เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3152

อัปเกรด & แยกส่วน Phantom Dragon Jade

1.[อัปเกรด Phantom Dragon Jade]

  • สามารถอัปเกรด Phantom Dragon Jade ได้ตั้งแต่ระดับ 1~10
  • เอฟเฟกต์อัปเกรดจะถูกจำกัดเฉพาะสกิลที่มีผลกับ Phantom Dragon Jade

[ข้อมูลการอัปเกรด Phantom Dragon Jade]

ระดับการอัปเกรด อัตราความสำเร็จ Gold ที่จำเป็น วัตถุดิบที่จำเป็น จำนวนวัตถุดิบ ผลการอัปเกรด
0->1 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 1 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
1->2 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 1 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
2->3 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 2 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
3->4 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 2 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
4->5 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 8 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
Skill Cooldown ลดลง 5%
5->6 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 3 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
6->7 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 3 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
7->8 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 4 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
8->9 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 4 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
9->10 100.00% 1000 Gold Fantasy Core 12 Skill Attack เพิ่มขึ้น 20%
Skill Cooldown ลดลง 15%

 

  • สะสมเอฟเฟกต์อัปเกรดและใช้งาน (เมื่ออัปเกรดระดับ 2 สำเร็จจะเพิ่ม Skill Attack 40%)
  • [Fantasy Core] ที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบ จำเป็นจะต้อง [ตรงกับอาชีพของ Phantom Dragon Jade ที่จะอัปเกรด]
    เช่น จะอัพเกรด Phantom Dragon Jade ของ Moonlord จำเป็นต้องใช้ Fantasy Core (Warrior)

 

2.[แยกส่วน Phantom Dragon Jade ]

  • สามารถรับ Fantasy Core ที่ตรงกับอาชีพของ Dragon Jade