เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2808

1.ปรับปรุงฟังก์ชั่น Commission Board

แสดงเวลาที่สามารถรับได้ในหน้าต่างข้อความลบภารกิจ
– เมื่อลบภารกิจจะแสดงเวลาที่ใช้จนกระทั่งรับภารกิจถัดไป

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่แสดงใน Tooltip ภารกิจ
– เปลี่ยนให้ตำแหน่งการเกิด Tooltip ให้แสดงทางด้านซ้าย ในกรณีที่เกิดการซ่อนหน้ารายละเอียดภารกิจเอาไว้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


2.ปรับปรุงการตั้งค่าการแสดงหัวข้อปาร์ตี้

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตำแหน่งปัจจุบันเมื่อแสดงหัวข้อปาร์ตี้
– หลังจากเชื่อมต่อเกม เมื่อเปิดหน้าต่างหัวข้อปาร์ตี้ (Community>ปาร์ตี้) เป็นครั้งแรก หัวข้อปาร์ตี้จะเปลี่ยนจากการติ๊กเลือก “แสดงเฉพาะหัวข้อปาร์ตี้ในเมืองที่ผู้เล่นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น” เป็นไม่ติ๊กเลือก
– เพิ่มไอค่อนและข้อมูล Tooltip ของเมือง ‘Red Lotus Palace Main Street’ ในหัวข้อปาร์ตี้


3.ปรับปรุง Mercenary แบบมีระยะเวลา

ตั้งค่าไม่สามารถปิดผนึกของ Mercenary  ที่ได้รับจาก Epic Mercenary Pocket (แบบมีระยะเวลา)
– [Mercenary] ที่ได้รับจาก Epic Mercenary Pocket (แบบมีระยะเวลา) สามารถผนึกได้ เลยทำให้มีปัญหา
ดังนั้นเลยแก้ไขให้ไม่สามารถผนึกได้

แก้ไขปัญหาไอเทม [Mercenary] แบบมีระยะเวลา
– แก้ไขปัญหาในกรณีที่ปิดผนึกไอเทมระยะเวลา [Mercenary] แล้วเก็บเข้าคลังกิลด์แต่ยังสามารถใช้ได้แม้ว่าจะหมดอายุแล้วก็ตาม


4.ปรับปรุง Tooltip ข้อมูลการโจมตี/ป้องกันที่หน้าต่างตัวละคร

[ตัวอย่างการปรับปรุงข้อมูลโจมตี/ป้องกัน]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


5.เปลี่ยนแปลงป็อบอัพการอัปเกรด

[เปลี่ยนแปลงป็อบอัพการอัปเกรด]
ในกรณีที่จะอัพเกรดโดยไม่มี [Protection Magic Jelly] แล้วอาจเกิดความล้มเหลว จะมีข้อความตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการจริงปรากฎขึ้นมา

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


6.Sunset Corridor

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเคลียร์ Sunset Corridor
– จะต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด ไม่เพียงแต่บอสเท่านั้น

เพิ่มรางวัลกิจกรรม Sunset Corridor
– เพิ่มรางวัลการดรอป Gold จำนวนมาก ถ้าหากกำจัด [Golden Goblin] ที่ปรากฏตัวในอัตราที่กำหนดเมื่อเข้า Sunset Corridor
– จำนวนของมอนสเตอร์ “Lost Hound“ ที่ปรากฏใน Sunset Corridor เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
– มีผลกับทุกระดับความยาก

เพิ่มอัตราดรอป Sunset Corridor
– เพิ่มอัตราดรอป Sunset Corridor เพิ่มเติมเป็น 2 เท่า


7.การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Goddess

  • เสื้อและถุงมือซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ Ancient ที่สามารถรับได้จาก Sunset Corridor จะนับว่ามีมูลค่าต่ำกว่าส่วนอื่นๆ
  • แก้ไขเอฟเฟกต์ในการเพิ่ม Cooldown ในขณะที่ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเมื่อใช้งาน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


8.เอฟเฟกต์น้ำพุร้อนและเปลี่ยนแปลงเวลา

การเปลี่ยนแปลง*
– เวลาที่สามารถเข้าได้ : 01.00น.  ~ 23.59น.
– จำนวนครั้งที่สามารถเข้าได้ : 1 ครั้ง
– เอฟเฟกต์บัฟประจำวัน: ฟื้นฟู FTG
– เวลาและจำนวนการฟื้นฟูแต่ละระดับ : ระดับ 1 – ฟื้นฟู 100 (180 วินาที) / ระดับ 2 – ฟื้นฟู  300 (360 วินาที) / ระดับ 3 – ฟื้นฟู 600 (600 วินาที)


9.แก้ไขข้อความแนะนำเมื่อยกเลิกภารกิจ Mercenary

แก้ไขข้อความแนะนำเมื่อยกเลิกภารกิจ Mercenary
– หลังจากส่งภารกิจ Mercenary ใน “เมนู > สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล” เมื่อคลิกหัวข้อที่ภารกิจที่กำลังดำเนินการจะสามารถยกเลิกภารกิจ Mercenary ได้

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 


10.แก้ไขข้อความแนะนำ Pet EXP

แก้ไขข้อความแนะนำ Pet EXP

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


11.เพิ่มและแก้ไขข้อความ Tip ในขณะ Loading

– แก้ไขข้อความ Tip ที่เกิดขึ้นที่หน้าจอ Loading เมื่อตัวละครเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆ


12.เอาฟังก์ชั่นลบ Secondary Skill ออก

เอาฟังก์ชั่นการลบ Secondary Skill ออก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


13.เปลี่ยนแปลงรางวัล 95LV Stage

ลบ Exploration Key ที่เคยได้รับจาก 95LV Stage Boss & Normal Box และมอบ Adventurer HP Potion แทน

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม


14.อื่นๆ

เปลี่ยนตำแหน่งแท็บเบ็ดเตล็ดของ Stage, Nest, Nightmare Point Shop

เปลี่ยนแปลงไอเทม Dimensional Traveler’s Trace สามารถลงในคลังเซิร์ฟเวอร์ได้

Professor K Nest
– [Gate 3 – Professor K] : เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในขั้นตอนการระเบิด Arch Reactor ของ Professor K

Arendel Gateway
– ขยายปากทางไปยังประตูของ Anu Arendel Nest เพื่อให้สามารถขี่พาหนะเคลื่อนที่ไปได้

Commission Board Shop
– เปลี่ยน [Troubleshooter Dire Wolf] [Adventurer’s Partner Steering] ที่กำลังขายอยู่ที่ Commission Board ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

■ แก้ไขปัญหาไอค่อนลูกโป่งข้อความของ Saint Haven NPC Warp Guide

■ [Guild] Red Dragon Nest(Hardcore) จะถูกปิด และฐานกิลด์จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป จะยุติการมอบ Guild Hiding Place (ไม่มีบ้านกิลด์อีกต่อไป)

■ เพิ่มหัวข้อ [Special Dragon Jade] ที่หัวข้อ Equipment Book

■ เพิ่มคำว่า ‘Beginner’ ที่ Potion ที่มอบให้เมื่อสร้างตัวละคร

■ ลบ Engraving Scroll ที่ขายอยู่ที่ Nest Point Shop ออก