เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

529

1.ปรับปรุงการดรอป Skill Dragon Jade

ปรับปรุงให้ Skill Dragon Jade ทุกประเภทถูกดรอปใน Resting Place, Sunset Corridor
ปรับปรุงให้ Skill Dragon Jade Fragment ทุกประเภทถูกดรอปใน Resting Place
ปริมาณของ Fragment ทั้งหมดที่สามารถรับได้จาก Resting Place เหมือนเดิม
โอกาสที่ Resting Place จะปรากฏเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า

ประเภท รางวัลเดิม รางวัลที่เปลี่ยนแปลง
Resting Place Forest Fragment Forest Fragment, Moon Fragment, Dream Fragment
Green Dragon Jade Green Dragon Jade, Red Moon Dragon Jade,

Phantom Dragon Jade

Sunset Corridor Sealed Red Moon Dragon Jade Sealed Green Dragon Jade

Sealed Red Moon Dragon Jade

Sealed Phantom Dragon Jade

 

2.เปลี่ยนรางวัลบางส่วนของผู้เล่นใหม่/กลับมา

– FTG Potion(1500) ที่อยู่ใน (A Little More Package) ซึ่งเป็นรางวัลสิ้นสุดการเชื่อมครั้งแรกที่ผู้เล่นใหม่สามารถรับได้ ถูกเปลี่ยนเป็น FTG Potion(6000)
– FTG Potion(1500) ซึ่งเป็นรางวัลเชื่อมต่อที่ผู้เล่นที่กลับมาได้รับ ถูกเปลี่ยนเป็น FTG Potion(6000)

※ (Cheer Up Package) FTG Potion(1500) ซึ่งเป็นรางวัลเชื่อมต่อที่ผู้เล่นที่กลับมาได้รับ จะยังคงเหมือนเดิม

 

3.อื่นๆ

 • Closing Ice Valley
  – ลบภารกิจของ Closing Ice Valley และ Aggressor ไม่ปรากฏตัวออกมา
 • เปลี่ยน [สถานที่ได้รับ]  ไอเทม Full Bloom และ Match Upgrade Dragon Jade
  – เปลี่ยนข้อมูลสถานที่ได้รับใน Tooltip ของไอเทม Full Bloom Dragon Jade ระดับ Rare, Epic, Unique
  -เปลี่ยนข้อมูลสถานที่ได้รับใน Tooltip ของไอเทม Flawless Match Dragon Jade ระดับ Epic, Unique, Legend
 • เปลี่ยน [สถานที่ได้รับหลัก], [คำอธิบายไอเทม] ใน Book
  – เปลี่ยนข้อมูล [สถานที่ได้รับหลัก] และ [คำอธิบายไอเทม] ภายใน Book ตามการเปลี่ยน [สถานที่ได้รับ] ไอเทม
 • Seal และ Plate ที่สถานที่ใช้หายไปกลายเป็นของสะสม
  – เปลี่ยน Seal และ Plate ก่อนการรีเมค Archer, Machina เป็นของสะสม
 • ปรับค่าธรรมเนียมการขายกับการสร้าง Seal และ Plate
  – ทำให้ค่าธรรมเนียมของ Seal และ Plate ของ Archer, Machina ซึ่งเคยมีราคาขายและสร้างแตกต่างกันให้เท่ากัน
 • เปลี่ยนหัวข้อและเนื้อหาภารกิจ Foggy Ruin Most Wanted
  – ในบรรดาเควส Ruins of Fog นั้น เควส [Command: Flower of Purification] มีฟังก์ชั่นเควสเหมือนกับ Most Wanted แต่มีชื่อต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ฮีโร่สับสนได้ ดังนั้นจึงเปลี่ยนให้ชื่อและเนื้อหาเควสสอดคล้องกับ Most Wanted อื่นๆ
ประเภท ก่อนแก้ไข หลังแก้ไข
หัวข้อ Command : Flower of Purification Most Wanted : Purifying Flower Blooming Interruption
เนื้อหา Command : Flower of Purification
มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำให้ Flower of Purification ผลิบาน
ที่อยู่อาศัย : Foggy Ruin
Most Wanted : Purifying Flower Blooming Interruption
กำจัดพลังขัดขวางการผลิบานของดอกไม้ที่บริสุทธิ์ และมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำให้ดอกไม้ผลิบานสำเร็จ
ที่อยู่อาศัย : Foggy Ruin