เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

1218
  • เปลี่ยนให้ Fragment of Dimensional Gem เป็นของสะสม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

  • เปลี่ยนแปลง Tooltip ของ Extracted Match Dragon Jade Powder