เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2429

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรางวัลคำแนะนำผู้เริ่มต้น

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือผู้เริ่มต้นและรางวัลดังต่อไปนี้ คู่มือที่มีการเปลี่ยนรางวัลนั้นแม้ว่าจะเคลียร์ไปแล้วแต่ก็สามารถเคลียร์ได้อีกครั้ง

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เพิ่ม Skillful Hero Equipment

[เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ : Skillful Hero Equipment]

  • เพิ่ม Skillful Hero Equipment อุปกรณ์ใหม่สำหรับผู้เล่นที่เมื่อทำเควส ( Beginner Guide ขั้น 4 )
อุปกรณ์ระดับจำกัดการติดตั้งค่า Stat อุปกรณ์
Skillful Hero EquipmentUnique95lvค่า Stat เหมือนกับ Calypse 3 Tier

 

[Skillful Hero Equipment]
– ไม่สามารถอัปเกรด/แยกส่วน/แลกเปลี่ยน/ใช้คลังเซิร์ฟเวอร์และคลังพิเศษได้
– มอบให้แทนอุปกรณ์ Calypse Tier 1 ซึ่่งเคยมอบให้ในคู่มือผู้เริ่มต้น
– มอบเครื่องป้องกันและอาวุธ 7 ประเภท

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่่ยนอาชีพที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Nightmare Deep Abyss(Labyrinth)

  • ขยาย Nightmare Deep Abyss(Labyrinth)

▶ Nightmare Deep Abyss(Labyrinth) ขยายถึง 17F
▶ ตั้งแต่ 16F ขึ้นไปหลังจากมีภารกิจ Nightmare Deep Abyss และเคลียร์แล้ว จะได้รับ Unidentified Destruction Epic Talisman อย่างน้อย 1 ชิ้นจาก Golden Box

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Phantom Dragon Jade

▶ Phantom Dragon Jade จะได้รับอย่างสมบูรณ์จาก Sunset Corridor หรือสามารถสร้างได้ผ่านทางการสร้างโดย Blacksmith

▶ สำหรับ Dream Fragment ที่จำเป็นในการสร้างโดย Blacksmith นั้นสามารถสร้างได้ผ่านทาง Moon Fragment

Notice : ผู้เล่นที่ไม่สามารถครอบครอง Dream Fragment ได้เพียงพอเนื่องจากรางวัลการกำจัด Resting Place นั่นเปลี่ยนจาก Dream Fragment ไปเป็น Moon Fragment อาจจะรู้สึกว่าการสร้าง Phantom Dragon Jade นั้นทำได้ยาก ดังนั้นเปลี่ยนทำให้สามารถเปลี่ยน Moon Fragment เป็น Dream Fragment ได้ (แต่ Dream Fragment นั้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Moon Fragment ได้)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ปรับปรุงรางวัล Ladder

  • เปลี่ยนจำนวนการมอบ Ladder Point รายสัปดาห์

▶ เปลี่ยนแปลงให้ยิ่งคะแนนประเมิน Ladder สูงก็จะยิ่งได้รับ Ladder Point รายสัปดาห์เพิ่มมากขึ้น
▶ แต่จะมอบน้อยโดยปรับให้ตรงกับจำนวนการแข่งขันที่น้อยกว่า 10 ครั้ง (ตัวอย่าง: แข่งขันมากกว่า 10 ครั้ง : มอบ Point 100%) (แข่งขัน 5 ครั้ง : มอบ Point 50%)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เพิ่มสถานที่ได้รับวัตถุดิบอัปเกรด Knight Dragon Jade

  • เพิ่มสถานที่ได้รับวัตถุดิบอัปเกรด Knight Dragon Jade

▶ เมื่อเคลียร์ Counterattack Commission หรือ Union Commission จะได้รับไอเทมหนึ่งในรายการดังต่อไปนี้

[รายการไอเทม]

ลำดับชื่อไอเทมจำนวนที่ได้รับ
1Low Shine Dragon Jade’s Fragment50 ชิ้น
2Low Shine Dragon Jade’s Heart10 ชิ้น
3Medium Shine Dragon Jade’s Fragment5 ชิ้น
4Medium Shine Dragon Jade’s Heart1 ชิ้น

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Division Nest

▶ กล่องที่เคลียร์ Division Nest เปลี่ยนเป็น [Nest Essence]

– เมื่อเคลียร์ Division Nest 11 แบบ จะปรากฏ [Nest Essence] แทน Treasure Box
– สามารถชำระล้าง [Nest Essence] โดยการคลิ๊ก และจะมอบรางวัลเคลียร์จาก [Nest Essence] ที่ถูกชำระล้างแล้ว
– รางวัลการเคลียร์ Nest จะเหมือนเดิม
– กล่องรางวัลภารกิจจะปรากฏเหมือนกับ Treasure Box เหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ปรับปรุง Tooltip ของ Item Book

– ปรับปรุง Tooltip ของ Seal และ Talisman ใน Item Book
– ปรับปรุง Tooltip ของไอเทมเพื่อให้สามารถแบ่งแยก [ออฟชั่นเพิ่มเติม] และ [สุ่มออฟชั่น] ของ Seal หรือ Talisman ดังกล่าวใน Item Book

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Goblynn’s Precious Box

เปลี่ยนแปลงไอเทมภายใน Goblynn’s Precious Box

ชื่อไอเทมจำนวน
Goblynn Coin1
Title : ความเร็วสูง1
Shining Destruction Protection Magic Jelly1
Sunset Corridor’ Map Bundle (60 ชิ้น)1
Rebrium Point (50,000)1
Lapis Lazuli3
Gold Lotus Step3
Magnifying Glass20
Minos Equipment Box1
Minos Rebrium5
Extracted Match Dragon Jade Powder500
Sunset Corridor Map1
  • สามารถซื้อไอเทมหลากหลายด้วย Goblynn Coin ที่ Goblynn’s Precious Shop สามารถใช้ Goblynn’s Precious Shop ผ่านทาง Goblynn NPC หน้าประตูเขตแดน Saint Haven
ไอเทมจำนวนจำนวนที่ต้องการ Goblynn Coin
Title : ความเร็วสูง11000
Shining Destruction Protection Magic Jelly110
Sunset Corridor’ Map Bundle (60 ชิ้น)17
Rebrium Point (50,000)110
Minos Equipment Box140
Minos Rebrium525
Extracted Match Dragon Jade Powder10001

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง Crystal Point Shop

  • เปลี่ยนราคาของ Rebrium Point
  • เพิ่ม Minos Rebrium
ชื่อไอเทมปริมาณ Crystal Point ที่ต้องการ
Rebrium Point (100)1000 -> 300
Rebrium Point (1000)10000 -> 3000
Minos Rebrium150000

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรางวัล World Daily Mission

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ขยาย Commission Board Shop

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม อื่นๆ

■ เปลี่ยนให้สามารถใช้ Sunset Silver Coin ที่ [แท็บทั่วไป (เซิร์ฟเวอร์)] ใน Warehouse Keeper

■ เพิ่ม Match Upgrade Seal (Hero) Box ใน [สถานที่ได้รับ] ของ Match Upgrade Seal (Hero)

■ แก้ไข Tooltip ของ [สถานที่ได้รับ] และ [สถานที่ใช้งาน] ของ Extracted Match Dragon Jade Powder

■ เอา Contaminated Raven Feather ออกจากรางวัล Green Dragon Nest TimeAttack

■ Black Dragon Nest TimeAttack – เมื่อเข้าไปใน Black Dragon Nest TimeAttack ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร
ผ่านอีกต่อไป Contaminated Raven Feather เปลี่ยนจากไอเทมบัตรผ่านเป็นไอเทมสะสม

■ เพิ่ม Crystal Point Shop ในสถานที่ได้รับ Lapis Lazuli

■ เปลี่ยนคำอธิบายและสถานที่ได้รับ Gust Dragon Equipment ใน Item Book ให้เข้าใจง่ายขึ้น

■ แก้ไขให้สามารถขี่พาหนะใน World Zone Church Knight Training Ground

■ แก้ไขบัคเมื่อฆ่าบอสตัวสุดท้ายใน Push it! Crystal Statue ถ้ารูปปั้นแตกพร้อมกันทั้งหมดจะไม่ล้มเหลวโดยไม่มีเงื่อนไข

■ แก้ไข Colosseum Adjust Mode – เปลี่ยนให้สามารถยกเลิกจากโหมดที่ตั้งค่าให้เป็น Adjust ของ Colosseum ได้ตามอำเภอใจ

■ เปลี่ยนแปลงข้อความแนะนำ Mercenary ที่หน้าต่างตัวละคร – เมื่อไม่ได้ติดตั้ง Mercenary ในข้อมูลตัวละคร (P) – แท็บ Mercenary จะแสดงชื่อ NPC ที่สามารถซื้อได้

■ Trial Nest -Time Attack แต่ละประตูทั้งหมดเปลี่ยนเป็น “5 นาที -> 6 นาที”

■ [Quest] Gust Dragon Nest – เพิ่ม HP ของมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวใน [(Quest)Gust Dragon Nest] ซึ่งสามารถไปที่เควสหลัก [Chapter 17. Hunting Up]