เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

3456

 [เพิ่ม Guild Long-term Mission ใหม่]
Guild Long-term Mission 12 ภาระกิจ และเพิ่มรางวัลตามรูป
ข้อมูล Guild Long-term Mission
– Guild Long-term Mission สมาชิกกิลด์ทั้งหมดที่สมัครกิลด์สามารถใช้ได้
– Guild Long-term Mission สามารถตรวจสอบได้จากภารกิจกิลด์ที่หน้าต่างกิลด์

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[รายละเอียด Mission]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

สัตว์ขี่ของรางวัล  Guild Long-term Mission

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea [เปลี่ยน Penalty การอัพเกรดดล้มเหลว]

  • เดิมทีไอเทม Tier เลเวล 95 จะถูกทำลายในอัตราที่กำหนด เมื่อการอัพเกรดล้มเหลว (หากไม่ใช้ Protect Jelly)”อัตราในการทำลาย”อุปกรณ์ในตอนที่อัพเกรดในขั้นตอนดังกล่าวล้มเหลวจะหายไปในตอนนั้น
  • เปลี่ยนจากเดิมที่ไอเทมจะสูญหายหากเกิดการอัพเกรตล้มเหลวจะเกิด “การลดการอัพเกรด 5 ขั้น”ในอัตรา 100เปอร์เซ็น (เมื่อไม่ใช้ไอเทม  Protect Jelly)
  • ถ้าใช้ไอเทม  Protect Jelly แม้ว่าจะเกิดการอัพเกรดล้มเหลวในการอัพเกรด ก็จะไม่เกิดผล “ลดการอัพเกรด”
  • จำนวน  Jelly ที่จำเป็นและขั้นในการลดการอัพเกรด เหมือนกับจำนวน  Jelly เดิม และขั้นของ “การทำลายอุปกรณ์”เดิม
  • “แม้ว่าจะเกิดการลดการอัพเกรด” แต่ว่าจะไม่มีการลดระดับหรือ Tier ของไอเทม

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[Guardian Upgrade Talisman]

– สามารถได้รับ ‘Guardian Upgrade Talisman’ จาก Season Point Shop หรือ Universe Treasure Pocket
– สามารถพัฒนา ‘Guardian Upgrade Talisman’ ได้โดยใช้ ‘Guardian Talisman Upgrade Kit’ ที่ซื้อได้จาก Season Point Shop
– ผลการอัพเกรด ‘Guardian Talisman’ แตกต่างกันตามการเลือก ( Piercing : Physical Attack, Magic Attack), (Sharp : Critical, Critical Damage) – สามารถอัพเกรด Guardian Talisman ได้จนถึง Max +10 โดยใช้ ‘Guardian Talisman Upgrade Kit’ (ตั้งแต่ +2 จะมีโอกาสล้มเหลว)
– แม้ว่าจะอัพเกรดล้มเหลว แต่ว่าจะไม่มีการลงโทษเช่น ค่าการอัพเกรดลดลง เป็นต้น
– Guardian Upgrade Talisman ไม่สามารถติดตั้งซ้ำได้
– สามารถเปลี่ยนออพชั่นที่เลือกได่หนึ่งครั้งผ่าน Converter ที่สามารถซื้อได้ต่างหากจาก Season Point Shop (Sharp → Piercing, Piercing → Sharp) – แม้ว่าจะเปลี่ยนออพชั่นโดยการใช้ Converter แต่ระดับการอัพเกรดก็จะยังคงไว้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea [ใช้ Origin Dragon Accessory Icon]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[Battle Training Center Guide และทำให้ Quest Trace List ไม่แสดงผล]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

-ทำให้ Guide และ Quest Trace List ที่รบกวนการใช้ Damage Meter ใน Battle Training Center ไม่แสดงผล

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea [ปรับ UI Buff/Debuff]

-ปรับข้อมูล Buff/Debuff ที่มอนสเตอร์มี ให้แสดงเป็นไอคอน
-เปลี่ยน Layout แสดงเกจ HP ของมอนสเตอร์
ปรับข้อมูล Buff/Debuff ที่มอนสเตอร์มี ให้แสดงเป็นไอคอน เปลี่ยน Layout แสดงเกจ HP ของมอนสเตอร์

[Player]
จะแสดงเพียงผลดีบัฟแก่มอนสเตอร์ที่ตัวเองมอบให้เป็นไอคอน ข้อมูลดีบัฟที่สมาชิกปาร์ตี้มอบให้ จะไม่แสดง แต่กรณีที่มอบผลดีบัฟที่มีผลเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองมอบให้ เนื่องจากผลดีบัฟจะไม่ซ้ำ จะแสดงโดยที่อัพเดทเป็นข้อมูลดีบัฟที่สมาชิกปาร์ตี้มอบให้

[Monster]
แสดงเพียงข้อมูล บัฟ/ดีบัฟ ที่มอนสเตอร์ระดับ Boss, Named มี เป็นไอคอน บัฟที่มอนสเตอร์มอบให้แก่มอนสเตอร์จะแสดงเป็นไอคอน และจะแสดงเป็นอันดับแรกก่อนดีบัฟที่ผู้เล่นมอบให้ มอนสเตอร์สามารถมอบดีบัฟให้แก่มอนสเตอร์ด้วยตามความจำเป็น และสามารถใช้ไอคอนพิเศษได้ แม้ว่ามอสเตอร์จะมอบดีบัฟให้แก่มอนสเตอร์ก็จะแสดงเป็นอันดับแรกก่อนดีบัฟที่ผู้เล่นมอบให้ มอนสเตอร์ระดับ Boss, Named จะสามารถต้านทานดีบัฟที่กำหนดเป็นพิเศษได้ กรณีนี้จะไม่แสดงไอคอนและผลสกิล

[อื่นๆ]
– เมื่อนำเมาส์ไปวางจะสามารถตรวจสอบ Tooltip ได้
– ไอคอนบัฟและดีบัฟแสดงทั้งหมด 15 อัน ถ้ามีมากกว่า 15 จะไม่แสดงตามลำดับที่มาก่อน
– นอกจากดีบัฟจะแสดงสถานะผิดปกติเหมือนกับ Burn, Poisoning เป็นไอคอน แต่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน เช่น การจัดการการซ้ำ หรือการแสดงไอคอนของสกิลต่างๆที่มอบผลสถานะผิดปกติจำนวนมาก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea [Tier Item]
ดรอปไอเทม Tier
– เมื่อเคลียร์ [95LVStage(Abyss)] [Division Nest(Labyrinth)] [Division Core] จะได้รับกล่องไอเทม Tier ในอัตราที่กำหนด
– ประเภทของไอเทมที่ดรอป จะเริ่มตั้งแต่ Medea 2Tier ไปจนถึง Calypse 2Tier 20+
– เมื่อเปิดกล่องจะสามารถได้รับไอเทม Tier ดังกล่าว ของไอเทมแตกต่างกันตามอัตรา

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

แยกส่วนไอเทม Tier
-เมื่อแยกส่วน [Medea 1Tier 0+ ~ Calypse 2Tier 19+] จะสามารถได้รับ Rebrium Point
-ยิ่งระดับ Tier&Upgrade สูง อัตราการได้รับ Rebrium Point ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
-เมื่อแยกส่วน Calypse 2 Tier 20+ จะได้รับ Source of Calypse (High) เหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[ปรับสกิล Combine LV]
เปลี่ยน Combine Level Skill
– เปลี่ยนแปลงทำให้ใช้ Combine Skill ที่ได้รับทั้งหมดพร้อมกัน โดยไม่จำเป็นจะต้องเลือก Combine Skill แยกต่างหาก
– การได้รับ Combine Skill จะได้รับอัตโนมัติเมื่อถึงค่า Combine Level ที่จำเป็นในแต่ละสกิลเหมือนกับก่อนหน้านี้
– Combine Skill จะถูกเปลี่ยนแปลงทำให้ใช้ Combine Skill ที่ได้รับจากเลเวลทั้งหมด โดยเอาเลเวลตัวละครที่จำเป็นเพื่อใช้กับแต่ละตัวละครออก
– ใช้ Skill Level กับ Combine Skill เลเวลของ Combine Skill เพิ่มอัตโนมัติตามค่าของ Hero Level

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[ปรับผลของการแยกส่วน Legend Dragon Jade 95Lv ]
-ปรับผลของการแยกส่วน Legend Dragon Jade 95Lv
-Medium Shine Dragon Jade Heart ที่ปรากฏเมื่อแยกส่วน ปรับจาก 1~2 ชิ้น เป็น 2 ชิ้นทันที

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea [เพิ่มฟังก์ชั่นยกเลิก Synthesis Mercenary]
-เพิ่มฟังก์ชั่นที่สามารถยกเลิกได้ขณะที่ดำเนินการ Synthesis Mercenary

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[Union Badge]
-สามารถเคลื่อนย้าย Union Badge Server Storage ได้
-สามารถเคลื่อนย้าย Server Storage ของ Badge ต่างๆที่สามารถได้รับ Union Point ได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea

[Guild Hiding Place Shop]
นำ Potion เพิ่มอัตราการ Upgrade ออก
-ไม่สามารถซื้อ [Potion เพิ่มอัตราการ Upgrade] ที่ Guild Hiding Place Shop ได้อีก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea [อื่นๆ]

Green Dragon Nest TimeAttack – เอาดีบัฟ [Burgeoning Distrust] ออก
– ความตายของเพื่อนจะไม่สร้าง [Burgeoning Distrust] อีกต่อไป
Division Nest– เปลี่ยน Monster Balance
– เมื่อ Unique Pattern ของแต่ละมอนสเตอร์ล้มเหลวใน Division Nest Zone 1 ความเสียหายที่ได้รับจากการลงโทษจะรุนแรงขึ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Path New class lencea