[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

3573

[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

เพิ่มความสามารถสูงสุดให้แก่ LV93 Legend Equipment โดยอัพเกรดให้เป็น LV95 Legend Equipment ผ่าน Equipment Converter
สามารถสร้างไอเทมสำหรับอัพเกรดได้ที่ NPC Black Smith ประจำเมือง ที่หัวข้อ “สร้างของเบ็ดเตล็ด”
– Armor Converter – Knight’s Calypse Armor (ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันทุกส่วน)
– Weapon Converter – Knight’s Calypse Weapon (ใช้กับอาวุธหลัก-รอง)

[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

ค่าธรรมเนียมและวัตถุดิบในการสร้างไอเทม

ชื่อ ค่าธรรมเนียมในการสร้าง วัตถุดิบ 1 วัตถุดิบ 2 วัตถุดิบ 3
Armor Converter- Knight’s Calypse Armor 1000 Gold High Grade Garnet x 50 ชิ้น Spera x 200 ชิ้น Middle Grade Armor Upgrade Stone x 40 ชิ้น
Armor Converter- Knight’s Calypse Weapon 1000 Gold High Grade Garnet x 50 ชิ้น Spera x 200 ชิ้น Middle Grade Weapon Upgrade Stone x 40 ชิ้น

วิธีการใช้งานไอเทม Equipment Converter
– สามารถใช้งานไอเทมโดยการคลิ๊กขวาบนไอเทมเพื่อใช้งาน
– คลิ๊กขวาเลือกไอเทม LV93 Legend Equipment ที่มีการเสริมพลังระดับ 10 ขึ้นไปเพื่อทำการเปลี่ยน
– เมื่อทำการเปลี่ยนแล้วจะได้รับเป็นไอเทม  LV95 Legend Equipment ที่ไม่มีการเสริมพลัง (+0)

[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

สำหรับไอเทมที่มีการเสริมพลังตั้งแต่ +11 ถึง +15 เมื่อนำมา Converter จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมดังนี้

 

เมื่อย้าย +11  เมื่อย้าย +12  เมื่อย้าย +13 
ชื่อ จำนวน  ชื่อ จำนวน  ชื่อ จำนวน 
Middle Grade Weapon Upgrade Stone 40  Middle Grade Weapon Upgrade Stone 100  Middle Grade Weapon Upgrade Stone 200 
Middle Grade Armor Upgrade Stone 40  Middle Grade Armor Upgrade Stone 100  Middle Grade Armor Upgrade Stone 200 
High Grade Weapon Upgrade Stone 30  High Grade Weapon Upgrade Stone 70  High Grade Weapon Upgrade Stone 100 
High Grade Armor Upgrade Stone 30  High Grade Armor Upgrade Stone 70  High Grade Armor Upgrade Stone 100 
Upgrade Hammer50% 2  High Grade Garnet 50  High Grade Garnet 100 
+0 Knight’s Calypse Equipment 1  High Grade Essence of Life 50  High Grade Essence of Life 100 
   Upgrade Hammer90% 6  Upgrade Hammer 90% 11 
   +0 Knight’s Calypse Equipment 1  +0 Knight’s Calypse Equipment 1 
เมื่อย้าย +14  เมื่อย้าย +15
ชื่อ จำนวน  ชื่อ จำนวน
Middle Grade Weapon Upgrade Stone 270  Middle Grade Weapon Upgrade Stone 270
Middle Grade Armor Upgrade Stone 270  Middle Grade Armor Upgrade Stone 270
High Grade Weapon Upgrade Stone 180  High Grade Weapon Upgrade Stone 180
High Grade Armor Upgrade Stone 180  High Grade Armor Upgrade Stone 180
High Grade Garnet 230  High Grade Garnet 300
High Grade Essence of Life 230  High Grade Essence of Life 300
Upgrade Hammer 90% 50  Upgrade Hammer 90% 200
+0 Knight’s Calypse Equipment 1  +0 Knight’s Calypse Equipment 1

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Upgrade Hammer แบบเปอร์เซนต์
– เป็นไอเทมสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ระดับ Legend เพื่อเสริมพลังในระดับ +16 ถึง 20
– เมื่อใช้ Upgrade Hammer ในการอัพเกรดอุปกรณ์ จะไม่ใช้วัตถุดิบและค่าธรรมเนียม
– เมื่อล้มเหลว จะไม่ได้รับโทษ (ไอเทมไม่สูญสลาย)

– ไอเทม Upgrade Hammerแบบเปอร์เซนต์นี้ เป็นไอเทมที่แตกต่างกับ Upgrade Hammer ที่ Drop ได้จากดันเจี้ยนและมีคุณภาพที่ดีกว่า (โอกาสเสริมพลังสำเร็จที่แน่นอนที่50%หรือ90%)