โหมด Colosseum (PVP)

672

Mission Room Mode

1.โหมดของ Mission Room ที่จัดขึ้นทุกวัน มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ตารางเวลา Mission Room

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
Game Mode 1 Round Save Captain Free For All Free For All Save Captain Round Save Captain
Game Mode 2 Respawn Respawn Respawn Respawn Respawn Respawn Respawn

2.เพิ่มจำนวนการสร้าง Mission Room สูงสุดจาก 8 อันเป็น 40 อัน
– เมื่อเริ่มเกม Mission Room จะสร้าง Mission Room ในโหมดเดียวกัน

3.เปลี่ยนปริมาณการได้รับ Colosseum XP
– ปริมาณ XP ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มรางวัล Medal เล็กน้อย

4.เปลี่ยนแปลง Medal
– รางวัล Medal เปลี่ยนเป็น ‘Colosseum
Medal‘

โหมดสร้างเกม
1.ในโหมดที่ยกเว้น Ghoul Mode และ Occupation Mode จะไม่มอบ Colosseum XP และ Medal
2.ลบโหมดเกมบางส่วน
– Race, Tournament (รอบ 4 ทีม, 8 ทีม, 16 ทีม), Fierce Battle

อื่นๆ
– ลบฟังก์ชั่นการใช้ Colosseum FTG

◆ เปลี่ยน Colosseum Shop เดิม
– รวม Colosseum Shop กับ Colosseum Elite Shop ให้เป็นอันเดียวกัน
– Colosseum Shop เดิมที่เปลี่ยนจะถูกลบออกเมื่ออัปเดตครั้งถัดไป

โหมด Colosseum (PVP)

◆ เปลี่ยนโครงสร้าง Colosseum Shop เดิม
– เปลี่ยนสเปคของไอเทมเดิมที่มีผลกระทบกับซีซั่น Colosseum ใหม่

– ตำแหน่งที่สามารถซื้อและราคาซื้อเหมือนเดิม

ชื่อร้านค้า ประเภท ขื่อไอเทม ขายในร้านค้าเดือนสิงหาคมหรือไม่
(ยุติร้านค้าเดือนกันยายน)
สเปคการเปลี่ยนแปลงไอเทม
Colosseum
Shop
เบ็ดเตล็ด Blessing Stone (7 Days) ยุติการขายในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Stone of Darkness (7 Days) ยุติการขายในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Gold Pocket ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Blood and Glory’s Decal ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Colosseum Spirit ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Battlefield Adventurer’s Gold Coin ยุติการขายในร้านค้า ของสะสม
Oblivion Contract ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Colosseum EXP Increase Capsule ยุติการขายในร้านค้า เมื่อใช้จะมอบ Crystal Point 100
สัตว์เลี้ยง Horn of Life (7-days extension) ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
อาวุธ Master Hero Main Weapon ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Master Hero Secondary Weapon ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Champion Main Weapon ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Champion Secondary Weapon ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Colosseum Guardian Main Weapon ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Colosseum Guardian Secondary Weapon ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
ชุดเกราะ Master Hero Winner Armor ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Master Hero Flag ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Colosseum Champion Armor ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Champion Flag ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
Evil Revenger Armor ยุังขายอยู่ในร้านค้า ไม่เปลี่ยนไอเทม
อุปกรณ์ Dedication Main Weapon ยุติการขายในร้านค้า ลบ PVP Stat
Dedication Secondary Weapon ยุติการขายในร้านค้า ลบ PVP Stat
Dedication Armor ยุติการขายในร้านค้า ลบ PVP Stat
Rufes Main Weapon ยุติการขายในร้านค้า ลบ PVP Stat
Rufes Secondary Weapon ยุติการขายในร้านค้า ลบ PVP Stat
Rufes Armor ยุติการขายในร้านค้า ลบ PVP Stat

 

◆ Colosseum Elite Shop ใหม่
– เพิ่ม Colosseum Shop ที่ใช้ Colosseum Medal ใหม่
– ไอเทม Blessing Stone, Stone of Darkness ที่เคยขายใน Colosseum Shop เดิมถูกเพิ่มในร้านค้าใหม่

โหมด Colosseum (PVP)

 

◆ Colosseum Title
– เพิ่ม Colosseum Title ใหม่

– Colosseum Title ใหม่เป็น Cover Title ซึ่งไม่มี Stat เพิ่มเติม

ประเภท ชื่อไอเทม Medal ที่จำเป็นในการซื้อ เงื่อนไขการซื้อ ข้อมูลไอเทม
Title Indomitable Master Soldier 55 Master Soldier ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Trooper 110 Master Trooper ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Lieutenant 220 Master Lieutenant ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Captain 330 Master Captain ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Knight 440 Master Knight ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Guardian 550 Master Guardian ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Champion 660 Master Champion ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Master Hero 770 Master Hero ขึ้นไป Title Item(Cover Title)
Indomitable Champion 880 Champion ขึ้นไป Title Item(Cover Title)

 

◆ Colosseum Armor
– เพิ่ม Colosseum Armor 5 แบบ
– ค่า Stat PVP Attack/Defense ของ Colosseum Equipment มีผลใน Colosseum เท่านั้น (ไม่มีผลใน 1:1 Rank War)

ประเภท ชื่อไอเทม Medal ที่จำเป็นในการซื้อ เงื่อนไขการซื้อ ข้อมูลไอเทม
ชุดเกราะ Honor Helmet 60 Master Soldier ขึ้นไป PVP Defense : 1239
Honor Top 85 Master Soldier ขึ้นไป PVP Defense : 1771
Honor Bottoms 75 Master Soldier ขึ้นไป PVP Defense : 1510
Honor Gloves 30 Master Soldier ขึ้นไป PVP Defense : 619
Honor Shoes 30 Master Soldier ขึ้นไป PVP Defense : 619
Bloodshed Helmet 120 Master Captain ขึ้นไป PVP Defense : 1511
Bloodshed Top 170 Master Captain ขึ้นไป PVP Defense : 2159
Bloodshed Bottoms 145 Master Captain ขึ้นไป PVP Defense : 1838
Bloodshed Gloves 60 Master Captain ขึ้นไป PVP Defense : 755
Bloodshed Shoes 60 Master Captain ขึ้นไป PVP Defense : 755
Fresh Blood Helmet 235 Master Knight ขึ้นไป PVP Defense : 1715
Fresh Blood Top 340 Master Knight ขึ้นไป PVP Defense : 2450
Fresh Blood Bottoms 290 Master Knight ขึ้นไป PVP Defense : 2084
Fresh Blood Gloves 120 Master Knight ขึ้นไป PVP Defense : 857
Fresh Blood Shoes 120 Master Knight ขึ้นไป PVP Defense : 857
Blood and Iron Helmet 475 Master Champion ขึ้นไป PVP Defense : 1851
Blood and Iron Top 685 Master Champion ขึ้นไป PVP Defense : 2644
Blood and Iron Bottoms 575 Master Champion ขึ้นไป PVP Defense : 2248
Blood and Iron Gloves 235 Master Champion ขึ้นไป PVP Defense : 925
Blood and Iron Shoes 235 Master Champion ขึ้นไป PVP Defense : 925
Monarch Helmet 945 Champion ขึ้นไป PVP Defense : 1919
Monarch Top 1355 Champion ขึ้นไป PVP Defense : 2741
Monarch Bottoms 1150 Champion ขึ้นไป PVP Defense : 2330
Monarch Gloves 475 Champion ขึ้นไป PVP Defense : 959
Monarch Shoes 475 Champion ขึ้นไป PVP Defense : 959

 

◆ Colosseum Weapon
– เพิ่ม Colosseum Armor 5 แบบ
– ค่า Stat PVP Attack/Defense ของ Colosseum Equipment มีผลใน Colosseum เท่านั้น (ไม่มีผลใน 1:1 Rank War)

ประเภท ชื่อไอเทม Medal ที่จำเป็นในการซื้อ เงื่อนไขการซื้อ ข้อมูลไอเทม
อุปกรณ์ Honor Main Weapon 160 Master Soldier ขึ้นไป PVP Attack : 3369
Honor Secondary Weapon 115 Master Soldier ขึ้นไป PVP Attack : 2391
Bloodshed Main Weapon 320 Master Captain ขึ้นไป PVP Attack : 4105
Bloodshed Secondary Weapon 230 Master Captain ขึ้นไป PVP Attack : 2915
Fresh Blood Main Weapon 645 Master Knight ขึ้นไป PVP Attack : 4657
Fresh Blood Secondary Weapon 455 Master Knight ขึ้นไป PVP Attack : 3308
Blood and Iron Main Weapon 1285 Master Champion ขึ้นไป PVP Attack : 5025
Blood and Iron Secondary Weapon 915 Master Champion ขึ้นไป PVP Attack : 3570
Monarch Main Weapon 2575 Champion ขึ้นไป PVP Attack : 5209
Monarch Secondary Weapon 1830 Champion ขึ้นไป PVP Attack : 3701