เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3397

1. Origin Dragon Main Weapon Equipment

[Origin Dragon Main Weapon] เพิ่มอุปกรณ์
– อุปกรณ์เลเวล 95 ใหม่, Origin Dragon Main Weapon Equipment ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่!
– Origin Dragon Main Weapon Equipment เป็นอุปกรณ์ [ระดับ Ancient] ระดับสูง Legend ที่เพิ่มมาใหม่
– Origin Dragon Main Weapon Equipment สามารถอัพเกรดและผลิตได้ด้วยวัตถุดิบที่ได้รับจาก Forest Dragon Nest
– Stat พื้นฐาน และ Stat การอัพเกรดของ Origin Dragon Main Weapon Equipment เหมือนกับ [อุปกรณ์ Calypse 4Tier]
– Origin Dragon Main Weapon Equipment ไม่สามารถเปลี่ยนด้วยอาวุธอาชีพอื่นๆผ่าน “การเปลี่ยนอาวุธ Legend“ เดิม เป็นต้น ได้!

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

※ Origin Dragon Main Weapon จะเพิ่มผลสกิลที่ตรงกับคลาสต่างๆในภายหลัง!

[Origin Dragon Main Weapon] ข้อมูลการสร้างอุปกรณ์

– Origin Dragon Main Weapon Equipment สามารถสร้างได้ผ่าน [ช่างตีเหล็กสร้างไอเทม-สร้างเซ็ตอุปกรณ์- Ancient Origin Dragon Main Weapon]
– ในการสร้าง Origin Dragon Main Weapon Equipment จะต้องใช้ค่าธรรมเนียม 2500 Gold และ [Origin Dragon’s Stem Scale] 350 ชิ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2. เพิ่มรางวัลภารกิจรายสัปดาห์

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3. เพิ่มไอเทมที่สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษได้

– สามารถใส่ Origin Dragon Main Weapon ที่เพิ่มมาใหม่ในคลังเซิร์ฟเวอร์พิเศษได้
– ค่าธรรมเนียมในการใช้คลังเซิร์ฟเวอร์พิเศษเหมือนกับด้านล่างนี้
Origin Dragon Main Weapon (Forest Dragon Weapon) : Special Storege Coupon 50 ชิ้น ต่อ 1 peace

4. เพิ่ม Origin Dragon Main Weapon Skill Effect

– เพิ่ม [Skill Effect] ที่ Origin Dragon Main Weapon (ใช้กับ PVE เท่านั้น)
– ปรับให้เข้ากับบทบาทของคลาส สามารถได้รับบัฟ 1 ใน Tanker, Dealer, Healer Effect
– เพิ่ม Tooltip [Skill Effect] ที่ Origin Dragon Main Weapon
– เมื่อเข้า Stage จะเกิดผลหลังผ่าน Cooldown 60 วินาที