เปลี่ยนแปลง

7993

 1.ปรับเปลี่ยน First Stat 

(1). ความไม่สมดุลของตัวละคร AGI
– AGI ถูกตั้งค่าให้เพิ่ม Critical ส่วน STR กับ INT ถูกตั้งค่าให้เพิ่ม Critical Damage โดยไม่เกี่ยวกับคลาส
– ตั้งใจที่จะทำให้เกิดความหลากหลายของการตั้งค่าตัวละครตาม Stat หลักในแต่ละคลาส
– ปัจจุบัน Critical Stat กลายเป็น Status ที่มีค่าต่ำมาก เนื่องจากการรับรู้กันทั่วของ Critical Stat  ซึ่งต่างจากความตั้งใจดังกล่าว
– กรณีของคลาสที่เป็น INT และ STR  สามารถได้รับ Critical Damage จากการที่เพิ่ม First Stat เข้ามา หลังจากได้ Critical มาอย่างง่ายๆ
– และคลาสที่เป็น AGI สามารถไปถึง Critical สูงสุดผ่าน Stat พื้นฐาน โดยไม่ต้องพยายามอะไรเป็นพิเศษ กลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องเตรียม Critical Damage และใช้สล็อตอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
– คลาส AGI  ได้รับความเสียหายในการตั้งค่า Critical Damage มากกว่าคลาส INT และ STR และต้องอาศัยสกิลอย่างเต็มที่จากกความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นนี้
– สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระหว่างคลาสในระยะสั้นได้ผ่านรูปแบบดังกล่าว แต่ก็เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากการตั้งค่าระยะยาว
– เพิ่ม Critical Damage ผ่าน Stat หลัก ให้แก่ตัวละคร AGI เหมือนกับตัวละคร STR/INT ผ่านแพทช์ในครั้งนี้ และได้ปรับทำให้ตัวละครทั้งหมดเหมือนกันในด้านของ Stat

(2). เพิ่ม Critical ตามการนำ Critical  ต่อ AGI ออก
– ทำให้สามารถเพิ่ม Critical ผ่าน Hero Level ได้ จากการนำ Critical  ต่อ AGI ออกเป็นจำนวนมาก
– สามารถเพิ่มค่า Critical ประมาณ  220,000 ตามเกณฑ์ Hero Level 500 และได้รับ Critical ด้วยค่าที่พอๆ กับก่อนปรับเปลี่ยน
– จากการปรับเปลี่ยน Hero Level ทำให้สามารถถึงเลเวล 500 ได้ง่ายดายกว่าแต่ก่อน และสามารถกู้คืนส่วนที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วด้วย
– ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าแพทช์โน๊ต Hero Level

(3). นำ First Stat – Stat เพิ่มเติม ออก (คาดว่าจะดำเนินการในภายหลัง)
– เลื่อนการนำ Stat เพิ่มเติม ที่เพิ่มผ่าน First Stat ออกไป เนื่องจากปัญหาคอนเทนต์แก้ไข และ PVP
– Stat เพิ่มเติมในแต่ละ Stat  เหมือนกับต่อไปนี้
– STR : Paralyze , Paralyze Resist , Stun
– AGI : Critical Resist
– INT : Magic Defense
– คาดว่าจะนำ Stat ดังกล่าวออกให้เร็วที่สุด และปรับเปลี่ยน First Stat ทั้งหมด ทำให้ได้ผลที่เท่าเทียมกันเฉพาะคลาสหลัก (เพิ่ม ATK , Critical Damage)


[STR , AGI , INT] แก้ไขอิทธิพลอง Status [STR , AGI , INT] ที่เป็น First Stat

1.นำการเพิ่ม AGI / Critical ออก
– ตอนที่ AGI Status เพิ่มขึ้น Critical จะไม่เพิ่มต่อไปอีก
– คลาสที่ AGI เป็น Stat หลัก จะเพิ่ม [Critical Damage] แทน [Critical]

2.เปลี่ยนรูปแบบการเพิ่ม Critical Damage
– Critical Damage ที่เพิ่มขึ้นผ่าน STR,INT โดยไม่เกี่ยวกับ Stat หลักของคลาส ถูกแก้ไขทำให้เพิ่มขึ้นผ่าน Stat หลักเท่านั้น
– ค่าที่เพิ่มขึ้นต่อ 1 Stat หลัก กับ Stat หลักของแต่ละคลาส เหมือนกับต่อไปนี้

ชื่อ Stat หลัก STR_Critical Damage AGI_Critical Damage INT_Critical Damage
Warrior STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Archer AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Sorceress INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Cleric STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Academic AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Kali STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Assassin AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Lancea STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Machina AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Swordmaster STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Mercenary STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Bowmaster AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Acrobat AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Elemental Lord INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Force User INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Paladin STR/INT(Complex) 3 0 3
Priest INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Gladiator STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Moonlord INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Barbarian STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Destroyer STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Sniper AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Artillery INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Tempest AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Windwalker AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Saleana INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Elestra INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Smasher INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Majesty INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Guardian STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Crusader STR/INT(Complex) 3 0 3
Saint INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Inquisitor INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Engineer AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Shooting Star AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Gear Master AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Alchemist INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Adept INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Physician INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Screamer INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Dark Summoner INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Soul Eater INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Dancer STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Blade Dancer STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Spirit Dancer STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Chaser STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Raven STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Ripper STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Bringer STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Light Fury STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Abyss Walker STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Piercer STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Flurry STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Sting Breezer INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Avenger STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Dark Avenger STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Patrona AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Defensio AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Ruina AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Hunter INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Silver Hunter INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Heretic STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Mara INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Black Mara INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Mechanic AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Ray Mechanic AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Oracle STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Oracle Elder STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Phantom STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Bleed Phantom STR/AGI(Physical Attack) 1.75 1.75 0
Knightess STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Avalanche INT(Magic Attack) 0 0 3.5
Rand Grid STR(Physical Attack) 3.5 0 0
Launcher AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Impactor AGI(Physical Attack) 0 3.5 0
Lustre INT(Magic Attack) 0 0 3.5

เปลี่ยนแปลง

 2.ขยาย Hero Level 

– ขาย Hero Level จาก 1,000 > 2,000
– เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Stat ที่เพิ่มขึ้นผ่าน Hero Level

(1). ทิศทางในการปรับ Hero Level
– Hero Level ได้ถูกพัฒนาเพื่อการใช้งานที่สามารถตรวจสอบปริกมาณการเล่นสะสมของผู้เล่นที่ถึงเลเวลสูงสุด
– นอกจากนี้ยังได้ลดปริมาณการเพิ่ม Stat ให้น้อยลงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้กล้าจาก Hero Level
– ดำเนินการทำให้สามารถใช้ได้ด้วยมาตราฐานของการเติบโต ที่ไม่ใช้ปริมาณการเล่นสะสม ผ่านการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

(2). ปรับการเพิ่ม Stat
– ปรับเปลี่ยนปริมาณการเพิ่มและประเภทของ Stat ในทุกช่วง เพื่อให้ตัวละครรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ Hero Level สูงขึ้น
– รายละเอียดเหมือนกับต่อไปนี้
1.เพิ่ม ATK ทีละ 100 ต่อ 1 เลเวล แบบตายตัว
2.สามารถได้รับค่าคริติคอลเพิ่มเติมในช่วง 1 ~ 500 และเมื่อถึง 500 จะได้รับคริติคอล 220,000 (หลัง 500 การเติบโตX)
3.เพิ่ม Final Damage 200 ในเลเวล 101 หลังจากนี้ จะเปลี่ยนแปลงทำให้เพิ่มมากขึ้นต่อ 1 เลเวล (เปลี่ยนจาก 10 เป็นหน่วย 100LV แบบเดิม)
4.ตั้งแต่ 1,000 จะเพิ่ม Physic/Magic Attack 1% ตามหน่วยเลเวล 100 และตั้งแต่ 1,500 จะเพิ่มทีละ 3% ตามหน่วย 100 (เมื่อถึงเลเวล 2000 จะเป็น 20%)

(3). ปรับความเร็วในการเติบโต
– เปลี่ยนแปลงทำให้ไปถึงเลเวล 1,000 ที่เป็นเลเวลสูงสุดก่อนหน้านี้ ได้อย่างรวดเร็ว ตามการขยาย Hero Level ใหม่
– ปริมาณสูงสุดของ Hero EXP ที่สามารถได้รับรายสัปดาห์ จาก  3,000,000 เป็น 45,000,000 และเพิ่มปริมาณ Hero EXP ที่สามารถได้รับเมื่อเคลียร์ Stage และ Nest
– สามารถได้รับ Hero EXP ปริมาณมาก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ผ่าน Divided Labyrinth ที่เป็นคอนเทนต์หลักรายสัปดาห์
– ตั้งแต่ 1,000~1,500 จะมอบสิ่งกีดขวางที่เหมาะสม และตั้งแต่ 1,501 ปรับเปลี่ยนเป็นอาณาเขตของผู้เล่น Hardcore
เปลี่ยนอัตราการได้รับ Hero EXP  สูงสุดรายสัปดาห์ จาก 3,000,000 เป็น 45,000,000

 

เปลี่ยนแปลง

 3.ปรับเปลี่ยน Farming 

[Stage]
เปลี่ยนแปลง

1.ไอเทมที่ได้รับจำนวนมากขึ้นในระดับความยากสูง
– ทรัพย์สิน (Stage Point, Gold) : ยิ่งระดับความยากสูงก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก Stage Point สามารถใช้ในการ Seal Farming ได้
– Lapis Lazuli : Lapis Lazuli จะถูกดรอปตั้งแต่ Labyrinth ขั้น 1 ขึ้นไป และเพิ่มอัตราการดรอปตามสัดส่วนระดับความยาก
– Upgrade Seal Plate : สามารถได้รับ Knight Upgrade Seal จาก Golden Box  ที่เลือกได้ถึงขั้น 10  และจากขั้น 11 สามารถได้รับ Hero Upgrade Seal ระดับสูง

2.ไอเทมที่สามารถได้รับในอัตราคงที่โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก
– High Grade Garnet : High Grade Garnet จะสามารถได้รับ 1-2 ชิ้น เมื่อกำจัดบอสโดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก และสามารถได้รับเพิ่มเติมจาก Golden Box
– Chaos Seal Pocket : Chaos Seal Pocket ที่สามารถซื้อได้ด้วย Wonderful Point ตอนนี้สามารถได้รับจาก Golden Box (ไม่เกี่ยวกับระดับความยาก)
– Goblynn’s Precious Box : นำ Gold/Silver Rabbit Box ออกจากสเตจทั้งหมด ตอนนี้เมื่อกำจัดบอสในสเตจทั้งหมด จะสามารถได้รับ Goblynn Box

3.Labyrinth’s Aggressor
– ตอนนี้สามารถได้รับ Sunset Corridor Map Piece จาก Labyrinth’s Aggressor เท่านั้น
– Labyrinth’s Aggressor ดรอป Sunset Key ในอัตราต่ำ และดรอป Ancient Equipment (Spirit’s War Weapon เป็นต้น) ประเภททั่วไปในอัตราที่ต่ำกว่า


[Nest]
เปลี่ยนแปลง

1.ไอเทมที่ได้รับมากขึ้นในระดับความยากสูงสุด
– ทรัพย์สิน(Nest Point, Gold) : ยิ่งระดับความยากสูงสุดก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก Nest Point สามารถใช้ในการเติบโต และ Dragon Jade Farming ได้
– Lapis Lazuli : Lapis Lazuli จะถูกดรอปตั้งแต่ Labyrinth ขั้น 1 ขึ้นไป และเพิ่มอัตราการดรอปตามสัดส่วนระดับความยาก
– Dragon Jade Material : ดรอปวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้าง Dragon Jade  ตั้งแต่ Low Grade Brilliant Dragon Jade Fragment ไปจนถึง Middle Grade Brilliant Dragon Jade Heart และยิ่งระดับความยากสูง ก็ยิ่งเพิ่มอัตราการดรอปมากขึ้น
– Division Crystal : Division Fragment ที่ใช้ในการสร้าง Labyrinth’s Relic จะถูกดรอปแต่ละชนิดตามแต่ละ Nest  และยิ่งระดับความยากสูง ก็ยิ่งสามารถได้รับมากยิ่งขึ้น

2.ไอเทมที่สามารถได้รับในอัตราคงที่โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก
– Supervisor Essence of Life : Supervisor Essence of Life จะสามารถได้รับ 3-5 ชิ้น เมื่อกำจัดบอสโดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก และสามารถได้รับเพิ่มเติมจาก Golden Box
– Labyrinth Accessory : ถูกดรอปเมื่อกำจัดบอสโดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก และยิ่งระดับของ Accessory สูง อัตราการดรอปก็จะลดลง


[Trial Nest]
เปลี่ยนแปลง

– สามารถซื้อ Trial Nest Entry Ticket ได้ทีละ 3 ชิ้นต่อ ID ในแต่ละ Nest
– Trial Nest แต่ละตัวละครสามารถได้รับรางวัลทีละ 1 ครั้ง
– ยิ่งเคลียร์ระดับความยากที่สูงก็จะยิ่งเพิ่มคะแนนที่สามารถได้รับ


[Divided Labyrinth]
เปลี่ยนแปลง

– ในตอนนี้สามารถท้าทาย Divided Labyrinth ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำกัด FTG
– ไม่มีรางวัลที่สามารถได้รับทันทีเมื่อเคลียร์ 1 ครั้ง
– แจกรางวัลให้ 1 ครั้ง ตอน 9 โมงเช้าของวันเสาร์ ตามเกณฑ์ระดับความยากที่สูงสุดที่เคลียร์ในทุกสัปดาห์
– ระดับความยากที่เคลียร์ล่าสุดหากยิ่งสูง ปริมาณของรางวัลก็จะยิ่งมาก


[Time and Space Gust]
เปลี่ยนแปลง

– การกลับมาของ [Bacchus × Bacchus × Bacchus +]
– ปรากฏตัว Goblin Artificer
– ถ้า ‘Solo matching Hero‘ อยู่ท่ามกลางเพื่อนก็จะโชคดี
– เปลี่ยนจำนวนที่สามารถเคลียร์ [EVENT] Time and Space Gust จาก 10 ครั้ง เป็น 7 ครั้งต่อสัปดาห์
– เปลี่ยนจำนวน High Grade Garnet ที่ได้รับจาก Golden Box เมื่อเคลียร์ [EVENT] Time and Space Gust  จากสูงสุด 50 ชิ้น เป็นสูงสุด 30 ชิ้น


[สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล]
เปลี่ยนแปลง

– เพิ่มไอเทมใหม่ [Hero Upgrade Seal] [Hero’s Expedition Seal] ในกล่องรางวัลสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
– สามารถตรวจสอบไอเทมในกล่องรางวัลได้ตาม ไอเทมทางด้านล่างนี้ หลังแพทช์ Red Lotus
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 4.ปรับเปลี่ยน Shop 

Stage Point Shop
ชื่อไอเทม แบ่งเท็บ รักษาเอาไว้หรือไม่
Monster Nucleus Erosion นำออก
High Grade Monster Nucleus Erosion นำออก
Goddess Title : Brimming over with tears General ย้าย
Goddess Title  : Tears Flow Down General ย้าย
Dragon Jade Converter – Defense Dragon Jade General นำออก
Goddess Title : Share one’s Goddess Sadness General ย้าย
Goddess Title : Feel Sad General ย้าย
Light Cube General คงไว้
Goddess’s Sadness General นำออก
Exploration Key General นำออก
Goddess Title Exchange Coupon – Tears Flow Down General นำออก
Goddess Title Exchange Coupon – Share one’s Goddess Sadness General นำออก
Goddess Title Exchange Coupon- Feel Sad General นำออก
Goddess Title Exchange Coupon – Brimming over with tears General นำออก
Material Pocket(Dragon Jade) General นำออก
Material Pocket(Talisman) General นำออก
Flower of Hope General คงไว้
Oblivion Contract(Class 1+2+3) General ย้าย
Pets Bung Bung Drink General นำออก
Fantastic 4 General นำออก
Fantastic 4 Blue General นำออก
Fantastic 4 Red General นำออก
Trinket General นำออก
Trinket Blue General นำออก
Trinket Red General นำออก
Goddess’s Grief Title : With My Tears (LV60) General นำออก
Monster Card: Crow Hobgoblin Erosion นำออก
Flame Source Pocket Erosion นำออก
Darkness Cube General เพิ่ม
Unknown Upgrade Seal Box Seal เพิ่ม
Hero’s Expedition Plate Seal เพิ่ม
Automatic Box Opening Seal เพิ่ม
Skill Seal Skill Seal เพิ่ม
Nest Point Shop
ชื่อไอเทม แบ่งเท็บ รักษาเอาไว้หรือไม่
Rare Monster Card Pocket General นำออก
Epic Monster Card Pocket General นำออก
Spera General นำออก
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Ring Accessory ย้าย
Kairon Earring Accessory ย้าย
Kairon Earring Accessory ย้าย
Kairon Earring Accessory ย้าย
Kairon Earring Accessory ย้าย
Kairon Earring Accessory ย้าย
Kairon Earring Accessory ย้าย
Kairon Necklace Accessory ย้าย
Kairon Necklace Accessory ย้าย
Kairon Necklace Accessory ย้าย
Kairon Necklace Accessory ย้าย
Kairon Necklace Accessory ย้าย
Kairon Necklace Accessory ย้าย
Skill Seal Skill Seal ย้าย
Armor Engraving Pocket General คงไว้
Suit Engraving Pocket General คงไว้
Weapon Engraving Pocket Engraving คงไว้
Medium Grade Dragon Jade Controller(95LV) Dragon Jade คงไว้
Medium Grade Dragon Jade Controller(95LV) Dragon Jade คงไว้
High Grade Dragon Jade Controller (95LV) Dragon Jade คงไว้
High Grade Dragon Jade Controller (95LV) Dragon Jade คงไว้
Unknown Upgrade Dragon Jade Box Dragon Jade คงไว้
Powerful Victory of Defeat Dragon Jade Generator Dragon Jade เพิ่ม
Transcendence Dragon Jade Converter Dragon Jade เพิ่ม
Legend Weapon Converter General ย้าย
각인 추출기 General ย้าย
Light Cube General ย้าย
Fresh Blood Matador Rose General คงไว้
Lapis Lazuli General นำออก
Time Cube General เพิ่ม
Automatic Box Opening Dragon Jade เพิ่ม
Nightmare Point Shop
ชื่อไอเทม แบ่งเท็บ รักษาเอาไว้หรือไม่
Darkness Cube General ย้าย
Mercenary Pocket General นำออก
Advanced  Cube Pocket General นำออก
Unknown Upgrade Talisman Box Talisman คงไว้
Combination Cube General เพิ่ม
Peace Cube General เพิ่ม
Automatic Box Opening Talisman เพิ่ม
[Mercenary] Training Goblynn Mercenary เพิ่ม
[Mercenary] Training Kim Orc Mercenary เพิ่ม
[Mercenary] Training Kwok Orc Mercenary เพิ่ม
Rare Mercenary Pocket Mercenary เพิ่ม
Mercenary Synthesis Mercenary เพิ่ม
[Exploration]Mercenary Awakening Potion(S) Mercenary เพิ่ม
[Exploration]Mercenary Awakening Potion(M) Mercenary เพิ่ม
[Exploration]Mercenary Awakening Potion(L) Mercenary เพิ่ม
Community Shop
ชื่อไอเทม แบ่งเท็บ รักษาเอาไว้หรือไม่
Low Grade Brilliant Talisman Essence General นำออก
Low Grade Brilliant Dragon Jade Heart General นำออก
Spera General นำออก
High Grade Garnet General นำออก
Pets Bung Bung Drink (7,000,000) General คงไว้
Will Fragment (7 days) General เพิ่ม
Plush Bunny Friendship เพิ่ม
Harori Poster Friendship เพิ่ม
Harori Album Limited Edition Friendship เพิ่ม
Altea Statue Friendship เพิ่ม
Syanen No. 7 Handkerchief Friendship เพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Geraint) Friendship เพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Velskud) Friendship เพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Barnac) Friendship เพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Nerwin) Friendship เพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Karacule) Friendship เพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Terramai) Friendship เพิ่ม
Crystal Point Shop
ชื่อไอเทม แบ่งเท็บ รักษาเอาไว้หรือไม่
Low Grade Brilliant Talisman Essence General นำออก
Low Grade Brilliant Dragon Jade Heart General นำออก
Lapis Lazuli General คงไว้
Cooperative Commission Box Key General คงไว้
Rebrium (100) General คงไว้
Richness Talisman 15% 1 Day General คงไว้
Automatic Box Opening General นำออก
Gold Lotus Step General เพิ่ม
Will Fragment 30 Days General คงไว้
Will Fragment 10 Days General คงไว้
Will Fragment 1 Day General คงไว้
Blood Sweat Tears Point Shop
ชื่อไอเทม แบ่งเท็บ รักษาเอาไว้หรือไม่
Blue Messenger Bird General คงไว้
Resurrection Scroll(แลกเปลี่ยนไม่ได้) General คงไว้
Legend Weapon Converter General เพิ่ม
Engraving Extractor General เพิ่ม
Potential Seal 3-slots (30 Days) General คงไว้
Potential Talisman (30 Days) General คงไว้
Horn of Life(30-day extension)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) General คงไว้
Source of Pandora (Physical) General คงไว้
Source of Pandora (Magic) General คงไว้
Job Change Ticket (Class 2~3) General คงไว้
Expansion Seal Page Coupon General คงไว้
Expansion Skill Tree Coupon General คงไว้
Oblivion Contract(Class 1+2+3) General เพิ่ม
White Flower Seed General คงไว้
Magic Conversion Key (แลกเปลี่ยนไม่ได้) General เพิ่ม
Goddess Title  : Brimming over with tears General เพิ่ม
Goddess Title  : Feel Sad General เพิ่ม
Title : Great  Solver General คงไว้
Title : Kingdom Solver General คงไว้
Normal Costume (Weapon Armor) Costume คงไว้
Magic Costume (Weapon Armor) Costume คงไว้
Accessory Costume(Ring,Necklace,Earring) Accessory คงไว้
Puzzle Spirit Accessory คงไว้
Holy Shining Spirit Accessory เพิ่ม
Solver Dire Wolf Ticket Accessory คงไว้
Adventurer’s Partner Steering Accessory เพิ่ม
Storm Solver Costume (Main Weapon, Secondary Weapon) Advanced เพิ่ม
Goddess Title  : Tears Flow Down Advanced เพิ่ม
Goddess Title  : Share one’s Goddess Sadness Advanced เพิ่ม
Great Solver Title Advanced คงไว้

เปลี่ยนแปลง

 5.นำ Point ออก และเปลี่ยนร้านค้าอื่นๆ 

1.Wonderful Point

– หลังการอัพเดท Wonderful Point จะหายไป
– หลังการอัพเดท Master and Apprentice Point จะหายไป

2.Sealed Box Shop

– ปิด Sealed Box Shop ที่ Loffy  ขอบคุณที่ใช้บริการในช่วงทีผ่านมา

3.Rebria Shop

– การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ขายใน Galaxy ใช้เป็น Stage Point แทน Lapis Lazuli

เปลี่ยนแปลง

 6.World Daily Mission / World Weekly Mission 

เพิ่ม World Daily Mission / World Weekly Mission ที่ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์แชร์กัน
World Daily Mission/World Weekly Mission ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้เมื่อตัวละครถึงเลเวล 95
Daily Mission/Weekly Mission เดิมถูกลบออก

ประเภทภารกิจ รายละเอียดภารกิจ รางวัล
World Daily Mission กด Like คนอื่น 1 ครั้ง Hero Gold Coin10 ชิ้น
Community Point100
World Daily Mission ส่ง Mercenary สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล 1 ครั้ง Hero Gold Coin10 ชิ้น
Low Grade Exploration Box 1 ชิ้น
World Daily Mission เคลียร์ Dialy Quest [Which Collector’s Commission] 1 ครั้ง กับ Commission Agency Jamihwa ของ Red Lotus Palace Main Street Hero Gold Coin20 ชิ้น
Gold Lotus Step 1 ชิ้น
World Daily Mission เคลียร์  [Collapse]Red Lotus Palace 1 ครั้ง Hero Gold Coin30 ชิ้น
Gold Lotus Step 1 ชิ้น
World Daily Mission เคลียร์ Commission Board Commission 1 ครั้ง Hero Gold Coin30 ชิ้น
Hero’s Blood Sweat Tears 1250
World Weekly Mission เคลียร์  Divided Labyrinth โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง Crystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Mission เคลียร์ Trial Granum Nest โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง Crystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Mission เคลียร์ Trial Kairon Nest โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง Crystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Mission เคลียร์ Green Dragon Nest TimeAttack โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง Crystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Mission เคลียร์ Forest Dragon Nest โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง Crystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Mission เคลียร์ Rank War ผ่าน Battlefield Matching 10 ครั้ง Ladder Point 2500

เปลี่ยนแปลง

 7.ปรับ FTG 

ปรับเปลี่ยนทำให้ Daily FTG สามารถสะสมได้
อัตราการแจกต่อวันคือ 3,600  FTG ถูกสะสมในช่วงที่ไม่มีการเชื่อมต่อ, ไม่สามารถเกินค่าสูงสุดได้
PC FTG และ Premium FTG คงเอาไว้เหมือนเดิม
ไม่สามารถได้รับ FTG ผ่านการกด Like อีกต่อไป

เปลี่ยนแปลง

 8.รายการเปลี่ยนแปลง Skylla Equipment 

 • Skylla Equipment เปิดอัพเกรดถึง 20
 • ขณะที่อัพเกรด 1+ – 9+ ของ Skylla Equipment เมื่อล้มเหลว จะไม่ลดการอัพเกรด (แต่มีโอกาสอาวุธถูกทำลาย โปรดระมัดระวัง)
 • เพิ่มปริมาณของ Rebrium Point ที่ใช้ในการอัพเกรด 2+~9+
 • ค่าการอัพเกรดโดยเฉลี่ยจะเหมือนกับแต่ก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับของเดิม ผู้เล่นส่วนใหญ่ สามารถไปถึง 9+ ได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายที่ใกล้กับค่าเฉลี่ย โดยไม่มีความเหลื่อมล่ำระหว่างเหล่าผู้เล่น
 • หากอัพเกรดในสถานะที่จำนวนของ Jelly ที่ต้องใช้ไม่พอ อาจจะเกิดการทำลายในอัตราที่กำหนด
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Weapon 0->1 6445Gold71Silver43Copper 2106 150 0
Weapon 1->2 7080Gold17Silver88Copper 3408 180 0
Weapon 2->3 7763Gold59Silver31Copper 4453 210 0
Weapon 3->4 8496Gold88Silver13Copper 5486 248 0
Weapon 4->5 9280Gold21Silver66Copper 6647 293 0
Weapon 5->6 10112Gold78Silver46Copper 8052 345 0
Weapon 6->7 10992Gold49Silver57Copper 9831 405 0
Weapon 7->8 11915Gold63Silver39Copper 12171 480 0
Weapon 8->9 12876Gold43Silver12Copper 15363 563 0
Weapon 9->10 13866Gold55Silver30Copper 4530 668 1
Weapon 10->11 14874Gold47Silver81Copper 4859 788 1
Weapon 11->12 15884Gold75Silver26Copper 5189 930 1
Weapon 12->13 16877Gold09Silver58Copper 5513 1095 1
Weapon 13->14 17825Gold32Silver89Copper 5823 1290 1
Weapon 14->15 18696Gold09Silver63Copper 6107 1523 1
Weapon 15->16 19447Gold33Silver94Copper 6353 1793 1
Weapon 16->17 20026Gold48Silver12Copper 6542 2123 1
Weapon 17->18 20368Gold26Silver64Copper 6654 2498 1
Weapon 18->19 20392Gold19Silver92Copper 6661 2948 1
Weapon 19->20 20500Gold00Silver00Copper 6675 3480 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Helm 0->1 3545Gold14Silver29Copper 491 35 0
Helm 1->2 3894Gold09Silver84Copper 795 42 0
Helm 2->3 4269Gold97Silver62Copper 1039 49 0
Helm 3->4 4673Gold28Silver47Copper 1280 58 0
Helm 4->5 5104Gold11Silver91Copper 1551 68 0
Helm 5->6 5562Gold03Silver15Copper 1879 81 0
Helm 6->7 6045Gold87Silver26Copper 2294 95 0
Helm 7->8 6553Gold59Silver86Copper 2840 112 0
Helm 8->9 7082Gold03Silver72Copper 3585 131 0
Helm 9->10 7626Gold60Silver41Copper 1057 156 1
Helm 10->11 8180Gold96Silver29Copper 1134 184 1
Helm 11->12 8736Gold61Silver39Copper 1211 217 1
Helm 12->13 9282Gold40Silver27Copper 1286 256 1
Helm 13->14 9803Gold93Silver09Copper 1359 301 1
Helm 14->15 10282Gold85Silver29Copper 1425 355 1
Helm 15->16 10696Gold03Silver67Copper 1482 418 1
Helm 16->17 11014Gold56Silver46Copper 1526 495 1
Helm 17->18 11202Gold54Silver65Copper 1553 583 1
Helm 18->19 11215Gold70Silver95Copper 1554 688 1
Helm 19->20 11275Gold00Silver00Copper 1558 812 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Armors 0->1 4512Gold00Silver00Copper 983 70 0
Armors 1->2 4956Gold12Silver52Copper 1590 84 0
Armors 2->3 5434Gold51Silver52Copper 2078 98 0
Armors 3->4 5947Gold81Silver69Copper 2560 116 0
Armors 4->5 6496Gold15Silver16Copper 3102 137 0
Armors 5->6 7078Gold94Silver92Copper 3757 161 0
Armors 6->7 7694Gold74Silver70Copper 4588 189 0
Armors 7->8 8340Gold94Silver37Copper 5680 224 0
Armors 8->9 9013Gold50Silver18Copper 7169 263 0
Armors 9->10 9706Gold58Silver71Copper 2114 312 1
Armors 10->11 10412Gold13Silver46Copper 2268 368 1
Armors 11->12 11119Gold32Silver68Copper 2422 434 1
Armors 12->13 11813Gold96Silver71Copper 2573 511 1
Armors 13->14 12477Gold73Silver03Copper 2717 602 1
Armors 14->15 13087Gold26Silver74Copper 2850 711 1
Armors 15->16 13613Gold13Silver76Copper 2965 837 1
Armors 16->17 14018Gold53Silver68Copper 3053 991 1
Armors 17->18 14257Gold78Silver65Copper 3105 1166 1
Armors 18->19 14274Gold53Silver94Copper 3109 1376 1
Armors 19->20 14350Gold00Silver00Copper 3115 1624 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Pants 0->1 3867Gold42Silver86Copper 772 55 0
Pants 1->2 4248Gold10Silver73Copper 1250 66 0
Pants 2->3 4658Gold15Silver59Copper 1633 77 0
Pants 3->4 5098Gold12Silver88Copper 2012 91 0
Pants 4->5 5568Gold12Silver99Copper 2437 107 0
Pants 5->6 6067Gold67Silver07Copper 2952 127 0
Pants 6->7 6595Gold49Silver74Copper 3605 149 0
Pants 7->8 7149Gold38Silver03Copper 4463 176 0
Pants 8->9 7725Gold85Silver87Copper 5633 206 0
Pants 9->10 8319Gold93Silver18Copper 1661 245 1
Pants 10->11 8924Gold68Silver68Copper 1782 289 1
Pants 11->12 9530Gold85Silver16Copper 1903 341 1
Pants 12->13 10126Gold25Silver75Copper 2022 402 1
Pants 13->14 10695Gold19Silver74Copper 2135 473 1
Pants 14->15 11217Gold65Silver78Copper 2239 558 1
Pants 15->16 11668Gold40Silver36Copper 2329 657 1
Pants 16->17 12015Gold88Silver87Copper 2399 778 1
Pants 17->18 12220Gold95Silver99Copper 2440 916 1
Pants 18->19 12235Gold31Silver95Copper 2443 1081 1
Pants 19->20 12300Gold00Silver00Copper 2448 1276 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Gloves 0->1 2900Gold57Silver14Copper 281 20 0
Gloves 1->2 3186Gold08Silver05Copper 454 24 0
Gloves 2->3 3493Gold61Silver69Copper 594 28 0
Gloves 3->4 3823Gold59Silver66Copper 731 33 0
Gloves 4->5 4176Gold09Silver75Copper 886 39 0
Gloves 5->6 4550Gold75Silver31Copper 1074 46 0
Gloves 6->7 4946Gold62Silver31Copper 1311 54 0
Gloves 7->8 5362Gold03Silver53Copper 1623 64 0
Gloves 8->9 5794Gold39Silver40Copper 2048 75 0
Gloves 9->10 6239Gold94Silver88Copper 604 89 1
Gloves 10->11 6693Gold51Silver51Copper 648 105 1
Gloves 11->12 7148Gold13Silver87Copper 692 124 1
Gloves 12->13 7594Gold69Silver31Copper 735 146 1
Gloves 13->14 8021Gold39Silver80Copper 776 172 1
Gloves 14->15 8413Gold24Silver33Copper 814 203 1
Gloves 15->16 8751Gold30Silver27Copper 847 239 1
Gloves 16->17 9011Gold91Silver65Copper 872 283 1
Gloves 17->18 9165Gold71Silver99Copper 887 333 1
Gloves 18->19 9176Gold48Silver96Copper 888 393 1
Gloves 19->20 9225Gold00Silver00Copper 890 464 1
ส่วน ขั้นการอัพเกรด Gold Rebrium จำนวน Jelly ที่ใช้ ลดการอัพเกรดมากสุด
Shoes 0->1 2900Gold57Silver14Copper 281 20 0
Shoes 1->2 3186Gold08Silver05Copper 454 24 0
Shoes 2->3 3493Gold61Silver69Copper 594 28 0
Shoes 3->4 3823Gold59Silver66Copper 731 33 0
Shoes 4->5 4176Gold09Silver75Copper 886 39 0
Shoes 5->6 4550Gold75Silver31Copper 1074 46 0
Shoes 6->7 4946Gold62Silver31Copper 1311 54 0
Shoes 7->8 5362Gold03Silver53Copper 1623 64 0
Shoes 8->9 5794Gold39Silver40Copper 2048 75 0
Shoes 9->10 6239Gold94Silver88Copper 604 89 1
Shoes 10->11 6693Gold51Silver51Copper 648 105 1
Shoes 11->12 7148Gold13Silver87Copper 692 124 1
Shoes 12->13 7594Gold69Silver31Copper 735 146 1
Shoes 13->14 8021Gold39Silver80Copper 776 172 1
Shoes 14->15 8413Gold24Silver33Copper 814 203 1
Shoes 15->16 8751Gold30Silver27Copper 847 239 1
Shoes 16->17 9011Gold91Silver65Copper 872 283 1
Shoes 17->18 9165Gold71Silver99Copper 887 333 1
Shoes 18->19 9176Gold48Silver96Copper 888 393 1
Shoes 19->20 9225Gold00Silver00Copper 890 464 1

– รายการเปลี่ยนแปลง Origin Dragon Weapon

ระดับอัพเกรด การลงโทษความล้มเหลว Gold Rebrium Lapis Lazuli การใช้ Jelly
1 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
2 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
3 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
4 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
5 ไม่มี 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
6 -1 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
7 -2 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
8 -3 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
9 -4 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
10 -5 3100G 600P 1 ชิ้น สามารถ
11 ทำลาย 3100G 600P 1 ชิ้น ไม่สามารถ
12 ทำลาย 3100G 600P 2 ชิ้น ไม่สามารถ
13 ทำลาย 3100G 600P 3 ชิ้น ไม่สามารถ
14 ทำลาย 3100G 600P 4 ชิ้น ไม่สามารถ
15 ทำลาย 3100G 600P 5 ชิ้น ไม่สามารถ
16 ทำลาย 3100G 600P 6 ชิ้น ไม่สามารถ
17 ทำลาย 3100G 600P 7 ชิ้น ไม่สามารถ
18 ทำลาย 3100G 600P 8 ชิ้น ไม่สามารถ
19 ทำลาย 3100G 600P 9 ชิ้น ไม่สามารถ
20 ทำลาย 3100G 600P 10 ชิ้น ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลง

 9.Party Reward 

เพิ่ม [Gold Lotus Step 10 ชิ้น] ให้ในรางวัล เมื่อคะแนน Party Reward ถึง 10,000 คะแนน

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 10.ปรับค่าซ่อมลง 

– ดูเหมือนว่าผู้กล้าระดับต้นๆจะรู้สึกหนักใจในส่วนของค่าซ่อมที่มากเกินไป

 • ลดค่าซ่อม Neris1~Calypse 3Tier
ระดับอุปกรณ์ [เดิม] ค่าซ่อมต่อ 1 ความทนทานในแต่ละส่วน [เปลี่ยนแปลง] ค่าซ่อมต่อ 1 ความทนทานในแต่ละส่วน
Calypse3 00Gold 35Silver 71Copper 00Gold 10Silver 71Copper
Calypse2 00Gold 26Silver 79Copper 00Gold 08Silver 04Copper
Calypse1, Hector 00Gold 17Silver 86Copper 00Gold 05Silver 36Copper
Medea2, Solver 00Gold 08Silver 93Copper 00Gold 02Silver 68Copper
Medea1 00Gold 05Silver 36Copper 00Gold 01Silver 61Copper
Neris1 00Gold 01Silver 79Copper 00Gold 00Silver 54Copper

เปลี่ยนแปลง

 11.เปลี่ยนองค์ประกอบ Unknown Upgrade Seal Box 

– เพิ่ม Match’s Seal  ที่มี Stat เหมือนกับ Hero Upgrade Seal ที่ Unknown Upgrade Seal Box
– เปลี่ยน Unknown Upgrade Seal Box (กล่องเดิม Match[Hero] Seal จะไม่ถูกดรอป)
– หลังแพทช์ Red Lotus Palace เมื่อเปิด Match Upgrade Seal จะสามารถได้รับในอัตราต่ำ

เปลี่ยนแปลง

 12.รายการเปลี่ยน Hero’s Battlefield 

– Hero’s Battlefield(Hardcore) ถูกเปลี่ยนเป็น 3 ครั้งต่อสัปดาห์
– นำ Darkness Cube, Dragon Jade’s Fragment, Talisman’s Fragment ออกจาก Hero’s Battlefield
– เปลี่ยนจาก Gold Silver Box  เป็น [Hero EXP Potion 1,000,000]  ของ Golden Box เมื่อเคลียร์ระดับความยาก Hardcore

เปลี่ยนแปลง

 13.นำสถานที่ใช้ไอเทมส่วนหนึ่งออก และเปลี่ยนสถานที่รับ 

 • เปลี่ยนจำนวนการซ้อนของไอเทม
  – เปลี่ยนจำนวนการซ้ำของไอเทมส่วนหนึ่งให้สามารถซ้อนได้สูงสุด 9999 ชิ้น
NO ชื่อไอเทม จำนวนซ้ำซ้อน
1 Spera 9999
2 Purified Seal Stamp 9999
3 High Grade Garnet 9999
4 Supervisor Essence of Life 9999

 

 • นำไอเทมออก
  – นำไอเทมที่ไม่สามารถได้รับอีกออก หรือทำให้หมดคุณค่า
NO ชื่อไอเทม
1 Cerberus Front Paw
2 Key of Dimensional Box
3 Spera
4 Monster Nucleus
5 High Grade Monster Nucleus
6 Memories’s fragment

 

 • เปลี่ยนสถานที่รับไอเทม
  – เปลี่ยนสถานที่รับไอเทมจำนวนมากผ่านการอัพเดท Red Lotus Palace ในครั้งนี้ เพื่อการรับไอเทมที่ต้องการผ่านสถานทีรับทางด้านล่างนี้ รบกวนตรวจสอบว่าจะต้องไปรับที่ไหน
NO. ชื่อไอเทม สถานที่รับ1 สถานที่รับ2 สถานที่รับ3 สถานที่รับ4 สถานที่รับ5
1 Spera ไม่มี    
2 Purified Seal Stamp 95Lv Stage    
3 High Grade Garnet 95Lv Stage [Collapse] Red Lotus Palace Time and Space Gust  
4 Supervisor Essence of Life Division Nest – Labyrinth สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  
5 Key of Dimensional Box ไม่มี    
6 Corridor Map Pieces(สามารถแลกเปลี่ยน) Labyrinth’s Aggressor    
7 Corridor Map Pieces(ไม่สามารถแลกเปลี่ยน) Labyrinth’s Aggressor    
8 Sunset Corridor Key Labyrinth’s Aggressor Sunset Corridor Shop    
9 Adventurer HP Potion Labyrinth’s Aggressor ต่ำกว่า 94LV    
10 Hero’s Emergency Drug General Goods Merchant    
11 Sealed Hero Chaos Expedition Seal 95Lv Stage    
12 Golden Goblin Coin 95Lv Stage Division Nest – Labyrinth Green Dragon Nest TimeAttack Rune Dragon Nest Rune Dragon Nest(Hardcore) 
13 Low Grade Brilliant Dragon Jade Fragment แยกส่วนไอเทม(Dragon Jade) Division Nest – Labyrinth Purified Labyrinth Relic Green Dragon Nest TimeAttack
14 Low Grade Brilliant Dragon Jade Heart แยกส่วนไอเทม(Dragon Jade) Division Nest – Labyrinth Purified Labyrinth Relic Green Dragon Nest TimeAttack
15 Medium Shine Dragon Jade Fragment แยกส่วนไอเทม(Dragon Jade) Division Nest – Labyrinth Purified Labyrinth Relic 
16 Medium Shine Dragon Jade Heart แยกส่วนไอเทม(Dragon Jade) Division Nest – Labyrinth Purified Labyrinth Relic Forest Dragon Nest
17 Lapis Lazuli 95Lv Stage Division Nest – Labyrinth Crystal Point Shop  
18 Medium Grade Dragon Jade Controller (95Lv) Priestess of Darkness(Nest Point Shop) Purified Labyrinth Relic   
19 Gold Lotus Step Red Lotus Palace Daily Quest [Collapse] Red Lotus Palace Crystal Point Shop Gold Lotus Step Shop  
20 White Yeonjasu Red Lotus Palace Daily Quest    
21 Golden Yeonjasu Red Lotus Palace Daily Quest    
22 Dimension of Deep Abyss Box Key Purified Labyrinth Relic สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล   
23 Low Grade Brilliant Talisman Essence แยกส่วนไอเทม(Talisman) สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล   
24 Low Grade Brilliant Talisman Fragment แยกส่วนไอเทม(Talisman) สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล   
25 [Exploration]Mercenary Awakening Potion(S) Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop)    
26 [Exploration]Mercenary Awakening Potion(M) Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop) สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล   
27 [Exploration]Mercenary Awakening Potion(L) Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop) สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล   
28 Mercenary Synthesizer Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop)    
29 Monster Nucleus ไม่มี    
30 High Grade Monster Nucleus ไม่มี    
31 Light Cube Stage Point Shop    
32 Flower of Hope Stage Point Shop    
33 Darkness Cube Stage Point Shop    
34 Hero’s Expedition Plate Stage Point Shop    
35 Time Cube Nest Point Shop    
36 Will Fragment (7 days) Community Point Shop    
37 White Flower Seed Commission Board Shop    
38 Legend Weapon Converter Commission Board Shop    
39 Combination Cube Nightmare Point Shop แยกส่วนอุปกรณ์ Epic ที่ถูกอัพเกรด 10+ ขึ้นไป (LV 93) แยกส่วน Dragon Jade ที่ถูกอัพเกรด 15+(LV 90, LV 93)  
40 Peace Cube Nightmare Point Shop    
41 Rare Mercenary Pocket Nightmare Point Shop    
42 Upgrade Hammer – Weapon Slayer Mode Shop Rune Dragon Nest   
43 Upgrade Hammer – Armor Slayer Mode Shop Rune Dragon Nest   
44 Exploration Key 95Lv Stage    
45 Memories’s fragment ไม่มี    
46 Space Cube Sealed Guild Slate    
47 Invincible Cube สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล    

 

เปลี่ยนแปลง

 14.Goblynn’s Precious Box 

 • เพิ่มไอเท็มใน Goblynn’s Precious Box
องค์ประกอบของ Goblynn’s Precious Box
ชื่อไอเท็ม จำนวน
Title : Beginning Goblynn 1
Corridor Map Pieces Bundle (300ชิ้น) 1
Sunset Corridor Map (60ชิ้น) 1
Intermediate Luminous Talisman Essence 1
Rarestone (1000) 1
Rarestone (5000) 1
Intermediate Luminous Talisman Fragment 1
Intermediate Luminous Talisman Fragment 3
Intermediate Luminous Talisman Fragment 5
Low Grade Luminous Talisman Essence 1
Low Grade Luminous Talisman Essence 3
Low Grade Luminous Talisman Essence 5
Low Grade Luminous Talisman Fragment 10
Low Grade Luminous Talisman Fragment 50
Low Grade Luminous Talisman Fragment 100
Mid Grade Luminous Dragon Jade Fragment 1
Mid Grade Luminous Dragon Jade Fragment 3
Mid Grade Luminous Dragon Jade Fragment 5
Low Grade Luminous Dragon Jade Heart 1
Low Grade Luminous Dragon Jade Heart 3
Low Grade Luminous Dragon Jade Heart 5
Low Grade Luminous Dragon Jade Fragment 10
Low Grade Luminous Dragon Jade Fragment 50
Low Grade Luminous Dragon Jade Fragment 100
Rebrium Point (100) 1
Rebrium Point (300) 1
Rebrium Point (500) 1
Rebrium Point (1000) 1
Lapis 1


15.ปิดคอนเทนต์บางส่วน
เปลี่ยนแปลง

ปิดคอนเทนต์ที่กำหนด 4 อย่าง

<Wonderful Theme Park(Adventure)>
 – ปิด Aggressive Umrak, Life Thornbush, Sanguine Bacchus Stage

< Nightmare Stage>
– ปิด  Deep Abyss(Nightmare Ⅰ), Deep Abyss(Nightmare Ⅱ)
– ภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ Sealed Trail และไม่สามารถทำสำเร็จได้อีก

<Treasure Stage>
– ปิด Hall of Grim Memories, Maze of Gray Regret, Route of Despair
– ภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ Sealed Trail และไม่สามารถทำสำเร็จได้อีก

<Cerberus Nest Beginner>
– ปิด Cerberus Nest Beginner
– ภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ Sealed Trail และไม่สามารถทำสำเร็จได้อีก

<เควสรายวันของพื้นที่ Kairon Island 5 ชนิ>
– ปิดเควสรายวันของ Kairon Island 5 ชนิด

เปลี่ยนแปลง

 16.เปลี่ยน Growth Guide 

ลบ Wonderful Stage และนำ Labyrinth Core, Cerberus Nest beginner ออก
เปลี่ยน Growth Guide ตามด้านล่างนี้

ตำแหน่ง ชื่อ Guide เนื้อหา Guide รางวัล หมายเหตุ
Dragon Jade เคลียร์ Divided Labyrinth 1 ครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับความยาก สามารถเข้าได้ผ่าน  [Labyrinth Boundary Line} ที่อยู่ที่ [Saint Haven-Silver Dragon’s Seal] Rebrium Point 20
Nest Point 1750
Nightmare Point 200
นำ Labyrinth Core ออก
เปลี่ยนรางวัล
Gold/วัตถุดิบ เคลียร์ Stage 5 ครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับความยาก สามารถดำเนินการได้ทุก  Stage โดยไม่เกี่ยวกับประเภท Stage Stage Point 2000
Nightmare Point 1000
Calypse 1Tier Box X1
เปลี่ยนรางวัล
Talisman กรุณาเข้าไปที่ Nightmare Stage Waiting Room สามารถเข้าได้ผ่าน [Saint Haven-Gateway of Boundary]   ลบ Guide
Gold/วัตถุดิบ ซื้อ Goddess’s Sadness 1 ครั้งที่ Stage Shop สามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป)   ลบ Guide
Seal ซื้อ Unknown Upgrade Seal Box 1 ครั้งที่ Stage Point Shop สามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป) Welcome Seal is First Time? X1 เปลี่ยนจาก Wonderful Shop
เป็นStage Shop
เปลี่ยนรางวัล
Dragon Jade ซื้อ Unknown Upgrade Dragon Jade Box 1 ครั้งที่ Nest Point Shop สามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป) Nest Point 2000
Welcome  Dragon JadeTalisman is First Time?  X1
เปลี่ยนรางวัล
Talisman ซื้อ Unknown Upgrade Talisman Box 1 ครั้งที่ Nightmare Point Shop สามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป) Nightmare Point 2000
Welcome Talisman is First Time?  X1
เปลี่ยนรางวัล

 

เปลี่ยนแปลง

 17.เพิ่มหน้าต่าง Pop-up Hero Title 

เวลารับรางวัลสะสม hero title พอกดรับ จะได้รับทันที ไม่มีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ตรวจสอบหรือยืนยันก่อนรับ
จึงได้เพิ่มหน้าต่างป็อปอัพขึ้นมาเพื่อที่เวลากดรับ จะได้กดยืนยันก่อนรับ ป้องกันกรณีที่เอาตัวละครมารับรางวัลผิดตัว

 

เปลี่ยนแปลง

 18.ปรับอัตราการได้รับ Community Point 

 • แก้ไขเงื่อนไขการได้รับ Community Point

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 19.เปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจ Commission Board 

เมื่อยกเลิกภารกิจ เวลาคูลดาวน์จนกระทั่งป็อบอัพภารกิจใหม่ขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็น 72 ชั่วโมง (เรียลไทม์)
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 20.จำกัดฟังก์ชั่นวาร์ปในแผนที่ (M

 

– ขณะนี้ ไม่สามารถกดวาปไปยัง NPC ต่างๆ และประตูวาปได้แล้ว แต่จะจัดวาง Warp Helper ใหม่ที่ [หน้า Royal Castle Entrance] และ [หน้าน้ำพุกลาง] ใน Saint Haven และสามารถใช้ฟังก์ชั่นวาร์ปไปยังระหว่าง Warp Helper ได้

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง