[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

1999

Event สนุกๆ สบายๆ ที่มาพร้อมกับเทศกาล Christmas ปีนี้ได้เริ่มต้นแล้ว
โดยเพื่อนๆ สามารถไปคุยกับ NPC Kesey ได้ที่เมือง Saint Haven เพื่อรับเควส

 

[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
NPC Storyteller Kesey จะยืนอยู่กลางเมือง Saint Haven
(แนะนำเลเวล 40 ขึ้นไปถึงจะทำเควสสำเร็จทั้งหมด)
เควส : The story of Christmas and you IKessy จะเล่าถึงความฝันของตัวเองที่อยากเป็นนักแต่งเรื่อง เล่าเรื่อง ที่มีชื่อเสียง
โดยอาศัยเทศกาล Chrismas นี้แต่งเรื่องสนุกๆ ขึ้นมา แต่ Kessy เองนั้นถึงแม้จะเคยเล่าเรื่องสนุกๆ มามากมาย
แต่กลับยังไม่มีเรื่องเล่าที่ตัวเองเป็นคนแต่งขึ้น จึงได้วานขอให้เราช่วยหาแรงบรรดาใจในการแต่งเรื่องสนุกๆ
ซึ่ง Kessy จะให้เราไปถ่ายรูปบรรยากาศของหมู่บ้านต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างแรงบรรดาลใจ
เงื่อนไข : ในตัวละครจะต้องมีไอเทม Film 4 ชิ้นขึ้นไป
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
Film ไอเทมสำคัญในการทำเควส

(จะได้จากการเข้าเกมในครั้งแรกของแต่ละวัน รวมไปถึงออนไลน์ในเกม)

สถานที่แรกที่เราต้องไปถ่ายรูปใน Kessy นั้นคือเมือง Prairie Town
เมื่อเรามาถึงแล้วให้ตามหาจุด Scenic Spot ที่อยู่ภายในเมือง

[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
จุด Scenic Spot จะแอบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในตัวเมือง

เมื่อเราทำการคุยกับจุด Scenic Spot แล้วจะได้รูปภาพของสถานที่นั้นๆ มา
หลังจากนั้นให้กลับไปคุยกับ Kesey ที่เมือง Saint Haven เพื่อเสร็จสิ้นเควส

ตัวอย่างรูปภาพที่ถ่ายได้ในเควส
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
น้ำพุกลางเมือง 
Prairie Town กลายเป็นต้น Christmas ในช่วงข้ามคืน !?!

ของรางวัล
Kesey’s Postcard 1 อัน
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

สามารถสะสม Postcard ไปและเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ที่หน้าต่าง Art Book Event (กดปุ่ม V)
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————-
เควส : The story of Christmas and you II

หลังจากที่ Kessy ได้รูปภาพจากเราไปในเควสแรกแล้ว แต่ Kessy อยากจะได้แรงบันดาลใจที่มากกว่านี้
Kessy จึงให้เราไปที่หมู่บ้าน Mana Ridge เพื่อหาจุด 
Scenic Spot ที่อยู่ภายในเมือง
และถ่ายรูปมาให้เพื่อใช้เป็นในการแต่งเรื่องถัดไป

เงื่อนไข : ในตัวละครจะต้องมีไอเทม Film 4 ชิ้นขึ้นไป
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
Film ไอเทมสำคัญในการทำเควส

(จะได้จากการเข้าเกมในครั้งแรกของแต่ละวัน รวมไปถึงออนไลน์ในเกม)
ของรางวัล
Kesey’s Postcard 3 อัน
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

สามารถสะสม Postcard ไปและเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ที่หน้าต่าง Art Book Event (กดปุ่ม V)

————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————-
เควส : The story of Christmas and you III

Kesey รู้สึกว่าตัวเองสามารถแต่งเรื่องได้มากกว่านี้จึงบอกให้เราไปหาจุด Scenic Spot อันถัดไป
ที่อยู่ในเมือง Calderock Village เพื่อให้เราถ่ายรูปแล้วนำรูปดังกล่าวกลับมาใช้แต่งผลงานชิ้นถัดไปของ Kesey

เงื่อนไข : ในตัวละครจะต้องมีไอเทม Film 4 ชิ้นขึ้นไป
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
Film ไอเทมสำคัญในการทำเควส

(จะได้จากการเข้าเกมในครั้งแรกของแต่ละวัน รวมไปถึงออนไลน์ในเกม)
ของรางวัล
Kesey’s Postcard 5 อัน
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

สามารถสะสม Postcard ไปและเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ที่หน้าต่าง Art Book Event (กดปุ่ม V)

————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————-
เควส : The story of Christmas and you IV

Kesey บอกว่าไหนๆ ก็ไหนแล้วแวะไปที่หมู่บ้าน Lotus Marsh และถ่ายรูปกำแพงหินที่มีหน้าคนมาให้หน่อย
โดยเราต้องไปหาจุด Scenic Spot ที่ซ่อนอยู่ใน Lotus Marsh 

เงื่อนไข : ในตัวละครจะต้องมีไอเทม Film 4 ชิ้นขึ้นไป
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
Film ไอเทมสำคัญในการทำเควส

(จะได้จากการเข้าเกมในครั้งแรกของแต่ละวัน รวมไปถึงออนไลน์ในเกม)
ของรางวัล
Kesey’s Postcard 5 อัน
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

สามารถสะสม Postcard ไปและเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ที่หน้าต่าง Art Book Event (กดปุ่ม V)

————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————-
เควส : The story of Christmas and you V

Kesey อยากจะขอบคุณเรามากๆ ที่ช่วยให้เธอสามารถแต่งเรื่องสนุกๆ ได้มากมายในเทศกาล Chrismas
จึงได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษเอาไว้ให้กับเรา แต่ของขวัญชิ้นนี้เป็นของล้ำค่ามากๆ จึงไม่สามารถให้กับเราได้ฟรีๆ
Kesey จึงเสนอว่าถ้าเอา Film มาแลก ก็น่าจะแลกเปลี่ยนกันได้

เงื่อนไข : ในตัวละครจะต้องมีไอเทม Film 12 ชิ้นขึ้นไป
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
Film ไอเทมสำคัญในการทำเควส

(จะได้จากการเข้าเกมในครั้งแรกของแต่ละวัน รวมไปถึงออนไลน์ในเกม)
ของรางวัล
Kesey’s Postcard 6 อัน
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

สามารถสะสม Postcard ไปและเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ที่หน้าต่าง Art Book Event (กดปุ่ม V)

Express Heart Letterbox Exchange Coupon 1 อัน
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

(สามารถเอาไปแลกใน Event Shop ที่ NPC Storyteller Kesey เพื่อรับไอเทม Express Heart Letterbox ได้)

Express Heart Letterbox
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

(Mount)

ของรางวัลที่ได้จาก Art Book Event มีดังต่อไปนี้

Colorful Bulb Ring 2 ชิ้น
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

Between white eyes Necklace 1 ชิ้น
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

Shiny Star Cluster 1 ชิ้น
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

Shining Hero Star 1 ชิ้น
[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]

ไอเทม Between white eyes Necklace มี Effect พิเศษด้วยนะ
คือเมื่อเราพิมพ์คำสนทนาแบบทั่วไป จะมีกรอบคำพูดน่ารักๆ ตามรูปทางด้านล่างขึ้นมาให้ด้วย 

[Dragon Nest] เควสถ่ายรูปกับ Storyteller Kesey [Event Christmas]
น่ารักแบบนี้ไม่หามาสะสมไม่ได้แล้ว ^    ^