เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

4067

[ปรับเพิ่มปริมาณการรับ Light, Darkness Cube]

[ปรับเพิ่มปริมาณการรับ Light, Darkness Cube]
– ปรับเพิ่มปริมาณการรับ Light, Darkness Cube

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หมายเหตุ : Light Cube ที่ซื้อได้จาก Colosseum Shop จะถูกอัปเดตในวันที่ 20/06/2561

[Green Dragon Nest TimeAttack – เนิร์ฟ HP มอนสเตอร์ (ครั้งที่ 2)]

• ปรับลด HP ของมอนสเตอร์ใน Green Dragon Nest Time Attack ลง 10%