เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

1711

► เปลี่ยนแปลง Crystal Point Shop

 • หลังจากแบ่งแท็บออกเป็น Upgrade / สินค้าเบ็ดเตล็ด / ใน Crystal Point Shop การจัดเรียงไอเทมจะได้รับการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อต่างๆ

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 • ปรับลดราคาของ Rebrium Point, Minos Rebrium, Gold Lotus Step
ชื่อสินค้า ราคาก่อนเปลี่ยน ราคาหลังเปลี่ยน
Rebrium Point 1000 3000 1000
Rebrium Point 10000 30000 10000
Minos Rebrium 150000 50000
Gold Lotus Step 5000 2000

 

 

► ปรับปรุงรางวัลการแยกส่วน Full Bloom Dragon Jade

 • ปรับปรุงรางวัลการแยกส่วน Full Bloom Dragon Jade +0
   • เมื่อแยกส่วน Full Bloom Attack/Defense Dragon Jade +0 จะเปลี่ยนแปลงจากได้รับ Red/Blue Dragon Spirit Powder 1 ชิ้น คงที่เป็น มีโอกาสได้รับ Red/Blue Dragon Spirit Powder 1 ชิ้น  หรือ 10 ชิ้น ในอัตราต่ำ
   • รางวัลการแยกส่วน Ultimate Full Bloom Dragon Jade และ Dragon Jade +1 ขึ้นไป ยังคงเหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 

► ปรับปรุงความสะดวกของ การเปิดกล่องอัตโนมัติ

 • เป้าหมายที่สามารถเปิดกล่องอัตโนมัติจะขยายให้สามารถใช้กับกล่องที่ไม่ได้ใช้งานเดิมด้วย
 • (ตัวอย่าง) Adventurer’s Necessity, Dark Twilight Box (Specific Class), High Grade Armor Engraving Pocket เป็นต้น

 

 

► เปลี่ยนแปลงไอเทมใน Goblynn’s Precious Box

ชื่อไอเทม จำนวน
Title : ความเร็วสูง 1
Lost Treasure Pocket 1
Sturdy Origin Dragon’s Stem Scale 350
Gust Dragon’s Wrath 21
Vicious Desert Dragon’s Wrath 7
Shining Destruction Protection Magic Jelly 1
Knight’s Chaos Expedition Ultimate Seal Pocket 1
Premium Unidentified Goddess Seal (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1
Minos Equipment Box 1
Minos Rebrium 5
Rebrium Point (50000) 1
Craving Fragment 20
Corridor Map Bundle (60 ชิ้น)  1
Platinum Ingot 1
Condensed Dark Crystal 15
Full Bloom Dragon Jade Random Box 1
Goblynn Coin 1
Altea Torch 20
Magnifying Glass 20
Platinum 5
Cat’s Eye 5
Gold Lotus Step 5
Sunset Corridor Map 1

 

 

► Full Bloom Variant Upgrade Dragon Jade

a) จุดเด่น

 • Full Bloom Variant Upgrade Dragon Jade สามารถติดตั้งกับไอเทม Helmet เท่านั้น
 • เป็นไอเทมผูกมัด และสามารถใช้คลังพิเศษได้ (Special Storege Coupon 3 ชิ้น)
 • มี Stat ที่แข็งแกร่งกว่า Full Bloom Dragon Jade

b) ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อไอเทม Physical/Magic Attack Physical/Magic Defense Critical Critical Damage Max HP
Full Bloom Threat Variant Defense Dragon Jade 30000  500 1000 400000
Full Bloom Protect Variant Defense Dragon Jade 10000 500   400000

 

c) ข้อมูลการอัพเกรด

[Full Bloom Threat Variant Defense Dragon Jade]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

**เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเทมจะหายไป**

 

[Full Bloom Protect Variant Defense Dragon Jade]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

**เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเทมจะหายไป**

d) วิธีได้รับ

[Goblynn Shop]

ชื่อไอเทม วิธีซื้อ ราคา
Full Bloom Threat Variant Defense Dragon Jade Goblynn Coin 1
Full Bloom Protect Variant Defense Dragon Jade Goblynn Coin 1
Craving Fragment 20 ชิ้น Goblynn Coin 6

 

 

ดันเจี้ยนสำหรับผู้กล้า Soft Renewal

ความอึดอัดของประตูเปิดช้าไปหน่อย
ความรู้สึกไม่สบายที่ไม่สามารถโจมตีได้จนกว่าจะจบแพทเทิร์น
การโจมตีของมอนสเตอร์ที่ทำให้เกิดความรำคาญ

เราได้รวบรวมองค์ประกอบเล็กๆ เหล่านี้เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบที่อึดอัดของดันเจี้ยนที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้!

เพื่อให้ผู้เล่นสัมผัสได้ถึงความสนุกของ Dragon Nest อย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของดันเจี้ยน!

 •  Closing Ice Valley

เพิ่มจำนวนและจำนวนครั้งในการเกิดใหม่ของมอนสเตอร์โดยทั่วไป

แก้ไขจังหวะการต่อสู้ให้ดำเนินไปอย่างเป็นจังหวะ

– เพิ่มจำนวนการเกิดใหม่ของ Lizardman
– Troll เกิดใหม่หลายครั้งแล้วโจมตี
– พวก Orc เกิดใหม่หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง
– เพิ่มจำนวนการเกิดใหม่ของ Half Golem
– ลบการดรอป Gold จากพร็อปที่พัง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 

► อื่นๆ

 • ไอเทม Cube (เก่า) มีการแก้ไขรายละเอียดสถานที่ได้รับซึ่งไม่สามารถได้รับอีกต่อไป
 • แก้ไขการพิมพ์ผิดในบันทึกการอัพเกรดของบางไอเทมในประวัติกิลด์
 • เนื้อหาการแนะนำการฟื้นฟู FTG <TIP> มีการเปลี่ยนแปลง
 • [Stage] Shadow of Evil Spirit
  – เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สามารถรับไอเทมเก็บรวบรวมทั่วไปใน Stage Shadow of Evil Spirit
 • แก้ไขให้สามารถจำแนกระดับการอัพเกรดของ Dragon Jade ในหน้าต่างข้อมูลไอเทม