เปลี่ยนแปลง

7060

 1.ปรับเปลี่ยน First Stat 

(1). ความไม่สมดุลของตัวละคร AGI
– AGI ถูกตั้งค่าให้เพิ่ม Critical ส่วน STR กับ INT ถูกตั้งค่าให้เพิ่ม Critical Damage โดยไม่เกี่ยวกับคลาส
– ตั้งใจที่จะทำให้เกิดความหลากหลายของการตั้งค่าตัวละครตาม Stat หลักในแต่ละคลาส
– ปัจจุบัน Critical Stat กลายเป็น Status ที่มีค่าต่ำมาก เนื่องจากการรับรู้กันทั่วของ Critical Stat  ซึ่งต่างจากความตั้งใจดังกล่าว
– กรณีของคลาสที่เป็น INT และ STR  สามารถได้รับ Critical Damage จากการที่เพิ่ม First Stat เข้ามา หลังจากได้ Critical มาอย่างง่ายๆ
– และคลาสที่เป็น AGI สามารถไปถึง Critical สูงสุดผ่าน Stat พื้นฐาน โดยไม่ต้องพยายามอะไรเป็นพิเศษ กลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องเตรียม Critical Damage และใช้สล็อตอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
– คลาส AGI  ได้รับความเสียหายในการตั้งค่า Critical Damage มากกว่าคลาส INT และ STR และต้องอาศัยสกิลอย่างเต็มที่จากกความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นนี้
– สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระหว่างคลาสในระยะสั้นได้ผ่านรูปแบบดังกล่าว แต่ก็เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากการตั้งค่าระยะยาว
– เพิ่ม Critical Damage ผ่าน Stat หลัก ให้แก่ตัวละคร AGI เหมือนกับตัวละคร STR/INT ผ่านแพทช์ในครั้งนี้ และได้ปรับทำให้ตัวละครทั้งหมดเหมือนกันในด้านของ Stat

(2). เพิ่ม Critical ตามการนำ Critical  ต่อ AGI ออก
– ทำให้สามารถเพิ่ม Critical ผ่าน Hero Level ได้ จากการนำ Critical  ต่อ AGI ออกเป็นจำนวนมาก
– สามารถเพิ่มค่า Critical ประมาณ  220,000 ตามเกณฑ์ Hero Level 500 และได้รับ Critical ด้วยค่าที่พอๆ กับก่อนปรับเปลี่ยน
– จากการปรับเปลี่ยน Hero Level ทำให้สามารถถึงเลเวล 500 ได้ง่ายดายกว่าแต่ก่อน และสามารถกู้คืนส่วนที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วด้วย
– ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าแพทช์โน๊ต Hero Level

(3). นำ First Stat – Stat เพิ่มเติม ออก (คาดว่าจะดำเนินการในภายหลัง)
– เลื่อนการนำ Stat เพิ่มเติม ที่เพิ่มผ่าน First Stat ออกไป เนื่องจากปัญหาคอนเทนต์แก้ไข และ PVP
– Stat เพิ่มเติมในแต่ละ Stat  เหมือนกับต่อไปนี้
– STR : Paralyze , Paralyze Resist , Stun
– AGI : Critical Resist
– INT : Magic Defense
– คาดว่าจะนำ Stat ดังกล่าวออกให้เร็วที่สุด และปรับเปลี่ยน First Stat ทั้งหมด ทำให้ได้ผลที่เท่าเทียมกันเฉพาะคลาสหลัก (เพิ่ม ATK , Critical Damage)


[STR , AGI , INT] แก้ไขอิทธิพลอง Status [STR , AGI , INT] ที่เป็น First Stat

1.นำการเพิ่ม AGI / Critical ออก
– ตอนที่ AGI Status เพิ่มขึ้น Critical จะไม่เพิ่มต่อไปอีก
– คลาสที่ AGI เป็น Stat หลัก จะเพิ่ม [Critical Damage] แทน [Critical]

2.เปลี่ยนรูปแบบการเพิ่ม Critical Damage
– Critical Damage ที่เพิ่มขึ้นผ่าน STR,INT โดยไม่เกี่ยวกับ Stat หลักของคลาส ถูกแก้ไขทำให้เพิ่มขึ้นผ่าน Stat หลักเท่านั้น
– ค่าที่เพิ่มขึ้นต่อ 1 Stat หลัก กับ Stat หลักของแต่ละคลาส เหมือนกับต่อไปนี้

ชื่อStat หลักSTR_Critical DamageAGI_Critical DamageINT_Critical Damage
WarriorSTR(Physical Attack)3.500
ArcherAGI(Physical Attack)03.50
SorceressINT(Magic Attack)003.5
ClericSTR(Physical Attack)3.500
AcademicAGI(Physical Attack)03.50
KaliSTR(Physical Attack)3.500
AssassinAGI(Physical Attack)03.50
LanceaSTR(Physical Attack)3.500
MachinaAGI(Physical Attack)03.50
SwordmasterSTR(Physical Attack)3.500
MercenarySTR(Physical Attack)3.500
BowmasterAGI(Physical Attack)03.50
AcrobatAGI(Physical Attack)03.50
Elemental LordINT(Magic Attack)003.5
Force UserINT(Magic Attack)003.5
PaladinSTR/INT(Complex)303
PriestINT(Magic Attack)003.5
GladiatorSTR(Physical Attack)3.500
MoonlordINT(Magic Attack)003.5
BarbarianSTR(Physical Attack)3.500
DestroyerSTR(Physical Attack)3.500
SniperAGI(Physical Attack)03.50
ArtilleryINT(Magic Attack)003.5
TempestAGI(Physical Attack)03.50
WindwalkerAGI(Physical Attack)03.50
SaleanaINT(Magic Attack)003.5
ElestraINT(Magic Attack)003.5
SmasherINT(Magic Attack)003.5
MajestyINT(Magic Attack)003.5
GuardianSTR(Physical Attack)3.500
CrusaderSTR/INT(Complex)303
SaintINT(Magic Attack)003.5
InquisitorINT(Magic Attack)003.5
EngineerAGI(Physical Attack)03.50
Shooting StarAGI(Physical Attack)03.50
Gear MasterAGI(Physical Attack)03.50
AlchemistINT(Magic Attack)003.5
AdeptINT(Magic Attack)003.5
PhysicianINT(Magic Attack)003.5
ScreamerINT(Magic Attack)003.5
Dark SummonerINT(Magic Attack)003.5
Soul EaterINT(Magic Attack)003.5
DancerSTR(Physical Attack)3.500
Blade DancerSTR(Physical Attack)3.500
Spirit DancerSTR(Physical Attack)3.500
ChaserSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
RavenSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
RipperSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
BringerSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
Light FurySTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
Abyss WalkerSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
PiercerSTR(Physical Attack)3.500
FlurrySTR(Physical Attack)3.500
Sting BreezerINT(Magic Attack)003.5
AvengerSTR(Physical Attack)3.500
Dark AvengerSTR(Physical Attack)3.500
PatronaAGI(Physical Attack)03.50
DefensioAGI(Physical Attack)03.50
RuinaAGI(Physical Attack)03.50
Hunter INT(Magic Attack)003.5
Silver Hunter INT(Magic Attack)003.5
HereticSTR(Physical Attack)3.500
MaraINT(Magic Attack)003.5
Black MaraINT(Magic Attack)003.5
MechanicAGI(Physical Attack)03.50
Ray MechanicAGI(Physical Attack)03.50
OracleSTR(Physical Attack)3.500
Oracle ElderSTR(Physical Attack)3.500
PhantomSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
Bleed PhantomSTR/AGI(Physical Attack)1.751.750
KnightessSTR(Physical Attack)3.500
AvalancheINT(Magic Attack)003.5
Rand GridSTR(Physical Attack)3.500
LauncherAGI(Physical Attack)03.50
ImpactorAGI(Physical Attack)03.50
LustreINT(Magic Attack)003.5

เปลี่ยนแปลง

 2.ขยาย Hero Level 

– ขาย Hero Level จาก 1,000 > 2,000
– เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Stat ที่เพิ่มขึ้นผ่าน Hero Level

(1). ทิศทางในการปรับ Hero Level
– Hero Level ได้ถูกพัฒนาเพื่อการใช้งานที่สามารถตรวจสอบปริกมาณการเล่นสะสมของผู้เล่นที่ถึงเลเวลสูงสุด
– นอกจากนี้ยังได้ลดปริมาณการเพิ่ม Stat ให้น้อยลงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้กล้าจาก Hero Level
– ดำเนินการทำให้สามารถใช้ได้ด้วยมาตราฐานของการเติบโต ที่ไม่ใช้ปริมาณการเล่นสะสม ผ่านการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

(2). ปรับการเพิ่ม Stat
– ปรับเปลี่ยนปริมาณการเพิ่มและประเภทของ Stat ในทุกช่วง เพื่อให้ตัวละครรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ Hero Level สูงขึ้น
– รายละเอียดเหมือนกับต่อไปนี้
1.เพิ่ม ATK ทีละ 100 ต่อ 1 เลเวล แบบตายตัว
2.สามารถได้รับค่าคริติคอลเพิ่มเติมในช่วง 1 ~ 500 และเมื่อถึง 500 จะได้รับคริติคอล 220,000 (หลัง 500 การเติบโตX)
3.เพิ่ม Final Damage 200 ในเลเวล 101 หลังจากนี้ จะเปลี่ยนแปลงทำให้เพิ่มมากขึ้นต่อ 1 เลเวล (เปลี่ยนจาก 10 เป็นหน่วย 100LV แบบเดิม)
4.ตั้งแต่ 1,000 จะเพิ่ม Physic/Magic Attack 1% ตามหน่วยเลเวล 100 และตั้งแต่ 1,500 จะเพิ่มทีละ 3% ตามหน่วย 100 (เมื่อถึงเลเวล 2000 จะเป็น 20%)

(3). ปรับความเร็วในการเติบโต
– เปลี่ยนแปลงทำให้ไปถึงเลเวล 1,000 ที่เป็นเลเวลสูงสุดก่อนหน้านี้ ได้อย่างรวดเร็ว ตามการขยาย Hero Level ใหม่
– ปริมาณสูงสุดของ Hero EXP ที่สามารถได้รับรายสัปดาห์ จาก  3,000,000 เป็น 45,000,000 และเพิ่มปริมาณ Hero EXP ที่สามารถได้รับเมื่อเคลียร์ Stage และ Nest
– สามารถได้รับ Hero EXP ปริมาณมาก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ผ่าน Divided Labyrinth ที่เป็นคอนเทนต์หลักรายสัปดาห์
– ตั้งแต่ 1,000~1,500 จะมอบสิ่งกีดขวางที่เหมาะสม และตั้งแต่ 1,501 ปรับเปลี่ยนเป็นอาณาเขตของผู้เล่น Hardcore
เปลี่ยนอัตราการได้รับ Hero EXP  สูงสุดรายสัปดาห์ จาก 3,000,000 เป็น 45,000,000

 

เปลี่ยนแปลง

 3.ปรับเปลี่ยน Farming 

[Stage]
เปลี่ยนแปลง

1.ไอเทมที่ได้รับจำนวนมากขึ้นในระดับความยากสูง
– ทรัพย์สิน (Stage Point, Gold) : ยิ่งระดับความยากสูงก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก Stage Point สามารถใช้ในการ Seal Farming ได้
– Lapis Lazuli : Lapis Lazuli จะถูกดรอปตั้งแต่ Labyrinth ขั้น 1 ขึ้นไป และเพิ่มอัตราการดรอปตามสัดส่วนระดับความยาก
– Upgrade Seal Plate : สามารถได้รับ Knight Upgrade Seal จาก Golden Box  ที่เลือกได้ถึงขั้น 10  และจากขั้น 11 สามารถได้รับ Hero Upgrade Seal ระดับสูง

2.ไอเทมที่สามารถได้รับในอัตราคงที่โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก
– High Grade Garnet : High Grade Garnet จะสามารถได้รับ 1-2 ชิ้น เมื่อกำจัดบอสโดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก และสามารถได้รับเพิ่มเติมจาก Golden Box
– Chaos Seal Pocket : Chaos Seal Pocket ที่สามารถซื้อได้ด้วย Wonderful Point ตอนนี้สามารถได้รับจาก Golden Box (ไม่เกี่ยวกับระดับความยาก)
– Goblynn’s Precious Box : นำ Gold/Silver Rabbit Box ออกจากสเตจทั้งหมด ตอนนี้เมื่อกำจัดบอสในสเตจทั้งหมด จะสามารถได้รับ Goblynn Box

3.Labyrinth’s Aggressor
– ตอนนี้สามารถได้รับ Sunset Corridor Map Piece จาก Labyrinth’s Aggressor เท่านั้น
– Labyrinth’s Aggressor ดรอป Sunset Key ในอัตราต่ำ และดรอป Ancient Equipment (Spirit’s War Weapon เป็นต้น) ประเภททั่วไปในอัตราที่ต่ำกว่า


[Nest]
เปลี่ยนแปลง

1.ไอเทมที่ได้รับมากขึ้นในระดับความยากสูงสุด
– ทรัพย์สิน(Nest Point, Gold) : ยิ่งระดับความยากสูงสุดก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก Nest Point สามารถใช้ในการเติบโต และ Dragon Jade Farming ได้
– Lapis Lazuli : Lapis Lazuli จะถูกดรอปตั้งแต่ Labyrinth ขั้น 1 ขึ้นไป และเพิ่มอัตราการดรอปตามสัดส่วนระดับความยาก
– Dragon Jade Material : ดรอปวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้าง Dragon Jade  ตั้งแต่ Low Grade Brilliant Dragon Jade Fragment ไปจนถึง Middle Grade Brilliant Dragon Jade Heart และยิ่งระดับความยากสูง ก็ยิ่งเพิ่มอัตราการดรอปมากขึ้น
– Division Crystal : Division Fragment ที่ใช้ในการสร้าง Labyrinth’s Relic จะถูกดรอปแต่ละชนิดตามแต่ละ Nest  และยิ่งระดับความยากสูง ก็ยิ่งสามารถได้รับมากยิ่งขึ้น

2.ไอเทมที่สามารถได้รับในอัตราคงที่โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก
– Supervisor Essence of Life : Supervisor Essence of Life จะสามารถได้รับ 3-5 ชิ้น เมื่อกำจัดบอสโดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก และสามารถได้รับเพิ่มเติมจาก Golden Box
– Labyrinth Accessory : ถูกดรอปเมื่อกำจัดบอสโดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก และยิ่งระดับของ Accessory สูง อัตราการดรอปก็จะลดลง


[Trial Nest]
เปลี่ยนแปลง

– สามารถซื้อ Trial Nest Entry Ticket ได้ทีละ 3 ชิ้นต่อ ID ในแต่ละ Nest
– Trial Nest แต่ละตัวละครสามารถได้รับรางวัลทีละ 1 ครั้ง
– ยิ่งเคลียร์ระดับความยากที่สูงก็จะยิ่งเพิ่มคะแนนที่สามารถได้รับ


[Divided Labyrinth]
เปลี่ยนแปลง

– ในตอนนี้สามารถท้าทาย Divided Labyrinth ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำกัด FTG
– ไม่มีรางวัลที่สามารถได้รับทันทีเมื่อเคลียร์ 1 ครั้ง
– แจกรางวัลให้ 1 ครั้ง ตอน 9 โมงเช้าของวันเสาร์ ตามเกณฑ์ระดับความยากที่สูงสุดที่เคลียร์ในทุกสัปดาห์
– ระดับความยากที่เคลียร์ล่าสุดหากยิ่งสูง ปริมาณของรางวัลก็จะยิ่งมาก


[Time and Space Gust]
เปลี่ยนแปลง

– การกลับมาของ [Bacchus × Bacchus × Bacchus +]
– ปรากฏตัว Goblin Artificer
– ถ้า ‘Solo matching Hero‘ อยู่ท่ามกลางเพื่อนก็จะโชคดี
– เปลี่ยนจำนวนที่สามารถเคลียร์ [EVENT] Time and Space Gust จาก 10 ครั้ง เป็น 7 ครั้งต่อสัปดาห์
– เปลี่ยนจำนวน High Grade Garnet ที่ได้รับจาก Golden Box เมื่อเคลียร์ [EVENT] Time and Space Gust  จากสูงสุด 50 ชิ้น เป็นสูงสุด 30 ชิ้น


[สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล]
เปลี่ยนแปลง

– เพิ่มไอเทมใหม่ [Hero Upgrade Seal] [Hero’s Expedition Seal] ในกล่องรางวัลสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
– สามารถตรวจสอบไอเทมในกล่องรางวัลได้ตาม ไอเทมทางด้านล่างนี้ หลังแพทช์ Red Lotus
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 4.ปรับเปลี่ยน Shop 

Stage Point Shop
ชื่อไอเทมแบ่งเท็บรักษาเอาไว้หรือไม่
Monster NucleusErosionนำออก
High Grade Monster NucleusErosionนำออก
Goddess Title : Brimming over with tearsGeneralย้าย
Goddess Title  : Tears Flow DownGeneralย้าย
Dragon Jade Converter – Defense Dragon JadeGeneralนำออก
Goddess Title : Share one’s Goddess SadnessGeneralย้าย
Goddess Title : Feel SadGeneralย้าย
Light CubeGeneralคงไว้
Goddess’s SadnessGeneralนำออก
Exploration KeyGeneralนำออก
Goddess Title Exchange Coupon – Tears Flow DownGeneralนำออก
Goddess Title Exchange Coupon – Share one’s Goddess SadnessGeneralนำออก
Goddess Title Exchange Coupon- Feel SadGeneralนำออก
Goddess Title Exchange Coupon – Brimming over with tearsGeneralนำออก
Material Pocket(Dragon Jade)Generalนำออก
Material Pocket(Talisman)Generalนำออก
Flower of HopeGeneralคงไว้
Oblivion Contract(Class 1+2+3)Generalย้าย
Pets Bung Bung Drink Generalนำออก
Fantastic 4 Generalนำออก
Fantastic 4 BlueGeneralนำออก
Fantastic 4 RedGeneralนำออก
TrinketGeneralนำออก
Trinket BlueGeneralนำออก
Trinket RedGeneralนำออก
Goddess’s Grief Title : With My Tears (LV60)Generalนำออก
Monster Card: Crow HobgoblinErosionนำออก
Flame Source PocketErosionนำออก
Darkness CubeGeneralเพิ่ม
Unknown Upgrade Seal BoxSealเพิ่ม
Hero’s Expedition PlateSealเพิ่ม
Automatic Box OpeningSealเพิ่ม
Skill SealSkill Sealเพิ่ม
Nest Point Shop
ชื่อไอเทมแบ่งเท็บรักษาเอาไว้หรือไม่
Rare Monster Card PocketGeneralนำออก
Epic Monster Card PocketGeneralนำออก
SperaGeneralนำออก
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon RingAccessoryย้าย
Kairon EarringAccessoryย้าย
Kairon EarringAccessoryย้าย
Kairon EarringAccessoryย้าย
Kairon EarringAccessoryย้าย
Kairon EarringAccessoryย้าย
Kairon EarringAccessoryย้าย
Kairon NecklaceAccessoryย้าย
Kairon NecklaceAccessoryย้าย
Kairon NecklaceAccessoryย้าย
Kairon NecklaceAccessoryย้าย
Kairon NecklaceAccessoryย้าย
Kairon NecklaceAccessoryย้าย
Skill SealSkill Sealย้าย
Armor Engraving PocketGeneralคงไว้
Suit Engraving PocketGeneralคงไว้
Weapon Engraving PocketEngravingคงไว้
Medium Grade Dragon Jade Controller(95LV)Dragon Jadeคงไว้
Medium Grade Dragon Jade Controller(95LV)Dragon Jadeคงไว้
High Grade Dragon Jade Controller (95LV)Dragon Jadeคงไว้
High Grade Dragon Jade Controller (95LV)Dragon Jadeคงไว้
Unknown Upgrade Dragon Jade BoxDragon Jadeคงไว้
Powerful Victory of Defeat Dragon Jade GeneratorDragon Jadeเพิ่ม
Transcendence Dragon Jade ConverterDragon Jadeเพิ่ม
Legend Weapon ConverterGeneralย้าย
각인 추출기Generalย้าย
Light CubeGeneralย้าย
Fresh Blood Matador RoseGeneralคงไว้
Lapis LazuliGeneralนำออก
Time CubeGeneralเพิ่ม
Automatic Box OpeningDragon Jadeเพิ่ม
Nightmare Point Shop
ชื่อไอเทมแบ่งเท็บรักษาเอาไว้หรือไม่
Darkness CubeGeneralย้าย
Mercenary PocketGeneralนำออก
Advanced  Cube PocketGeneralนำออก
Unknown Upgrade Talisman BoxTalismanคงไว้
Combination CubeGeneralเพิ่ม
Peace CubeGeneralเพิ่ม
Automatic Box OpeningTalismanเพิ่ม
[Mercenary] Training GoblynnMercenaryเพิ่ม
[Mercenary] Training Kim OrcMercenaryเพิ่ม
[Mercenary] Training Kwok OrcMercenaryเพิ่ม
Rare Mercenary PocketMercenaryเพิ่ม
Mercenary SynthesisMercenaryเพิ่ม
[Exploration]Mercenary Awakening Potion(S)Mercenaryเพิ่ม
[Exploration]Mercenary Awakening Potion(M)Mercenaryเพิ่ม
[Exploration]Mercenary Awakening Potion(L)Mercenaryเพิ่ม
Community Shop
ชื่อไอเทมแบ่งเท็บรักษาเอาไว้หรือไม่
Low Grade Brilliant Talisman EssenceGeneralนำออก
Low Grade Brilliant Dragon Jade HeartGeneralนำออก
SperaGeneralนำออก
High Grade GarnetGeneralนำออก
Pets Bung Bung Drink (7,000,000)Generalคงไว้
Will Fragment (7 days)Generalเพิ่ม
Plush BunnyFriendshipเพิ่ม
Harori PosterFriendshipเพิ่ม
Harori Album Limited EditionFriendshipเพิ่ม
Altea StatueFriendshipเพิ่ม
Syanen No. 7 HandkerchiefFriendshipเพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Geraint)Friendshipเพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Velskud)Friendshipเพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Barnac)Friendshipเพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Nerwin)Friendshipเพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Karacule)Friendshipเพิ่ม
The 6 Heroes Figure Series (Terramai)Friendshipเพิ่ม
Crystal Point Shop
ชื่อไอเทมแบ่งเท็บรักษาเอาไว้หรือไม่
Low Grade Brilliant Talisman EssenceGeneralนำออก
Low Grade Brilliant Dragon Jade HeartGeneralนำออก
Lapis LazuliGeneralคงไว้
Cooperative Commission Box KeyGeneralคงไว้
Rebrium (100)Generalคงไว้
Richness Talisman 15% 1 DayGeneralคงไว้
Automatic Box OpeningGeneralนำออก
Gold Lotus StepGeneralเพิ่ม
Will Fragment 30 DaysGeneralคงไว้
Will Fragment 10 DaysGeneralคงไว้
Will Fragment 1 DayGeneralคงไว้
Blood Sweat Tears Point Shop
ชื่อไอเทมแบ่งเท็บรักษาเอาไว้หรือไม่
Blue Messenger BirdGeneralคงไว้
Resurrection Scroll(แลกเปลี่ยนไม่ได้)Generalคงไว้
Legend Weapon ConverterGeneralเพิ่ม
Engraving ExtractorGeneralเพิ่ม
Potential Seal 3-slots (30 Days)Generalคงไว้
Potential Talisman (30 Days)Generalคงไว้
Horn of Life(30-day extension)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)Generalคงไว้
Source of Pandora (Physical)Generalคงไว้
Source of Pandora (Magic)Generalคงไว้
Job Change Ticket (Class 2~3)Generalคงไว้
Expansion Seal Page CouponGeneralคงไว้
Expansion Skill Tree CouponGeneralคงไว้
Oblivion Contract(Class 1+2+3)Generalเพิ่ม
White Flower SeedGeneralคงไว้
Magic Conversion Key (แลกเปลี่ยนไม่ได้)Generalเพิ่ม
Goddess Title  : Brimming over with tearsGeneralเพิ่ม
Goddess Title  : Feel SadGeneralเพิ่ม
Title : Great  SolverGeneralคงไว้
Title : Kingdom SolverGeneralคงไว้
Normal Costume (Weapon Armor)Costumeคงไว้
Magic Costume (Weapon Armor)Costumeคงไว้
Accessory Costume(Ring,Necklace,Earring)Accessoryคงไว้
Puzzle SpiritAccessoryคงไว้
Holy Shining SpiritAccessoryเพิ่ม
Solver Dire Wolf TicketAccessoryคงไว้
Adventurer’s Partner SteeringAccessoryเพิ่ม
Storm Solver Costume (Main Weapon, Secondary Weapon)Advancedเพิ่ม
Goddess Title  : Tears Flow DownAdvancedเพิ่ม
Goddess Title  : Share one’s Goddess SadnessAdvancedเพิ่ม
Great Solver TitleAdvancedคงไว้

เปลี่ยนแปลง

 5.นำ Point ออก และเปลี่ยนร้านค้าอื่นๆ 

1.Wonderful Point

– หลังการอัพเดท Wonderful Point จะหายไป
– หลังการอัพเดท Master and Apprentice Point จะหายไป

2.Sealed Box Shop

– ปิด Sealed Box Shop ที่ Loffy  ขอบคุณที่ใช้บริการในช่วงทีผ่านมา

3.Rebria Shop

– การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ขายใน Galaxy ใช้เป็น Stage Point แทน Lapis Lazuli

เปลี่ยนแปลง

 6.World Daily Mission / World Weekly Mission 

เพิ่ม World Daily Mission / World Weekly Mission ที่ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์แชร์กัน
World Daily Mission/World Weekly Mission ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้เมื่อตัวละครถึงเลเวล 95
Daily Mission/Weekly Mission เดิมถูกลบออก

ประเภทภารกิจรายละเอียดภารกิจรางวัล
World Daily Missionกด Like คนอื่น 1 ครั้งHero Gold Coin10 ชิ้น
Community Point100
World Daily Missionส่ง Mercenary สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล 1 ครั้งHero Gold Coin10 ชิ้น
Low Grade Exploration Box 1 ชิ้น
World Daily Missionเคลียร์ Dialy Quest [Which Collector’s Commission] 1 ครั้ง กับ Commission Agency Jamihwa ของ Red Lotus Palace Main StreetHero Gold Coin20 ชิ้น
Gold Lotus Step 1 ชิ้น
World Daily Missionเคลียร์  [Collapse]Red Lotus Palace 1 ครั้งHero Gold Coin30 ชิ้น
Gold Lotus Step 1 ชิ้น
World Daily Missionเคลียร์ Commission Board Commission 1 ครั้งHero Gold Coin30 ชิ้น
Hero’s Blood Sweat Tears 1250
World Weekly Missionเคลียร์  Divided Labyrinth โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้งCrystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Missionเคลียร์ Trial Granum Nest โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้งCrystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Missionเคลียร์ Trial Kairon Nest โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้งCrystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Missionเคลียร์ Green Dragon Nest TimeAttack โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้งCrystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Missionเคลียร์ Forest Dragon Nest โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้งCrystal Fortune Cookie 1 ชิ้น
World Weekly Missionเคลียร์ Rank War ผ่าน Battlefield Matching 10 ครั้งLadder Point 2500

เปลี่ยนแปลง

 7.ปรับ FTG 

ปรับเปลี่ยนทำให้ Daily FTG สามารถสะสมได้
อัตราการแจกต่อวันคือ 3,600  FTG ถูกสะสมในช่วงที่ไม่มีการเชื่อมต่อ, ไม่สามารถเกินค่าสูงสุดได้
PC FTG และ Premium FTG คงเอาไว้เหมือนเดิม
ไม่สามารถได้รับ FTG ผ่านการกด Like อีกต่อไป

เปลี่ยนแปลง

 8.รายการเปลี่ยนแปลง Skylla Equipment 

 • Skylla Equipment เปิดอัพเกรดถึง 20
 • ขณะที่อัพเกรด 1+ – 9+ ของ Skylla Equipment เมื่อล้มเหลว จะไม่ลดการอัพเกรด (แต่มีโอกาสอาวุธถูกทำลาย โปรดระมัดระวัง)
 • เพิ่มปริมาณของ Rebrium Point ที่ใช้ในการอัพเกรด 2+~9+
 • ค่าการอัพเกรดโดยเฉลี่ยจะเหมือนกับแต่ก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับของเดิม ผู้เล่นส่วนใหญ่ สามารถไปถึง 9+ ได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายที่ใกล้กับค่าเฉลี่ย โดยไม่มีความเหลื่อมล่ำระหว่างเหล่าผู้เล่น
 • หากอัพเกรดในสถานะที่จำนวนของ Jelly ที่ต้องใช้ไม่พอ อาจจะเกิดการทำลายในอัตราที่กำหนด
ส่วนขั้นการอัพเกรดGoldRebriumจำนวน Jelly ที่ใช้ลดการอัพเกรดมากสุด
Weapon0->16445Gold71Silver43Copper21061500
Weapon1->27080Gold17Silver88Copper34081800
Weapon2->37763Gold59Silver31Copper44532100
Weapon3->48496Gold88Silver13Copper54862480
Weapon4->59280Gold21Silver66Copper66472930
Weapon5->610112Gold78Silver46Copper80523450
Weapon6->710992Gold49Silver57Copper98314050
Weapon7->811915Gold63Silver39Copper121714800
Weapon8->912876Gold43Silver12Copper153635630
Weapon9->1013866Gold55Silver30Copper45306681
Weapon10->1114874Gold47Silver81Copper48597881
Weapon11->1215884Gold75Silver26Copper51899301
Weapon12->1316877Gold09Silver58Copper551310951
Weapon13->1417825Gold32Silver89Copper582312901
Weapon14->1518696Gold09Silver63Copper610715231
Weapon15->1619447Gold33Silver94Copper635317931
Weapon16->1720026Gold48Silver12Copper654221231
Weapon17->1820368Gold26Silver64Copper665424981
Weapon18->1920392Gold19Silver92Copper666129481
Weapon19->2020500Gold00Silver00Copper667534801
ส่วนขั้นการอัพเกรดGoldRebriumจำนวน Jelly ที่ใช้ลดการอัพเกรดมากสุด
Helm0->13545Gold14Silver29Copper491350
Helm1->23894Gold09Silver84Copper795420
Helm2->34269Gold97Silver62Copper1039490
Helm3->44673Gold28Silver47Copper1280580
Helm4->55104Gold11Silver91Copper1551680
Helm5->65562Gold03Silver15Copper1879810
Helm6->76045Gold87Silver26Copper2294950
Helm7->86553Gold59Silver86Copper28401120
Helm8->97082Gold03Silver72Copper35851310
Helm9->107626Gold60Silver41Copper10571561
Helm10->118180Gold96Silver29Copper11341841
Helm11->128736Gold61Silver39Copper12112171
Helm12->139282Gold40Silver27Copper12862561
Helm13->149803Gold93Silver09Copper13593011
Helm14->1510282Gold85Silver29Copper14253551
Helm15->1610696Gold03Silver67Copper14824181
Helm16->1711014Gold56Silver46Copper15264951
Helm17->1811202Gold54Silver65Copper15535831
Helm18->1911215Gold70Silver95Copper15546881
Helm19->2011275Gold00Silver00Copper15588121
ส่วนขั้นการอัพเกรดGoldRebriumจำนวน Jelly ที่ใช้ลดการอัพเกรดมากสุด
Armors0->14512Gold00Silver00Copper983700
Armors1->24956Gold12Silver52Copper1590840
Armors2->35434Gold51Silver52Copper2078980
Armors3->45947Gold81Silver69Copper25601160
Armors4->56496Gold15Silver16Copper31021370
Armors5->67078Gold94Silver92Copper37571610
Armors6->77694Gold74Silver70Copper45881890
Armors7->88340Gold94Silver37Copper56802240
Armors8->99013Gold50Silver18Copper71692630
Armors9->109706Gold58Silver71Copper21143121
Armors10->1110412Gold13Silver46Copper22683681
Armors11->1211119Gold32Silver68Copper24224341
Armors12->1311813Gold96Silver71Copper25735111
Armors13->1412477Gold73Silver03Copper27176021
Armors14->1513087Gold26Silver74Copper28507111
Armors15->1613613Gold13Silver76Copper29658371
Armors16->1714018Gold53Silver68Copper30539911
Armors17->1814257Gold78Silver65Copper310511661
Armors18->1914274Gold53Silver94Copper310913761
Armors19->2014350Gold00Silver00Copper311516241
ส่วนขั้นการอัพเกรดGoldRebriumจำนวน Jelly ที่ใช้ลดการอัพเกรดมากสุด
Pants0->13867Gold42Silver86Copper772550
Pants1->24248Gold10Silver73Copper1250660
Pants2->34658Gold15Silver59Copper1633770
Pants3->45098Gold12Silver88Copper2012910
Pants4->55568Gold12Silver99Copper24371070
Pants5->66067Gold67Silver07Copper29521270
Pants6->76595Gold49Silver74Copper36051490
Pants7->87149Gold38Silver03Copper44631760
Pants8->97725Gold85Silver87Copper56332060
Pants9->108319Gold93Silver18Copper16612451
Pants10->118924Gold68Silver68Copper17822891
Pants11->129530Gold85Silver16Copper19033411
Pants12->1310126Gold25Silver75Copper20224021
Pants13->1410695Gold19Silver74Copper21354731
Pants14->1511217Gold65Silver78Copper22395581
Pants15->1611668Gold40Silver36Copper23296571
Pants16->1712015Gold88Silver87Copper23997781
Pants17->1812220Gold95Silver99Copper24409161
Pants18->1912235Gold31Silver95Copper244310811
Pants19->2012300Gold00Silver00Copper244812761
ส่วนขั้นการอัพเกรดGoldRebriumจำนวน Jelly ที่ใช้ลดการอัพเกรดมากสุด
Gloves0->12900Gold57Silver14Copper281200
Gloves1->23186Gold08Silver05Copper454240
Gloves2->33493Gold61Silver69Copper594280
Gloves3->43823Gold59Silver66Copper731330
Gloves4->54176Gold09Silver75Copper886390
Gloves5->64550Gold75Silver31Copper1074460
Gloves6->74946Gold62Silver31Copper1311540
Gloves7->85362Gold03Silver53Copper1623640
Gloves8->95794Gold39Silver40Copper2048750
Gloves9->106239Gold94Silver88Copper604891
Gloves10->116693Gold51Silver51Copper6481051
Gloves11->127148Gold13Silver87Copper6921241
Gloves12->137594Gold69Silver31Copper7351461
Gloves13->148021Gold39Silver80Copper7761721
Gloves14->158413Gold24Silver33Copper8142031
Gloves15->168751Gold30Silver27Copper8472391
Gloves16->179011Gold91Silver65Copper8722831
Gloves17->189165Gold71Silver99Copper8873331
Gloves18->199176Gold48Silver96Copper8883931
Gloves19->209225Gold00Silver00Copper8904641
ส่วนขั้นการอัพเกรดGoldRebriumจำนวน Jelly ที่ใช้ลดการอัพเกรดมากสุด
Shoes0->12900Gold57Silver14Copper281200
Shoes1->23186Gold08Silver05Copper454240
Shoes2->33493Gold61Silver69Copper594280
Shoes3->43823Gold59Silver66Copper731330
Shoes4->54176Gold09Silver75Copper886390
Shoes5->64550Gold75Silver31Copper1074460
Shoes6->74946Gold62Silver31Copper1311540
Shoes7->85362Gold03Silver53Copper1623640
Shoes8->95794Gold39Silver40Copper2048750
Shoes9->106239Gold94Silver88Copper604891
Shoes10->116693Gold51Silver51Copper6481051
Shoes11->127148Gold13Silver87Copper6921241
Shoes12->137594Gold69Silver31Copper7351461
Shoes13->148021Gold39Silver80Copper7761721
Shoes14->158413Gold24Silver33Copper8142031
Shoes15->168751Gold30Silver27Copper8472391
Shoes16->179011Gold91Silver65Copper8722831
Shoes17->189165Gold71Silver99Copper8873331
Shoes18->199176Gold48Silver96Copper8883931
Shoes19->209225Gold00Silver00Copper8904641

– รายการเปลี่ยนแปลง Origin Dragon Weapon

ระดับอัพเกรดการลงโทษความล้มเหลวGoldRebriumLapis Lazuliการใช้ Jelly
1ไม่มี3100G600P1 ชิ้นไม่สามารถ
2ไม่มี3100G600P1 ชิ้นไม่สามารถ
3ไม่มี3100G600P1 ชิ้นไม่สามารถ
4ไม่มี3100G600P1 ชิ้นไม่สามารถ
5ไม่มี3100G600P1 ชิ้นไม่สามารถ
6-13100G600P1 ชิ้นสามารถ
7-23100G600P1 ชิ้นสามารถ
8-33100G600P1 ชิ้นสามารถ
9-43100G600P1 ชิ้นสามารถ
10-53100G600P1 ชิ้นสามารถ
11ทำลาย3100G600P1 ชิ้นไม่สามารถ
12ทำลาย3100G600P2 ชิ้นไม่สามารถ
13ทำลาย3100G600P3 ชิ้นไม่สามารถ
14ทำลาย3100G600P4 ชิ้นไม่สามารถ
15ทำลาย3100G600P5 ชิ้นไม่สามารถ
16ทำลาย3100G600P6 ชิ้นไม่สามารถ
17ทำลาย3100G600P7 ชิ้นไม่สามารถ
18ทำลาย3100G600P8 ชิ้นไม่สามารถ
19ทำลาย3100G600P9 ชิ้นไม่สามารถ
20ทำลาย3100G600P10 ชิ้นไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลง

 9.Party Reward 

เพิ่ม [Gold Lotus Step 10 ชิ้น] ให้ในรางวัล เมื่อคะแนน Party Reward ถึง 10,000 คะแนน

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 10.ปรับค่าซ่อมลง 

– ดูเหมือนว่าผู้กล้าระดับต้นๆจะรู้สึกหนักใจในส่วนของค่าซ่อมที่มากเกินไป

 • ลดค่าซ่อม Neris1~Calypse 3Tier
ระดับอุปกรณ์[เดิม] ค่าซ่อมต่อ 1 ความทนทานในแต่ละส่วน[เปลี่ยนแปลง] ค่าซ่อมต่อ 1 ความทนทานในแต่ละส่วน
Calypse300Gold 35Silver 71Copper00Gold 10Silver 71Copper
Calypse200Gold 26Silver 79Copper00Gold 08Silver 04Copper
Calypse1, Hector00Gold 17Silver 86Copper00Gold 05Silver 36Copper
Medea2, Solver00Gold 08Silver 93Copper00Gold 02Silver 68Copper
Medea100Gold 05Silver 36Copper00Gold 01Silver 61Copper
Neris100Gold 01Silver 79Copper00Gold 00Silver 54Copper

เปลี่ยนแปลง

 11.เปลี่ยนองค์ประกอบ Unknown Upgrade Seal Box 

– เพิ่ม Match’s Seal  ที่มี Stat เหมือนกับ Hero Upgrade Seal ที่ Unknown Upgrade Seal Box
– เปลี่ยน Unknown Upgrade Seal Box (กล่องเดิม Match[Hero] Seal จะไม่ถูกดรอป)
– หลังแพทช์ Red Lotus Palace เมื่อเปิด Match Upgrade Seal จะสามารถได้รับในอัตราต่ำ

เปลี่ยนแปลง

 12.รายการเปลี่ยน Hero’s Battlefield 

– Hero’s Battlefield(Hardcore) ถูกเปลี่ยนเป็น 3 ครั้งต่อสัปดาห์
– นำ Darkness Cube, Dragon Jade’s Fragment, Talisman’s Fragment ออกจาก Hero’s Battlefield
– เปลี่ยนจาก Gold Silver Box  เป็น [Hero EXP Potion 1,000,000]  ของ Golden Box เมื่อเคลียร์ระดับความยาก Hardcore

เปลี่ยนแปลง

 13.นำสถานที่ใช้ไอเทมส่วนหนึ่งออก และเปลี่ยนสถานที่รับ 

 • เปลี่ยนจำนวนการซ้อนของไอเทม
  – เปลี่ยนจำนวนการซ้ำของไอเทมส่วนหนึ่งให้สามารถซ้อนได้สูงสุด 9999 ชิ้น
NOชื่อไอเทมจำนวนซ้ำซ้อน
1Spera9999
2Purified Seal Stamp9999
3High Grade Garnet9999
4Supervisor Essence of Life9999

 

 • นำไอเทมออก
  – นำไอเทมที่ไม่สามารถได้รับอีกออก หรือทำให้หมดคุณค่า
NOชื่อไอเทม
1Cerberus Front Paw
2Key of Dimensional Box
3Spera
4Monster Nucleus
5High Grade Monster Nucleus
6Memories’s fragment

 

 • เปลี่ยนสถานที่รับไอเทม
  – เปลี่ยนสถานที่รับไอเทมจำนวนมากผ่านการอัพเดท Red Lotus Palace ในครั้งนี้ เพื่อการรับไอเทมที่ต้องการผ่านสถานทีรับทางด้านล่างนี้ รบกวนตรวจสอบว่าจะต้องไปรับที่ไหน
NO.ชื่อไอเทมสถานที่รับ1สถานที่รับ2สถานที่รับ3สถานที่รับ4สถานที่รับ5
1Speraไม่มี  
2Purified Seal Stamp95Lv Stage  
3High Grade Garnet95Lv Stage[Collapse] Red Lotus PalaceTime and Space Gust 
4Supervisor Essence of LifeDivision Nest – Labyrinthสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล 
5Key of Dimensional Boxไม่มี  
6Corridor Map Pieces(สามารถแลกเปลี่ยน)Labyrinth’s Aggressor  
7Corridor Map Pieces(ไม่สามารถแลกเปลี่ยน)Labyrinth’s Aggressor  
8Sunset Corridor KeyLabyrinth’s Aggressor Sunset Corridor Shop  
9Adventurer HP PotionLabyrinth’s Aggressor ต่ำกว่า 94LV  
10Hero’s Emergency DrugGeneral Goods Merchant  
11Sealed Hero Chaos Expedition Seal95Lv Stage  
12Golden Goblin Coin95Lv StageDivision Nest – LabyrinthGreen Dragon Nest TimeAttackRune Dragon NestRune Dragon Nest(Hardcore) 
13Low Grade Brilliant Dragon Jade Fragmentแยกส่วนไอเทม(Dragon Jade)Division Nest – LabyrinthPurified Labyrinth RelicGreen Dragon Nest TimeAttack
14Low Grade Brilliant Dragon Jade Heartแยกส่วนไอเทม(Dragon Jade)Division Nest – LabyrinthPurified Labyrinth RelicGreen Dragon Nest TimeAttack
15Medium Shine Dragon Jade Fragmentแยกส่วนไอเทม(Dragon Jade)Division Nest – LabyrinthPurified Labyrinth Relic 
16Medium Shine Dragon Jade Heart แยกส่วนไอเทม(Dragon Jade)Division Nest – LabyrinthPurified Labyrinth RelicForest Dragon Nest
17Lapis Lazuli95Lv StageDivision Nest – LabyrinthCrystal Point Shop 
18Medium Grade Dragon Jade Controller (95Lv)Priestess of Darkness(Nest Point Shop)Purified Labyrinth Relic  
19Gold Lotus StepRed Lotus Palace Daily Quest[Collapse] Red Lotus PalaceCrystal Point ShopGold Lotus Step Shop 
20White YeonjasuRed Lotus Palace Daily Quest  
21Golden YeonjasuRed Lotus Palace Daily Quest  
22Dimension of Deep Abyss Box KeyPurified Labyrinth Relicสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  
23Low Grade Brilliant Talisman Essenceแยกส่วนไอเทม(Talisman)สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  
24Low Grade Brilliant Talisman Fragmentแยกส่วนไอเทม(Talisman)สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  
25[Exploration]Mercenary Awakening Potion(S)Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop)  
26[Exploration]Mercenary Awakening Potion(M)Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop)สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  
27[Exploration]Mercenary Awakening Potion(L)Priestess of Darkness (Nightmare Point Shop)สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  
28Mercenary SynthesizerPriestess of Darkness (Nightmare Point Shop)  
29Monster Nucleusไม่มี  
30High Grade Monster Nucleusไม่มี  
31Light CubeStage Point Shop  
32Flower of HopeStage Point Shop  
33Darkness CubeStage Point Shop  
34Hero’s Expedition PlateStage Point Shop  
35Time CubeNest Point Shop  
36Will Fragment (7 days)Community Point Shop  
37White Flower SeedCommission Board Shop  
38Legend Weapon ConverterCommission Board Shop  
39Combination CubeNightmare Point Shopแยกส่วนอุปกรณ์ Epic ที่ถูกอัพเกรด 10+ ขึ้นไป (LV 93)แยกส่วน Dragon Jade ที่ถูกอัพเกรด 15+(LV 90, LV 93) 
40Peace CubeNightmare Point Shop  
41Rare Mercenary PocketNightmare Point Shop  
42Upgrade Hammer – WeaponSlayer Mode ShopRune Dragon Nest  
43Upgrade Hammer – ArmorSlayer Mode ShopRune Dragon Nest  
44Exploration Key95Lv Stage  
45Memories’s fragmentไม่มี  
46Space CubeSealed Guild Slate  
47Invincible Cubeสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล  

 

เปลี่ยนแปลง

 14.Goblynn’s Precious Box 

 • เพิ่มไอเท็มใน Goblynn’s Precious Box
องค์ประกอบของ Goblynn’s Precious Box
ชื่อไอเท็มจำนวน
Title : Beginning Goblynn 1
Corridor Map Pieces Bundle (300ชิ้น)1
Sunset Corridor Map (60ชิ้น)1
Intermediate Luminous Talisman Essence1
Rarestone (1000)1
Rarestone (5000)1
Intermediate Luminous Talisman Fragment1
Intermediate Luminous Talisman Fragment3
Intermediate Luminous Talisman Fragment5
Low Grade Luminous Talisman Essence1
Low Grade Luminous Talisman Essence3
Low Grade Luminous Talisman Essence5
Low Grade Luminous Talisman Fragment10
Low Grade Luminous Talisman Fragment50
Low Grade Luminous Talisman Fragment100
Mid Grade Luminous Dragon Jade Fragment1
Mid Grade Luminous Dragon Jade Fragment3
Mid Grade Luminous Dragon Jade Fragment5
Low Grade Luminous Dragon Jade Heart1
Low Grade Luminous Dragon Jade Heart3
Low Grade Luminous Dragon Jade Heart5
Low Grade Luminous Dragon Jade Fragment10
Low Grade Luminous Dragon Jade Fragment50
Low Grade Luminous Dragon Jade Fragment100
Rebrium Point (100)1
Rebrium Point (300)1
Rebrium Point (500)1
Rebrium Point (1000)1
Lapis1


15.ปิดคอนเทนต์บางส่วน
เปลี่ยนแปลง

ปิดคอนเทนต์ที่กำหนด 4 อย่าง

<Wonderful Theme Park(Adventure)>
 – ปิด Aggressive Umrak, Life Thornbush, Sanguine Bacchus Stage

< Nightmare Stage>
– ปิด  Deep Abyss(Nightmare Ⅰ), Deep Abyss(Nightmare Ⅱ)
– ภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ Sealed Trail และไม่สามารถทำสำเร็จได้อีก

<Treasure Stage>
– ปิด Hall of Grim Memories, Maze of Gray Regret, Route of Despair
– ภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ Sealed Trail และไม่สามารถทำสำเร็จได้อีก

<Cerberus Nest Beginner>
– ปิด Cerberus Nest Beginner
– ภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ Sealed Trail และไม่สามารถทำสำเร็จได้อีก

<เควสรายวันของพื้นที่ Kairon Island 5 ชนิ>
– ปิดเควสรายวันของ Kairon Island 5 ชนิด

เปลี่ยนแปลง

 16.เปลี่ยน Growth Guide 

ลบ Wonderful Stage และนำ Labyrinth Core, Cerberus Nest beginner ออก
เปลี่ยน Growth Guide ตามด้านล่างนี้

ตำแหน่งชื่อ Guideเนื้อหา Guideรางวัลหมายเหตุ
Dragon Jadeเคลียร์ Divided Labyrinth 1 ครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับความยาก สามารถเข้าได้ผ่าน  [Labyrinth Boundary Line} ที่อยู่ที่ [Saint Haven-Silver Dragon’s Seal]Rebrium Point 20
Nest Point 1750
Nightmare Point 200
นำ Labyrinth Core ออก
เปลี่ยนรางวัล
Gold/วัตถุดิบเคลียร์ Stage 5 ครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับความยากสามารถดำเนินการได้ทุก  Stage โดยไม่เกี่ยวกับประเภท StageStage Point 2000
Nightmare Point 1000
Calypse 1Tier Box X1
เปลี่ยนรางวัล
Talismanกรุณาเข้าไปที่ Nightmare Stage Waiting Roomสามารถเข้าได้ผ่าน [Saint Haven-Gateway of Boundary] ลบ Guide
Gold/วัตถุดิบซื้อ Goddess’s Sadness 1 ครั้งที่ Stage Shopสามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป) ลบ Guide
Sealซื้อ Unknown Upgrade Seal Box 1 ครั้งที่ Stage Point Shopสามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป)Welcome Seal is First Time? X1เปลี่ยนจาก Wonderful Shop
เป็นStage Shop
เปลี่ยนรางวัล
Dragon Jadeซื้อ Unknown Upgrade Dragon Jade Box 1 ครั้งที่ Nest Point Shopสามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป)Nest Point 2000
Welcome  Dragon JadeTalisman is First Time?  X1
เปลี่ยนรางวัล
Talismanซื้อ Unknown Upgrade Talisman Box 1 ครั้งที่ Nightmare Point Shopสามารถซื้อได้จาก [Priestess of Darkness Mocha] ในบริเวณทางเข้า [Gateway of Boundary] ของ [Saint Haven] (ไม่สำเร็จเมื่อได้รับทางจดหมายทั่วไป)Nightmare Point 2000
Welcome Talisman is First Time?  X1
เปลี่ยนรางวัล

 

เปลี่ยนแปลง

 17.เพิ่มหน้าต่าง Pop-up Hero Title 

เวลารับรางวัลสะสม hero title พอกดรับ จะได้รับทันที ไม่มีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ตรวจสอบหรือยืนยันก่อนรับ
จึงได้เพิ่มหน้าต่างป็อปอัพขึ้นมาเพื่อที่เวลากดรับ จะได้กดยืนยันก่อนรับ ป้องกันกรณีที่เอาตัวละครมารับรางวัลผิดตัว

 

เปลี่ยนแปลง

 18.ปรับอัตราการได้รับ Community Point 

 • แก้ไขเงื่อนไขการได้รับ Community Point

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 19.เปลี่ยนแปลงการยกเลิกภารกิจ Commission Board 

เมื่อยกเลิกภารกิจ เวลาคูลดาวน์จนกระทั่งป็อบอัพภารกิจใหม่ขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็น 72 ชั่วโมง (เรียลไทม์)
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

 20.จำกัดฟังก์ชั่นวาร์ปในแผนที่ (M

 

– ขณะนี้ ไม่สามารถกดวาปไปยัง NPC ต่างๆ และประตูวาปได้แล้ว แต่จะจัดวาง Warp Helper ใหม่ที่ [หน้า Royal Castle Entrance] และ [หน้าน้ำพุกลาง] ใน Saint Haven และสามารถใช้ฟังก์ชั่นวาร์ปไปยังระหว่าง Warp Helper ได้

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง