เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

3333

1.Goblynn’s Precious Box

  • เปลี่ยนไอเทมภายใน Goblynn’s Precious Box
ไอเทมภายใน Goblynn’s Precious Box
ชื่อไอเทม จำนวน
Title : ความเร็วสูง 1
Rebrium 50000 Point 1
Dark Twilight Box (เฉพาะคลาส) 1
Protection Magic Jelly (AH : 10) 1000
Celestone 1
Lapis Lazuli 3
Gold Lotus Step 2
Sunset Corridor’ Map Bundle (60 ชิ้น) 1
Extracted Victory or Defeat Dragon Jade Powder 500
Rebrium 1000 Point 1
Token of Collaboration Key 1
Sunset Corridor Map 2

 


2.Conversion (Helmet , Armors , Pants , Gloves , Shoes) สามารถตีบวกได้ถึง +2 

สามารถใชไอเท็ม Magic Conversion Upgrade Skein(Armor) ในการตีบวกอุปกรณ์ Conversion ทั้ง 5 ส่วน

Magic Conversion Upgrade Skein(Armor)
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
Magic Conversion Upgrade Skein(Armor) สามารถได้รับจากการเปิดกล่อง Conversion Treasure Box

 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

 


3.ปรับเปลี่ยนชุดและ Stats ของชุด ladder

– เปลี่ยนรูปลักษณ์ของคอสตูม  ชุดเก่าจะหายไป และชุดใหม่จะเข้ามาแทน
และปรับ Status สำหรับชุด Ladder ใหม่ โดยจะมีผลกับชุด Ladder ทั้งหมด (รวมถึงชุด Ladder ที่สวมใส่อยู่ด้วย)

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม