่ผ่านมาตอนที่มีการเพิ่ม Stat ของอุปกรณ์ Knight’s Calypse ก็มีการปรับลด Stat ของอุปกรณ์ Hector (อุปกรณ์ Slayer เก่า) ดังนั้นในแพชท์นี้จึงปรับเพิ่ม Stat บางส่วนของอุปกรณ์ Hector เพื่อให้ [อุปกรณ์ Hector = อุปกรณ์ Knight’s Calypse 1 Tier +20] เหมือนเดิม

■ ลบ <Irene’s Gift>
ลบ <Irene’s Gift> เควสมอบชุดแต่ละอาชีพเพื่อฉลองการเปลี่ยนอาชีพ