ปรับปรุงรางวัล Stage

♦ [รางวัลเมื่อกำจัด Boss]

 • สามารถรับ [High Grade Garnet] 5 ชิ้น อย่างแน่นอนโดยไม่แบ่งตามระดับชั้น
 • สามารถรับ [Golden Goblin Coin] [Chaos Expedition Seal] เพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด
  ยกเว้น [Distorted Dimensional Compass] [Moonlight Stone] ที่เคยรับได้แต่ก่อน
 • ไม่ดรอป [Gold] [Stage Point] [Lapis Lazuli] [Celestone] อีกต่อไป
 • [รางวัลเมื่อกำจัด Aggressor]
  – เมื่อกำจัด Aggressor จะได้รับ [Lapis Lazuli]
  – ในกรณีของ [Lapis Lazuli] จะเพิ่มจำนวนชิ้นและอัตราการได้รับตามระดับความยากของดันเจี้ยน
  – จะเพิ่มจำนวน Rebrium Point ที่ได้รับเมื่อกำจัด Aggressor
  – ไม่ดรอป [Ancient Equipment] [Celestone] อีกต่อไป
 • [Selection Gold /Silver Box รางวัล]
 • [Gold Box]
  – สามารถได้รับ [Match Seal (รวมถึง Hero)] [Unidentified Goddess Seal] [Blessing Stone] จาก Gold Box ในอัตราที่กำหนด
  – [Match Seal(รวมถึง Hero)], [Unidentified Goddess Seal] จะเพิ่มอัตราการได้รับตามระดับชั้น
  ในกรณีของ [Unidentified Goddess Seal] ในอนาคตจะเปลี่ยนเป็น Goddess Seal ที่ช่วยเพิ่ม Damage ของสกิล
 • [Silver Box] นั้นมีโอกาส 100% ที่จะได้รับ Match Seal ระดับ Epic

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ปรับปรุงรางวัล Nest

♦ [รางวัลกล่องกำจัด Boss]

 • สามารถรับ [Supervisor Essence of Life] 5 ชิ้นได้อย่างแน่นอนโดยไม่แบ่งตามระดับชั้น
 • [Distorted Dimensional Compass] [Moonlight Stone] [Golden Goblin Coin]
  มีโอกาศได้รับเหมือนเดิม
 • ไม่ดรอป [Gold] [Nest Point] [Lapis Lazuli] [Labyrinth Accessory] [Division Crystal] [Dragon Jade Fragment] อีกต่อไป
 • [รางวัล Selection Gold /Silver Box]
 • [Gold Box]
  – เปลี่ยนแปลงให้สามารถได้รับ [Dragon Jade] ได้ทันที จาก Gold Box ไม่ใช่ Nest Point
  – ระดับความยาก [Easy – 2F] มีโอกาศได้รับ Extracted Match Dragon Jade Powder 10 ชิ้น และ Dragon Jade ระดับ Unique
  – ระดับความยาก [3F~13F] นั้นจะปรากฏเฉพาะ Dragon Jade ระดับ Unique ขึ้นไปเท่านั้น และยิ่งระดับความสูงขึ้นก็จะยิ่งได้รับ Dragon Jade ระดับสูงขึ้น
 • [Silver Box]
  – ใน Silver Box สามารถได้รับ Extracted Match Dragon Jade Powder เท่านั้น
  ยิ่งระดับความยากสูงขึ้น ก็จะได้รับ Powder ปริมาณมากขึ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

⇒ ปรับปรุงรางวัลภารกิจ

 • [เพิ่ม Lapis Lazuli]

เพิ่ม [Lapis Lazuli] ในรางวัลภารกิจ Stage & Nest

– ในกรณีของ [Lapis Lazuli] ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับ 100% แต่จะเพิ่มจำนวนและโอกาสการได้รับตามระดับความยากของดันเจี้ยนขึ้นไปทีละนิด

 • [จัดการรางวัลภารกิจ Stage & Nest]

– เมื่อเคลียร์ภารกิจ Stage & Nest จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– เอา [Stage Point], [Nest Point] ที่เคยมอบในรางวัลภารกิจออก
– เอา Point ออกจากรางวัลภารกิจ แต่ว่าจะยกระดับรางวัล Stage, Nest Gold/Silver Box เพื่อปรับปรุงการรับรางวัลให้ดียิ่งขึ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

⇒ เปลี่ยนแปลง Unknown Upgrade Dragon Jade Box และ Match Dragon Jade 

 • [ปรับปรุงการแยกส่วน Match Dragon Jade]
  – เมื่อแยกส่วน Match Dragon Jade ระดับ Epic จะได้รับ Extracted Match Dragon Jade Powder 1 ชิ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


– เมื่อแยกส่วน Match Dragon Jade ระดับ Unique, High Unique, Legend จะได้รับ Extracted Match Dragon Jade Powder มากกว่าปกติ

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 • [เปลี่ยนแปลง Unknown Upgrade Dragon Jade Box]
  – Legend Dragon Jade ที่ได้รับจาก Unknown Upgrade Dragon Jade Box จะได้มาเป็น Dragon Jade  จากเมื่อก่อนจะมาเป็นถุงสุ่ม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

⇒ เพิ่มไอเทมใน Farm Shop

 • [เพิ่มไอเทมอาหารและ Recipe ที่ Farm Shop]
  – เนื่องจากไม่สามารถรับอาหารและ Recipe จากรางวัล Stage & Nest ได้อีกต่อไป
  ดังนั้นจึงสามารถซื้อไอเทมดังกล่าวที่ร้านค้าได้โดยตรง
  – ตอนนี้สามารถซื้อไอเทมต่างๆ จาก NPC [Farm Keeper Mori] ซึ่งตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Saint Haven เพิ่มเติมได้แล้ว
ชื่อร้านค้า ประเภทของแท็บ ชื่อไอเทม ราคาขาย
Cooking Shop วัตถุดิบอาหาร Black Bracken 04 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop วัตถุดิบอาหาร Tempting Meat 04 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop วัตถุดิบอาหาร Calderock Raspberry 02 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop วัตถุดิบอาหาร Saint Lemon 02 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop วัตถุดิบอาหาร Button Mushroom 02 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop วัตถุดิบอาหาร Well-grown Corn 02 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop Recipe Breath of Spirit Salad Recipe 100 Gold 00 Silver 00 Cooper
Cooking Shop Recipe Infused with Blessing of Goddess Muffin Recipe 150 Gold 00 Silver 00 Cooper

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

⇒ ปรับราคายาที่ขายในร้านค้าเบ็ดเตล็ด

 • [ปรับราคาซื้อ Hero’s Emergency Drug]
  – ปรับลดราคาซื้อ [Hero’s Emergency Drug] ที่ขายอยู่ในร้านค้าเบ็ดเตร็ดจาก 5 Gold -> เป็น 20 Silver

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

⇒ อื่นๆ

 • ขีดจำกัดของ Final Damage ขยายจาก 100%(14944) เป็น 120%(17933)
 • เพิ่ม ‘Court Lady Jeogworyeong (Gold Lotus Step Shop)’ ในสถานที่ที่ได้รับ Mirage Dragon Jade
 • สถานที่ที่ได้รับ Hero’s Dragon Jade ระดับ Epic เปลี่ยนเป็น ‘Welcome Dragon Jade is First Time? Pocket’
 • เพิ่มค่าสูงสุดของ Rebrium Point (100,000 → 1,000,000)
 • เปลี่ยนแปลงให้เมื่อ Vena Plaga ใช้ Flow Down ใน Forest Dragon Nest แล้วจะไม่สามารถยกเลิกดีบัฟบางอย่างได้
 • เมื่อกำจัด Bishop Caneus ใน Green Dragon TimeAttack Gateway 1 แล้วไม่มีการใช้งาน Slow Motion

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม