เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

1007

เปลี่ยนแปลงรางวัลภารกิจ

ในลิสต์รางวัลเควสบอร์ดมีการเปลี่ยนให้ได้รับ Gold เข้าตัวละคร แทน Hero Gold Coin

Plate

– เปลี่ยน Plate 107 ชิ้น ที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละอาชีพให้เป็นไอเทมสะสม

เปลี่ยนแปลง Stage FTG

– เปลี่ยนเป็นเมื่อเข้า Stage/Nest จะสามารถเข้าได้ก็ต่อเมื่อมี FTG มีปริมาณการใช้ FTG ตรงกับ Nest

  • (ตัวอย่าง) การลง Nest ต้องใช้ FTG 900
    – ถ้าหาก server มีการปรับลดการใช้ FTG 50% จะใช้ FTG 450 ในการลงดัน
    ตัวละครจะต้องมี FTG เหลืออยู่ 900 หรือมากกว่า จึงจะสามาครถลงดันได้
    แต่ก้จะเสีย FTG 450 เท่าเดิม ( Stage ทั่วไปก็เช่นเดียวกัน)

ทำให้เป็นไอเทมสะสม

– ไอเทม Ancient Element Cube Fragment กลายเป็นไอเทมสะสม
– ไอเทม Board Game Coin กลายเป็นไอเทมสะสม