เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

9093

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เลเวล 95

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงร่วมกันของอุปกรณ์เลเวล 95
• เนื่องจากการปรากฎของ Labyrinth และการรวม Upgrade Stone จึงทำการลบ Low-Grade Knight Upgrade Stone, Middle-Grade Knight Upgrade Stone, High-Grade Knight Upgrade Stone ที่เคยใช้ในการอัพเกรด 95LV Tier Equipment(Neris, Medea, Calypse) เดิมออก และเปลี่ยนเป็น “Rebrium Upgrade Stone” แทน
• ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน High Grade Garnet และ Supervisor Essence of Life ที่ใช้ในการอัพเกรดอุปกรณ์เดิม
• เปลี่ยนแปลงให้ไม่สามารถแยกส่วน 95LV Tier Equipment (*การอัพเดทหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงให้สามารถแยกส่วน Calypse 2 Tier +20 Equipment)

[Epic] Knight Neris Equipment
• ลดปริมาณ Gold ที่จำเป็นในการอัพเกรด 50% (คำนวณทุกส่วน)
• ปริมาณ Gold ที่ใช้ในการอัพเกรดจะขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของแต่ละส่วน
• ในการอัพเกรด 0~+20 ไม่ต้องการ Upgrade Stone
• กรุณาอ้างอิงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดที่ตารางด้านล่าง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Unique] Knight Medea Equipment
• ลดปริมาณ Gold ที่จำเป็นในการอัพเกรด 50% (คำนวณทุกส่วน)
• ปริมาณ Gold ที่ใช้ในการอัพเกรดจะขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของแต่ละส่วน
• ในการอัพเกรด 0~+20 ต้องการ Rebrium Upgrade Stone อย่างละ 1 ชิ้น
• กรุณาอ้างอิงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดที่ตารางด้านล่าง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[Legend] Knight Calypse Equipment
• ลดปริมาณ Gold ที่จำเป็นในการอัพเกรด 50% (คำนวณทุกส่วน)
• ปริมาณ Gold ที่ใช้ในการอัพเกรดจะขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของแต่ละส่วน
• ในการอัพเกรด 0~+20 ต้องการ Rebrium Upgrade Stone ปริมาณเท่ากัน (แบ่งตามส่วน)
• ปริมาณ Upgrade Stone ที่ใช้ในการอัพเกรดจะขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของแต่ละส่วน
• เปลี่ยนแปลงอัตราความสำเร็จในการอัพเกรดของระดับ +8 ~ +20 ยิ่งระดับการอัพเกรดสูงอัตราความสำเร็จในการอัพเกรดก็จะยิ่งต่ำ
• กรุณาอ้างอิงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดที่ตารางด้านล่าง.

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

อุปกรณ์ Lv95

แยกส่วน Calypse Equipment
• Knight Calypse 2Tier +20 Equipment สามารถแยกส่วนได้
• เมื่อแยกส่วน Calypse 2Tier +20 Equipment จะได้รับ Source of Calypse, หรือ Source of Calypse(High) ตามอัตรา
• Epic~Unique Equipment และ Calypse 1Tier Equipment และ Calypse 2Tier +0 ~ +19 Equipment ไม่สามารถแยกส่วนได้

Lv95 Equipment

เพิ่ม Epic และ Unique 1Tier Armor
• ปรับเพิ่มสเตตัส Max HP ของ Knight Neris Armor และ Knight Medea Armor (1Tier)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ยุติการสร้างไอเทมก่อนเลเวล 95

ทำการจัดระเบียบและรวมส่วนประกอบเกี่ยวกับการสร้างไอเทม, อัญมณี และอุปกรณ์ก่อนเลเวล 95

ปรับปรุงภารกิจ

ปรับปรุงภารกิจรายวันและภารกิจรายสัปดาห์
• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดภารกิจและรางวัลของภารกิจรายวันและภารกิจรายสัปดาห์อย่างมากมาย
• ต่อไปภารกิจรายวันจะทำเฉพาะหน้าที่ที่แนะนำการเล่นรายวันขั้นต่ำเท่านั้น!
• การเล่นที่สม่ำเสมอของผู้เล่นจะได้รับรางวัลผ่านทางภารกิจรายสัปดาห์

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ภารกิจรายสัปดาห์

เพิ่มภารกิจรายสัปดาห์
• เนื่องจาก Labyrinth ปรากฎ จึงมีการเพิ่มภารกิจรายสัปดาห์ใหม่
• “Rebrium Point” ที่ได้รับเป็นรางวัล จะสามารถแลกเป็น “Rebrium Upgrade Stone” ได้ที่แท๊ป Upgrade Stone ของ Blacksmith Shop

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ภารกิจรายวัน/รายสัปดาห์

ภารกิจรายวัน
• เพิ่ม “Daily FTG Potion(1 วัน)” ที่ช่วยฟื้นฟู FTG รายวันทั้งหมดลงในรางวัลที่มอบเมื่อบรรลุภารกิจ [เคลียร์ภารกิจรายวัน 7 อันขึ้นไป]
ค่าซ่อมที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามตารางด้านล่าง และค่าซ่อมจะเสียค่าความทนทาน 1 เป็นพื้นฐาน
• ลบ Exploration Key 50 ชิ้นออกจากรางวัลที่มอบเมื่อบรรลุภารกิจ [เคลียร์ภารกิจรายวัน 7 อันขึ้นไป]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ภารกิจรายสัปดาห์
• เพิ่มไอเทม “Flower of Hope“ ในรางวัลที่มอบเมื่อบรรลุภารกิจ [เคลียร์ Volcano/Guardian/Mist/Kairon Nest ภายใน Garden of Time and Space 10 ครั้ง] ทั้ง 4 อย่าง
ลดประมาณของ Rebrium Point ที่มอบเมื่อบรรลุภารกิจ [เคลียร์ Volcano/Guardian/Mist/Kairon Nest ภายใน Garden of Time and Space 10 ครั้ง] ทั้ง 4 อย่าง จาก 20 เป็น 50

รางวัลปาร์ตี้

การเปลี่ยนแปลงรางวัลปาร์ตี้
• เนื่องจากการปรากฎของ Labyrinth และการปรับ FTG รายสัปดาห์ (1500→3000) จึงมีการปรับเงื่อนไขภารกิจและคะแนนของ Content รางวัลปาร์ตี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลง Community Shop
• เปลี่ยนให้ตัวละครเลเวล 95 ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถซื้อไอเทมบางส่วนใน Community Shop ได้

Beggar Box

[เปลี่ยนแปลงโครงสร้างมิชชั่น Beggar Box]
• เปลี่ยนแปลงโครงสร้างมิชชั่นของ Beggar Box

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• ลบจำนวนครั้งในการซื้อรายสัปดาห์ออก
• ลบ Beggar Box ที่ดรอปใน Treasure Stage และ Nest เลเวล 95 ออก

[แก้ไขจำนวนการครอบครอง Beggar Box สูงสุด]
• เปลี่ยนให้สามารถครอบครอง Beggar Box ในมิชชั่นเดียวกันได้เพียงอันเดียวเท่านั้น

[ลบ Beggar Box แบบมีระยะเวลา]
• ลบระยะเวลา 7 วันของ Beggar Box ออก

เพิ่มการขาย Will Fragment ใน Crystal Shop

• แก้ไขให้สามารถซื้อไอเทม Will Fragment ระยะเวลา 30 วันใน Crystal Shop ได้ด้วย

ราคาซื้อคือ 100,000 Crystal Point

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

แก้ไขรูปแบบการเพิ่ม Final Damage

• สูตรการเพิ่ม % ของ Final Damage จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ [Critical] , [Critical Damage] , [Physical/Magic Defense]
เส้นโค้งการเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนรางวัล Slayer

[ลบ NPC Friendship Gift]
• ไม่สามารถรับ NPC Friendship Gift จาก Slayer ได้อีกต่อไป

[Time Attack Box]
• เปลี่ยนแปลงรางวัลของกล่องที่ปรากฎเป็นรางวัล Time Attack
ระดับ Normal : Slayer Point 50 คะแนน
iระดับ Master : Slayer Point 100 คะแนน
ระดับ Abyss : Slayer Point 150 คะแนน

บอส
• ในตอนนี้ เมื่อกำจัดบอส Slayer Nest จะได้รับ Supervisor Essence of Life 1 ชิ้น ตามอัตรา

รวม Unique/Legend Converter

• Converter ระดับ Unique และ Legend ถูกจัดรวมกัน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

รวม Upgrade Stone

• เพิ่ม [Rebrium Upgrade Stone] ซึ่งเป็น Upgrade Stone ใหม่
Rebrium Upgrade Stone นั้นจะต้องรวบรวม [Rebrium Point] ที่สามารถรับได้จาก Labyrinth จึงจะสามารถแลกจาก Blacksmith ได้
• Upgrade Stone เดิมจะไม่ใช่อีกต่อไป และสามารถแลกเป็น [Rebrium Upgrade Stone] ผ่านทาง Blacksmith

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• เปลี่ยนแปลงไม่ให้รับ Upgrade Stone แบบเดิมได้อีกต่อไป

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Goblynn’s Precious Box

Goblynn’s Precious Box
• เปลี่ยนแปลงไอเทมและอัตราบางส่วนของ Goblynn’s Precious Box

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Green Dragon Nest TimeAttack – เนิร์ฟ HP มอนสเตอร์

• HP มอนสเตอร์ของ [Green Dragon Nest TimeAttack] จะลดลงเหลือ 70% เมื่อเทียบกับ HP ตอนอัพเดทครั้งแรก

เพิ่ม Stage EXP หลังเลเวล 90

หลังจากทำการปรับ FTG จำนวนครั้งในการเล่นรายวันของ Stage ก่อนเลเวล 95 จะลดลง ทำให้ความเร็วในการเลเวลอัพเกิดความล่าช้าซึ่งแตกต่างไปจากความตั้งไจไว้
ดังนั้นตั้งแต่เลเวล 90 ไป จึงทำการปรับเพิ่ม EXP ของ Stage ที่ตั้งอยู่ที่ Merca’s Heart ทำให้ได้รับ EXP มากขึ้นตามการเพิ่มปริมาณการเสีย FTG

ลด Stage HP/Attack บางส่วน

ปรับ HP และ Attack ของมอนสเตอร์ 50%
ใช้งานกับระดับความยาก <Normal><Master>.
※ ยกเว้น Abyss

[Rhadames]
• Vulcanus Swamp
• Red Wilderness
• Black Lake in the Mist

[Merca Port]
• Kairon Beach
• Abandoned Marina
• Phantom Forest Center
• Kairon Old Town
• Secret Submarine Cave

โทษตอนตาย

เปลี่ยนแปลงโทษเมื่อตาย

• เมื่อกำจัดมอนสเตอร์แล้วจะไม่ค่าความทนทานของไอเทมที่กำลังสวมใส่
• ในกรณีที่ผู้เลเวล 95 ค่าซ่อมอุปกรณ์จะถูกปรับเพิ่มขึ้น
• ในกรณีที่ผู้เล่นตาย 25 ครั้ง ค่าความทนทานไอเทมจะเป็น 0

ได้รับ Hero EXP

เพิ่มสถานที่ได้รับ Hero EXP

• สามารถรับ Hero EXP ในโหมด Slayer และ Slayer’s Testing Ground

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Additional Ticket

สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ Additional Ticket

• Seal Scholar Stashy ไม่มี Additional Ticket Shop อีกต่อไป
• รางวัลมิชชั่นรายวันก็ไม่มอบ Additional Ticket อีกต่อไป

รางวัล Hero’s Battlefield

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงรางวัล Hero’s Battlefield

• รางวัลกล่องพิเศษจะเปลี่ยนเป็น “Low Level Brilliant Dragon Jade’s Fragment” และ “Low Level Brilliant Talisman’s Piece“
• Gold จะมอบให้เหมือนเดิม

• รางวัล Rank มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ปิดฟังก์ชั่นลองสัมผัส Nest ที่เคยตรวจสอบเมื่อจัดปาร์ตี้

เนื่องจากมีการปรับปรุง Garden of Time and Space และมีการเล่น Nest ที่มีการเพิ่มระดับ Labyrinth
จึงทำการลบกิจกรรมลองสัมผัส Nest Drop Rate 2 เท่า ใน Nest

จากผลลัพท์ดังกล่าวนั้น จึงทำการแก้ไขโดยการปิดไม่ให้สามารถทำการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับลองสัมผัส Nest ซึ่งเคยตรวจสอบด้วยการคลิ๊กเมาส์ขวาเมื่อจับปาร์ตี้

เปลี่ยนแปลง Tooltip

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง Tooltip ไอเทม

ไอเทม Upgrade Hammer
• เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการอัพเกรด

ปรับปรุง Looting ตัวละคร

ถ้ากดปุ่มเก็บไอเทม (F) ในสถานะต่อสู้ จะทำการเก็บไอเทมอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ปรับปรุงฟังก์ชั่น Cash Shop

• เพิ่มฟังก์ชั่น “ถอดทั้งหมด” ที่ดูล่วงหน้าใน Cash Shop
• ขยายขอบเขต Zoom In/Out ของดูล่วงหน้าใน Cash Shop
• สามารถตรวจสอบสินค้าท่าทางในดูล่วงหน้าใน Cash Shop

ได้รับ High Grade Garnet เพิ่มเติม

ปรับให้ไอเทม High Grade Garnet สามารถได้รับเพิ่มเติมเมื่อเคลียร์ Stage และ Nest

ในกรณีของ Stage เมื่อเล่นแบบปาร์ตี้ จะสามารถทอยลูกเต๋าเพื่อสุ่มรับได้
และเมื่อเล่นใน Nest จะดรอปแบบส่วนตัวโดยระบุสิทธิ์การครอบครอง

เพิ่ม LV95 Epic Dragon Jade

•มอบออฟชั่นพื้นฐานให้แก่ 95LV Epic Dragon Jade

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Labyrinth Accessory

[เพิ่มการดรอป Labyrinth]
• เพิ่ม Accessory 4 แบบ ที่สามารถรับได้ใน Labyrinth
Labyrinth ตั้งแต่ขั้น 1 ~ ขั้น 50 จะดรอป Accessory ขั้น 1~ ขั้น 5
• ออฟชั่นบางอย่างของ Accessory จะเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม

เพิ่ม High Unique Dragon Jade

• เพิ่ม High Grade Unique Dragon Jade ที่ [Blacksmith] แห่ง Saint Haven – [สร้าง]
เมื่อสร้าง High Grade Unique Dragon Jade จำเป็นต้องใช้ Medium Grade Dragon Jade Heart 1 ชิ้น และเมื่อแยกส่วนจะมีโอกาส 100% ที่จะได้รับ Medium Grade Dragon Jade Heart 1 ชิ้น

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

• รูปภาพนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ออฟชั่นบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับ

ลบมิชชั่นและ Title

[ลบมิชชั่นก่อนปรับปรุง]

เนื่องจากมีการปรับปรุง Garden of Time and Space จึงทำการลบมิชชั่นบางอย่างที่ [ มิชชั่น (L) – Nest ]
• หากมิชชั่นที่ถูกลบทิ้ง เป็นหมวดหมู่ที่มีมิชชั่นที่ทำเสร็จสิ้นแล้วมากกว่า 1 อัน จะแสดงที่รายชื่อ
•  เนื่องจากมีการลบมิชชั่นทิ้งไป จึงไม่สามารถรับ Title บางอัน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

[ข้อมูลมิชชั่นและTitle ที่ถูกลบ]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

อธิบายฟังก์ชั่นดูล่วงหน้าในร้านค้า

อธิบายฟังก์ชั่นดูล่วงหน้าในร้านค้า

ในบางร้านค้าจะเพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถดู [ลักษณะภายนอกของสินค้า] ล่วงหน้าได้

[เป้าหมายที่ใช้งาน]

[Crystal Shop Guide Czerny]
[Trainer Lindsay]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

อธิบายฟังก์ชั่นดูล่วงหน้าในร้านค้า – 1

เพิ่มปุ่ม [ดูล่วงหน้า] ที่ร้านค้าทั่วไป และสามารถใช้กับ NPC ที่เปิดการใช้งานเท่านั้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

อธิบายฟังก์ชั่นดูล่วงหน้าในร้านค้า – 2

สำหรับการดูโมเดลของสินค้าล่วงหน้านั้น จะต้องคลิ๊กเมาส์ขวาที่สินค้าในสถานะที่เปิดใช้งาน [หน้าต่างดูล่วงหน้า] ก่อนจึงจะดูได้
ในกรณีของไอเทมคูปอง จะสามารถดูสินค้าทั้งหมดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นลิสต์รายการ และสามารถดูรูปร่างลักษณะของอาชีพอื่นๆได้ด้วย (อาชีพของตัวเองก่อน)

[อธิบายส่วนอื่นๆ]

• ถ้าหากเปิดฟังก์ชั่น [หน้าต่างดูล่วงหน้า] เมื่อคลิ๊กเมาส์ขวาจะเปลี่ยนเป็น [ฟังก์ชั่นเปลี่ยนโมเดลสินค้า]
• ถ้าหากปิดฟังก์ชั่น [หน้าต่างดูล่วงหน้า] ฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนเป็นสถานะหยิบวาง (drag) สินค้าเหมือนเดิม
• ถ้าหากคลิ๊ก [แท๊ปร้านค้า] ใหม่ในร้านค้า [หน้าต่างดูล่วงหน้า] จะยุติลง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เพิ่มคำอธิบาย Ladder Point

เพิ่มคำอธิบายระยะเวลารีเซ็ต Ladder Point

เพิ่มคำอธิบายเป็น Tooltip ด้านล่างเพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเวลารีเซ็ต Ladder Point

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ขยายข้อจำกัดการรับ Hero LV EXP

เพิ่มปริมาณจำกัดสูงสุดที่สามารถรับ Hero LV EXP รายสัปดาห์
ต่อไปจะสามารถรับ Hero LV EXP รายสัปดาห์สูงสุดได้ถึง 3 ล้านเท่านั้น

ฟังก์ชั่นที่สามารถรับ EXP ที่เกินค่าจำกัดสูงสุด 3 ล้านเมื่อใช้ Potion เพิ่ม Hero LV EXP จะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ลบสล็อตการสวมใส่ Dragon Jade ไอเทมอุปกรณ์เช่า

เปลี่ยนให้ไม่สามารถติดตั้ง Dragon Jade กับไอเทม Agency of Goddess ซึ่งเป็นไอเทมอุปกรณ์เช่าสำหรับ Premium User

แก้ไขผลลัพท์ Blessing Stone

มีการปรับบัฟ ‘Blessings of the Earth’ ที่สามารถรับได้เมื่อใช้ ‘Blessing Stone’ ดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงรางวัล Cerberus Nest beginner

• Low Grade Weapon/Armor Upgrade Stone ซึ่งเป็นหนึ่งในไอเทมรางวัลของหัวหน้าปาร์ตี้ออก
• เพิ่ม Rebrium Point 15 คะแนนเพื่อเป็นรางวัลของหัวหน้าปาร์ตี้

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปรับคอนเทนท์ Adjust

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปรับคอนเทนท์ Adjust

• ไม่สามารถใช้ Active Skill พิเศษที่ได้รับอันเนื่องมาจากผลลัพท์ของไอเทมบางอย่าง (อาทิเช่น Costume, Seal)
• ผล Skill LV Up จะไม่ถูกใช้งานอันเนื่องมาจากผลลัพท์ของไอเทมบางอย่าง (อาทิเช่น Weapon, Seal, Accessory)
• ค่าความสามารถของไอเทม Source และ Passive Skill เลเวลรวมจะไม่ถูกใช้งานแล้ว
• ในคอนเทนท์ Adjust จะไม่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยง และใช้สกิลสัตว์เลี้ยงได้ (ยกเว้น Treasure Stage)

อื่นๆ

สร้าง Seal
• เมื่อสร้าง Skill Seal จะไม่ต้องการอัญมณีอีกต่อไป (อาทิเช่น Diamond, Arteum)
• เมื่อสร้าง Upgrade Seal และ Special Upgrade Seal ที่ต่ำกว่าเลเวล 95 จะไม่ต้องการอัญมณีอีกต่อไป
• เมื่อสร้าง Skill Seal และ Upgrade Seal และ Special Upgrade Seal ที่ต่ำกว่าเลเวล 95 จะเพิ่มค่าธรรมเนียม Gold ประมาณ 1.5 เท่า

เพิ่ม FTG รายสัปดาห์
• FTG สัปดาห์เพิ่มจาก 1500 เป็น 3000

 เพิ่มความเร็วในการอัพเกรดเสร็จสิ้นเมื่อทำการอัพเกรด

  เปลี่ยนสถานที่และ Tooltip ไอเทมวัตถุดิบที่ไม่ใช้งาน
• เปลี่ยนสถานที่และ Tooltip ไอเทมวัตถุดิบที่ไม่ใช้งาน

ปรับปรุง Slayer Mode Shop
• ลดราคาขายร้านค้าไอเทม Hector Box และไอเทม Hector Equipment ที่ขายใน Slayer Mode ลง 50%

  เพิ่มปริมาณการรับ EXP สัตว์เลี้ยง

เพิ่มไอเทมที่สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษ
• สามารถใส่ Blessing of Geraint – Necklace และ Green Dragon Accessory (Unique/Legend) ลงในคลังเซิฟเวอร์พิเศษได้
• ค่าธรรมเนียมการใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษมีดังต่อไปนี้
→ Blessing of Geraint – Necklace : Special Storege Coupon 1 ใบ ต่อ 1 ชิ้น
→ Green Dragon Accessory (Unique) : Special Storege Coupon 1 ใบ ต่อ 1 ชิ้น
→ Green Dragon Accessory (Legend) : Special Storege Coupon 2 ใบ ต่อ 1 ชิ้น

ลบการดรอปวัตถุดิบ Talisman ในระดับ Labyrinth

  เปลี่ยนจำนวนสมาชิกที่เข้า Duel Dragon Nest
• เปลี่ยนจำนวนสมาชิกที่สามารถเข้า Duel Sea Dragon Nest, Duel Green Dragon Nest, Duel Desert Dragon Nest, Duel Black Dragon Nest เป็น 1 คน

  [เปลี่ยนจำนวนครั้งในการเข้า Hero’s Battlefield(Hardcore)]
• เพิ่มจำนวนครั้งในการเข้ารายสัปดาห์ของ Hero’s Battlefield(Hardcore) จาก 1 ครั้ง → เป็น 10 ครั้ง
• จำกัดระดับความยาก Hardcore

เควส Garden of Time and Space is strange
• เพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับ Labyrinth ว่าสามารถใช้งาน Labyrinth Nest ได้ตั้งแต่เลเวล 95 ที่เนื้อหาของเควส “Garden of Time and Space is strange”