เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

3429

 เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม 

1.เพิ่มการตีบวก Phantom Dragon jade ได้สูงสุด ถึง +15

– สามารถตีบวกเพิ่ม Phantom Dragon jade ได้สูงสุด ถึง +15
– การตีบวก 10 – 15 จะต้องใช้ High-purity Fantasy Core เท่านั้น

• [ข้อมูลการตีบวก Phantom Dragon Jade ]

ระดับ จำนวนเงินในการสร้าง วัสดุ การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงสะสม
10->11 1000 G 1 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20% สกิลโจมตีเพิ่มขึ้น 220%
คูลดาวน์ของสกิลลดลง 20%
11->12 1000 G 1 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20% สกิลโจมตี + 240%
คูลดาวน์ของสกิลลดลง 20%
12->13 1000 G 1 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20% ความเสียหายจากการโจมตีของทักษะเพิ่มขึ้น 260%
คูลดาวน์ของสกิลลดลง 20%
13->14 1000 G 1 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20% ความเสียหายจากการโจมตีของทักษะเพิ่มขึ้น 280%
คูลดาวน์ของสกิลลดลง 20%
14->15 1000 G 1 ความเสียหายจากการโจมตีของทักษะ + 120% ความเสียหายจากการโจมตีของสกิล + 400%
คูลดาวน์ของสกิลลดลง 20%

– การตีบวก 10 ขึ้นไป มีโอกาศล้มเหลว

• [การสร้าง High-purity Fantasy Core]

– สามารถสร้าง High-purity Fantasy Core ผ่านช่างตีเหล็ก
– การสร้างนั้น หากต้องการตีบวกคลาสสายอาชีพที่เล่นอยู่ ให้เลือกสร้างคลาสสายอาชีพตัวเองเท่านั้น

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

2.Aurora Dragon Jade

– สามารถใช้ไอเทมพิเศษ [Auroral Stone] เพื่อวิวัฒนาการ [Paraselene Dragon Jade +10] เป็น [Aurora Dragon Jade] ได้

-[Aurora Dragon Jade] มีค่าความสามารถเหมือนกับ [Paraselene Dragon Jade+10] และเมื่อโจมตีเพิ่มเติม มีโอกาสที่จะปรากฎวิหกเพลิงออกมาช่วยโจมตี

-[Aurora Dragon Jade] ไม่มีการอัปเกรด และ [Auroral Stone] สามารถซื้อได้จาก Gold Lotus Step Shop ด้วย Auroral Stone 10 ชิ้น หรือ Auroral Stone 300 ชิ้น

วิธีได้รับของไอเทม Auroral Stone
ร้านค้า เงินที่ซื้อ 1 จำนวนสินค้าที่ซื้อ 1
Gold Lotus
Step Shop
Moonlight Stone 10 ชิ้น 
Gold Lotus Step 300 ชิ้น
 • [Aurora Dragon Jade] สามารถย้ายไป Server Storage ได้โดยเสีย Special Storege Coupon 5 อัน

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

3.ไอเท็ม Green , Forest, Black Dragon สามารถแลกเปลี่ยนได้

• [รายการสินค้าที่ซื้อขายได้]

– หากคุณลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยนก่อนการอัพเดตจำนวนของหัวข้อการเย็บจะถูกแสดงเป็น 0 ครั้งในสถานะการแลกเปลี่ยนและหากย้ายสินค้าคงคลังไปยังสินค้าคงคลังหมายเลขการตัดเย็บจะปรากฏตามปกติ 4 ครั้ง

อันดับ พื้นที่ได้รับ รายการเป้าหมาย จำนวนผนึกสูงสุด จำนวน Stamp ที่ต้องการผนึก
1 Forest Origin Dragon Weapon 4 ครั้ง 5000
2 Forest Origin Dragon Hunter Ring 4 ครั้ง 2000
3 Forest Origin Dragon Hunter Necklace 4 ครั้ง 2000
4 Forest Origin Dragon Hunter Earrings 4 ครั้ง 2000
5 Black Dragon Blessed Centurion Malachite Ring 4 ครั้ง 2000
6 Black Dragon Blessed Condemnation Obsidian Ring 4 ครั้ง 2000
7 Black Dragon Blessed Enemy Corps Fluorspar Earrings 4 ครั้ง 2000
8 Black Dragon Blessed Chiliarch Corundum Necklace 4 ครั้ง 2000
9 Black Dragon Centurion Malachite Ring 4 ครั้ง 2000
10 Black Dragon Condemnation Obsidian Ring 4 ครั้ง 2000
11 Black Dragon Enemy Corps Fluorspar Earrings 4 ครั้ง 2000
12 Black Dragon Chiliarch Corundum Necklace 4 ครั้ง 2000
13 Black Dragon Centurion Malachite Ring (Step1) 4 ครั้ง 2000
14 Black Dragon Condemnation Obsidian Ring (Step1) 4 ครั้ง 2000
15 Black Dragon Enemy Corps Fluorspar Earrings (Step1) 4 ครั้ง 2000
16 Black Dragon Chiliarch Corundum Necklace (Step1) 4 ครั้ง 2000
17 Black Dragon Centurion Malachite Ring (Step2) 4 ครั้ง 2000
18 Black Dragon Condemnation Obsidian Ring (Step2) 4 ครั้ง 2000
19 Black Dragon Enemy Corps Fluorspar Earrings (Step2) 4 ครั้ง 2000
20 Black Dragon Chiliarch Corundum Necklace (Step2) 4 ครั้ง 2000
21 Black Dragon Centurion Malachite Ring (Step3) 4 ครั้ง 2000
22 Black Dragon Condemnation Obsidian Ring (Step3) 4 ครั้ง 2000
23 Black Dragon Enemy Corps Fluorspar Earrings (Step3) 4 ครั้ง 2000
24 Black Dragon Chiliarch Corundum Necklace (Step3) 4 ครั้ง 2000
25 Green Dragon Faraway Time and Space Stone Ring 4 ครั้ง 2000
26 Green Dragon White Green Flash Ring 4 ครั้ง 2000
27 Green Dragon Blood Twilight Earrings 4 ครั้ง 2000
28 Green Dragon Afterimage Sandglass Necklace 4 ครั้ง 2000
29 Green Dragon Faraway Time and Space Stone Ring (Step1) 4 ครั้ง 2000
30 Green Dragon White Green Flash Ring (Step1) 4 ครั้ง 2000
31 Green Dragon Blood Twilight Earrings (Step1) 4 ครั้ง 2000
32 Green Dragon Afterimage Sandglass Necklace (Step1) 4 ครั้ง 2000
33 Green Dragon Faraway Time and Space Stone Ring (Step2) 4 ครั้ง 2000
34 Green Dragon White Green Flash Ring (Step2) 4 ครั้ง 2000
35 Green Dragon Blood Twilight Earrings (Step2) 4 ครั้ง 2000
36 Green Dragon Afterimage Sandglass Necklace (Step2) 4 ครั้ง 2000
37 Green Dragon Faraway Time and Space Stone Ring (Step3) 4 ครั้ง 2000
38 Green Dragon White Green Flash Ring (Step3) 4 ครั้ง 2000
39 Green Dragon Blood Twilight Earrings (Step3) 4 ครั้ง 2000
40 Green Dragon Afterimage Sandglass Necklace (Step3) 4 ครั้ง 2000

 

– สามารถแลกเปลี่ยนไอเทม Green, Forest, Black Dragon ระดับ Legend ขึ้นไปได้
– ไอเทมเป้าหมายต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนได้สูงสุด 4 ครั้งเมื่อผนึก
– กรณี Seal Stamp ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อผนึกและกรณีไอเทมเป็นอาวุธ จำเป็นต้องใช้ [5000 ชิ้น] กรณีเป็นเครื่องประดับ จำเป็นต้องใช้  [2000 ชิ้น]

• [เรื่องอื่น ๆ ]

– กรณี [Corrupted Black Dragon Gloves, Shoes] ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เอง และสามารถซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนผ่าน [Corrupted Black Dragon Gloves, Shoes Box] ที่ได้รับจาก Black Dragon Boss เท่านั้นเหมือนเดิม

– กรณี [Origin Dragon Accessory 3 ชนิด] ที่สามารถซื้อได้ในปัจจุบัน จะถูกรีเซ็ตเป็น 4 ครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งในการผนึกที่เหลือ และปริมาณที่ต้องการเพิ่มเป็น 2000 ชิ้น

4.การปรับร้านค้า Crystal Point

 • ร้านค้า Crystal Point ถูกจัดโครงสร้างใหม่
ประเภทรายการ แท็บร้านค้า ความต้องการคริสตัลพอยต์
Magnifying Glass General 500
Magic Wand General 5000
Seal Seal General 5
Engraving Extractor General 10
Rebrium Point (1,000) General 10000
Lapis Lazuli General 1500

 

 • เอา Engraving Extractor ออกจาก Commission Board Shop
 • เอา Magnifying Glass, Magic Wand ออกจาก Point Shop

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

5.การเปลี่ยนแปลง Sunset Corridor

 • Sunset Corridor – Golden Goblin / Lost Hound เพิ่มเวลากิจกรรมเป็น 2 เท่า

– เวลาของ Golden Goblin และ Lost Hound ที่ปรากฏอยู่ใน Sunset Corridor ยาวนานขึ้น

 

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

6.ปรับปรุงความสะดวกในการย้ายไปเทมเมื่อสลับตัวละคร Paraselene Dragon Jade

 • เปลี่ยน Paraselene Dragon Jade เพื่อให้สามารถแยกส่วนได้
ชื่อรายการ การได้มาของการสลายตัว
+0 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 950 ชิ้น
+1 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 1250 ชิ้น
+2 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 1550 ชิ้น
+3 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 1850 ชิ้น
+4 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 2150 ชิ้น
+5 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 2450 ชิ้น
+6 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 2750 ชิ้น
+7 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 3050 ชิ้น
+8 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 3350 ชิ้น
+9 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 3650 ชิ้น
+10 Paraselene Dragon Jade Golden Yeonjasu 3950 ชิ้น

 

 • เปลี่ยน Golden Yeonjasu เพื่อให้สามารถใช้คลังเซิร์ฟเวอร์ได้

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

7.เปลี่ยนไอเทมบางส่วนเป็นไอเทมสะสม

– เปลี่ยนไอเทมบางส่วนที่ไม่มีสถานที่ใช้งานให้เป็นของสะสม

หัวข้อของสะสม
ชื่อ ราคาขาย
Hammer of Evolution Piece – Coma 2 Gold 88Silver 50Cooper
Hammer of Evolution Piece – Nightmare 2 Gold 88Silver 50Cooper
Hammer of Evolution Piece – Cornu 2 Gold 88Silver 50Cooper
Hammer of Evolution Piece – Theano 2 Gold 88Silver 50Cooper
Low-Grade Knight Weapon Upgrade Stone 10 Silver
Middle-Grade Knight Weapon Upgrade Stone 1 Gold 80 Silver
High-Grade Knight Weapon Upgrade Stone 2 Gold
Low-Grade Knight Armor Upgrade Stone 10 Silver
Middle-Grade Knight Armor Upgrade Stone 90 Silver
High-Grade Knight Armor Upgrade Stone 1 Gold

 

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม


8.เพิ่มร้านค้า Mercenary

– เพิ่มหัวข้อทหารรับจ้างใน Community Shop

 • Training Goblynn , Kim Oak, Kwok Orc ใช้ 1,000 Community Point
 • Rare Mercenary Pouch ใช้ 4000 Community Point
 • Mercenary Synthesizer ใช้ 2000 Community Point
 • Potion-Awakening Potion(S) ใช้ 300 Community Point
 • Potion-Awakening Potion(M) ใช้ 1,000 Community Point
 • Potion-Awakening Potion(L) ใช้ 3,000 Community Point

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

9.การันตีการซื้ออุปกรณ์ Sunset

 • เกิดสถานการณ์ความไม่สะดวกที่จะต้องเข้า Sunset Corridor จนกว่า Goddess Equipment ที่ตรงกับอาชีพของตัวเองจะออกมา
 • ดังนั้นจึงทำการการันตีขั้นต่ำในการซื้ออุปกรณ์ที่ตัวเองต้องการ

 

 • [วิธีการันตีการซื้อ Goddess Equipment]

► 1.เมื่อกำจัดบอสใน Sunset Corridor โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับความยาก จะได้รับ [Sunset Silver Coin] ทีละ 1 ชิ้นอย่างแน่นอน

► 2.หลังจากรวบรวม [Sunset Silver Coin] ครบ 3000 ชิ้น ให้ทำการเลือกซื้อ Goddess Equipment ที่ตรงกับอาชีพของตัวเองได้ Sunset Silver Coin Shop

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

10.แก้ไขจำนวนเงินที่ซื้อ Rebria Seal

 • [เอา Stage Point ออกจากเงื่อนไขเมื่อจะซื้อและพัฒนา Rebria Seal ]

– เราพบว่าเงื่อนไขการใช้ Stage Point จำนวนมากกับ Rebria Seal ก่อให้เกิดอุปสรรคแก่ผู้เล่นใหม่
ดังนั้นจึงแก้ไขให้ใช้เพียง Rebrium Point เท่านั้น

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

11.เปลี่ยนตำแหน่งการได้รับ Strong Conjugation Catalyst

[เปลี่ยนตำแหน่งการได้รับ Strong Conjugation Catalyst]

– เดิมทีเนื่องจากมีการเซ็ตตำแหน่งการได้รับ Strong Conjugation Catalyst ด้วย Red Lotus Palace Quest Reward Pocket จึงทำให้เกิดเหตุการณ์สะสมเงินตราที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้เล่นที่ไม่จำเป็น ดังนั้นจึงทำการเปลี่ยนตำแหน่งการได้รับเพื่อทำให้สถานการณ์การครอบครองตรงกับวัตถุประสงค์ในด้านการครอบครองและวัตถุประสงค์ในด้านความสะดวก

[ประวัติการเปลี่ยนตำแหน่งที่ได้มา]

– เอา Strong Conjugation Catalyst ออกจาก Red Lotus Palace Daily Quest Pocket 3 แบบ
– เพิ่มเพื่อให้สามารถซื้อด้วย Golden Yeonjasu 1 ชิ้นใน Gold Lotus Step Shop

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

12.เพิ่ม Extracted Victory or Defeat Dragon JadePowder

– คุณสามารถซื้อ [Dragon JadePowder] จากร้านค้า Nest Point

ชื่อรายการ หาซื้อได้ที่ไหน แต้มที่ต้องการ
Dragon JadePowder NPC Mocha 1800 nest point

 

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

13.ลดจำนวนเงินในการสร้าง Phantom Dragon Jade

– ลดราคาการผลิตจาก 50,000 gold เป็น 1,000 gold

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

 

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

14.เปลี่ยนแปลงพื้นที่ยอดรวมอันดับของ Ranking Board

พื้นที่การจัดอันดับที่ถูกลบออกมีดังนี้

 • Forest Dragon Nest
 • Green Dragon Nest TimeAttack
 • [Trial] Kairon Nest
 • [Trial] Ganum Nest

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

15.อื่น ๆ

•  เปลี่ยนชื่อ Tomb Keeper

– [เปลี่ยนชื่อ Title ที่ได้รับเมื่อเคลียร์มิชชั่น  [เอาล่ะๆ โปรดกลับไปอีกครั้ง] หนึ่งในมิชชั่นของ [Red Lotus Palace]-[Loser Lair] ดังต่อไปนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง
Grave Keeper Tomb Guard

 

 • เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการแนะนำผู้เล่นเริ่มต้น
  – เปลี่ยนการแนะนำ [Unknown Upgrade Talisman Box] เดิมไปเป็น [Nightmare Deep Abyss]
 • [เปลี่ยนรางวัล Stage/Nest ]
  – ไม่สามารถรับ Purified Seal Stamp ได้จาก Stage และ Nest ทั้งหมดอีกต่อไป
 • [Black Dragon Nest]
  – ลบ [ร่างแยก] ใน BlackDragon Nest
 • [Sealed Phantom Dragon Jade]
  – ไม่แสดงข้อความทั้งหมดเมื่อเปิด Sealed Phantom Dragon Jade อีกต่อไป
 • [เอารางวัลแนะนำผู้เล่นเริ่มต้นออกบางส่วน]
  – เอา [Blue Messenger Bird] [Nightmare Point] ที่เคยมอบเป็นรางวัลแนะนำผู้เล่นเริ่มต้นออก
 • [แก้ไขรางวัลที่คาดหวังของสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล]
  – เปลี่ยนแปลง [วัตถุดิบ Talisman] -> [High Grade Garnet] ซึ่งแสดงเป็นรางวัลคาดหวังใน Low Grade, Middle Grade Exploration Box ที่สามารถรับได้จากสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
 • สิ้นสุดกิจกรรม Vena Plaga Support Event และเอามิชชั่นแนะนำผู้เล่นเริ่มต้นออกจากกิจกรรมสำหรับ Vena Plaga
 • เมื่อเล่น Duel Dragon Nest จะไม่เสีย FTG
 • เมื่อสนทนากับ NPC หัวข้อ [เควส] จะหายไปในกรณีพิเศษ
  – ถ้าหากไม่มีเควสที่จะดำเนินการ เมื่อสนทนากับ NPC หัวข้อ [เควส] จะหายไป
 • เสีย FTG 300 เมื่อออกจาก Stage
  – เมื่อออกจาก Stage ทั่วไป จะเสีย FTG 300 โดยไม่เกี่ยวกับอัตราความคืบหน้าในการเล่นดันเจี้ยน
 • สามารถซื้อ Mirage Dragon Jade ใน Gold Lotus Step Shop ของ NPC Court Lady Jeogworyeong
  – สามารถซื้อ Mirage Dragon Jade ใน Gold Lotus Step Shop ของ NPC Court Lady Jeogworyeong ด้วย Gold Lotus Step 1 ชิ้น
 • [Collapse] Red Lotus Palace
  – เพิ่มเวลาเอฟเฟกต์บัฟที่ได้รับจากบรรดาแชมเปี้ยนที่ปรากฏตัวใน [Collapse] Red Lotus Palace ( เวลาเอฟเฟกต์บัฟทั้งหมด:  120 วินาที > 360 วินาที)
 • เปลี่ยนแปลงข้อความที่แสดงเมื่อเคลียร์มิชชั่น
  ข้อความที่แสดงเมื่อเคลียร์มิชชั่น Dragon Nest บางอย่างหายไป
  -> Rune Dragon Nest/ Rune Dragon(Hardcore) Nest/Green Dragon Nest TimeAttack/Forest Dragon Nest
  จะแสดงข้อความเมื่อเคลียร์มิชชั่นเคลียร์ Sunset Light Training Center ชั้น 14 ขึ้นไปเพิ่มเติม