เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

1047

1.เปลี่ยน Seal และ Plate ที่มีสถานที่ได้รับน้อย

 Seal และ Plate ในบรรดาสกิลอาชีพของคลาส 1 จะเปลี่ยนไปเป็นของสะสม และนำออกจากร้านค้า

คลาส Seal & Plate
Lencea Harmonize
Assassin Raid
Machina Over Howl
Kali Spirit of Genie
Warrior Breaking point
Academic Ohtomet

 


2.อื่นๆ

  • ปรับปรุงความสะดวกสบายเนื่องจากไม่มีพื้นที่ช่องเก็บของเพิยงพอ
    – ปรับปรุงเพื่อให้สามารถรับรางวัลที่ไม่สามารถรับจากจดหมายได้ ในกรณีที่พื้นที่ช่องเก็บของไม่เพียงพอเมื่อได้รับรางวัลจาก Gold Selection Box

    ※ หากเล่นดันเจี้ยนโดยที่มีพื้นที่ในช่องเก็บของไม่เพียงพอ จะไม่สามารถรับไอเทมที่ดรอปลงบนพื้นได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างในช่องเก็บของ ก่อนที่จะเล่นดันเจี้ยน
  • แก้ไข Tooltip สถานที่ได้รับไอเทม Brilliant Dragon Jade

– แก้ไข Tooltip สถานที่ได้รับไอเทม 4 อย่างดังต่อไปนี้

    * Low Grade Brilliant Dragon Jade Fragment

    * Medium Grade Brilliant Dragon Jade Fragment

    * Low Grade Brilliant Dragon Jade Heart

    * Medium Grade Brilliant Dragon Jade Heart

  • นำ Distorted Dimensional Compass ออกจากรางวัลที่คาดหวังใน Stage/Nest
  • เปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงของรางวัลที่คาดหวังใน Stage, Nest (ไอเทมที่ได้รับจริงยังคงเหมือนเดิม)