เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2155

 

มอบ Hero EXP Potion เมื่อใช้วัตถุดิบเควส Alpaca

▶ เมื่อคลิ๊กขวาที่วัตถุดิบเควส Alpaca จะได้รับยาที่สามารถรับ Hero EXP 8,000

▶ ลบเควสแลกวัตถุดิบ Alpaca

 

 

มอบ Hero EXP Potion เมื่อเคลียร์ภารกิจ

เมื่อเคลียร์ Commission Borad : Stage & Nest & Nightmare จะมอบ Hero EXP Potion

▶ เมื่อเคลียร์ภารกิจ Stage จะได้รับยาที่สามารถได้รับ Hero EXP 11,320,000 ◄

▶ เมื่อเคลียร์ภารกิจ Nest & Nightmare จะได้รับยาที่สามารถได้รับ Hero EXP 33,960,000 ◄

 

 

 

เพิ่มรางวัลสำหรับผู้เล่นที่กลัมา(Returnee)

ไอเทม [สู้ๆ นะ!!] เป็นรางวัลที่มอบเมื่อตัวละครที่ Returnee กลับมา และกดยุติการเชื่อมต่อ

สู้ๆ นะ!!
ชื่อไอเทม จำนวน เวลาหมดอายุ (วัน)
FTG Potion (1500) 1 30

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 

อื่นๆ

  • จะไม่มอบไอเทม [การเริ่มต้นของ Vena Plaga] เมื่อเคลียร์ Tutorial คลาส Plaga อีกต่อไป
  • [Beginner Adventurer’s HP Potion] 5 ชิ้นและ [Beginner Adventurer’s MP Potion] 5 ชิ้นที่มอบให้เมื่อสร้างตัวละครจะเปลี่ยนเป็น [Hero’s Emergency Drug] 10 ชิ้น
  • เปลี่ยนให้สามารถเลือกระดับความยากของ Stage ใน Gray Ruins World Zone ได้ถึง ‘Labyrinth 5F’
  • เปลี่ยนให้ไอเทม Twilight Trace, Twilight Essance, Guiding Star, Altea Torch สามารถใช้คลังเซิร์ฟเวอร์ได้
  • เมื่อคลิ๊กขวาที่ไอเทม Goddess’s Grief จะได้รับ Community Point 100
  • จะไม่มอบ Gold จากกล่องที่เปิดเมื่อกำจัด Green Dragon สำเร็จอีกต่อไป
  • เปลี่ยน Gold ที่ได้รับจากคอนเทนท์ [Collapse Red Lotus Palace] และ [Red Lotus Labyrinth] เป็นแบบระบุสิทธิ์การครอบครอง
  • จะไม่มอบ Gold เมื่อกำจัดบอส Stage ในเลเวลต่ำ (1~94LV)
  • ทำลาย Guild Badge เมื่อออกจากกิลด์ : เมื่อยุบ/ถอนตัว/ไล่ออกจากกิลด์ Guild Badge ที่ครอบครองอยู่จะถูกทำลาย